Dosje javnega naročila 008497/2018
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava sredstev za vzdrževanje higiene perila
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 101.674,53 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008497/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.12.2018
JN008497/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.01.2019
JN008497/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.03.2019
JN008497/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.03.2019
JN008497/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.03.2019
JN008497/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 14.03.2019
JN008497/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 14.03.2019
JN008497/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 20.03.2019
JN008497/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 20.03.2019
JN008497/2018-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 25.03.2019
JN008497/2018-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 25.03.2019
JN008497/2018-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2019
JN008497/2018-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2019
JN008497/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.04.2019
JN008497/2018-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 10.04.2019
JN008497/2018-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 10.04.2019
JN008497/2018-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 11.04.2019
JN008497/2018-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 11.04.2019
JN008497/2018-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 11.04.2019
JN008497/2018-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 11.04.2019
JN008497/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.04.2019
JN008497/2018-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.04.2019
JN008497/2018-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.04.2019
JN008497/2018-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.04.2019
JN008497/2018-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.05.2019
JN008497/2018-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.07.2019
JN008497/2018-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.07.2019
JN008497/2018-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.07.2019
JN008497/2018-C11 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.07.2019
JN008497/2018-C12 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.07.2019
JN008497/2018-C13 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.07.2019
JN008497/2018-C14 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.07.2019
JN008497/2018-C15 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.09.2019
JN008497/2018-C16 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.09.2019
JN008497/2018-C17 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.10.2019
JN008497/2018-C18 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.10.2019
JN008497/2018-C19 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.10.2019
JN008497/2018-C20 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.10.2019
JN008497/2018-C21 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.10.2019
JN008497/2018-C22 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.11.2019
JN008497/2018-C23 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.01.2020
JN008497/2018-C24 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.01.2020
JN008497/2018-C25 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.01.2020
JN008497/2018-C26 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.01.2020
JN008497/2018-C27 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.01.2020
JN008497/2018-C28 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.01.2020
JN008497/2018-C29 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.01.2020
JN008497/2018-C30 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.01.2020
JN008497/2018-C31 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.01.2020
JN008497/2018-C32 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.04.2020
JN008497/2018-C33 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.04.2020
JN008497/2018-C34 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.04.2020
JN008497/2018-C35 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2020
JN008497/2018-C36 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2020
JN008497/2018-C37 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.05.2020
JN008497/2018-C38 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.07.2020
JN008497/2018-C39 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.07.2020
JN008497/2018-C40 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.07.2020
JN008497/2018-C41 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.07.2020
JN008497/2018-C42 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008497/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 239-545458
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC ČRNUČE
Dunajska cesta 400
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija
Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC LEDINA
Čufarjeva ulica 14
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC MIŠKOLIN
Novo Polje, cesta VI 1
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija
Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC NAJDIHOJCA
Gorazdova ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA
Parmska cesta 41
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC VRHOVCI
Vrhovci, cesta XIX 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC VODMAT
Korytkova ulica 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC ZELENA JAMA Vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo
Zvezna ulica 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/286863/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5932
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava sredstev za vzdrževanje higiene perila
Referenčna številka dokumenta: 430-2591/2018-26
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je sukcesivna dobava sredstev za vzdrževanje higiene perila za osem ljubljanskih javnih vrtcev v obdobju do 31.8.2021.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sredstva za vzdrževanje higiene perila
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote vrtcev (naročnikov) - Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sukcesivna dobava sredstev za vzdrževanje higiene perila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 32
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sredstva za vzdrževanje higiene perila in dezinfekcijo
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote vrtcev - Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sukcesivna dobava sredstev za vzdrževanje higiene perila in dezinfekcijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 32
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.01.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.01.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Naročnik v predhodnem postopku ni prejel nobene dopustne ponudbe.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.12.2018   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Naročniki so s pooblastili, izdanimi na podlagi tretjega odstavka 66.člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, Mestno občino Ljubljana pooblastili za izvedbo postopka.
Naročnik v postopek ni vključil ciljev za čistila iz veljavne Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uredba), ker gre za ponovitev neoddanega sklopa v predhodno že izvedenem javnem naročilu. Naročniki bodo cilje iz Uredbe dosegli z izvajanjem naročil pri dobaviteljih, ki so bili izbrani v predhodno izvedenem postopku (JN002042/2018).
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija
+386 13064442
+386 13061206

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.12.2018   08:34
1. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko v sklopu 1 pod zaporednimi številkami 1.1. in 1.2. ponudimo pakiranje 7kg?

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahtev.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.12.2018   16:12
2. VPRAŠANJE

Spoštovani!

V drugem sklopu je navedeno, da mora ponudnik navesti najvišje doziranje sredstva za pranje in dezinfekcijo normalno umazanega perila brez predpranja, pri trdi vodi 17 °DH, skladno z navodili.
Primer:
V tehničnem listu je količina sredstva, ki je potrebna za pranje navedena npr. le kot 25 do 38g za kg perila in v tabeli ni posebej opredeljeno glede na trdoto vode in umazanijo kdaj dozirati 25g in kdaj 38g. Ali lahko v takem primeru v ponudbi upoštevamo 38g kot zahtevano najvišje doziranje?

ODGOVOR:
Da. Ponudnik naj v tem primeru navede najvišje doziranje, ki je napisano v tehničnem listu.


3. VPRAŠANJE
Ali lahko pri sklopu 1, zaporedna številka 1.1 ponudimo univerzalni profesionalni prašek za belo perilo.

ODGOVOR
Da, ob upoštevanju vseh ostalih zadev.

Lep pozdrav.