Dosje javnega naročila 008391/2018
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: Prenova knjižnice Fakultete za matematiko in fiziko UL
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008391/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.12.2018
JN008391/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.02.2019
JN008391/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008391/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Jadranska ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Bernarda Golob Hribar
tajnik@fmf.uni-lj.si
+386 14766745

Internetni naslovi
http://www.fmf.uni-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/286683/Razpisna_dokumentacija_-_prenova_knjiznice_UL_FMF.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/286683/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5898
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova knjižnice Fakultete za matematiko in fiziko UL
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izvedba investicijsko vzdrževalnih del - prenova knjižnice Fakultete za matematiko in fiziko UL.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izvedba investicijsko vzdrževalnih del - prenova knjižnice Fakultete za matematiko in fiziko UL.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.01.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.01.2019   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.01.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.12.2018   12:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kje so popisi del?

ODGOVOR
Spoštovani,

popisi del in načrti se, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji na 6. strani, nahajajo na spletni povezavi https://www.fmf.uni-lj.si/si/fakulteta/ spodaj pod rubriko Javni razpisi.

Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
pozdravljeni!

Lahko objavite še popis del.

hvala!

ODGOVOR
Spoštovani,

popisi del in načrti se, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji na 6. strani, nahajajo na spletni povezavi https://www.fmf.uni-lj.si/si/fakulteta/ spodaj pod rubriko Javni razpisi.

Lep pozdrav.Datum objave: 06.12.2018   14:09
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za odgovore in sicer:
1. ali lahko referenčni pogoj izpolnjujemo kumulativno s podizvajalcem?
2. ali pravilno razumemo, da je za vodjo del dovolj ena referenca v zahtevani vrednosti?

ODGOVOR

Spoštovani,

1. Kumulativno izpolnjevanje referenčnega pogoja s podizvajalcem je možno, vendar se reference seštevajo le količinsko, ne pa tudi po vrednosti (ponudnik lahko predloži eno referenco in podizvajalec eno, vendar mora vsaka posamezna referenca izpolnjevati vrednostni pogoj najmanj 400.000 EUR). V primeru, da ponudnik izkazuje izpolnjevanje referenčnega pogoja s podizvajalcem, mora ta podizavjalec tudi dejansko izvajati dela, na katera se njegove reference nanašajo.

2. DA.

Lep pozdrav,
Datum objave: 17.12.2018   18:33
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo, da zahtevo, skladno s prakso DKOM, znižate na 1 referenco. V nasprotnem primeru bomo vložili revizijski zahtevek na razpisno dokumentacijo. Hvala

ODGOVOR

Naročnik spreminja zahtevo po referencah. Namesto zahtevanih 2 referenc, je dovolj 1 referenca v zahtevani vrednosti.

Lep pozdrav,


VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ne razumemo zahteve po dveh referencah. Prosimo, da zahtevo uskladite s prakso DKOM, ki je na tem področju popolnoma jasna in zmanjšate zahtevo na eno referenco. Hvala lepa

ODGOVOR

Naročnik spreminja zahtevo po referencah. Namesto zahtevanih 2 referenc, je dovolj 1 referenca v zahtevani vrednosti.

Lep pozdrav,


Datum objave: 20.12.2018   08:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali je za naročnika sprejemljivo, če predložimo S.BON 1, ki bo ob oddaji star 60 dni kot dokazilo o bonitetni oceni, ki se spreminja le enkrat letno, kot dokazilo neblokiranosti pa BON 2, izdan v januarju 2019, ki je za nas manjši strošek. Hvala

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da v skladu z določili razpisne dokumentacije ponudnikom v ponudbi ni potrebno predložiti S.BON obrazca kot dokazila o izpolnjevanju ekonomsko-finančne sposobnosti, zadostuje podpis razpisnega obrazca št.6. Predložitev S.BON obrazca bo naročnik v skladu s 7. odstavkom 79. člena ZJN-3 v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb zahteval od ponudnika, kateremu se bo odločil oddati javno naročilo, pri čemer bo zahteval obrazec S.BON-1/P, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 21.12.2018   17:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali je v fazi oddaje ponudbe dovolj, če namesto terminskega plana priložimo izjavo, podroben terminski plan pa predložimo v primeru, da bomo izbrani ponudnik?

ODGOVOR

Ponudnik mora v ponudbi predložiti terminski plan, kot izhaja iz razpisne dokumentacije, pri čemer pa ni potrebno, da je terminski plan izdelan datumsko, pač pa mora iz njega izhajati časovni okvir za izvedbo posameznih pogodbenih aktivnosti, iz česar bo izhajalo, da je ponudnik zmožen izvesti dela, ki so predmet javnega naročila, v roku, ki ga je določil naročnik.

Lep pozdrav,


Datum objave: 11.01.2019   11:42
VPRAŠANJE
Zdravo,
ali obstaja kakšna slika foteljev?

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik je popravil popis del, zaradi napake (oprema ni predmet trenutnega razpisa). Popravljen opis del je objavljen na spletni strani naročnika https://www.fmf.uni-lj.si/si/fakulteta/ spodaj pod rubriko Javni razpisi oziroma na https://www.fmf.uni-lj.si/storage/49600/Popis%20del%20PZI%20Knjiznica%20popravek.xlsx

Lep pozdrav.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da za tapetniška dela objavite detajlni načrt za vse tri postavke oz. objavite tehnični opis ali izris, saj je podatkov za korektno ponudbo premalo.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je ugotovil, da je pri popisu del ostal v razpisni dokumentaciji del opreme, ki ni predmet trenutnega razpisa (zavihek H v popisu del). Ta zavihek je v popravku odstranjen. Po pregledu popisa je bilo ugotovljeno, da manjka nekaj del, katera je naročnik dodal pod zavihek O Druga dela. V zavihku Rekapitulacija je dodana opomba, ki dopolnjuje manjkajoče dimenzije pri zavihku F Mizarska dela. Ostali deli popisa so ostali nespremenjeni. Popravek popisa del je objavljen na spletni strani naročnika https://www.fmf.uni-lj.si/si/fakulteta/ spodaj pod rubriko Javni razpisi oziroma na https://www.fmf.uni-lj.si/storage/49600/Popis%20del%20PZI%20Knjiznica%20popravek.xlsx

Lep pozdrav.