Dosje javnega naročila 008466/2018
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Blago: Dobava mobilnih aparatov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 155.728,12 EUR

JN008466/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.12.2018
JN008466/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.01.2019
JN008466/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.02.2019
JN008466/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008466/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za javno naročanje, Tomaž Klun
tomaz.klun@dars.si
+386 13009462
+386 13009929

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/286729/RD_-_Dobava_mobilnih_aparatov.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/286729/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5903
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
naročnik v lasti države
I.5 Glavna področja dejavnosti
gradnja in vzdrževanje AC in HC v Republiki Sloveniji


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava mobilnih aparatov
Referenčna številka dokumenta: 000281/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32250000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava mobilnih aparatov, dodatkov in naprav za potrebe DARS d.d.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32250000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladno z razpisno dokumentacijo.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava mobilnih aparatov, dodatkov in naprav za potrebe DARS d.d.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.01.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 16.04.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.01.2019   09:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.01.2019   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.01.2019   08:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji ste določili najvišjo dopustno vrednost predmetnega javnega naročila v višini 131.147,54 EUR brez DDV. Prosimo za potrditev, da je omenjena vrednost vezana le na skupino A (Mobilni aparati - 5 nivojev mobilnih aparatov), saj je nabavna vrednost na trgu ob upoštevanju skupine B (Ostalo Mobilni dodatki in naprave po ceniku ponudnika) bistveno višja od 131.147,54 EUR brez DDV. Naročnik pa je poleg tega določil celo bančno garancijo v višini 10%, zaradi česar mora naročnik v svojem prikazu izračuna ocenjene vrednosti vključiti tudi ta strošek, saj bo imel izbrani ponudnik določene stroške v zvezi z omenjeno zahtevano garancijo (npr. stroške za mesečno vodenje pri banki).
V primeru, da naročnik v vrednost 131.147,54 EUR brez DDV zahteva tudi skupino B (Ostalo Mobilni dodatki in naprave po ceniku ponudnika) ne bo prejel niti ene ponudbe.
S spoštovanjem

ODGOVOR
Najvišja dopustna vrednost javnega naročila, ki je navedena v razpisni dokumentaciji se nanaša na celotno javno naročilo in zajema obe skupini: A. Mobilni aparati - 5 nivojev mobilnih aparatov in B. Ostalo Mobilni dodatki in naprave po ceniku ponudnika.