Dosje javnega naročila 008556/2018
Naročnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba fotografskih storitev in storitev video produkcije
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 456.158,00 EUR

JN008556/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.12.2018
JN008556/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.02.2019
JN008556/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.03.2019
JN008556/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.03.2019
JN008556/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.03.2019
JN008556/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 28.03.2019
JN008556/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 28.03.2019
JN008556/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 28.03.2019
JN008556/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 28.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008556/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 241-550582
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Rudi Bernik
rudi.bernik@slovenia.info
+386 15898550
+386 15898560

Internetni naslovi
http://www.slovenia.info

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/287208/RazpisnaDokumentacija_TenderDocumentation.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6006
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
javna agencija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba fotografskih storitev in storitev video produkcije
Referenčna številka dokumenta: JNV-0015/2018-S-POG-STO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
92100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo obsega 14 sklopov, ki so razdeljeni v 3 vrste storitev:
1. Storitve fotografiranja
2. Storitve video produkcije
3. Storitve krajših videov formata Stories
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 426.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 14
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Nosilne »hero« fotografije
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79960000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
storitve fotografiranja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 25.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Naravna zdravilišča
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79960000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
storitve fotografiranja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 38.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Kolesarjenje
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79960000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
storitve fotografiranja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 10.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Pohodništvo
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79960000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
storitve fotografiranja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 10.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Doživetja v Ljubljani in okolici
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79960000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
storitve fotografiranja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Aktivne počitnice v Slovenski Istri
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79960000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
storitve fotografiranja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 10.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Gradovi
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79960000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
storitve fotografiranja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Termalno-Panonska Slovenija in Maribor
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79960000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
storitve fotografiranja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 16.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Fotografski posnetki z dronom
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79960000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
storitve fotografiranja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 7.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Krovni image video za Slovenijo in 5 podpornih videov za glavne produkte
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
92100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
storitve video produkcije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 145.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Zdravje in preventiva ter Medicinski wellness
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
92100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
storitve video produkcije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 25.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Vinsko-kulinarično doživetje in Kulturna doživetja v Termalno- Panonski Sloveniji
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
92100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
storitve video produkcije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 40.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Korporativni video promocije Slovenije kot zelene destinacije in podporne fotografije
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
92100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
storitve video produkcije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 80.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Kratki videi za objavo na t.i. Stories
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
92100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
kratki videi za objavo na t.i. stories
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 10.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.01.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.01.2019   12:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.01.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.12.2018   12:40
VPRAŠANJE:
Pozdravljeni, imam dve vprašanji v zvezi s ponudbo, ki bi jo želeli predložiti na javno naročilo (referenčna številka: JNV-0015/2018-S-POG-STO):

1. Stran 35 razpisne dokumentacije (str. 32. Razpisne dokumentacije v slovenskem jeziku) (Pogoji za sodelovanje): "Ponudnik, ki se prijavlja na Sklop 10, mora v posameznih poslovnih letih 2016 in 2017 izkazovati Čiste prihodke od prodaje v skupni vrednosti najmanj 250.000 evrov, v posameznem letu."
Naše podjetje je bilo ustanovljeno 1. februarja 2017, zato nimamo računovodskih izkazov za poslovno leto 2016. Naš prihodki za leto 2017 so presegli 250.000 evrov - in bodo za tekoče poslovno leto (2018) presegli 250.000 evrov. Po potrebi lahko naš računovodja pripravi izjavo, ki potrjuje ta dejstva. Poleg tega smo že zaključili uspešen projekt video produkcije za .., kot dobavitelja za .. (ta projekt je bil v živo od septembra 2018 do danes).

Vprašanje: Ali lahko potrdite, da nas zgoraj navedene dejstva ne bodo preprečila, da bi sodelovali v razpisnem postopku?


2. Stran 31 razpisne dokumentacije (str. 28 Razpisne dokumentacije v slovenskem jeziku) (Splošne določbe javnega naročila): Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: "garancijo ali za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti morajo predložiti izbrani ponudniki za izvedbo kateregakoli od naslednjih Sklopov: Sklop 2, Sklop 10, Sklop 11, Sklop 12 in Sklop 13...."

Vprašanje: Ali moramo predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del skupaj z našo ponudbo 22. januarja ali pa samo predložimo garancijo za dobro izvedbo del, v primeru, da smo izbrani?


ODGOVOR:
1. V točki P9, v Pogojih za sodelovanje točka 2, podpoglavja 1. Razlogi za izključitev, v poglavju II. te razpisne dokumentacije je zapisano:
Ponudnik, ki se prijavlja na Sklop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ali 9 mora v posameznih poslovnih letih 2016 in 2017 izkazovati Čiste prihodke od prodaje v skupni višini najmanj 20.000 EUR. Ponudnik, ki se prijavlja na Sklop 10, mora v posameznih poslovnih letih 2016 in 2017 izkazovati Čiste prihodke od prodaje v skupni vrednosti najmanj 250.000 evrov, v posameznem letu.

Ponudnik, ki se prijavlja na Sklop 11, 12 ali 13, mora v posameznih poslovnih letih 2016 in 2017 izkazovati Čiste prihodke od prodaje v skupni vrednosti najmanj 50.000 evrov.


2. V točki 25. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, Poglavja I. razpisne dokumentacije je zapisano: Originalno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti morajo predložiti izbrani ponudniki za izvedbo kateregakoli od naslednjih Sklopov: Sklop 2,Sklop 10, Sklop 11, Sklop 12 in Sklop 13. To pomeni, da jo predložijo le tisti ponudniki, ki bodo izbrani za posamezne ali vse omenjene sklope kot najugodnejši ponudnik.


QUESTION:
Hi, I have two questions regarding the proposal we would like to submit for the public contract tender (reference number: JNV-0015/2018-S-POG-STO):

1. Pg 35 of the tender document (Participation criteria): "A bidder applying to Lot 10 must present net sales revenue in a total amount of at least EUR 250,000 for the individual financial years 2016 and 2017, in each year."
Our company was established on February 1st 2017, so we do not have company accounts for the financial year 2016. However our turnover for 2017 was well over 250,000 euros - and will exceed 250,000 euros for the current financial year (2018). If necessary, we can get our accountant to prepare a statement confirming these facts. In addition, we have already completed a successful video production project for the ....., as a supplier to ..... (this project has been live from September 2018-present).

Question: Could you please confirm that the above details will NOT preclude us form participating in the tender process?

2. Pg 31 of the tender document (General Provisions of the Public Contract): Performance Bond: It says that "A performance bond must be submitted by selected contractors for the performance of any of the lots: lot 2, lot 10, lot 11, lot 12 and lot 13..."

Question: Do we have to submit this performance bond along with our proposal on January 22nd or do we only have to submit a performance bond IF we are selected?


ANSWER:
1. In item P9 of 2. Participation criteria of point 1. Reasons for exclusion in Chapter II of this Tender Dossier is written:
A bidder applying to Lot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or 9 must present net sales revenue in a total amount of at least EUR 20,000 for the individual financial years 2016 and 2017.A bidder applying to Lot 10 must present net sales revenue in a total amount of at least EUR 250,000 for the individual financial years 2016 and 2017, in each year.

A bidder applying to Lot 11, 12 or 13 must present net sales revenue in a total amount of at least EUR 50,000 for the individual financial years 2016 and 2017.

2. In item 25. Performance bond, of Chapter I of this Tender Dossier is written: An original bank guarantee or suretyship insurance as a form of performance bond must be submitted by selected contractors for the performance of any of the following lots: lot 2, lot 10, lot 11, lot 12, and lot 13. That mean, that Performance Bond must be submitted only by a selected contractor, those who are already awarded by this tender procedure.
Datum objave: 28.12.2018   12:41
VPRAŠANJE:
Imam tri vprašanja v zvezi s ponudbo, ki jo pripravljam za javno naročilo za storitve fotografske in video produkcije (št.: JNV-0015/2018-S-POG-STO):

1. Na str. 31 (str. 28. razpisne dokumentacije v slovenskem jeziku), točka 25 (Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), je določeno, da "... garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti morajo predložiti izbrani ponudniki za izvedbo kateregakoli od naslednjih Sklopov: Sklop 2,Sklop 10, Sklop 11, Sklop 12 in Sklop 13. Izbrani ponudnik mora najkasneje v desetih dneh po sklenitvi pogodbe z naročnikom, predložiti zavarovanje.

VPRAŠANJE: Ali lahko potrdite, da nam ni potrebno predložiti garancije za dobro izvedbo pogodbeni del v ponudbi 22. januarja? (t.j. predložimo garancijo za dobro izvedbo pogodbeni del samo, če bomo izbrani za projekt?

2. Str. 35 (str. 32. Razpisne dokumentacije v slovenskem jeziku), (Pogoji za sodelovanje) (P9): »Ponudnik mora v posameznih poslovnih letih 2016 in 2017 izkazovati Čiste prihodke od prodaje v skupni vrednosti najmanj 250.000 evrov«

VPRAŠANJE: Moje podjetje (.) je bilo ustanovljeno 1. februarja 2017, tako da nimamo računov za leto 2016. Kljub temu lahko zagotovimo račune - ki presegajo prag 250.000 evrov na leto - za leto 2017 in 2018. sprejemljivo, da sodelujemo pri ponudbi za sklop 10, 11, 12 in 13?


3. Str. 35, (str. 32. Razpisne dokumentacije v slovenskem jeziku), (Pogoji za sodelovanje) (P10): Ponudnik, ki se prijavlja na Sklop 10, 11 ali 12 je moral imeti v letu 2016 in letu 2017 povprečno zaposlena najmanj 2,5 delavca...«

VPRAŠANJE: Kot je bilo zgoraj navedeno, je moje podjetje (..) ustanovljeno 1. februarja 2017, zato v letu 2016 nismo zaposlili nikogar. V letu 2017 in 2018 smo zaposlili več kot 2,5 zaposlenih (tj. zadnji dve leti). Ali bo to sprejemljivo za nas, da bomo sodelovali s ponudbo za sklop 10, 11, 12 in 13?ODGOVOR:
1. V točki 25. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, Poglavja I. te razpisne dokumentacije je zapisano: Originalno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti morajo predložiti izbrani ponudniki za izvedbo kateregakoli od naslednjih Sklopov: Sklop 2,Sklop 10, Sklop 11, Sklop 12 in Sklop 13. To pomeni, da jo predložijo le tisti ponudniki, ki bodo izbrani za posamezne ali vse omenjene sklope kot najugodnejši ponudnik.

2. V točki P9, v Pogojih za sodelovanje točka 2, podpoglavja 1. Razlogi za izključitev, v poglavju II. te razpisne dokumentacije je zapisano:

Ponudnik, ki se prijavlja na Sklop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ali 9 mora v posameznih poslovnih letih 2016 in 2017 izkazovati Čiste prihodke od prodaje v skupni višini najmanj 20.000 EUR. Ponudnik, ki se prijavlja na Sklop 10, mora v posameznih poslovnih letih 2016 in 2017 izkazovati Čiste prihodke od prodaje v skupni vrednosti najmanj 250.000 evrov, v posameznem letu.

Ponudnik, ki se prijavlja na Sklop 11, 12 ali 13, mora v posameznih poslovnih letih 2016 in 2017 izkazovati Čiste prihodke od prodaje v skupni vrednosti najmanj 50.000 evrov.

3. V točki P10, v Pogojih za sodelovanje točka 2, podpoglavja 1. Razlogi za izključitev, v poglavju II. te razpisne dokumentacije je zapisano: Ponudnik, ki se prijavlja na Sklop 10, 11 ali 12 je moral imeti v letu 2016 in letu 2017 povprečno zaposlena najmanj 2,5 delavca na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (štejejo zaposleni za določen in nedoločen čas).


QUESTION:
I have three questions regarding the tender document I am preparing for the public contract for Performing photography and video production services (ref number: JNV-0015/2018-S-POG-STO):

1. Pg 31, point 25 (Performance Bond), it says that "...a performance bond must be submitted by selected contractors for the performance of lot 10, lot 11, lot 12 and lot 13.. The selected bidder shall submit the guarantee... no later than 10 days after the signing of the agreement with the contracting authority."

Question: Can you confirm that we do NOT need to submit a performance bond as part of our tender application on January 22nd? (i.e. We only submit the performance bond documents IF we are selected for a project?

2. P35, Participation Criteria (P9): "A bidder... must present net sales revenue in a total amount of at least 250,000 euros for the individual financial years 2016 and 2017..."

Question: My company (.) was formed on 1st February 2017, so we do not have accounts for 2016. However we CAN supply accounts - which DO exceed the threshold of 250,000 euros per year - for 2017 and 2018. Will this be acceptable for us to participate in the bid for Lots 10, 11, 12 and 13?

3. P35, Participation Criteria (P10): "A bidder applying to Lot 10, 11 or 12 must have employed on average at least 2.5 workers in 2016 and 2017..."

Question: As above, my company () was formed on 1st February 2017, so we did not employ anyone in 2016. However, we have employed MORE than 2.5 employees in 2017 and 2018 (i.e. the last two years). Will this be acceptable for us to participate in the bid for Lots 10, 11, 12 and 13?


ANSWER:
1. In item 25. Performance bond, of Chapter I of this Tender Dossier is written: An original bank guarantee or suretyship insurance as a form of performance bond must be submitted by selected contractors for the performance of any of the following lots: lot 2, lot 10, lot 11, lot 12, and lot 13. That means, that Performance Bond must be submitted only by a selected contractor, those who are already awarded by this tender procedure.

2. In item P9 of 2. Participation criteria of point 1. Reasons for exclusion in Chapter II of this Tender Dossier is written:
A bidder applying to Lot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or 9 must present net sales revenue in a total amount of at least EUR 20,000 for the individual financial years 2016 and 2017.A bidder applying to Lot 10 must present net sales revenue in a total amount of at least EUR 250,000 for the individual financial years 2016 and 2017, in each year. A bidder applying to Lot 11, 12 or 13 must present net sales revenue in a total amount of at least EUR 50,000 for the individual financial years 2016 and 2017.

3. In item P10 of 2. Participation criteria of point 1. Reasons for exclusion in Chapter II of this Tender Dossier is written: A bidder applying to Lot 10, 11 or 12 must have employed on average at least 2.5 workers in 2016 and 2017 on the basis of working hours in the accounting period (taking into account temporary and permanent employees).

Datum objave: 08.01.2019   13:54
VPRAŠANJE:
Prosim za odgovor na spodnja vprašanja v zvezi z razpisom za izvedbo fotografskih storitev in storitev video produkcije (ref: JNV-0015/2018-S-POG-STO):

1: Stran 35 Razpisne dokumentacije v angleškem jeziku (str. 32 Razpisne dokumentacije v slovenskem jeziku), Pogoji za udeležbo (P9): "... Ponudnik, ki se prijavlja na Sklop 10, mora v posameznih poslovnih letih 2016 in 2017 izkazovati Čiste prihodke od prodaje v skupni vrednosti najmanj 250.000 evrov, v posameznem letu.«

Vprašanje: Moje podjetje je bilo ustanovljeno 1. februarja 2017, naši prihodki pa so presegli 250.000 evrov vsako leto, tako v letu 2017 kot v letu 2018 (o tem lahko zagotovimo potrjena dokazila). Ali bo to sprejemljivo za sodelovanje pri ponudbi za sklop 10, 11, 12 in 13?

2: Stran 35 Razpisne dokumentacije v angleškem jeziku (str. 32 Razpisne dokumentacije v slovenskem jeziku), Pogoji za udeležbo (P10) : "Ponudnik, ki se prijavlja na Sklop 10, 11 in 12 je moral imeti v letu 2016 in letu 2017 povprečno zaposlena najmanj 2,5 delavca«

Vprašanje: Kot omenjeno zgoraj, je bilo moje podjetje ustanovljeno 1. februarja 2017. V letu 2017 in v letu 2018 (tj. zadnji dve leti) smo imeli več kot 2,5 zaposlenih. Ali bo to sprejemljivo za sodelovanje pri ponudbi za sklope 10, 11 ali 12?


ODGOVOR:
Za prijavo na Sklop 10 mora Ponudnik v poslovnih letih 2016 in 2017 izkazovati Čiste prihodke od prodaje v skupni vrednosti najmanj 250.000 evrov. Pogoj za sodelovanje je izpolnjen, če ponudnik izkaže čiste prihodke od prodaje v letu 2016 in čiste prihodke od prodaje v letu 2017.

Za prijavo na Sklop 11, 12 ali 13 mora ponudnik v poslovnih letih 2016 in 2017 izkazovati Čiste prihodke od prodaje v skupni vrednosti najmanj 50.000 evrov. Pogoj za sodelovanje je izpolnjen, če ponudnik izkaže čiste prihodke od prodaje v letu 2016 in čiste prihodke od prodaje v letu 2017.

Za prijavo na Sklop 10, 11 ali 12 mora ponudnik imeti v poslovnih letih 2016 in 2017 povprečno zaposlena najmanj 2,5 delavca. Pogoj za sodelovanje je izpolnjen, če ponudnik izkaže povprečno zaposlena najmanj 2,5 delavca v letu 2016 in povprečno zaposlena najmanj 2,5 delavca v letu 2017.


QUESTION:
Could you please answer the following questions in relation to the forthcoming tender for Performing photography and video production services (ref no: JNV-0015/2018-S-POG-STO)::

1: P35, Participation Criteria (P9): "... A bidder must present the net sales revenue and a total amount of at least 250,000 euros for the individual financial years 2016 and 2017 ... "

Question: My company was formed on 1st February 2017, and our revenue has exceeded 250,000 euros in each year, in both 2017 and 2018 (we can supply authenticated proof of this). Will this be acceptable for to participate in the bid for Lots 10, 11, 12 and 13?

2: P35, Participation Criteria (P10): "A bidder applying to Lot 10, 11 or 12 must have employed at least 2.5 employees in 2016 and 2017 ..."

Question: As above, my company was formed on 1st February 2017. We have employed MORE than 2.5 employees in 2017 and in 2018 (ie the last two years). Will this be acceptable for us to participate in the bid for Lots 10, 11, 12 and 13?


ANSWER:
To apply for Lot 10, the bidder must show in the financial years 2016 and 2017 net sales revenues in a total amount of at least EUR 250,000. The condition for participation is fulfilled if the bidder shows net sales revenues in 2016 and net sales revenues in 2017.

To apply for Lot 11, 12 or 13, the bidder must show net sales revenues in the financial years 2016 and 2017 in a total amount of at least EUR 50,000. The condition for participation is fulfilled if the bidder shows net sales revenues in 2016 and net sales revenues in 2017.

To apply for Lot 10, 11 or 12, the bidder must have at least 2.5 employees in average in the business years 2016 and 2017. The condition for participation is fulfilled if the bidder shows an average of at least 2.5 employees in 2016 and an average of at least 2.5 employees in 2017.

Datum objave: 08.01.2019   14:01
VPRAŠANJE:
Pri opisu prvega sklopa (Hero fotografije) je na strani 45 kot zadnji stavek navedeno:
Naročnik v okviru tega sklopa zahteva 3 objave na Instagram profilu avtorja fotografij v roku 6 mesecev od zaključenega projekta, pri čemer je pogoj, da ima fotograf na svojem Instagram profilu več kot 150.000 sledilcev.
Ali to pomeni, da za ta sklop 150k sledilcev na IG niso samo dodatne točke... ampak je to pogoj za prijavo na sklop 1 (da če torej nimaš 150.000 sledilcev na IG se na ta sklop sploh ne moreš prijaviti)?

ODGOVOR:
V točki 18. Merila za izbor izvajalca v poglavju I. te razpisane dokumentacije je za Sklop 1: Nosilne »hero« fotografije zapisano, da predlagani fotograf ponudnika ali fotograf, ki je ponudnik, in ki ima na svojem profilu družbenega omrežja Instagram vsaj 150.000 sledilcev, dobi 10 točk. V kolikor ima predlagani fotograf na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram manj kot 150.000 sledilcev, prejme po tem merilu 0 točk. Pri vplivnosti fotografa na družbenem omrežju Instagram gre torej za merilo (dodatne točke), ne pogoj za sodelovanje.


QUESTION:
In the description of Lot 1 (Hero photographs) on page 45, last sentence (in English documentation page 49) is written:
Within this Lot, the Contracting Authority requires 3 publications on the Instagram account of the author of the photographs within 6 months after the completed project, whereby the condition is that the photographer has over 150,000 followers on their Instagram account.
Does that mean that 150k followers not just bring additional points but it is a condition for participation for Lot 1 (so that if you do not have 150,000 followers you cannot submit the bid)?

ANSWER - ANG:
In point 18. Criteria for contractor selection in Chapter I. of this Tender Dossier for Lot 1: Leading »hero« photographs is written that a photographer recommended by a bidder or a photographer who is a bidder and whose Instagram profile has at least 150,000 followers will receive 10 points. If the recommended photographer has less than 150,000 followers on Instagram, they will receive no points fort his criterion. A photographer's influence on Instagram is therefore criteria (for additional points), not a condition for participation.

Datum objave: 08.01.2019   14:18
VPRAŠANJE:
Pri opisu prvega sklopa (Hero fotografije) je na strani 45 kot zadnji stavek navedeno: Naročnik v okviru tega sklopa zahteva 3 objave na Instagram profilu avtorja fotografij v roku 6 mesecev od zaključenega projekta, pri čemer je pogoj, da ima fotograf na svojem Instagram profilu več kot 150.000 sledilcev. Ali to pomeni, da za ta sklop 150k sledilcev na IG niso samo dodatne točke... ampak je to pogoj za prijavo na sklop 1 (da če torej nimaš 150.000 sledilcev na IG se na ta sklop sploh ne moreš prijaviti)?

ODGOVOR
Odgovor na to vprašanje je že objavljen.

QUESTION:
In the description of Lot 1 (Hero photographs) on page 45, last sentence (English documentation page 49) is written:
Whitin this Lot, the Contracting Authority requires 3 publications on the Instagram account of the author of the photographs within 6 months after the completed project, whereby the condition is that the photographer has over 150,000 followers on their Instagram account. Does that mean that 150k followers on IG not just bring additional points but it is a condition for participation for Lot 1 (so that if you do not have 150,000 followers on IG you cannot submit the bid)?

ANSWER:
Answer to this question has already been published.

Datum objave: 08.01.2019   14:22
VPRAŠANJE:
Pri opisu prvega sklopa (Hero fotografije) je na strani 45 kot zadnji stavek navedeno:
Naročnik v okviru tega sklopa zahteva 3 objave na Instagram profilu avtorja fotografij v roku 6 mesecev od zaključenega projekta, pri čemer je pogoj, da ima fotograf na svojem Instagram profilu več kot 150.000 sledilcev.
Ali to pomeni, da za ta sklop 150k sledilcev na IG niso samo dodatne točke... ampak je to pogoj za prijavo na sklop 1 (da če torej nimaš 150.000 sledilcev na IG se na ta sklop sploh ne moreš prijaviti)?

ODGOVOR:
Odgovor na to vprašanje je že objavljen.


QUESTION:
In the description of Lot 1 (Hero photographs) on page 45, last sentence (in English documentation page 49) is written:
Within this Lot, the Contracting Authority requires 3 publications on the Instagram account of the author of the photographs within 6 months after the completed project, whereby the condition is that the photographer has over 150,000 followers on their Instagram account.
Does that mean that 150k followers not just bring additional points ... but it is a condition for participation for Lot 1 (so that if you do not have 150,000 followers you cannot submit the bid)?

ANSWER - ANG:
Answer to this question has already been published.Datum objave: 10.01.2019   10:10
VPRAŠANJE
Na strani 4 razpisne dokumentacije je navedeno: "
"Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo". Kakšno vrsto elektronskega potrdila potrebujem, če se prijavim kot "samostojni podjetnik" (sp)? Potrdilo za pravne ali za fizične osebe?

ODGOVOR:
Za oddajo ponudbe ponudnik potrebuje enega izmed digitalnih potrdil: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si). Za pridobitev digitalnega potrdila in pojasnila, vezana na pridobitev le-tega, se morate obrniti neposredno na izdajatelja digitalnega potrdila.


QUESTION:
On page 4 of the tender documentation it is stated:
»To submit a bid, one of the digital certificates issued by a qualified certification authority is required«. What kind of digital certificate do I need if I apply as a "sole proprietor" (sp)? Certificate for legal or natural persons?

ANSWER:
To submit a bid, one of the following digital certificates issued by a qualified certification authority is required: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si). To obtain a digital certificate and an explanation related to its acquisition, you must contact the digital certificate issuer directly.
Datum objave: 10.01.2019   13:10
VPRAŠANJE:
Pri prvem sklopu ("hero fotografije") je navedeno, da je cilj fotografije prikazati aktivnost protagonista v okolju. Ali to pomeni, da je na vsaki fotografiji (motivu) vedno viden samo po en nastopajoči in nikoli več nastopajočih skupaj? Kolikšno je torej skupno pričakovano število različnega cast-a na posamezni fotografiji.

ODGOVOR:
Naročnik želi v tem sklopu pridobiti 10 nosilnih »hero« fotografij, pri katerih je obvezna vključitev nastopajočih. Glede na visoke zahteve naročnika, ki temeljijo na potrebi po pridobitvi vrhunskih nosilnih fotografij v skladu z novo krovno komunikacijsko rešitvijo My way, se za storitve fotografiranja v okviru tega sklopa predvidevajo višji produkcijski stroški. »Hero« tip fotografij namreč predstavlja zgodbo ključnih doživetij ikoničnih destinacij Slovenije, zato bodo fotografije pridobljene v okviru tega sklopa uporabljene pri najpomembnejši in najvidnejši komunikaciji v podporo promocije Slovenije kot turistične destinacije. »Hero« fotografije morajo biti ustvarjene po jasno določenem scenariju z vizualnimi informacijami, ki gradijo čustveno vez med protagonisti.

V poglavju V. Predmet naročila te razpisane dokumentacije je zapisano, da je za storitve fotografiranja za sklop 1 (Nosilne »hero« fotografije) zahtevano snemanje z nastopajočimi modeli (posamezniki, pari, družina) ter da bodo nastopajoči definirani po dokončni uskladitvi motivov fotografiranja pri posameznem sklopu. Glede nastopajočih modelov naročnik pri štirih nosilnih fotografijah predvideva vključitev posameznikov (1 oseba), pri treh nosilnih fotografijah vključitev para (2 osebi) in pri treh nosilnih fotografijah vključitev družine (4 osebe).

V okviru tega sklopa naročnik zahteva tudi 40 podpornih fotografij na nivoju Aktivnosti in Okolje, ki prav tako podpirajo komunikacijo nove krovne komunikacijske rešitve My way. Fotografije na ravni Aktivnosti (predvidoma 20 fotografij) odgovarjajo na vprašanje, kaj lahko posameznik na destinaciji počne. Potrebna je vključitev nastopajočih modelov, so pa lahko osebe na oddaljenih posnetkih, v daljavi in nakazujejo na doživetje obiskovalca na posamezni lokaciji. Na fotografijah nivoja Okolje (predvidoma 20 fotografij) pa je pokrajina, narava v prvem planu, zato se ne predvideva prisotnosti nastopajočih modelov.

QUESTION:
In the Lot 1 (Leading »hero« photographs) it is stated that the aim of the photos is to show the activity of the protagonist in the environment. Does this mean that only one model and never more models are visible in each photo (motive)? What is the total expected number of different casts on a particular photo?

ANSWER:
In Lot 1 we want to acquire 10 leading "hero" photographs, for which it is obligatory to include the models. Due to high demands of the Contracting Authority based on the need to obtain top quality photographs in accordance with the new My Way creative communication solution, photographic services within this lot are assumed to have higher production costs. "Hero" type of photographs represents key experiences of iconic destinations in Slovenia, so the photos obtained under this section will be used for the most important and visible communication in support of Slovenia's promotion as a tourist destination. "Hero" photographs must be created according to a clearly defined scenario with visual information that builds an emotional link between the protagonists.

Chapter V. (The subject of the contract) of this tender documentation states that photography services with the performing models (individuals, couples, family) are required for the photographing services for Lot 1 (Leading "hero" photographs), and that the performers will be defined after the final definition of the motives. The Contracting Authority assumes the involvement of individuals (1 person) in four leading photos, the inclusion of the couple (2 persons) in three leading photos and the inclusion of the family (4 persons) in three leading photos.

Within this lot the Contracting Authority also requires 40 supporting photos at the level of Activities and Environment, which also support the communication of the new umbrella communication solution My way. Photos at the Activity level (presumably 20 photos) answer the question of what the individual can do at the destination. It is necessary to include models, but people can be remotely recorded, in the distance, and indicate the visitor's experience in a particular location. In the photographs of the Environment level (presumably 20 photos), the focus is on landscape, nature, so models are not foreseen.


Datum objave: 14.01.2019   09:12
VPRAŠANJE
Sodelujem na vašem javnem razpisu ter imam par vprašan glede razpisa.

Kako in kdaj moram predložiti zavarovanje, pri oddaji ponudbe oz. potem če sem izbrani ponudnik za posamezen sklop?

Ali se lahko določen del proračuna uporabi že za naprej za tekoče stroške, nakup potrebne opreme ter prevoza bivanja, plače?

Kako najboljše oddati cenik na posamezni sklop, mene zanimajo predvsem sklop 2, sklop 5, sklop 7 ter sklop 8. Potreboval bi nakup opreme za najboljšo izvedbo vašega naročila ter za dodatne stroške kako to predložiti?

V kolikšnem času pa je začetek sodelovanja v primeru mene kot izbire ponudnika?

ODGOVOR:
- V točki 25. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, Poglavja I. razpisne dokumentacije je zapisano: Originalno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti morajo predložiti izbrani ponudniki za izvedbo kateregakoli od naslednjih Sklopov: Sklop 2 ,Sklop 10, Sklop 11, Sklop 12 in Sklop 13. To pomeni, da jo predložijo le tisti ponudniki, ki bodo oddali in bili izbrani za posamezne ali vse omenjene sklope kot najugodnejši ponudnik.

- Izvajalec izda račun po opravljenih storitvah, naročnik izvede plačilo po potrditvi poročila izvajalca o opravljenih storitvah.

- Ponudbeni predračun se odda na obrazcu št. 6. Proračun za izvedbo storitev iz posameznega sklopa vključuje vse stroške produkcije in ostale manipulativne stroške izbranega izvajalca za izvedbo tega javnega naročila, vključno z vsemi davki in dajatvami.

- Terminski načrt za izvedbo javnega naročila za vsak posamezen sklop je v prilogi št. 4 tega javnega naročila.


QUESTION:
I participate in your tender and I have a couple of questions about the public contact.

How and when should I submit insurance, when submitting a bid, or then if I'm a selected provider for a particular lot?

Can a specific part of the budget be used for expenses in advance, for the purchase of necessary equipment, transport, accomodations costs, salaries?

How can I best place a price for a particular lot? I am mainly interested in Lot 2, Lot5, Lot7 and Lot. I would need to purchase the equipment for the best execution of the order, and for additional costs, how to submit it?

When is the beginning of cooperation in the case of my selection on tender?

ANSWER:
- In item 25. Performance bond, of Chapter I of this Tender Dossier is written: An original bank guarantee or suretyship insurance as a form of performance bond must be submitted by selected contractors for the performance of any of the following lots: lot 2, lot 10, lot 11, lot 12, and lot 13. That mean, that Performance Bond must be submitted by a selected contractor, those who are already awarded by this tender procedure.

- The Contractor shall issue an invoice after the services are completed. The Contracting Authority makes a payment after confirming the provider's report on the services provided.

- The bid estimate have to be submitted on form no. 6. The budget for the execution of services from a particular lot includes all the production costs and other manipulative costs of the selected contractor for the execution of this contract, including all taxes and charges.

- A schedule of implementation of the public contract for each lot is in appendix 4 of this tender documentation.

Datum objave: 15.01.2019   15:31
VPRAŠANJE
1. Kaj je razlika med "osnovnimi referenčnimi projekti" in "dodatnimi ref. projekti"? Navaja jih obrazec 5, med tem ko navodila omenjajo enkrat 4 dodatne ref. projekte, enkrat 6 dodatnih (nikoli "osnovnih)

2. Zakaj je tako izrecno izpostavljeno omrežje Instagram? Gre namreč za komercialne serverje podjetja "Facebook Inc, zato je sporno, da se z javnimi sredstvi promovira izključno ta spletni kanal (kar urejajo tudi novi zakoni o neutralnosti interneta).
Zakaj se na potencialne izvajalce razpisa (ki pri tem razpisu sodelujejo v prvi meri s svojo strokovnostjo, izkušnjami in registrirano dejavnostjo in ne kot "ponudniki podatkovnih baz", influencerjitake so tudi tehnične zahteve naročila) prelaga naloga digitalne promocije, čeprav so bila prav v ta namen dodeljena druga javna sredsta in razpisi namenjeni STO?
Zakaj se omenjajo zelo specifične številke kot so 150.000 followrejev, 2000 followerjev ipd? S tem se namreč zmanjšuje možnost sodelovanja izvajalcem, ki ne dosegajo teh norm" oz. sploh ne uporabljajo serverjev Instagram-a... Po drugi strani se daje večja možnost točno določenim potencialnim izvajalcem.

ODGOVOR:
1. Ponudnik, ki se prijavlja na Sklop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ali 9 mora na Obrazcu št. 5 predstaviti najpomembnejše referenčne projekte fotografa, ki morajo biti primerljivi po vrsti in obsegu predmeta tega javnega naročila, s čimer je izpolnjen osnovni pogoj reference ponudnika. Ponudnik projekte za dokazilo za izpolnjevanje pogoja Strokovna usposobljenost Strokovne ekipe ponudnika navede v razdelku »Osnovni referenčni projekti«. V istem obrazcu pod razdelkom »Dodatni referenčni projekti« ponudnik navede dodatne uspešno zaključene projekte, ki prinesejo dodatne točke pri ocenjevanju v skladu z merilom »Kadrovska prednost reference«.

2. V skladu s ključnimi cilji naročnika za povečanje prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije in navdihovanje in motiviranje ciljnih segmentov za obisk Slovenije, je družbeno omrežje Instagram izpostavljeno kot trenutno eden najpomembnejših komunikacijskih kanalov v turističnem sektorju, preko katerega uporabniki pridobivajo navdih za potovanja in počitnice.. Instagram je družbeno omrežje s poudarkom na estetiki, kjer se komunicirajo fotografije in videi, kar sovpada s predmetom tega javnega naročila. V promocijske namene naročnik išče »instagramabilne« motive, zato je pomembno razumevanje delovanja kanala Instagram na strani izvajalca. Vplivnost fotografa na družbenem omrežju Instagram je kot merilo vključeno pri Sklopu 1 (Nosilne »hero« fotografije«) in pri Sklopu 14 (kratki videi za objavo na t.i. Stories), saj je pri teh dveh sklopih ključno poznavanje trendov in zakonitosti »Instagram fotografije«, vendar pa to ni pogoj za sodelovanje na javnem naročilu.
Naročnik po lastnih raziskavah ocenjuje, da je 150.000 sledilcev meja, kjer lahko opredelimo avtorja kot vplivnega »instagramerja«.

QUESTION:
1. What is the difference between »Basic reference projects« and »Additional reference projects«? They are mentioned in Form no. 5 while the tender instructions mention once a 4 additional ref. projects, once 6 additional (never "basic").
2. Why is Instagram so explicitly exposed? It is a commercial server of Facebook Inc., therefore it is disputed that only this web channel is being promoted with public funds (which is also governed by the new laws on Internet neutrality).
Why are potential promoters of the call (who are involved in this call first with their expertise, experience and registered activity, and not as "database providers", influencers, which are also technical requirements of the contract) given the task of digital promotion, although other public funds and calls are designated for this purpose?
Why are there very specific numbers, such as 150,000 followers, 2000 followers, etc.? This reduces the possibility of cooperating of contractors who do not meet these standards or do not use Instagram's servers at all ... On the other hand, specific potential providers have higher possibilities.

ANSWER:
1. A bidder applying to Lot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or 9 shall present the most important reference projects of the photographer on Form No. 5, which must be comparable according to the type and scope of the subject of this public contract, thus meeting the basic condition, namely the bidders reference. The bidder shall list the projects proving that the condition Professional qualification of the bidders expert team is met under the section Basic reference projects. The bidder shall list any additional successfully completed projects in the same form under the section Additional reference projects; these additional projects provide additional points in the assessment in accordance with the criterion Personnel advantage references.

2. In accordance with the Contracting Authoritys key goals for increasing Slovenia's recognisability as a tourist destination and inspiring and motivating target segments to visit Slovenia, the social network Instagram has been highlighted as one of the currently most important communication channels in tourism, by way of which users get inspired to travel and go on holiday. Instagram is a social network focusing on aesthetics, where photographs and videos are shared, which coincides with the subject of this public contract. For promotional purposes, the Contracting Authority is seeking instagramable subjects, so it is important for the Contractor to understand how Instagram works. The influence of a photographer on Instagram has been included as a criterion under Set 1 (leading hero photographs) and Lot 14 (short videos to be published within Stories), as in these two sets it is essential to be familiar with the trends and rules regarding Instagram photographs, but this is not a condition for participation in a public contract.
According to our own research, the contracting authority estimates that 150,000 followers is a limit where we can define an author as an influential »instagramer«.


Datum objave: 15.01.2019   15:33
VPRAŠANJE
na strani 46 1.2 (Sklop 2: Naravna zdravilišča) je navedeno:
Kot priporočilo naročnik predlaga, da se fotografiranje izvede istočasno in z istimi modeli kot snemanje videa v okviru Sklopa 10 (produktni video Zdravje in dobro počutje) oziroma Sklopa 11 (Zdravje in preventiva ter Medicinski wellness).

Kaj točno pomeni "priporočilo"? Ali je izvajalec foto vsebin pri tej odločitvi lahko tudi popolnoma neodvisen, da če se sam tako odloči foto produkcijo izvede popolnoma neodvisno od video sklopov? Ali želite kot naročnik identične motive na foto in video posnetkih in jih mora zato fotograf izvajati v urniku, osvetljavi in sceni, ki bo postavljena za video projekt? Torej kot podizvajalec / v skupni ponudbi / uporabi drugih subjektov, saj se v tem primeru delijo tudi produkcijski stroški med dvema izvajalcema. Lp

ODGOVOR:
Gre zgolj za priporočilo naročnika, da se lahko na določeni lokaciji izvede tako fotografiranje kot snemanje v istem snemalnem dnevu, z vidika vključitve istih modelov, stylinga itd. Izvajalec fotografiranja je pri tej odločitvi neodvisen in lahko fotografiranje izvede ločeno od sklopov vezanih na video produkcijo.


QUESTION:
On page 46 1.2 (Lot 2: Natural Health Resorts) is indicated:
As a recommendation, the contracting authority recommends that photographs be taken simultaneously with the models used fort he filming of the video under Lot 10 (product video fort he Health and Wellness) or Lot 11 (Health, prevention and Medical Wellness).
What exactly is meant by "recommendation"? Can the contractor in this decision be also completely independent and decides to make photo production completely independent of the video production process? Do you want as a contacting authority identical motives of photos and videos, and must therefore be carried out by the photographer in the schedule, lighting and scene that will be set up for the video project? So, as a subcontractor / in a joint offer / use of other entities, as in this case, the production costs between two contractors are also shared.

ANSWER:
This is merely the Contracting Authoritys recommendation, namely that in a particular location a photo shoot and filming can be carried out within the same day, as the same models can be used, styling, etc. The photographer is independent in making this decision and can take photographs separately from the sets related to video production.

Datum objave: 15.01.2019   15:33
VPRAŠANJE
V primeru prijave na sklop 10 in hkrati na sklop 11 ali 12 ali 13, razpis zahteva zagotovitev ustrezne strokovne ekipe v še enkrat večjem obsegu.
Ali to pomeni, da lahko oseba, ki je v prijavi na sklop 10 navedena kot režiser, sodeluje pri enem od ostalih sklopov kot scenarist?
Ker formalno to dejansko pomeni, da bi na obeh sklopih tako delala dva različna režiserja in dva različna scenarista, sploh ker prijava že za posamezni sklop ne izključuje, da je ena oseba lahko režiser in scenarist, če izkazuje potrebne reference.

ODGOVOR
Sodelujoča Strokovna ekipa ponudnika za storitve video produkcije mora biti sestavljena iz različnih oseb po stroki (projektni vodja, režiser, scenarist), pri čemer ista oseba ne more sodelovati tako kot režiser kot scenarist.
V poglavju Strokovna usposobljenost Strokovne ekipe ponudnika pod poglavjem II. Pogoji za sodelovanje je glede strokovne usposobljenosti Strokovne ekipe ponudnika za storitve video produkcije zapisano, da mora ponudnik, ki se prijavlja na Sklop 10, 11, 12 ali 13 zagotoviti stalno strokovno ekipo za čas trajanja projekta, ki mora biti sestavljena iz vsaj 3 različnih strokovnjakov (oseb). Pri tem je potrebno upoštevati, da v kolikor se ponudnik prijavlja na Sklop 10 in hkrati na katerikoli drugi eden ali več sklopov video produkcije (torej Sklop 11 ali Sklop 12 ali Sklop 13), mora zagotavljati strokovno ekipo v še enkrat večjem obsegu z ustreznimi referencami, ki izpolnjujejo pogoje, ki so navedeni v točki Pogoji za sodelovanje.


QUESTION:
If a bidder is applying for Lot 10 and, at the same time, for one or more other lots for video production, i.e. lot 11 or lot 12 or lot 13, the tender requires the provision of an appropriate professional team that is twice the size.
Does this mean that a person who is listed as a director in the application of Lot 10 can participate in one of the other lots as a screenwriter?
As this formally means that two directors and two different screenwriters could work on both lots, especially because the application for each lot does not exclude that one person can be a director and also a scriptwriter if he shows the necessary references.

ANSWER:
When performing video production services, the participating professional team of the bidder must consist of various professionals (project manager, director, scriptwriter), but the same person may not be both the director and the scriptwriter.
In chapter Professional qualification of the bidders expert team under chapter II Conditions for Participation, it is stated regarding the professional qualification of the bidders expert team performing video production services that the bidder applying for Lots 10, 11, 12, or 13 must ensure a permanent professional team during the duration of the project, which must consist of at least 3 different professionals (persons). It must be taken into account that if a bidder is applying for Lot 10 and, at the same time, for one or more other sets for video production (i.e. Lot 11 or Lot 12 or Lot 13), they shall provide a professional team that is twice the size and has suitable references that meet the conditions listed under Conditions for Participation.Datum objave: 15.01.2019   15:34
VPRAŠANJE
Pri sklopu 7: Gradovi navajate, da je "zaželeno fotografiranje tako iz tal kot tudi iz višine (dron - skladno z veljavno zakonodajo)." V zvezi s tem imamo dve vprašanji:
1. Ali beseda "zaželeno" v navedenem tekstu pomeni, da lahko ponudnik izvaja fotografiranje tudi zgolj samo iz tal, ne glede na to, da so kot navajate "gradovi postavljeni na razglediščih" in da jih je pogosto mnogo bolj učinkovito prikazati iz višine?
2. Ali si lahko besedno zvezo "dron - skladno z veljavno zakonodajo" razlagamo tudi v smislu, da je za naročnika dovolj, če ponudnik zagotovi zgolj fotografiranje iz pozicij, ki jih lahko doseže z najnižjo kategorijo letalske dejavnosti A (letenje v nenaseljenem področju I in II)? Po pregledu konkretnih lokacij smo namreč ugotovili, da je velika večina izbranih lokacij umeščenih v prostor tako, da je za fotografiranje iz poljubne smeri (v nekaterih primerih pa tudi iz katerekoli smeri) potrebno z dronom leteti nad objekti (področje letenja III in IV), kar pa zahteva najmanj C kategorijo letalske dejavnosti in posebna dovoljenja za približevanje (ponudnik z A oz. B kategorijo dejavnosti namreč lahko skladno z zakonodajo izvede zelo omejen obseg fotografiranja lokacij, kar pomeni resno omejitev z vidika kakovosti izvedenega naročila).

ODGOVOR
1. Pri Sklopu 7 (Gradovi) naročnik na lokacijah, kjer je to možno, želi pridobiti dronske posnetke s kategorijo letalske dejavnosti A oziroma B.
2. V primeru uporabe dronov pri fotografiranju naročnik od izvajalca zahteva, da dron uporablja skladno z veljavno zakonodajo. Pri tem je za naročnika sprejemljivo, če ponudnik zagotovi fotografiranje iz pozicij, ki jih lahko doseže s kategorijo letalske dejavnosti A oziroma B.


QUESTION:
In Lot 7 (Castles) is indicated that »photographing from the ground and from the air (drone as per the applicable legislation) is desired.« We have two questions regarding this:
1. Does the word "is desired" in the text mean that the provider can also take photographs only from the ground, notwithstanding the fact which you are indicating that castles are »situated at vantage viewpoints« and that it is much more effective to display them from the height?
2. Can the wording "dron as per the applicable legislation« be interpreted also in the sense that it is sufficient for the contractor to provide only the photographs from the positions which can be achieved with the lowest category of aviation activity A (flying in uninhabited area I and II)? After examining concrete locations we found out that the vast majority of selected castles are located in the space so that for photography from a certain direction (in some cases also from any direction) it is necessary to fly drones over objects (area III and IV) which requires at least C category of aviation activity and special approvals for approaching (the provider of A or B category of activity can, in accordance with the legislation, carry out very limited scope of location photographs, meaning a serious restriction from the point of view of the quality of the performed order).

ANSWER:
1. In Lot 7 (Castles), the Contracting Authority wishes to obtain drone footage in locations where this is possible, with flight activity category A or B.
2. If drones are used to take photographs, the Contracting Authority requires that the Contractor use the drone in accordance with applicable legislation. The Contracting Authority finds it acceptable if the Contractor provides photography services from positions that can be reached within flight activity category A or B.


Datum objave: 15.01.2019   15:36
VPRAŠANJE
Pri sklopu 9 pri merilu 2: Kadrovska prednost - reference navajate, da dobi ponudnik 5 točk za "vsak dodaten uspešno zaključen projekt izvajalca dronskih posnetkov, ki je primerljiv po vrsti in obsegu tega javnega naročila...".
Glede na to, da je fotografiranje z dronom zelo posebna zvrst fotografije, ki zahteva specifična znanja in izkušnje, predvidevamo, da bodo ustrezne reference zgolj tiste, kjer so bili projekti fotografiranja izvedeni iz zraka in to v, glede na zahteve tega razpisa, primerljivem okolju - to je tako v nenaseljenem kot tudi v naseljenem (fotografiranje z dronom v naseljenem je namreč tudi po zakonskih zahtevah, tehničnih zakonitostih in tudi vsebini precej drugačno in mnogo bolj zahtevno od fotografiranja v nenaseljenem)?

ODGOVOR
Naročnik bo pri Sklopu 9 (Fotografski posnetki z dronom) upošteval referenčne projekte s področja fotografiranja iz zraka, pri tem pridejo v poštev projekti fotografiranja z dronom tako v naseljenih kot tudi v nenaseljenih območjih.


QUESTION:
In Lot 9 Criterion 2: Personnel advantages references it is indicated that a bidder will receive 5 points for »every additional successfully completed project of the provider of drone footage which is comparable to this public contract in type and scope«
Considering that photography with a drone is a very special type of photography that requires specific knowledge and experience, it is assumed that the relevant references are only those where the shooting projects were taken from the air and in accordance with the requirements of this tender in a comparable environment - in the uninhabited as well as in the inhabited area (photography with a drone in the inhabited area is also according to legal requirements, technical laws and also in the content quite different and much more demanding than photographing in uninhabited area)?

ANSWER:
In Lot 9 (Drone photographs), the Contracting Authority will take into consideration reference projects related to aerial photography, whereby drone photography projects from inhabited and uninhabited areas are taken into account.


Datum objave: 15.01.2019   15:39
VPRAŠANJE
V poglavju Strokovna usposobljenost strokovne ekipe ponudnika navajate pri storitvah fotografiranja, da mora ponudnik "predstaviti najpomembnejše referenčne projekte fotografa, ki morajo biti primerljivi po vrsti in obsegu predmeta tega javnega naročila".
Razumemo torej, da pri področju 9, glede na to, da je fotografiranje z dronom zelo posebna zvrst fotografije, ki zahteva specifična znanja, izkušnje in tudi dovoljenja, kot referenčne projekte fotografa upoštevate zgolj tiste, kjer so bili projekti fotografiranja izvedeni iz zraka in to v, glede na zahteve tega razpisa, primerljivem okolju - to je tako v nenaseljenem kot tudi v naseljenem (fotografiranje z dronom v naseljenem je namreč tudi po zakonskih zahtevah, tehničnih zakonitostih in tudi vsebini precej drugačno in mnogo bolj zahtevno od fotografiranja v nenaseljenem)?

ODGOVOR:
Odgovor na to vprašanje je že objavljen.

QUESTION:
In chapter Professional qualifications of the bidder's professional team it is indicated for photography services that the bidder have to »present the most important reference projects of the photographer which must be comparable according to the type and scope of the subject of this public contract.«
We understand for Lot 9, considering that photography with a drone is a very special type of photography that requires specific knowledge, experience and also permits, that the relevant references of photograph are considered only those where the shooting projects were taken from the air and in accordance with the requirements of this tender in a comparable environment - in the uninhabited as well as in the inhabited area (photography with a drone in the inhabited area is also according to legal requirements, technical laws and also in the content quite different and much more demanding than photographing in uninhabited area)?

ANSWER:
Answer to this question has already been published.


Datum objave: 15.01.2019   15:41
VPRAŠANJE
Imamo 3 vprašanja, vezana na oddajo ponudbe z zmogljivostjo drugih subjektov:
1.) Ali lahko ponudnik lahko uporablja več zmogljivosti enega in istega subjekta ali le po eno zmogljivost posameznega subjekta?
2.) Kakšno zagotovilo oz.dokazilo mora predložiti ponudnik v primeru oddaje ponudbe z zmogljivostjo drugih subjektov citiram iz razpisne dokumentacije: Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.
3.) Ali je to zagotovilo/dokazilo potrebno priložiti že k ponudbi?

ODGOVOR
1. Ponudnik lahko uporabi več zmogljivosti enega subjekta.
2. Naročnik ne določa konkretnih zagotovil (dokazil). Ponudnik lahko uporabi vsa ustrezna sredstva za dokaz naročniku, da bo imel na voljo potrebna sredstva za izvedbo javnega naročila.
3. Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila ponudnika, ki bo po merilih dosegel najvišje število točk pri posameznem sklopu in ki se sklicuje na zmogljivosti drugega subjekta, pozval, da predloži zagotovila, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.


QUESTION:
We have 3 questions regarding performing a public contract with the use of the capacities of other entities:
1. Can a bidder use more capacities of the same entity or only one capacity of a certain entity?
2. What kind of assurance or evidence a bidder have to submit in case of performing a public contract with the use of the capacities of other entities? In the tender it is indicated that if a bidder wishes to use the capacities of other entities, the bidder shall prove to the Contracting Authority that the necessary resources will be available for example, by submitting assurances of these entities issued for his purpose.
3. Is this assurance / evidence required to be attached to the offer?

ANSWER:
1. A bidder can use more capacities of one entity.
2. The Contracting Authority does not specify a concrete assurance or evidence. A bidder may use all appropriate means to prove to the contracting authority that they will have all the necessary means to carry out the public contract.
3. The Contracting Authority will prior to taking a decision to award a public contract ask the bidder which will in accordance with the criteria reach the highest number of points for a certain lot and which is referring to the capacity of other entities, to provide assurances that they will have the necessary resources, for example by submitting assurances of these entities for this purpose.