Dosje javnega naročila 008489/2018
Naročnik: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: IZDELAVA, DOBAVA IN MONTAŽA OKOLJU PRIJAZNE POHIŠTVENE OPREME
ZJN-3: Omejeni postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 100.000,00 EUR

JN008489/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.12.2018
JN008489/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.02.2019
JN008489/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.03.2019
JN008489/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.03.2019
JN008489/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.04.2019
JN008489/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.04.2019
JN008489/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.07.2019
JN008489/2018-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008489/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba javnih naročil, Kristina Dimitrijević
sjn@onko-i.si
+386 15879441
+386 15879406

Internetni naslovi
http://www.onko-i.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.onko-i.si/nc/onkoloski-institut/javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5990
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZDELAVA, DOBAVA IN MONTAŽA OKOLJU PRIJAZNE POHIŠTVENE OPREME
Referenčna številka dokumenta: JN-0029/2018-S-POG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
IZDELAVA, DOBAVA IN MONTAŽA OKOLJU PRIJAZNE POHIŠTVENE OPREME
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33192000
39150000
39151000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
IZDELAVA, DOBAVA IN MONTAŽA OKOLJU PRIJAZNE POHIŠTVENE OPREME
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
SKD100%

Merilo stroškov:
imeponder
SKD100%

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.01.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.01.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.12.2018   07:59
VPRAŠANJE 1:
Prosimo za objavo ESPD obrazca
ODGOVOR 1:
ESPD obrazec je objavljen na spletni strani OI, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija.


Datum objave: 13.12.2018   14:16
VPRAŠANJE 2:
Sem laik, vendar zanima me, kakšno je okolju prijazno pohištvo?
Menim, da je to lahko edino leseno, masivno, premazano z oljem ali voskom, brez umetnih materialov. Mleti les, zlepljen, prekrit z umetnim materialom ni okolju prijazno, po mojem mnenju. Ali pa v celoti kovinsko, stekleno, betonsko, to bi bilo lahko okolju prijazno.
Kaj ste kot naročnik imeli v mislih?
ODGOVOR 2:
Naročnik mora pri izvedbi tega javnega naročila upoštevati Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).
Kakšno je okolju prijazno pohištvo je navedeno v Prilogi k tehničnim specifikacijam (Obrazec št. 3).
S podpisom Priloge k tehničnim specifikacijam (Obrazec št. 3) ponudnik/izvajalec jamči, da se v celoti strinja z navedenimi zahtevami ter zagotavlja, da bo pri posameznem vprašanju v 2. fazi ponudil izdelke, ki ustrezajo Uredbi o zelenem javnem naročanju.

VPRAŠANJE 3:
Zanima me kje so načrti za izdelavo pohištva?
ODGOVOR 3:
Načrtov v tej fazi ni. Gre za prvo fazo postopka, v kateri bo naročnik izbral neomejeno število ponudnikov, ki bodo ustrezali vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije naročnika. Naročnik bo s temi ponudniki sklenil okvirni sporazum. Na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma bo naročnik izvajal posamezna konkretna povpraševanja in sodeloval samo s ponudniki, s katerimi bo sklenil okvirni sporazum.

VPRAŠANJE 4:
Delovne mize (ravne, L oblike, zaokrožene)
Predalnik (samostoječ ali na kolesih)
Omare (nizke, visoke, odprte, zaprte, s policami, zastekljene)
Stenske police (na konzolah, na stenski plošči)
Nosilec za računalnik
Zaključne letve
Viseče omare (odprte, z vrati, s steklenimi vrati, z rolojem )
Arhivske omare z vrati in ojačanimi policami
Garderobne omare
Obešalne stene
Postelja z vzmetnico in letvenim dnom (samostojna, z dodatnim predalnikom)
Lesene obloge
Pručke
Naprošam za točne mere vseh elementov, določitev materialov, barv oz čim več informacij za posamezen element.
Hvala
ODGOVOR 4:
Odgovor enak kot odgovor št. 3.


Datum objave: 14.12.2018   12:24
VPRAŠANJE 5:
Spoštovani
Brez količin in dimenzij posameznih elementov je nemogoče sestaviti konkretno ponudbo. Prav tako je nemogoče definirati čas montaže ter dobavni rok v kolikor ni točno določenih dimenzij in količin elementov.
Zahtevam, da podate vse potrebne podatke za izdelavo konkretne ponudbe oz odgovor zakaj vseh potrebnih podatkov ne podate.
ODGOVR 5:
Postopek javnega naročila bo naročnik izvajal v dveh fazah. V prvi fazi ponudniki oddajo prijavo oz. ponudbo na podlagi katerih naročnik preveri ali ponudnik izpolnjuje pogoje za udeležbo (2. točka razpisne dokumentacije) ter ali so registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (točka 1.22.1). Naročnik bo s temi ponudniki sklenil okvirni sporazum.
V drugi fazi bo naročnik izvajal posamezna povpraševanja glede na dejanske potrebe. Potek izvedbe druge faze je podrobneje opisan v vzorcu okvirnega sporazuma (obrazec št. 9, poglavje III. izvajanje sporazuma).
Na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma bo naročnik izvajal posamezna konkretna povpraševanja za storitve, ki jih bo naročnik podrobno opredelil v posameznem povpraševanju. Naročnik bo sodeloval samo s ponudniki, s katerimi bo sklenil okvirni sporazum.
Vse načrte, sklice, mere, barve, material, količine in ostale potrebne informacije za izdelavo, dobavo in montažo pohištvene opreme bo naročnik posredoval ponudnikom, s katerimi bo sklenil okvirne sporazume, pri posameznem povpraševanju (druga faza).


Datum objave: 15.01.2019   15:26
VPRAŠANJE 6:
Pozdravljeni,
podlago za ESPD obrazec ni mogoče prenesti iz spleta v pravi obliki.
Hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR 6:
ESPD obrazec je možno prenesti v pravi obliki.
Obrazec ESPD na naši spletni strani Onkološkega inštituta kliknete in si ga shranite na svoj računalnik. ESPD obrazec uvozite na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in ga izpolnite. V primeru, da imate še vedno težave nas pokličite na 01/5879 600.Datum objave: 17.01.2019   10:21
DODATNO POJASNILO V ZVEZI Z ODDAJO PONUDBENE DOKUMENTACIJE:
V razdelek »Ponudbeni predračun« mora ponudnik naložiti .pdf obliko dokazila, da je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila po SKD.
Ponudnik mora predložiti dokazilo, da ponudnikova dejavnost po SKD klasifikaciji spada med naslednje SKD šifre: C31.010, C31.020, C31.030, C31.090 ali vse omenjene SKD šifre (npr. podpisan in žigosan izpis iz Poslovnega registra Slovenije, kjer je razvidna dejavnost vpogled v PRS).