Dosje javnega naročila 008415/2018
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Storitve: Fizično in tehnično varovanje premoženja
ZJN-3: Odprti postopek

JN008415/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.12.2018
JN008415/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.12.2018
JN008415/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.01.2019
JN008415/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.01.2019
JN008415/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.01.2019
JN008415/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008415/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 236-539482
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev
dejan.simic@ukc-mb.si
+386 23212559
+386 23212522

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5887
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Fizično in tehnično varovanje premoženja
Referenčna številka dokumenta: 461-E-DeS- FiTVP-24/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je storitev fizičnega in tehničnega varovanja.

Predmet javnega naročila je tudi vzdrževanje in servisiranje sistemov tehničnega varovanja in sistemov za javljanje požara naročnika.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinicni center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je storitev fizičnega in tehničnega varovanja.

Predmet javnega naročila je tudi vzdrževanje in servisiranje sistemov tehničnega varovanja in sistemov za javljanje požara naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.01.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.01.2019   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.12.2018   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.12.2018   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1.) Glede na dejstvo, da ste del razpisne dokumentacije (konkretno tehnične specifikacije v celoti) označili kot poslovno skrivnost, vas glede na vaše predhodne objave sprašujemo, v čem se ta razpis po vsebini in količini predmeta javnega naročila razlikuje od predhodnih obdobij?

Sprašujemo vas, ali s tem javnim razpisom oddajate v izvajanje več storitev, kot jih po pogodbi, veljavni do 31.12.2018, za vas opravlja Aktiva d.d. (prej Varnost). Glede na skorajšnji iztek predhodno navedene pogodbe, vas prosimo za podatek, na kakšen način boste oddali naročilo v obdobju od 1.1.2019 pa do izbora novega ponudnika po tem javnem razpisu. Namreč imamo interes tudi za sodelovanje z vami v tem vmesnem obdobju.

Predlagamo, da iz razpisne dokumentacije umaknete vašo zahtevo po obveznem ogledu, saj s tem obstoječemu izvajalcu omogočate informacije o njegovih konkurentih, hkrati pa omogočate usklajevanja med potencialnimi ponudniki, kar lahko privede do izkrivljanja konkurence in do višanja cen. Prav tako pa so imena potencialnih ponudnikov vse do roka za oddajo ponudb poslovna skrivnost.

2.) Predlagamo, da iz tehničnega dela razpisne dokumentacije umaknete zaupno in javno objavite »zaupni del razpisne dokumentacije«. Predlagamo še, da v razpisu dodate zahtevo, v kolikor vztrajate pri dveh ogledih, naj postane udeležba pri obeh ogledih obvezna, saj boste lahko le na ta način zagotovili enakopravno obravnavo vseh ponudnikov, saj boste vsem ponudnikom dali enako količino ogledov. Praksa na tovrstnih ogledih je, da zainteresiranim sodelujočim ponudnikom odgovorite tudi na kakšno vprašanje. Zagotovo pa na obeh ogledih ne bodo postavljena enaka vprašanja, torej ne bodo podani tudi enaki odgovori, posledično pa bodo imeli sodelujoči potencialni ponudniki primerjalno gledano med prvim in drugim ogledom različne informacije oz. odgovore. Slednje pa vodi v nujno opreko s temeljnimi načeli javnega naročanja.

3.) V točki 1 poglavja 2.11.2.2 zahtevate eno referenco v višini 850.000 EUR z DDV na leto.

Kot eksperti s tega področja menimo, da glede na realne potrebe po varovanju fizičnem in tehničnem UKC Maribor obstaja večje število (nad 10 podjetij), ki so sposobna strokovno izvajati vse oblike fizičnega in tehničnega varovanja. Glede na informacije v zvezi s težkim finančnim poslovanjem javnega sektorja kakor tudi vaših naporih, ki jih vlagate v stabilizacijo poslovanja zavoda, vas prosimo in predlagamo, da te zahtevate znižate objektivni nivo, s tem povečate konkurenco, seveda ne na račun kvalitete , in posledično pridobite večje število konkurenčnih ponudb, kar vam bo omogočilo kvalitetnejši izbor in posledično izpolnjevanje temeljnih načel javnega naročanja, zlasti transparentnejšega poslovanja, enakopravne obravnave in skrbi gospodarne porabe javnih sredstev.

4.) V točki 3 poglavja 2.11.2.2 med drugim zahtevate, da ima ponudnik na lokaciji naročnika sledeči kader (najmanj 5 varnostnih tehnikov, najmanj 4 varnostnike nadzornike, najmanj 4 poklicne gasilce).

Zanima nas, ali imate vse te zahteve po številu navedenem kadru zajete v obstoječi pogodbi in ali jo tako tudi izvajate?

5.) V točki 6 poglavja 2.11.2.2 zahtevate zavarovalno polico za zavarovanje gotovine med prevozi.

Prosimo vas, da navedete, na katerih relacijah poteka prevoz gotovine, kako pogosto ter vrednostni razred.

6.) V točki 9 poglavja 2.11.2.2 zahtevate, da ponudnik zagotavlja za sisteme tehničnega varovanja in sisteme za javljanje požara naročnika s strani proizvajalca opreme (Notifier, Hochiki in Advanced) pooblaščen in usposobljen servis.

Navedena zahteva je diskriminatorna in pisana na kožo trenutnemu izvajalcu. Proizvajalci Notifier, Hochiki in Advanced v Sloveniji nimajo predstavništev, tako da se s tem izloči skoraj vse potencialne ponudnike, poleg tega pa vzdrževanje sistemov predstavlja zanemarljivo majhen znesek glede na vrednost celotnega razpisa. Predlagamo umik te zahteve, saj vodi vedno in izključno do točno določenega in v tem primeru do izključno obstoječega izvajalca. V kolikor tega ne boste umaknili, pa podredno predlagamo, da javno naročilo razdelite na ustrezno večje število vsebinsko ločenih sklopov in s tem omogočite sodelovanje srednjim in manjšim podjetjem. Slednje zahteva tudi evropska direktiva s področja javnega naročanj.


ODGOVOR
1. Naročnik je določene dele razpisne dokumentacije označil kot poslovno skrivnost, saj ocenjuje, da je podatke mogoče zlorabiti za dosego protipravne premoženjske koristi.

Namen pojasnil, ki jih naročnik na podlagi predhodno zastavljenih vprašanj podaja na Portalu v javnih naročil ni v podajanju analiz (primerjav) tekočega postopka oddaje javnega naročila glede na pretekle postopke. Namen pojasnil je odgovoriti na odprta (nejasna) vprašanja, vezana na aktualen razpis, ki jih ponudnik potrebuje za pripravo kvalitetne ponudbe.

Naročnik vztraja pri zahtevi, da je ogled obvezen. Varovanje se bo opravljalo na sorazmerno velikem in precej razvejanem področju. Brez ogleda področja in seznanitve s sistemom s katerim se opravlja tehnično varovanje, ponudnik ne more pripraviti kvalitetne ponudbe.

Izbrani ponudnik mora pred pričetkom del predložiti načrt varovanja in oceno tveganj, česar pa ni mogoče pripraviti brez ogledala lokacije kjer se bo varovanje izvajalo. Ogled se bo oziroma se je izvedel dvakrat, zato potencialni ponudniki ne morejo vedeti kdaj in kdo se je ogleda dejansko udeležil.

2. Naročnik je specifikacijo zahtev naročnika označil za zaupno, ker so v specifikaciji navedeni sistemi varovanja in lokacije, kjer so ti sistemi postavljeni. Javna objava takih podatkov bi za naročnika pomenilo preveliko varnostno tveganje.

Naročnik je dopustil, da se ogled opravi dvakrat. Potencialni ponudnik sam izbere kateri datum mu bolj odgovarja. Naročnik bo uradne odgovore podal le na vprašanja, ki bodo zastavljena preko portala za javna naročila. Vsi potencialni ponudniki bodo torej prejeli enake odgovore.

3. Naročnik vztraja pri zahtevi. Naročnik sodi med večje poslovne sisteme, temu primerna pa je tudi njegova izpostavljenost za različne vrste tveganj. Naročnik od izvajalca varovanja pričakuje, da so njegove izkušnje z izvajanjem varovanja v vsaj takšnem obsegu kot so potrebe naročnika. Naročnik se zaveda, da zahteva po predmetni referenci oži konkurenco. Izvajalec varovanja zagotavlja varnost tako zaposlenim kot pacientom in skrbi za varovanje premoženja izjemno visoke vrednosti. Naročnik bo zato izbiral zgolj med ponudniki, ki imajo zadostne kapacitete in izkušnje.

4. Za izvedbo predmetnega naročila mora ponudnik naročniku zagotoviti sledeči kader:
- najmanj 35 primerno usposobljenih varnostnikov (usposobljenih v skladu z Zbornico RS za zasebno varovanje),
- najmanj 5 varnostnih tehnikov,
- najmanj 4 varnostnike nadzornike,
- najmanj 4 poklicne gasilce.

V kolikor bo naročnik med izvajanjem pogodbe ugotovil, da izbrani ponudnik ne zagotavlja ustreznega kadra oziramo, da na kakršenkoli drugi način izigrava svoje pogodbene obveznosti, je to razlog za prekinitev pogodbe.

5. Relacije so navedene tako v obrazcu predračuna kot v vzorcu pogodbe. Prevoz gotovine se vrši na relaciji UKC NKBM (Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor) in UKC Delavska hranilnica (Glavni trg 25, 2000 Maribor). Prevoz gotovine se vrši približno 4x na mesec na vsaki relaciji.

6. Tako kot zdravnik kirurg ne more operirati brez ustreznih inštrumentov, tako tudi varnostnik ne more opravljati svojega dela brez ustreznih tehničnih pripomočkov oz. sistemov za tehnično varovanje in sistemov za javljanje požara.

Naročnik je mnenja, da javnega naročila ni možno deliti na sklope, kjer bo en izvajalec izvajal storitev varovanja, drugi konkurenčni izvajalec pa bo za račun prvega izvajalca vzdrževal tehnične pripomočke, s katerimi prvi izvajalec opravlja svoje delo.

Naročnik se zaveda, da je s pogojem, da ponudnik mora zagotoviti vzdrževanje naročnikovih sistemov za tehnično varovanje in sistemov za javljanje požara, omejil konkurenco. Iz navedenega razloga naročnik dopušča ponudnikom, ki ne morejo zagotoviti vzdrževanje naročnikovih sistemov za tehnično varovanje in sistemov za javljanje požara, da lahko naročnikove sistema zamenjajo z lastnimi sistemi. V primeru, če bo ponudnik zamenjal naročnikove sistema za tehnično varovanje in sisteme za javljanje požara, mora to storiti brezplačno, sistemi pa morajo biti po funkcionalnosti in kvaliteti enaki ali boljši od naročnikovih.

Naročnik bo ustrezno popravil razpisno dokumentacijo in objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 19.12.2018   11:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na to, da je že potrjeno, da se bo sprejel novi Zakon o minimalni plači, s katerim se bo minimalna plača, vključno z izločitvijo dodatkov iz minimalne plače, glede na obstoječe izhodišče minimalne plače, v letu 2019 dvignila za 5,2%, v letu 2020 za 6% in cca. 5,8% z izločitvijo dodatkov iz minimalne plače, kar skupaj znaša 17%, bi bilo potrebno v pogodbe in okvirne sporazume vključiti določbo, s katero se cene storitev lahko povišajo skladno s povišanjem minimalne plače. Prav tako se glede na dinamiko dviga predvideva, da se bo minimalna plača dvignila nad prag revščine, pri čemer se kot izhodišče za prag revščine šteje današnje stanje in bo minimalna plača dosegla dvig med 20%-40%. Ker gre za ukrep države, ki ga velikokrat ob sklepanju pogodb in okvirnih sporazumov ni mogoče predvideti in ki je glede na dinamiko dvigov v zadnjih dveh letih še bolj nepredvidljiv, je takšna določba, ki dopušča dvig cen glede na dvig minimalne plače, nujno potrebna.

Takšni ukrepi države resno posegajo v možnost izvajanja pogodb na področju storitve zasebnega varovanja kot delovno intenzivne panoge, kar velikokrat prisili ponudnike, da morajo odstopiti od pogodb in okvirnih sporazumov, saj ima takšen ukrep zanj negativne finančne posledice. Prav tako je potrebno izpostaviti, da za določbo, ki dopušča dogovor o spremembi cene glede na spremembo minimalne plače, noben zakon ne predvideva nikakršne omejitve in gre za svobodno urejanje pogodbenega razmerja, pogodbenih strank. Kot že navedeno, takšna določba je v pogodbah in okvirni sporazumih nujno potrebna, saj se lahko tudi v prihodnje dogajajo številni odstopi od pogodb s strani varnostnih služb, zaradi nepredvidenih dvigov minimalne plače, kot se je to zgodilo v letu 2018, kar pa nima nikakršnega smisla, saj je finančna izguba javnih naročnikov zagotovo višja, v kolikor prihaja do odstopov, upoštevajoč, da je potrebno ponovno razpisovati vabila k oddajanju ponudb in peljati celoten postopek.

Prav tako je potrebno poudariti, da se pogodbe in okvirni sporazumi sklepajo za nekajletna obdobja, pri čemer ponudnik pri oblikovanju cene mora upoštevati vse dejavnike, ki bi kakorkoli lahko vplivali na ceno in posledično na kakovost opravljene storitve. Po danes znanih podatkih, se dvig minimalne plače v letu 2021 na raven 20-40% višja od današnje, lahko samo predvideva, ni pa takšen dvig zagotovljen. Ponudniki smo torej v situaciji, ko bi morali cene oblikovati tudi skladno s predvidenim dvigom minimalne plače za obdobje 3 5 let, pri tem bi morali upoštevati danes znano dinamiko in predvidevanja za minimalno obdobje 3 let, kar pomeni, da bi naročniki, že danes plačevali dražjo ceno storitev, samo na osnovi predvidevanja, kako bi se naj gibala minimalna plača v letu 2021. Tudi iz tega razloga, je vključitev določbe o spremembi cene glede na spremembo minimalne plače več kot potrebna, smiselna in ekonomična, tako za ponudnike kot za naročnike.

Prosimo, da javni naročniki upoštevate navedeno.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik pričakuje od ponudnika ponudbo, ki bo fiksna v času trajanja pogodbe, saj želi realno načrtovati svoje stroške v sanaciji. Naročnik niti ne zahteva, da so delavci ponudnika minimalno plačani. Naročnik ocenjuje, da lahko ponudniki na osnovi svoje poslovne politike, strateških načrtov in poznavanja trga pripravijo ustrezne ponudbe, ki bo fiksna v času trajanja pogodbe.Datum objave: 04.01.2019   10:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Potencialni ponudniki smo bili na ogledu, vendar nismo prejeli Tehničnih specifikacij. Naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji tudi ne navaja Tehničnih specifikacij, v katerih bi bila navedena tehnična oprema, urniki fizičnega varovanja in ostale potrebne informacije o varovanem objektu. Potencialni ponudniki tako ne morejo pripraviti ponudbe.

Prosimo, da naročnik Tehnične specifikacije nemudoma pošlje potencialnim ponudnikom, ki smo opravili obvezen ogled.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Prišlo je do nesporazuma. Naročnik je posredoval specifikacijo zahtev naročnika vsem potencialnim ponudnikom, ki so se udeležili ogleda. Za neljub dogodek se naročnik vsem potencialnim ponudnikom iskreno opravičuje.Datum objave: 04.01.2019   10:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na kadrovsko zahtevo, da mora imeti ponudnik 4 poklicne gasilce, se sicer strinjamo z naročnikom, da gre za strateško zelo pomemben objekt oz. naročnika, ki zahteva najvišjo usposobljenost ter profesionalnost izvajalca, vendar menimo, da lahko zagotavlja le-to tudi z operativnimi gasilci. Zato se nam zdi bolj pravilna zahteva po operativnih gasilcih (člani prostovoljnih gasilskih društev, ki so tudi usposobljeni za gašenje!), ki jih bo lahko zagotovilo tudi večje število ponudnikov, prav tako pa je tako usposobljeno osebje lažje poiskati na trgu delovne sile.
Prosimo, da naročnik upošteva naše priporočilo in spremeni zahtevo iz 4 poklicnih gasilcev na 4 operativne gasilce.


ODGOVOR
Naročnik se strinja z mnenjem ponudnika in spreminja zahtevo po štirih (4) poklicnih gasilcih. Ponudniki morajo zagotoviti na lokaciji naročnika najmanj štiri (4) operativne gasilce, ki svojo usposobljenost dokazujejo z ustreznim potrdilom (gasilska izkaznica).

Naročnik bo ustrezno popravil razpisno dokumentacijo in objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.