Dosje javnega naročila 008553/2018
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 19.610,89 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008553/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.12.2018
JN008553/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.02.2019
JN008553/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.03.2019
JN008553/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2019
JN008553/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2019
JN008553/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2019
JN008553/2018-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2019
JN008553/2018-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2019
JN008553/2018-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.04.2019
JN008553/2018-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.04.2019
JN008553/2018-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008553/2018-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2019
JN008553/2018-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN008553/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.06.2019
JN008553/2018-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN008553/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.07.2019
JN008553/2018-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008553/2018-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN008553/2018-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008553/2018-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008553/2018-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2019
JN008553/2018-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN008553/2018-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN008553/2018-ODL19 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.08.2019
JN008553/2018-ODL20 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2019
JN008553/2018-ODL21 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2019
JN008553/2018-ODL22 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.09.2019
JN008553/2018-ODL23 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2019
JN008553/2018-ODL24 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2019
JN008553/2018-ODL25 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.09.2019
JN008553/2018-ODL26 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2019
JN008553/2018-ODL27 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.09.2019
JN008553/2018-ODL28 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN008553/2018-ODL29 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.10.2019
JN008553/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.10.2019
JN008553/2018-ODL30 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN008553/2018-ODL31 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.11.2019
JN008553/2018-ODL32 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2019
JN008553/2018-ODL33 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2019
JN008553/2018-ODL34 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN008553/2018-ODL35 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.12.2019
JN008553/2018-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.01.2020
JN008553/2018-ODL36 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2020
JN008553/2018-ODL37 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2020
JN008553/2018-ODL38 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.08.2020
JN008553/2018-ODL39 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008553/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 241-550583
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
tajnistvo@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://www.sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5977
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Upravljanje z gozdovi


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevoz gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
Referenčna številka dokumenta: PRE_2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 15
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 1 Tolmin
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 1 Tolmin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 990.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 2 Bled
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Bled
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 2 Bled
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 220.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 3 Kranj
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 3 Kranj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 385.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 4 Ljubljana
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 4 Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 495.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 5 Postojna
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 5 Postojna
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.870.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 6 Kočevje
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 6 Kočevje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2.970.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št.. 7 Novo mesto
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št.. 7 Novo mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.870.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 8 Brežice
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Brežice
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 8 Brežice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 715.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 9 Celje
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Celje
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 9 Celje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 715.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 10 Nazarje
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Nazarje
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 10 Nazarje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 66.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 11 Slovenj Gradec
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Prevozi znotraj GGO Slovenj Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 11 Slovenj Gradec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 935.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 12 Maribor
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 12 Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.430.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 13 Murska Sobota
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 13 Murska Sobota
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 550.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 14 Sežana
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GGO Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev prevoza gozdno lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije-sklop št. 14 Sežana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 66.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: prevoz GLS po železnici
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevoz GLS po železnici
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2.797.500,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Gospodarski subjekt mora biti v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-3 registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.01.2019   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.01.2019   13:10
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2


Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
V kolikor se bo odpiranja ponudb udeležila oseba, ki ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora s seboj prinesti pisno pooblastilo, da lahko na zapisnik podaja pripombe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.12.2018   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.12.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.12.2018   13:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Glede obrazca BON-2 me zanima, ali lahko priložimo BON-2, izdan z dnem 13.12.2018?

Hvala in lp.ODGOVOR

Spoštovani,

obrazec BON-2 ne sme biti starejši več kot 30 dni, šteto od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe. Upoštevali bomo vse BON-2 obrazce in potrdila poslovnih bank, ki bodo izdani z dnem 15.12.2018 in kasneje.


Datum objave: 20.12.2018   14:47
VPRAŠANJE
Ali lahko priložimo S.BON-1/P ??

lp

ODGOVOR


Spoštovani,

lahko priložite tudi S.BON-1/P s tem da izkazuje navedene zahteve:

Ponudnik mora izkazati, da v zadnjih 6 mesecih pred oddajo ponudbe ni imel dospelih neplačanih obveznosti pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preverjal s pomočjo potrdil vseh poslovnih bank, pri katerih imajo ponudniki odprte poslovne račune, o neblokiranih poslovnih računih v zadnjih 6 mesecih, ali z obrazcem BON-2 (S.BON-1/P) , ki ga pridobijo na AJPES-u, iz katerih so razvidne (ne) blokade poslovnih računov.

Zaželeno je, da potrdila oz. obrazec BON-2(S.BON-1/P) ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe.


Datum objave: 21.12.2018   08:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na to da se je razpis PRE 2019 ponovil, nas zanima ali ustreza, da so na vloženih dokumentih (ESDP, Podatki o ponudniku, Prijava za sklope,...) novembrski datumi (19.11.2018) oz. vsi datumi iz prejšnjega razpisa?
Razumemo pa da potrebujemo BON 2 z novejšim datumom.

Za odgovor se vam že v naprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

gre za novo javno naročilo, obrazci in potrdila morajo biti datirani po dnevu objave javnega naročila na portalu uradnega lista.