Dosje javnega naročila 008523/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje nadzora nad izvedbo energetske prenove objektov v Vojašnici barona Andreja Čehovina v Postojni
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008523/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.12.2018
JN008523/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.02.2019
JN008523/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008523/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211

Internetni naslovi
http://www.mo.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/286675/Portal_nadzor_JN_MORS_349_2018_JNMV.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6032
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje nadzora nad izvedbo energetske prenove objektov v Vojašnici barona Andreja Čehovina v Postojni
Referenčna številka dokumenta: 430-364/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje nadzora nad izvedbo energetske prenove objektov v Vojašnici barona Andreja Čehovina v Postojni.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vojašnica barona Andreja Čehovina v Postojni, Ljubljanska cesta 37, 6230 Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje nadzora nad izvedbo energetske prenove objektov v Vojašnici barona Andreja Čehovina v Postojni.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.01.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.01.2019   12:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.01.2019   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.12.2018   10:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosim, da pri referenci Vodja nadzora popravite ali razširite, da mora imeti vodja nadzora po ZAID-u poklicni naziv (PI) ali nadzorni inženir (NZ), saj se s tem po novem zakonu diskriminira vse, ki so do sedaj opravljali funkcijo odgovornega nadzornika del ali in odgovornega nadzornika gradbenih del.
Zaradi nepravilnega tolmačenja in napačno napisanih terminov v novem zakonu, lahko po vašem opravljajo delo nadzornika samo projektanti.
Nadzorni inženir po novem imenovanju je v preteklosti opravljal delo, za katerega zahtevate sedaj vi referenco.
Na web strani IZS je Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom, kjer je med drugim tudi napisano:

Iskanje po poklicnem nazivu
PI - Pooblaščeni inženir (projektiranje, nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli ter vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta)
NI - Nadzorni inženir (Nz - nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli)
NI - Nadzorni inženir (Nm - nadzor nad gradnjo manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli zahtevnega objekta)
NI - Nadzorni inženir (Nnp - nadzor nad gradnjo nezahtevnega objekta in posameznimi deli)

Podajam tudi internetno stran IZS, kjer je problematika razložena.
http://www.izs.si/izpostavljena-novica/odgovori-ministra-jureta-lebnana-vprasanja-o-nadzornih-inzenirjih-2446/


Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik pri opisu referenc ni omejeval ali diskriminiral poklicnih nazivov, ki so opredeljeni v imeniku pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom. Le-ti izhajajo iz veljavne zakonodaje. Naročnik zaradi (morebitno) »napačno napisanih terminov v novem zakonu«, kot pojasnjujete v vašem vprašanju, nima pristojnosti spreminjati zakonskih določb.
Naročnik je v RD med TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA SODELOVANJE, med drugim, opredelil in zahteva, da se ponudnik izkaže z:
»Kot nadzornik lahko nastopa na trgu samo pravna ali fizična oseba, ki pri graditvi istega objekta hkrati ne nastopa kot izvajalec in ni v poslovni povezavi z izvajalcem. Kot strokovnjak, ki opravlja naloge nadzora, lahko v imenu nadzornika nastopa samo posameznik, ki v zvezi z graditvijo istega objekta ne nastopa kot strokovnjak, ki opravlja naloge vodje del v imenu izvajalca ali drug posameznik, ki opravlja druge naloge izvajalca.
IN
Izvajalec za vodenje nadzora določa vodjo nadzora (pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja) iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje in, ki zanj opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost. Izvajalec bo za vodjo nadzora, ki izvaja in koordinira nadzor nad energetsko prenovo v celoti imenoval ustreznega strokovnjaka.«

Za vodjo nadzora se upoštevajo tudi vse pridobljene pravice po ZGO-1, ki izhajajo iz 55. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17).Datum objave: 17.12.2018   10:22
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Za vodjo nadzora je potrebno izkazati, da je kot vodja nadzora opravljal nadzor energetske prenove stavb.
Prosimo za pojasnilo ali želite za vodjo nadzora preteklo referenco kadra, ki je bil v funkciji odgovornega nadzornika ali nadzornika GO del?
Vodja nadzora je namreč povsem nov pojem, ki je bi vzpostavljen z uveljavitvijo novega Gradbenega zakona, vsled česar tovrstnih referenc posamezni kadri še nimajo in jih tudi naročniki zato ne morejo zahtevati od ponudnikov.

Verjetno pa je hkrati upoštevano pri vodji nadzora tudi stališče IZS in sicer, da je lahko vodja nadzora tako inženir z oznako PI kot tudi tisti, ki ima oznako NI.
Prosimo za jasen odgovor v zvezi z navedenim.

ODGOVOR
Posameznik se mora za funkcijo vodje nadzora izkazati kot odgovorni nadzornik.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosim, da pri referenci Vodja nadzora popravite ali razširite, da mora imeti vodja nadzora po ZAID-u poklicni naziv (PI) ali nadzorni inženir (NZ), saj se s tem po novem zakonu diskriminira vse, ki so do sedaj opravljali funkcijo odgovornega nadzornika del ali in odgovornega nadzornika gradbenih del.
Zaradi nepravilnega tolmačenja in napačno napisanih terminov v novem zakonu, lahko po vašem opravljajo delo nadzornika samo projektanti.
Nadzorni inženir po novem imenovanju je v preteklosti opravljal delo, za katerega zahtevate sedaj vi referenco.
Na web strani IZS je Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom, kjer je med drugim tudi napisano:

Iskanje po poklicnem nazivu
PI - Pooblaščeni inženir (projektiranje, nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli ter vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta)
NI - Nadzorni inženir (Nz - nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli)
NI - Nadzorni inženir (Nm - nadzor nad gradnjo manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli zahtevnega objekta)
NI - Nadzorni inženir (Nnp - nadzor nad gradnjo nezahtevnega objekta in posameznimi deli)

Podajam tudi internetno stran IZS, kjer je problematika razložena.
http://www.izs.si/izpostavljena-novica/odgovori-ministra-jureta-lebnana-vprasanja-o-nadzornih-inzenirjih-2446/


Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Datum objave: 17.12.2018   10:23
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo ali je lahko vodja nadzora hkrati tudi nadzornik GO del in npr. nadzornik strojnih instalacij hkrati koordinator za varnost in zdravje pri delu.

ODGOVOR
Posameznik lahko pri predmetnem projektu opravlja funkcijo vodje nadzora in hkrati tudi funkcijo nadzornika gradbenih in/ali arhitekturnih del, torej prevladujočih del na objektu.
Posameznik mora pri predmetnem projektu opravljati izključno funkcijo nadzornika strojnih instalacij.
Posameznik mora pri predmetnem projektu opravljati izključno funkcijo koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Za vodjo nadzora je potrebno izkazati, da je kot vodja nadzora opravljal nadzor energetske prenove stavb.
Prosimo za pojasnilo ali želite za vodjo nadzora preteklo referenco kadra, ki je bil v funkciji odgovornega nadzornika ali nadzornika GO del?
Vodja nadzora je namreč povsem nov pojem, ki je bi vzpostavljen z uveljavitvijo novega Gradbenega zakona, vsled česar tovrstnih referenc posamezni kadri še nimajo in jih tudi naročniki zato ne morejo zahtevati od ponudnikov.

Verjetno pa je hkrati upoštevano pri vodji nadzora tudi stališče IZS in sicer, da je lahko vodja nadzora tako inženir z oznako PI kot tudi tisti, ki ima oznako NI.
Prosimo za jasen odgovor v zvezi z navedenim.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosim, da pri referenci Vodja nadzora popravite ali razširite, da mora imeti vodja nadzora po ZAID-u poklicni naziv (PI) ali nadzorni inženir (NZ), saj se s tem po novem zakonu diskriminira vse, ki so do sedaj opravljali funkcijo odgovornega nadzornika del ali in odgovornega nadzornika gradbenih del.
Zaradi nepravilnega tolmačenja in napačno napisanih terminov v novem zakonu, lahko po vašem opravljajo delo nadzornika samo projektanti.
Nadzorni inženir po novem imenovanju je v preteklosti opravljal delo, za katerega zahtevate sedaj vi referenco.
Na web strani IZS je Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom, kjer je med drugim tudi napisano:

Iskanje po poklicnem nazivu
PI - Pooblaščeni inženir (projektiranje, nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli ter vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta)
NI - Nadzorni inženir (Nz - nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli)
NI - Nadzorni inženir (Nm - nadzor nad gradnjo manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli zahtevnega objekta)
NI - Nadzorni inženir (Nnp - nadzor nad gradnjo nezahtevnega objekta in posameznimi deli)

Podajam tudi internetno stran IZS, kjer je problematika razložena.
http://www.izs.si/izpostavljena-novica/odgovori-ministra-jureta-lebnana-vprasanja-o-nadzornih-inzenirjih-2446/


Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Datum objave: 19.12.2018   08:56
VPRAŠANJE
pozdravljeni!

naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva od ponudnika, da za pokritje nadzornikov posameznih faz priloži referenčne izjave, ki pokrivajo najmanj 2 posla s posameznega področja, katerih vrednosti posameznih storitev nadzora (vodje del, strojnih in elektro instalacij, gradbeno obrtniških del) presega vrednost 2.000 EUR brez DDV.
Prosimo da korigirate zahteve, saj imajo ponudniki z naročniki sklenjene pogodbe, ki definirajo skupno vrednost nadzora, zato vrednosti ni možno sicirati na posamezne faze nadzora. Eventualno bi lahko bila referenca pogojena z vrednostjo del (GOI dela), ki je znana po posameznih fazah in jo je možno ločeno prikazovati, kar pa je pri vrednosti nadzora nemogoče.

lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik je na drugi strani razpisne dokumentacije pod točko 2. navedel:
»Ocenjena vrednost energetske prenove objektov v Vojašnici barona Andreja Čehovina v Postojni je 1.180.0000,00 EUR brez DDV.«

V primeru, da je bila sklenjena pogodba s skupno vrednost nadzora, ponudnik izpolni »Referenčne liste ponudnika« na način, da se v referenčni listi pri posameznem poslu navede skupna vrednost nadzora in se zraven navede, da je vrednost posameznih nadzornih storitev ali koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, pri posameznem poslu, ki ga je opravljala določena strokovna oseba, bila enaka vrednosti ali je presegala vrednosti, ki jo zahteva naročnik.Datum objave: 19.12.2018   15:54
VPRAŠANJE
prosimo za odgovor ki se nanaša na vrednosti nadzora po posameznih fazah. Teh namreč v nobenem primeru ni možno deliti, zato prosimo, da čim prej spremenite pogoje in posledično razpisno dokumentacijo.
Hkrati prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb, saj je nemogoče pridobiti potrjena referenčna potrdila, dela se namreč še samo ta teden, drugi teden pa se povsod pričnejo kolektivni dopusti in novoletne počitnice.

ODGOVOR
V primeru, da je bila sklenjena pogodba za skupno vrednost nadzora, ponudnik izpolni »Referenčne liste ponudnika« na način, da se v referenčni listi pri posameznem poslu navede skupna vrednost pogodbe za nadzor in se zraven navede, da je vrednost posameznih nadzornih storitev ali koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, pri posameznem poslu, ki ga je opravljala določena strokovna oseba, enaka vrednosti ali je presegala vrednosti, ki jo zahteva naročnik.

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb. Rok za oddajo ponudb je 30.01.2019 in je mnenja, da je za pridobitev referenčnih potrdil dovolj časa, okvirno tri delovne tedne.
Datum objave: 19.12.2018   15:56
VPRAŠANJE
prosimo, da referenčnih zahtev ki se nanašajo tako na podjetje kot na posamezne nadzornike razširite tudi na ostala področja prenove oz. novogradnje, omejili ste jih namreč samo na energetske sanacije, in s tem zaprli krog ponudnikov. S tem ko bi razširili področje tudi na ostala dela (rekonstrukcije, prenove, novogradnje) ne bi pridobili na kvaliteti storitev, bi pa omogočili tudi ostalim ponudnikom, da oddajo ponudbe.

ODGOVOR
V kolikor je gradnja (rekonstrukcija, novogradnja, vzdrževalna dela) zajemala tudi/in energetsko prenovo objekta se referenca šteje za ustrezno pod pogojem, da je pri navedbi reference jasno navedeno, da je gradnja (ali rekonstrukcija ali novogradnja ali vzdrževalna dela) zajemala tudi/in energetsko prenovo izvedeno skladno z nacionalnimi strategijami in smernicami ter EU direktivami.Datum objave: 21.01.2019   14:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za razširitev klasifikacije objektov pod številko 126 (smernice za klasificiranje in razvrščanje objektov) s tem bi omogočili pripravo ponudbe tudi drugim potencialnim ponudnikom


ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da ne bo razširil CC-SI razreda 126, klasifikacija objektov Stavbe splošnega družbenega pomena. V poštev pridejo podrazredi razreda 126 in ostalo kar izhaja iz razpisne dokumentacije.