Dosje javnega naročila 008465/2018
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM, Krvavška cesta 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Storitve: Občasni prevozi šolskih otrok
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 129.223,68 EUR

JN008465/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.12.2018
JN008465/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.01.2019
JN008465/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.01.2019
JN008465/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008465/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM
Krvavška cesta 4
4207
SI
Cerklje na Gorenjskem
Slovenija
Nataša Zorman, Damijana Božič Močnik
group1.oskrjenko@group.arnes.si
+386 42526010
+386 42526026

Internetni naslovi
http://www.osdj-cerklje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Občasni prevozi šolskih otrok
Referenčna številka dokumenta: 430-3/2018-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izvajanje občasnih avtobusnih prevozov šolskih otrok skladno z vsakokratnimi potrebami naročnika (načrtovani izleti, ekskurzije, naravoslovni, kulturni, tehniški in športni dnevi, šole v naravi, tabori in tekmovanja).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izvajanje občasnih avtobusnih prevozov šolskih otrok skladno z vsakokratnimi potrebami naročnika (načrtovani izleti, ekskurzije, naravoslovni, kulturni, tehniški in športni dnevi, šole v naravi, tabori in tekmovanja).
Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje treh (3) let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.02.2019
Konec: 31.01.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.12.2018   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.12.2018   11:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.12.2018   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.12.2018   13:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da je ponudbeni predračun in podana cena navedena v obliki dnevnih in poldnevnih najemov, prosimo da se v 6. členu vzorca pogodbe črta besedilo "na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relacijah".

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik spreminja prvi odstavek 6. člena obrazca »Ponudba-Pogodba«, ki se po spremembi glasi:
»Izvajalec izstavi naročniku račun v predpisani elektronski obliki (eRačun) sprotno, in sicer najkasneje v 7-ih dneh po vsakem opravljenem prevozu, ki ga naročnik plača 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, ki ni zavrnjen v roku osmih dni od prejema.«
Naročnik čistopisa obrazca »PonudbaPogodba« ne bo objavljal. Šteje se, da je ponudnik z oddajo ponudbe seznanjen s spremembo in z njo soglaša. Naročnik bo predmetno spremembo upošteval ob podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem.