Dosje javnega naročila 008540/2018
Naročnik: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
Gradnje: IZGRADNJA PRIZIDKA OSNOVNE ŠOLE ANTONA GLOBOČNIKA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 5.488.298,09 EUR

JN008540/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.12.2018
JN008540/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.12.2018
JN008540/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.12.2018
JN008540/2018-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.12.2018
JN008540/2018-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.01.2019
JN008540/2018-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.01.2019
JN008540/2018-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.01.2019
JN008540/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.02.2019
JN008540/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.03.2019
JN008540/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008540/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 241-549437
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA POSTOJNA
Ljubljanska cesta 4
6230
SI038
Postojna
Slovenija
Maja Korošec
maja.korosec@postojna.si
+386 57280783
+386 57280780

Internetni naslovi
http://www.postojna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.postojna.si/objave/58

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6760
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZGRADNJA PRIZIDKA OSNOVNE ŠOLE ANTONA GLOBOČNIKA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214210
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja prizidka ter rekonstrukcija obstoječih prostorov matične OŠ Antona Globočnika Postojna in s tem zagotovitev dodatnih prostorov za 10 novih oddelkov matične OŠ Antona Globočnika Postojna

Natančen obseg del je razviden iz projektne dokumentacije in popisa del podanega v Obrazcu Ponudbeni predračun.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI038 - Primorsko-notranjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Postojna, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja prizidka ter rekonstrukcija obstoječih prostorov matične OŠ Antona Globočnika Postojna in s tem zagotovitev dodatnih prostorov za 10 novih oddelkov matične OŠ Antona Globočnika Postojna

Natančen obseg del je razviden iz projektne dokumentacije in popisa del podanega v Obrazcu Ponudbeni predračun.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 813
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.01.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 14.05.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.01.2019   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.01.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA POSTOJNA
Ljubljanska cesta 4
6230
Postojna
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.12.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.12.2018   09:23
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnika pozivamo, da čimprej objavi razpisno dokumentacijo na spletni strani.

ODGOVOR
Naročnik je objavil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58
________________________Datum objave: 14.12.2018   09:24
VPRAŠANJE
Naročnik - predvideli ste prekratek rok za oddajo ponudb in sicer 14.1.2019, to je en mesec oz. če realno gledamo v 14 dneh naj bi izdelati obsežno ponudbo, v tem času kot veste so božično-novoletni prazniki in bo nemogoče ali pa zelo težko dobiti koga, ki bo delal v dneh med 24.12.2018 in 7.1.2019.
Zato naročnika prosimo, da rok za oddajo ponudb podaljša za najmanj 1 teden.
Pa še to, danes 14.12.2018 na portalu še ni razpisne dokumentacije.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je pri določitvi roka za predložitev ponudb upošteval zakonsko določeni rok 35 dni od pošiljanja obvestila v objavo.
Naročnik je objavil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58
________________________Datum objave: 17.12.2018   10:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
med dokumentacijo ni načrtov gradbenih konstrukcij. Prosimo za objavo.

LP Marko

ODGOVOR
Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da je Načrt gradbenih konstrukcij objavljen na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58
_________________Datum objave: 19.12.2018   15:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V popisu je navedeno hidravlično osebno dvigalo.
Ali lahko ponudimo električno osebno dvigalo brez strojnice (pogon v glavi jaška)?

Prednosti električnega dvigala so:
- okolju prijazna izvedba, saj za delovanje ne potrebuje hidravličnega olja,
- bistvena manjša priključna moč,
- manjša poraba električne energije,
- doseganje energetskega razreda A (primerno zelenemu naročanju),
- večja hitrost,
- ni potrebno predvideti posebnega prostora za pogon,
- v tem primeru potrebujemo bistveno manjše tlorisne dimenzije jaška,
- tišje delovanje.

Za odgovor se vam že v naprej zahvaljujem.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Predlagano je hidravlično dvigalo, kar je ustrezna rešitev za dvig zgolj za eno etažo. Hidravlična dvigala imajo bistvene prednosti pri stroških vzdrževanja pri majhni uporabi, kar se dogaja v objektih osnovnih šol.
_____________Datum objave: 20.12.2018   08:47
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo za podajo tehničnih karakteristik za Avtomatsko kompenzacijsko napravo (moč, nazivna napetost, filterska/nefilterska in ostali nujni tehnični podatki) ter za navedbo referenčnega proizvajalca in proizvoda:

3.6. Naprava za avtomatsko kompenzacijo jalove energije kpl 1,00
a. Pred dobavo in montažo kompenzacijske naprave je potrebno pri delovanju vseh naprav v objektu izmeriti jalovo energijo in na osnovi meritve izbrati ustrezno moč kompenzacijske naprave kg 1,00


Hkrati naročnika opozarjamo, da enota mere, ki je pripisana k postavki >>a. Pred dobavo in montažo kompenzacijske naprave je potrebno pri delovanju vseh naprav v objektu izmeriti jalovo energijo in na osnovi meritve izbrati ustrezno moč kompenzacijske naprave<< ni ustrezna! Prosimo, da objavite popravljen popis s pravilno enoto mere (meritve?).

Hvala!


ODGOVOR
Skladno s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3 naročnik primerom podaja artikel, in sicer: Naprava za avtomatsko kompenzacijo naprava ENERPROM, ASK2-60/400 ali enakovredno.
v postavki a. Pred dobavo in montažo kompenzacijske naprave je potrebno pri delovanju vseh naprav v objektu izmeriti jalovo energijo in na osnovi meritve izbrati ustrezno moč kompenzacijske naprave je pravilna enota kpl (komplet).
___________________Datum objave: 20.12.2018   11:17
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo Vas za objavo shem sanitarnih predelnih sten.

LP

ODGOVOR
Naročnik obvešča morebitne ponudnike da so sheme sanitarnih predelnih sten objavljene na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58.
__________________Datum objave: 21.12.2018   11:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na str. 10 povabila k oddaji ponudbe navajate, da mora biti vrednosz zavarovanja za resnost ponudbe 100.000,00 eur, na str. 23 pa zahtevate vrednost 22.000,00 eur. Prosim, da jasno zapišete katera vrednost je prava.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Pravilna vrednost višine zavarovanja za resnost ponudbe znaša 100.000,00 EUR.
_______________Datum objave: 24.12.2018   10:40
VPRAŠANJE
Ker jih ne uspemo najdit, Vas prosim da definirate v kateri datoteki ste jih skrili

Datum objave: 20.12.2018 11:17
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo Vas za objavo shem sanitarnih predelnih sten.

LP

ODGOVOR
Naročnik obvešča morebitne ponudnike da so sheme sanitarnih predelnih sten objavljene na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58.
__________________

LP

ODGOVOR
Sheme so objavljene na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58, IZGRADNJA PRIZIDKA OSNOVNE ŠOLE ANTONA GLOBOČNIKA, Popravek št. 2 - sheme sanitarnih predelnih sten, zip datoteka "sheme sanitarnih predelnih sten".
___________________Datum objave: 27.12.2018   09:26
VPRAŠANJE
V poziciji klima naprave piše montaža periferne in ostale opreme. Ali je mišljena samo montaža periferne in ostale opreme ali tudi dobava?

ODGOVOR
Pri poziciji je potrebno upoštevati tudi dobavo (splošna določila).
_____________Datum objave: 27.12.2018   09:27
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali Vas lahko prosimo za kakšen podatek več pri sledeči postavki?

2.4. Odstranitev obstoječe vkopane cisterne, komplet z vsemi pripadajočimi deli - odklopi, blindiranje cevi, zračniki, Obstoječi cisterni velikosti 2x30.000m³. Nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. kpl. 1,00

Ali sta tole cisterni za kaj drugega, ali za zbiranje deževnice?
Iz kakšnega materiala sta cisterni?

LP

ODGOVOR
Cisterni sta jekleni, služili sta za kurilno olje.
_________________Datum objave: 27.12.2018   09:28
NAROČNIK DOPOLNJUJE ODGOVOR ZA NASLEDNJE VPRAŠANJE:
Spoštovani
Ali Vas lahko prosimo za kakšen podatek več pri sledeči postavki?

2.4. Odstranitev obstoječe vkopane cisterne, komplet z vsemi pripadajočimi deli - odklopi, blindiranje cevi, zračniki, Obstoječi cisterni velikosti 2x30.000m³. Nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije. kpl. 1,00

Ali sta tole cisterni za kaj drugega, ali za zbiranje deževnice?
Iz kakšnega materiala sta cisterni?

LP

ODGOVOR
Cisterni sta jekleni, služili sta za kurilno olje.
Cisterni sta očiščeni, razplinjeni in zapečateni.
_______________Datum objave: 27.12.2018   10:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Glede na obsežnost razpisa in glede na trenutno situacijo ko so/smo ljudje na dopustih, vljudno prosimo naročnika da podaljša rok za pripravo ponudb.

Tako bo naročnik prejel bolj premišljene in "boljše" ponudbe.

Prosimo za hiter odgovor

ODGOVOR
Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da spreminja rok za predložitev ponudb.
Popravljene strani dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so objavljene na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58
___________________Datum objave: 27.12.2018   10:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ob pregledu razpisne dokumentacije naročnika smo v predlogu -"prilagojene " FIDIC pogodbe , ki je sicer kot takšna uravnotežena in pripravljena za enakopraven odnos med pogodbenikoma je naročnik v delu posebnih ( lastnih ) pogojev temeljito posegel v vsebino in podčlen 8.7 spremenil :

8.7 Odškodnina za zamudo Naslov podčlena 8.7 se spremeni, tako da se glasi: Pogodbena kazen
Podčlen 8.7 se spremeni tako, da se glasi: »Če je izvajalec v zamudi pri izpolnitvi rokov podčlena 8.2 [Rok za dokončanje],
mora za v skladu s podčlenom 2.5 [Zahtevki naročnika] naročniku plačati pogodbeno kazen, ki znaša 0,5% sprejetega pogodbenega zneska v EUR z DDV
za vsak dan, ki poteče tudi za vmesne faze rokov za dokočanje iz Pogodbe in datumom, navedenim v Potrdilu o prevzemu. Celotni dolžni znesek po tem
podčlenu pa ne sme presegati 25% celotnega sprejetega pogodbenega zneska v EUR z DDV.

Z vsem spoštovanjem. Malo bolj "osveščenemu" ponudniku, v času gospodarske konjunkture in presežka naročil verjetno ni posebno v interesu sodelovati na razpisu , kjer mu naročnik že v začetku "grozi" z maksimalnim zneskom pogodbene kazni 25% na prekoračitev vmesnih in končnega termina.

Naročniku toplo priporočamo, da "uravnoteži" ta maksimalni znesek na običajnih 5-10% sprejetega pogodbenega zneska, v kolikor želi perjeti zadostno število ponudb in transparentno izvesti postopek.

l.p.

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahtevo glede maksimalnega zneska in objavlja popravljen podčlen 8.7 posebnih pogojev pogodbe. Popravljena stran dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljena na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58
_________________


Datum objave: 31.12.2018   11:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na predhodno vprašanje in odgovor glede dvigala...

Nam lahko pojasnite, kje ste dobili ta strokovni odgovor oziroma na podlagi katere strokovne raziskave pravite, da ima hidravlično dvigalo bistvene prednosti pri stroških vzdrževanja pri majhni uporabi?
To vsekakor ni res, saj ima tako hidravlično kot električno dvigalo: krmilje dvigala, pogon dvigala (hidravlični - agregat, električni - el. pogonski stroj), kabinska in jaškovna vrata, električno inštalacijo, vodila, kabino,...
Razlika je v tem, da se pri hidravliki min. vsakih pet let menja hidravlično olje, pri električnem dvigalu pa jeklene vrvi teoretično preživijo življenjsko dobo dvigala. Poleg tega ima električno dvigalo boljši izkoristek električne energije. Kje je potem tu, poleg vseh prednosti, ki so naštete že v prejšnjem vprašanju, ekonomska upravičenost za hidravlično dvigalo - kljub temu, da gre zgolj za dve etaži.
Konec koncev je strošek bolj ali manj odvisen od rednega mesečnega vzdrževanja, kar gre spet v korist električnemu dvigalu, ki dovoljuje, da se redni mesečni pregled ne izvaja prav vsak mesec.

Ponovno vas pozivam, ali lahko po načelu enakopravnosti ponudimo ekonomsko upravičeno električno dvigalo?

Za odgovor se vam že v naprej zahvaljujem.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Predmet projektne in razpisne dokumentacije je hidravlično dvigalo. Vprašanja ponudnikov niso namenjena dokazovanju prednosti in slabosti rešitev, temveč razjasnitvi morebitnih nejasnosti.
V primeru hidravličnega dvigala ne gre za tehnične nejasnosti ali vprašanja, temveč za mnenje ponudnika. Ponudnik naj poda najugodnejšo ponudbo v skladu z zahtevami projektne in razpisne dokumentacije.
_____________
Datum objave: 07.01.2019   12:36
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo za razjasnitev sledeče postavke med "gradbenimi deli" (postavka 1.43)

PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA TOPLOVODA
1.43. Prestavitev dela obstoječega toplovoda (popis strojnih inštalacij - ogrevanje in hlajenje; zunanji toplovod). m' 27,00

Kaj točno moramo tukaj nuditi?
Samo gradbena dela? Je strošek prestavitve dodatno zajet tudi pri strojnih inštalacijah?

Prosimo za razjasnitev.
LP

ODGOVOR
V tej postavki je v sklopu gradbenih del zajet izkop in zasip, torej gradbena dela. V postavkah strojnih instalacij je zajet material in delo dela toplovoda, ki ga je potrebno izvesti po novi trasi.
_____________________Datum objave: 17.01.2019   14:15
VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosimo Vas za objavo sheme za sledečo postavko:

PREDELNA SKLOPNA STENA
6.16. Nabava, dobava in montaža premične oz zložljive predelne stene, debeline 100mm. Protihrupna premična predelna stena, sestavljena iz panelov, modulov.
Zvočna izolativnost Rw 42dB, kovinska stropna vodila, vidni vertikalni spojni elementi iz aluminija, obloga panelov iveral po izboru projektanta (npr. bel iveral), premikanje panelov po vodilu v stropu, med paneli tesnenje.
"Parking" panelov v odprtem položaju - rešitev PLB, obešanje v dveh točkah, 90° glede na os pregradne stene. Dimenzije kontrolirati na objektu!
a. 965/465cm - večnamenska dvorana kos 1,00
b. 965/437cm - večnamenska dvorana kos 1,00

brez detajlne sheme je tole izredno težko pravilno ovrednotit.
LP

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58 objavil sheme in detajl zložljivih predelnih sten.
___________________Datum objave: 19.01.2019   12:10
VPRAŠANJE
Spoštovani

Opazili smo neskladje med popisi del in med shemami stavbnega pohištva.

Prosimo za pojasnilo, kaj se upošteva.

1. Pozicija VV2 pop poisu alu nič požarno odporna; po shepi alu požarno odporna;
2. Pozicije VV4, VV5, SS1, SS2, SS3, SS4,SS5 in SS6 so po popisu alu v shemah pa pvc

Prosimo za zelo hiter odgovor

ODGOVOR
1. Vrata toplotne podpostaje VV2 morajo biti požarno odporna 30min, kot je navedeno v tlorisu pritličja in shemi vrat. Zahtevani so alu okvirji. Ponudnik naj ponudi vrata iz alu profilov.
2. Za vrata VV4 in VV5 ter stekleno steno SS2 so zahtevani alu profili. Ponudnik naj ponudi vrata iz alu profilov. Za steklene stene SS1, SS3, SS4, SS5 in SS6 so ustrezni pvc profili. Ponudnik naj ponudi steklene stene iz pvc profilov.
___________________________
Datum objave: 21.01.2019   08:44
VPRAŠANJE
Spoštovani

Dodatno Vas prosimo, da objavite sheme pozicij:
pod točko 6.12

Prosimo Vas tudi za preverbo zahtevanega faktorja Ud oziroma Uw (zahtevani faktorji 0,6 oziroma 0,77W/m2K so nedosegljivi z aluminijem).

Prosimo za odgovore.
LP

ODGOVOR
Sheme so bile že objavljene v sklopu shem notranjih vrat in sicer:

za postavko 6.12 a shema V14p
za postavko 6.12 b shema V15
za postavko 6.12 c shema V15p
za postavko 6.12 d shema V16

V načrtih arhitekture in v popisu je navedena tudi lokacija vrat iz postavke 6.12, ponudniki imajo na voljo vse potrebne podatke. V izogib težavam sheme objavljamo še enkrat na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58
_____________________Datum objave: 28.01.2019   07:35
POMEMBNO!!!
Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da podaljšuje rok za predložitev ponudb na 04.02.2019 ob 10:00 uri.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6760
Popravljene strani dokumentacije bodo objavljene na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58
______________________

Datum objave: 28.01.2019   07:55
OBVESTILO NAROČNIKA!

Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da bo finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki bo šteto najmanj od prvotno podaljšanega roka za predložitev ponudb (šteto od 28.01.2019), ustrezno.
______________