Dosje javnega naročila 008760/2018
Naročnik: VRTEC ZELENA JAMA Vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe VRTCA ZELENA JAMA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.401.413,22 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008760/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.12.2018
JN008760/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.01.2019
JN008760/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.01.2019
JN008760/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.03.2019
JN008760/2018-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2019
JN008760/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2019
JN008760/2018-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN008760/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.05.2019
JN008760/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2019
JN008760/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2019
JN008760/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 29.05.2019
JN008760/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 29.05.2019
JN008760/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 29.05.2019
JN008760/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008760/2018-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008760/2018-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008760/2018-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008760/2018-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008760/2018-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008760/2018-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008760/2018-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008760/2018-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008760/2018-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008760/2018-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008760/2018-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008760/2018-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008760/2018-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008760/2018-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008760/2018-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008760/2018-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008760/2018-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN008760/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2019
JN008760/2018-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 17.07.2019
JN008760/2018-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 17.07.2019
JN008760/2018-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 17.07.2019
JN008760/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.07.2019
JN008760/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2019
JN008760/2018-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2019
JN008760/2018-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2019
JN008760/2018-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2019
JN008760/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.10.2019
JN008760/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.12.2019
JN008760/2018-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
JN008760/2018-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
JN008760/2018-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
JN008760/2018-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2020
JN008760/2018-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2020
JN008760/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.03.2020
JN008760/2018-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 31.03.2020
JN008760/2018-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 31.03.2020
JN008760/2018-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 31.03.2020
JN008760/2018-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.04.2020
JN008760/2018-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008760/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 247-568039
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRTEC ZELENA JAMA Vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo
Zvezna ulica 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Viktorija Strajnar
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064407
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.zelenajama.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/287215/ŽIVILA_-_V_ZELENA_JAMA_2019.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Viktorija Strajnar
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064407
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6199
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe VRTCA ZELENA JAMA
Referenčna številka dokumenta: 430-3010/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz drugih shem kakovosti po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Zelena jama.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr. izbrana kakovost)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr. izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINA IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PERUTNINA IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): PERUTNINA (npr. izbrana kakovost, višja kakovost)
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): PERUTNINA (npr. izbrana kakovost, višja kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO PIŠČANČJE MESO
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO PIŠČANČJE MESO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): GOVEJE MESO (npr. izbrana kakovost)
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): GOVEJE MESO (npr. izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO GOVEJE MESO
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO GOVEJE MESO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: SVINJSKO MESO
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVINJSKO MESO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENE RIBE
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15220000
15221000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENE RIBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJCA
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JAJCA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO JAJCA
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO JAJCA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA ZELENJAVA
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽA ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA OČIŠČENA ZELENJAVA
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽA OČIŠČENA ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): SVEŽA ZELENJAVA (npr. izbrana kakovost, integrirana pridelava)
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): SVEŽA ZELENJAVA (npr. izbrana kakovost, integrirana pridelava)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): KROMPIR (npr. izbrana kakovost, integrirana pridelava)
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): KROMPIR (npr. izbrana kakovost, integrirana pridelava)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE SADJE
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): JABOLKA (npr. izbrana kakovost, integrirana pridelava)
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SHEME KAKOVOSTI (brez eko živil): JABOLKA (npr. izbrana kakovost, integrirana pridelava)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: STROČNICE IN SUHO SADJE
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15330000
15332410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
STROČNICE IN SUHO SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANA ZALENJAVA
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331000
15331400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KONZERVIRANA ZALENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI SOKOVI IN NEKRTARJI
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SADNI SOKOVI IN NEKRTARJI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO SADNI SOKOVI
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO SADNI SOKOVI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: TESTENINE
Številka sklopa: 28
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
TESTENINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO TESTENINE
Številka sklopa: 29
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO TESTENINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 30
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 31
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: IZDELKI IZ TESTA, KEKSI IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI
Številka sklopa: 32
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
IZDELKI IZ TESTA, KEKSI IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Številka sklopa: 33
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
15411000
15613310
15800000
15863000
15870000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: DIETNA ŽIVILA
Številka sklopa: 34
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DIETNA ŽIVILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.01.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.01.2019   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.01.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRTEC ZELENA JAMA Vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo
Zvezna ulica 24
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.12.2018   13:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

obstaja sum, da razpisi v zadnjem času razpisujejo artikel, ki ga ponuja le en ponudnik v Sloveniji in tako vsi ostali ponudniki nikakor ne morejo dobiti razpisa, tudi če so cenejši pri ostalih artiklih. Prosim, da to preverite - gre za novozelandski repak file (sklop ribe).

Zanima me, na podlagi česa se je naročnik za naslednje obdobje odločil, da vključi ta artikel?

Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR
Odgovor naročnika: Novozelandskega repaka smo vključili v razpis samo zaradi uspešnih poskusnih obrokov - omenjeno ribo smo dva-krat poskusno pripravili za kosilo in rezultati so bili zelo dobri otroci te ribe ne zavračajo, kar je za nas (s prehranskega stališča) velik uspeh. Zaradi pestrosti in omejenega nabora rib, ki jih otroci dejansko pojedo, naročnik ne bo umikal tega artikla iz razpisa (ponudnikom, ki te ribe nimajo v svojem prodajnem naboru, pa svetujemo, da jo poskusijo pridobiti, saj je ta riba zanimiva za vse vrtce, ne samo za našega).Datum objave: 04.01.2019   12:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,
imamo samo še eno podvprašanje, kar se tiče artikla novozelandski repak. Kako ste lahko imeli dvakrat poskusno testiranje, če pa dobavitelj, s katerim imate sklenjen okvirni sporazum, tega artikla nima?

ODGOVOR
Navedeno vprašanje se ne nanaša na objavljen postopek javnega naročila.
Lahko samo pojasnimo, da je naročnik postopal skladno z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja.
Datum objave: 04.01.2019   12:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

17 Pšenične testenine z jajci (školjkice, pentljice, metuljčki,), pakiranje do 2 kg ali lahko ponudimo le 1 vrsto testenin? Ali lahko ponudimo le metuljčke?
20 Polnozrnate testenine (svedri, peresniki, široki rezanci,), pakiranje do 1 kg - ali lahko ponudimo le 1 vrsto testenin? Ali lahko ponudimo le peresnike?
21 Pirine testenine (svedri, peresnilki, široki rezanci,), pakiranje do 1 kg - ali lahko ponudimo le 1 vrsto testenin? Ali lahko ponudimo le peresnike?
22 Špinačne testenine z jajci (široki rezanci,), pakiranje do 7 kg ali lahko ponudimo špinačne testenine, ki so brez jajc?

29 SKLOP: EKO TESTNINE
10 Bio pirine testenine, školjke, pakiranje do 1 kg ali lahko ponudimo bio pirine peresnike?

33 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
21 Marmelada marelična, min 30 % sadne kaše, brez sladil, pakiranje 3 do 5 kg - v Priročniku za merilo kakovosti za živila v vzgojno- izobraževalnih ustanovah je opredeljeno, da morajo biti vse marmelade brez konzervansov. Gastro pakiranja vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo gastro pakiranje s konzervansi ali izdelek v 850g pakiranju brez konzervansov? Povejte kaj ponudimo. Hvala.
23 Marmelada slivova, min. 30 % sadne kaše, brez sladil, pakiranje 3 do 5 kg - v Priročniku za merilo kakovosti za živila v vzgojno- izobraževalnih ustanovah je opredeljeno, da morajo biti vse marmelade brez konzervansov. Gastro pakiranja vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo gastro pakiranje s konzervansi ali izdelek v 850g pakiranju brez konzervansov? Povejte kaj ponudimo. Hvala.
25 Marmelada mešana, min 45 % sadne kaše, brez sladil, pakiranje 3 do 5 kg - v Priročniku za merilo kakovosti za živila v vzgojno- izobraževalnih ustanovah je opredeljeno, da morajo biti vse marmelade brez konzervansov. Gastro pakiranja vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo gastro pakiranje s konzervansi ali izdelek v 850g pakiranju brez konzervansov? Povejte kaj ponudimo. Hvala.
27 Marmelada šipkova, min 40 % sadne kaše, brez sladil, pakiranje 3 do 5 kg - v Priročniku za merilo kakovosti za živila v vzgojno- izobraževalnih ustanovah je opredeljeno, da morajo biti vse marmelade brez konzervansov. Gastro pakiranja vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo gastro pakiranje s konzervansi ali izdelek v 850g pakiranju brez konzervansov? Povejte kaj ponudimo. Hvala.
42 Bazilika, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo artikel v 340g pakiranju?
44 Cimet mleti, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo artikel v 600g pakiranju?
46 Cimet v skorji, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo celi cimet v 250g ali 265g pakiranju?
48 Drobnjak, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo artikel v 80g ali 130g pakiranju?
49 Klinčki mleti, pakiranje v stekleni embalaži do 40 g ali lahko ponudimo artikel v 45g pakiranju, saj je dobavitelj zamenjal pakiranje in se artikla v pakiranju do 40g ne dobi več?
50 Klinčki mleti, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 160g pakiranje?
52 Klinčki celi, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 125g pakiranje?
54 Kumina mleta, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 450g pakiranje?
56 Kumina cela, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 600g pakiranje?
58 Muškatni orešček mleti, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 170g pakiranje?
60 Origano, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 135g ali 340g pakiranje?
62 Rožmarin, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 400g ali 600g pakiranje?
64 Kari (Curry), gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 190g pakiranje?
66 Šetraj, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 290g pakiranje?
68 Timijan, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 215g ali 450g pakiranje?
70 Lovorjev list, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 60g ali 100g pakiranje?
72 Majaron, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 220g ali 100g pakiranje?
74 Peteršilj, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 220g ali 100g pakiranje?
76 Pehtran gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 155g pakiranje?
77 Česen, pakiranje v stekleni embalaži do 40 g artikla v zahtevani gramaturi ne najdemo. Lahko vam ponudimo mleti česen v kozarčku v 50g pakiranju ali pa zrnast česen v kozarčku v 70g pakiranju. Povejte kaj ponudimo.
78 Česen mleti, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 600g pakiranje?
80 Začimba za piščanca, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo artikel v 1140g pakiranju?
81 Mešanica zelišč za solato, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo artikel v 360g pakiranju?
83 Mleta sladka paprika, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo artikel v 640g pakiranju?
92 Grisini z okusom sira, pakiranje 100 do 400 g artikel je bil ukinjen. Prosimo za umik, saj nimamo nobenega nadomestnega izdelka, ki bi vam ga lahko ponudili.
94 Mlinci, brez konzervansov, pakiranje 1 kg ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino tega artikla?
100 Kakao v prahu (min 25% kakava), pakiranje do 100 g artikla z min. 25% kakava ne najdemo v zahtevani gramaturi. Lahko vam ponudimo artikel, ki vsebuje min. 20% kakavovega masla v 100g pakiranju, ki je namenjen peki ali pa artikel, ki vsebuje min. 25% kakava v 1kg pakiranju, ki je namenjen za napitke. Povejte kaj ponudimo.
106 Koruzni škrob, pakiranje do 200 g ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
123 Zlate kroglice, pakiranje do 500 g ali lahko ponudimo jušne kroglice v 1kg pakiranju?

34 SKLOP: DIETNA ŽIVILA
6 Kokosov napitek, pakiranje do 1 l ali naročnik želi kokosovo mleko ali vodo?
37 Rižev toast (»krispiji«) brez glutena, mleka in jajc (Schar ali podobno) - artikla ne najdemo. Lahko vam ponudimo artikel, ki vsebuje riževo moko in koruzni škrob ali pa hrustljave riževe kruhke? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
38 Koruzni toast (»krispiji«)brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali podobno) - artikla ne najdemo. Lahko vam ponudimo artikel, ki vsebuje riževo moko in koruzni škrob ali pa koruzne hrustljave kruhke. Povejte kaj ponudimo. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
54 Pekovsko pecivo različnih oblik (bombice, žemlje, štručke,...) brez glutena (kakovost Schar ali podobno), 40 do 75 g - cene pekovskega peciva različnih oblik se med seboj občutno razlikujejo. Ali lahko ponudimo le eno obliko peciva? Ali vam lahko ponudimo štručke? Hvala za odgovor.ODGOVOR
17 Pšenične testenine z jajci (školjkice, pentljice, metuljčki,), pakiranje do 2 kg ali lahko ponudimo le 1 vrsto testenin? Ali lahko ponudimo le metuljčke?
Odgovor: Naročnik zaradi pestrosti ne odstopa od zahteve (ne moremo otrokom 3 leta ponujati ene same oblike testenin).

20 Polnozrnate testenine (svedri, peresniki, široki rezanci,), pakiranje do 1 kg - ali lahko ponudimo le 1 vrsto testenin? Ali lahko ponudimo le peresnike?
Odgovor: Naročnik zaradi pestrosti ne odstopa od zahteve (ne moremo otrokom 3 leta ponujati ene same oblike testenin).

21 Pirine testenine (svedri, peresnilki, široki rezanci,), pakiranje do 1 kg - ali lahko ponudimo le 1 vrsto testenin? Ali lahko ponudimo le peresnike?
Odgovor: Naročnik zaradi pestrosti ne odstopa od zahteve (ne moremo otrokom 3 leta ponujati ene same oblike testenin).

22 Špinačne testenine z jajci (široki rezanci,), pakiranje do 7 kg ali lahko ponudimo špinačne testenine, ki so brez jajc?
Odgovor: Naročnik lahko ponudi široke rezance brez jajc.
Sprememba opisa artikla: Špinačne testenine široki rezanci (z jajci ali brez), pakiranje do 7 kg

29 SKLOP: EKO TESTNINE
10 Bio pirine testenine, školjke, pakiranje do 1 kg ali lahko ponudimo bio pirine peresnike?
Odgovor: Naročnik zaradi pestrosti ne odstopa od zahteve (ne moremo otrokom 3 leta ponujati ene same oblike testenin).

33 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
21 Marmelada marelična, min 30 % sadne kaše, brez sladil, pakiranje 3 do 5 kg - v Priročniku za merilo kakovosti za živila v vzgojno- izobraževalnih ustanovah je opredeljeno, da morajo biti vse marmelade brez konzervansov. Gastro pakiranja vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo gastro pakiranje s konzervansi ali izdelek v 850g pakiranju brez konzervansov? Povejte kaj ponudimo. Hvala.
Odgovor: Naročnik želi marmelado brez konzervansov.
Sprememba opisa artikla: Marmelada marelična, min 30 % sadne kaše, brez sladil, pakiranje 850 g do 5 kg

23 Marmelada slivova, min. 30 % sadne kaše, brez sladil, pakiranje 3 do 5 kg - v Priročniku za merilo kakovosti za živila v vzgojno- izobraževalnih ustanovah je opredeljeno, da morajo biti vse marmelade brez konzervansov. Gastro pakiranja vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo gastro pakiranje s konzervansi ali izdelek v 850g pakiranju brez konzervansov? Povejte kaj ponudimo. Hvala.
Odgovor: Naročnik želi marmelado brez konzervansov.
Sprememba opisa artikla: Marmelada slivova, min 30 % sadne kaše, brez sladil, pakiranje 850 g do 5 kg

25 Marmelada mešana, min 45 % sadne kaše, brez sladil, pakiranje 3 do 5 kg - v Priročniku za merilo kakovosti za živila v vzgojno- izobraževalnih ustanovah je opredeljeno, da morajo biti vse marmelade brez konzervansov. Gastro pakiranja vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo gastro pakiranje s konzervansi ali izdelek v 850g pakiranju brez konzervansov? Povejte kaj ponudimo. Hvala.
Odgovor: Naročnik želi marmelado brez konzervansov.
Sprememba opisa artikla: Marmelada mešana, min 45 % sadne kaše, brez sladil, pakiranje 850 g do 5 kg

27 Marmelada šipkova, min 40 % sadne kaše, brez sladil, pakiranje 3 do 5 kg - v Priročniku za merilo kakovosti za živila v vzgojno- izobraževalnih ustanovah je opredeljeno, da morajo biti vse marmelade brez konzervansov. Gastro pakiranja vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo gastro pakiranje s konzervansi ali izdelek v 850g pakiranju brez konzervansov? Povejte kaj ponudimo. Hvala.
Odgovor: Naročnik želi marmelado brez konzervansov.
Sprememba opisa artikla: Marmelada šipkova, min 40 % sadne kaše, brez sladil, pakiranje 850 g do 5 kg

42 Bazilika, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo artikel v 340g pakiranju?
Odgovor: NE, trenutno uporabljamo 180 g pakiranje v dozi

44 Cimet mleti, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo artikel v 600g pakiranju?
Odgovor: DA

46 Cimet v skorji, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo celi cimet v 250g ali 265g pakiranju?
Odgovor: 265 g pakiranje.

48 Drobnjak, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo artikel v 80g ali 130g pakiranju?
Odgovor: 80 g pakiranje.

49 Klinčki mleti, pakiranje v stekleni embalaži do 40 g ali lahko ponudimo artikel v 45g pakiranju, saj je dobavitelj zamenjal pakiranje in se artikla v pakiranju do 40g ne dobi več?
Odgovor: DA

50 Klinčki mleti, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 160g pakiranje?
Odgovor: DA

52 Klinčki celi, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 125g pakiranje?
Odgovor: DA

54 Kumina mleta, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 450g pakiranje?
Odgovor: DA

56 Kumina cela, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 600g pakiranje?
Odgovor: DA

58 Muškatni orešček mleti, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 170g pakiranje?
Odgovor: DA

60 Origano, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 135g ali 340g pakiranje?
Odgovor: 135 g pakiranje

62 Rožmarin, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 400g ali 600g pakiranje?
Odgovor: 400 g pakiranje

64 Kari (Curry), gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 190g pakiranje?
Odgovor: DA

66 Šetraj, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 290g pakiranje?
Odgovor: NE, pakiranje je preveliko (trenutno uporabljamo 185 g pakiranje, kar je zgornja meja, saj se šetraja ne porabi toliko).

68 Timijan, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 215g ali 450g pakiranje?
Odgovor: 215 g pakiranje.

70 Lovorjev list, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 60g ali 100g pakiranje?
Odgovor: 60 g pakiranje.

72 Majaron, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 220g ali 100g pakiranje?
Odgovor: 100 g pakiranje.

74 Peteršilj, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 220g ali 100g pakiranje?
Odgovor: 100 g pakiranje.

76 Pehtran gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo 155g pakiranje?
Odgovor: DA

77 Česen, pakiranje v stekleni embalaži do 40 g artikla v zahtevani gramaturi ne najdemo. Lahko vam ponudimo mleti česen v kozarčku v 50g pakiranju ali pa zrnast česen v kozarčku v 70g pakiranju. Povejte kaj ponudimo.
Odgovor: Zrnasti česen v kozarčku 70 g.
Sprememba opisa artikla: Česen zrnasti v kozarčku, pakiranje do 70 g.

78 Česen mleti, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo 600g pakiranje?
Odgovor: DA

80 Začimba za piščanca, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko ponudimo artikel v 1140g pakiranju?
Odgovor: DA

81 Mešanica zelišč za solato, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo artikel v 360g pakiranju?
Odgovor: DA

83 Mleta sladka paprika, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje - ali lahko ponudimo artikel v 640g pakiranju?
Odgovor: DA

92 Grisini z okusom sira, pakiranje 100 do 400 g artikel je bil ukinjen. Prosimo za umik, saj nimamo nobenega nadomestnega izdelka, ki bi vam ga lahko ponudili.
Odgovor: Naročnik umika zgoraj omenjeni izdelek.

94 Mlinci, brez konzervansov, pakiranje 1 kg ali lahko ponudimo 5kg pakiranje, saj imate razpisano večjo količino tega artikla?
Odgovor: NE

100 Kakao v prahu (min 25% kakava), pakiranje do 100 g artikla z min. 25% kakava ne najdemo v zahtevani gramaturi. Lahko vam ponudimo artikel, ki vsebuje min. 20% kakavovega masla v 100g pakiranju, ki je namenjen peki ali pa artikel, ki vsebuje min. 25% kakava v 1kg pakiranju, ki je namenjen za napitke. Povejte kaj ponudimo.
Odgovor: Naročnik želi kakao v prahu za peko, zato dovoljuje artikel z min 20% kakavovega masla. Spremenjen opis izdelka: Kakao v prahu (min 20% kakava), pakiranje do 100 g

106 Koruzni škrob, pakiranje do 200 g ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?
Odgovor: NE

123 Zlate kroglice, pakiranje do 500 g ali lahko ponudimo jušne kroglice v 1kg pakiranju?
Odgovor: NE

34 SKLOP: DIETNA ŽIVILA
6 Kokosov napitek, pakiranje do 1 l ali naročnik želi kokosovo mleko ali vodo?
Odgovor: Kokosovo mleko
Spremenjen opis izdelka: Kokosovo mleko, pakiranje do 1 l.

37 Rižev toast (»krispiji«) brez glutena, mleka in jajc (Schar ali podobno) - artikla ne najdemo. Lahko vam ponudimo artikel, ki vsebuje riževo moko in koruzni škrob ali pa hrustljave riževe kruhke? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
Odgovor: Naročnik želi hrustljave riževe kruhke.

38 Koruzni toast (»krispiji«)brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali podobno) - artikla ne najdemo. Lahko vam ponudimo artikel, ki vsebuje riževo moko in koruzni škrob ali pa koruzne hrustljave kruhke. Povejte kaj ponudimo. V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala.
Odgovor: Naročnik želi hrustljave koruzne kruhke.

54 Pekovsko pecivo različnih oblik (bombice, žemlje, štručke,...) brez glutena (kakovost Schar ali podobno), 40 do 75 g - cene pekovskega peciva različnih oblik se med seboj občutno razlikujejo. Ali lahko ponudimo le eno obliko peciva? Ali vam lahko ponudimo štručke? Hvala za odgovor.
Odgovor: V tem primeru lahko ponudnik ponudi bombice (štručke niso ustrezne zaradi vsebnosti jajc (kombinirane diete).

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskih obrazcev.
Datum objave: 04.01.2019   12:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali lahko ponudimo druge gramature artiklov (najboljši približek zahtevanim) in jih preračunamo na vašo enoto mere?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ne, naročnik želi artikle v navedeni gramaturi kot to izhaja iz popisa blaga. V kolikor gre za odstopanja, nam prosim preko vprašanj zastavite zahtevo glede spremembe gramature določenega živila in naročnik bo popravil zahtevo v kolikor bo le-ta sprejemljiva za naročnika.Datum objave: 10.01.2019   15:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas ali lahko ponudimo dtrugačna pakiranja od zahtevanih in preračunamo na vašo enoto mere?
33 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

113 Tunin namaz z manj soli, brez konzervansov in druhig aditivov, pakiranje 95 do 100 g ali lahko ponudimo 80g
112 Krekerji brez dodane soli za posip, pakiranje do 300 g ali lahko 500g polnozrnati
123 Zlate kroglice, pakiranje do 500 g ali lahko 1kg

126 Zeliščni dodatek jedem, brez dodanih ojačevalcev okusa, arom in barvil, pakiranje v dozi 300 do 400 g ali lahko 1kg

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Odgovori so zapisani poleg vprašanj:
33 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

113 Tunin namaz z manj soli, brez konzervansov in druhig aditivov, pakiranje 95 do 100 g ali lahko ponudimo 80g
Odgovor: DA.
Sprememba opisa artikla: Tunin namaz z manj soli, brez konzervansov in druhig aditivov, pakiranje od 80 do 100 g.

112 Krekerji brez dodane soli za posip, pakiranje do 300 g ali lahko 500g polnozrnati
Odgovor: NE.

123 Zlate kroglice, pakiranje do 500 g ali lahko 1kg
Odgovor: NE.

126 Zeliščni dodatek jedem, brez dodanih ojačevalcev okusa, arom in barvil, pakiranje v dozi 300 do 400 g ali lahko 1kg
Odgovor: NE.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.
33 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO 6 Majoneza, pakiranje 620 do 750 g ali lahko ponudimo 1,1kg
13 Slivov kompot, brez koščic, manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 4,5 kg ali lahko ponudimo 680g
14 Sadna solata, min 55 % plodu, pasterizirana ali sterilizirana, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 4,5 kg ali lahko 820g
15 Hruškov kompot, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 4,5 kg ali lahko 820g
42 Bazilika, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko 340g
46 Cimet v skorji, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko 265g
48 Drobnjak, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko 130g
52 Klinčki celi, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko 1kg v vrečki
Kumina mleta, pakiranje v stekleni embalaži do 40 g ali lahko 1kg v vrečki

56 Kumina cela, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko 1kg v vrečki
60 Origano, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko 140g
64 Kari (Curry), gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko 190g
66 Šetraj, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko 290g
69 Lovorjev list, pakiranje do 40 g ali lahko 60g
70 Lovorjev list, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko 100g
72 Majaron, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko 220g
74 Peteršilj, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko 220g
76 Pehtran gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko 155g
79 Poper črni, mleti, pakiranje v stekleni embalaži do 100 g ali lahko v vrečki
85 Koruzni kosmiči brez dodanega sladkorja, pakiranje do 375 g ali lahko 500g
92 Grisini z okusom sira, pakiranje 100 do 400 g ali je ta pozicija črtana in ste jo izločili?
94 Mlinci, brez konzervansov, pakiranje 1 kg ali lahko 2kg


Hvala za odgovore.

ODGOVOR
Odgovori so zapisani poleg vprašanj:
33 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
6 Majoneza, pakiranje 620 do 750 g ali lahko ponudimo 1,1kg
Odgovor: NE.

13 Slivov kompot, brez koščic, manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 4,5 kg ali lahko ponudimo 680g
Odgovor: NE.

14 Sadna solata, min 55 % plodu, pasterizirana ali sterilizirana, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 4,5 kg ali lahko 820g
Odgovor: NE.

15 Hruškov kompot, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 4,5 kg ali lahko 820g
Odgovor: NE.

42 Bazilika, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko 340g
Odgovor: NE. Trenutno uporabljamo 180 g pakiranje v dozi.

46 Cimet v skorji, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko 265g
Odgovor: DA.

48 Drobnjak, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko 130g
Odgovor: NE. Trenutno uporabljamo 80 g pakiranje v dozi.

52 Klinčki celi, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko 1kg v vrečki
Odgovor: NE. Naročnik zahteva embalažo s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje.

Kumina mleta, pakiranje v stekleni embalaži do 40 g ali lahko 1kg v vrečki
Odgovor: NE. Naročnik zahteva stekleno embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje.

56 Kumina cela, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko 1kg v vrečki
Odgovor: NE. Naročnik zahteva embalažo s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje.

60 Origano, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko 140g
Odgovor: DA.

64 Kari (Curry), gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko 190g
Odgovor: DA.

66 Šetraj, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko 290g
Odgovor: NE. Pakiranje je preveliko (trenutno uporabljamo 185 g pakiranje, kar je zgornja meja, saj se šetraja ne porabi toliko).

69 Lovorjev list, pakiranje do 40 g ali lahko 60g
Odgovor: NE.

70 Lovorjev list, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko 100g
Odgovor: NE. Naročnik trenutno uporablja 60 g pakiranje v dozi (1,2 L).

72 Majaron, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko 220g
Odgovor: NE. Naročnik trenutno uporablja 100 g pakiranje v dozi (1,2 L).

74 Peteršilj, gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko 220g
Odgovor: NE. Naročnik trenutno uporablja 75 g pakiranje v dozi (1,2 L).

76 Pehtran gastro pakiranje od 0,4 do 1,5 L plastična embalaža s pokrovom, ki omogoča neprodušno zapiranje ali lahko 155g
Odgovor: DA.

79 Poper črni, mleti, pakiranje v stekleni embalaži do 100 g ali lahko v vrečki
Odgovor: NE. Naročnik zahteva stekleno embalažo, ki omogoča neprodušno zapiranje.

85 Koruzni kosmiči brez dodanega sladkorja, pakiranje do 375 g ali lahko 500g
Odgovor: DA.
Sprememba opisa artikla: Koruzni kosmiči brez dodanega sladkorja, pakiranje do 500 g.

92 Grisini z okusom sira, pakiranje 100 do 400 g ali je ta pozicija črtana in ste jo izločili?
Odgovor: Naročnik umika zgoraj omenjeni izdelek.

94 Mlinci, brez konzervansov, pakiranje 1 kg ali lahko 2kg
Odgovor: DA.
Sprememba opisa artikla: Mlinci, brez konzervansov, pakiranje do 2 kg.


VPRAŠANJE
10. sklop: novozelandski repak: želite file s kožo ali brez kože ali je vseeno?

Lp

ODGOVOR
Naročnik želi file novozelandskega repaka brez kože.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas ali lahko ponudimo drugačna pakiranja živil, preračunano na vašo enoto mere?
22 SKLOP: KONZERVIRANA ZELENJAVA
1 Koruza sladka, zrnje, sterilizirana, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 700 g ali lahko 2150g
9 Paradižnik pelati, pasterizirani, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 0,5 do 1 kg ali lahko 400g
26 SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
10 Koruzni zdrob - instant, pakiranje 5 kg ali lahko 4kg
11 Koruzni zdrob - instant, pakiranje 1 kg ali lahko 500g
12 Ajdovi žganci - instant, pakiranje do 2 kg ali lahko 400g
15 Riž dolgozrnati parboiled, ekstra kvalitete (kakovost ZLATO POLJE PARBOILED ali enakovredno), pakiranje 3 do 5 kg ali lahko 1kg
18 Ajdove testenine (široki rezanci,.), pakiranje do 1 kg ali lahko 2kg
19 Sojine testenine (široki rezanci,..., pakiranje do 1 kg izdelek je ukinjen, prosimo za zamenjavo ali dodatno razlago

Hvala za odgovore!

ODGOVOR
Odgovori so zapisani poleg vprašanj:
22 SKLOP: KONZERVIRANA ZELENJAVA
1 Koruza sladka, zrnje, sterilizirana, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 700 g ali lahko 2150g
Odgovor: NE.

9 Paradižnik pelati, pasterizirani, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 0,5 do 1 kg ali lahko 400g
Odgovor: DA.
Sprememba opisa artikla: Paradižnik pelati, pasterizirani, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 0,4 do 1 kg

26 SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
10 Koruzni zdrob - instant, pakiranje 5 kg ali lahko 4kg
Odgovor: DA.
Sprememba opisa artikla: Koruzni zdrob - instant, pakiranje od 4 do 5 kg

11 Koruzni zdrob - instant, pakiranje 1 kg ali lahko 500g
Odgovor: NE.

12 Ajdovi žganci - instant, pakiranje do 2 kg ali lahko 400g
Odgovor: NE.
Sprememba opisa artikla: Ajdovi žganci - instant, pakiranje od 1 do 2 kg

15 Riž dolgozrnati parboiled, ekstra kvalitete (kakovost ZLATO POLJE PARBOILED ali enakovredno), pakiranje 3 do 5 kg ali lahko 1kg
Odgovor: NE.

18 Ajdove testenine (široki rezanci,.), pakiranje do 1 kg ali lahko 2kg
Odgovor: DA.
Sprememba opisa artikla: Ajdove testenine (široki rezanci,.), pakiranje do 2 kg

19 Sojine testenine (široki rezanci,..., pakiranje do 1 kg izdelek je ukinjen, prosimo za zamenjavo ali dodatno razlago
Odgovor: Naročnik umika artikel pod zap. št. 19 Sojine testenine (široki rezanci,..., pakiranje do 1 kg.


VPRAŠANJE
Ali se za sklop svežega sadja in zelenjave uporablja indeksacija ali se podajajo tržne cene.

ODGOVOR
Izbira dobaviteljev, sklenitev okvirnega sporazuma, odpiranje konkurence in fiksnost cen pri sklopih svežega sadja in zelenjave je podrobno opredeljena v 4.2 točki I. poglavja predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisne dokumentacije), objavljene na Portalu javnih naročil RS.Datum objave: 11.01.2019   14:00
VPRAŠANJE
PDRAVLJENI, ALI LAHKO ZA SODNJE ARTIKLE PONUDIMO DRUGE GRAMATURE, PRERAČUNANO NA VAŠO ENOTO MERE?
34 SKLOP: DIETNA ŽIVILA
52 Grisini brez glutena, pakiranje do 150 g ALI LAHKO 250G
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
DA.
Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek popisa blaga.
Datum objave: 11.01.2019   14:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas ali je pri sklopu , 34 SKLOP: DIETNA ŽIVILA udi ptrebno ponuditi vse artikle?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Ponudnik mora ponuditi vsa živila, ki so zahtevana znotraj enega sklopa. Zahteva izhaja iz osme točka I. poglavja predmetne razpisne dokumentacije.Datum objave: 11.01.2019   14:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v sklopu 31., pod zaporednimi številkami 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13 lahko ponudimo kruh in peciva mešano ali želite 100% ržen kruh, 100%pirin, 100%ovsen......enako velja za pecivo, lahko ponudimo rženo mešano pecivo ovseno mešano pecivo, pirino mešano pecivo, koruzno mešano pecivo, polnozrnato mešano pecivo, ajdovo mešano pecivo?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik želi mešane kruhe in pecivo pod zap. št. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in 13.
Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek popisa blaga.
Datum objave: 11.01.2019   14:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas ali vam lahko ponudimo:
7 Sok rdeče grenivke, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 1 L ali vam lahko ponudimo rumeno grenivko?

V ponudbeni dokumentaciji imate zapisano, da priznavate samo certifikate znak višje kakovosti, in da
iso14001, IFS, GSO, ISO22000, HACCP ne priznate?


ODGOVOR
7 Sok rdeče grenivke, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 1 L ali vam lahko ponudimo rumeno grenivko?
Odgovor: NE.

V ponudbeni dokumentaciji imate zapisano, da priznavate samo certifikate znak višje kakovosti, in da
iso14001, IFS, GSO, ISO22000, HACCP ne priznate?

Odgovor:
Skladno s predmetno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisno dokumentacijo), bo naročnik dodatno kakovost priznal živilom, ki imajo (certificirano) znak višje kakovosti na podlagi evropskih shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti, kakor opredeljeno v 3. točki III. poglavja razpisne dokumentacije.
Datum objave: 11.01.2019   14:02
VPRAŠANJE
33 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

113 Tunin namaz z manj soli, brez konzervansov in druhig aditivov, pakiranje 95 do 100 g - ali lahko ponudimo artikel v 80g pakiranju?


ODGOVOR
DA.
Sprememba opisa artikla: Tunin namaz z manj soli, brez konzervansov in druhig aditivov, pakiranje od 80 do 100 g.
Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek popisa blaga.

Datum objave: 11.01.2019   14:02
VPRAŠANJE
29 SKLOP: EKO TESTNINE
10 Bio pirine testenine, školjke, pakiranje do 1 kg ali lahko ponudimo bio pirine peresnike?


ODGOVOR
DA. Sprememba opisa artikla: 10 Bio pirine testenine, školjke ali peresniki, pakiranje do 1 kg.
Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek popisa blaga.
Datum objave: 11.01.2019   14:03
VPRAŠANJE
Prosimo za odgovore.

26 SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
10 Koruzni zdrob - instant, pakiranje 5 kg če želite artikel kot polenta ali lahko ponudimo 4kg pakiranje?
11 Koruzni zdrob - instant, pakiranje 1 kg če želite artikel kot polenta ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
17 Pšenične testenine z jajci (školjkice, pentljice, metuljčki,), pakiranje do 2 kg ker se cene testenin občutno razlikujejo med seboj, vas prosimo, da postavko ločite na več postavk oz. vrste testenin in sicer testenine školjke, testenine pentljice, testenine metuljčki,
20 Polnozrnate testenine (svedri, peresniki, široki rezanci,), pakiranje do 1 kg - ker se cene testenin občutno razlikujejo med seboj, vas prosimo, da postavko ločite na več postavk oz. vrste testenin in sicer testenine svedri, testenine peresniki, testenine široki rezanci,
21 Pirine testenine (svedri, peresnilki, široki rezanci,), pakiranje do 1 kg - ker se cene testenin občutno razlikujejo med seboj, vas prosimo, da postavko ločite na več postavk oz. vrste testenin in sicer testenine svedri, testenine peresniki, testenine široki rezanci,

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
26 SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
10 Koruzni zdrob - instant, pakiranje 5 kg če želite artikel kot polenta ali lahko ponudimo 4kg pakiranje?
Odgovor: DA.
Sprememba opisa artikla: Koruzni zdrob - instant, pakiranje od 4 do 5 kg

11 Koruzni zdrob - instant, pakiranje 1 kg če želite artikel kot polenta ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
Odgovor: NE.

17 Pšenične testenine z jajci (školjkice, pentljice, metuljčki,), pakiranje do 2 kg ker se cene testenin občutno razlikujejo med seboj, vas prosimo, da postavko ločite na več postavk oz. vrste testenin in sicer testenine školjke, testenine pentljice, testenine metuljčki,
Odgovor: Naročnik bo ločil postavko 17 na 3 dele.

20 Polnozrnate testenine (svedri, peresniki, široki rezanci,), pakiranje do 1 kg - ker se cene testenin občutno razlikujejo med seboj, vas prosimo, da postavko ločite na več postavk oz. vrste testenin in sicer testenine svedri, testenine peresniki, testenine široki rezanci,
Odgovor: Naročnik bo ločil postavko 20 na 3 dele.

21 Pirine testenine (svedri, peresnilki, široki rezanci,), pakiranje do 1 kg - ker se cene testenin občutno razlikujejo med seboj, vas prosimo, da postavko ločite na več postavk oz. vrste testenin in sicer testenine svedri, testenine peresniki, testenine široki rezanci,
Odgovor: Naročnik bo ločil postavko 21 na 3 dele.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek popisa blaga.