Dosje javnega naročila 008587/2018
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Blago: RAZTOPINE IN MEDICINSKI PRIPOMOČKI ZA PERITONEALNO DIALIZO
ZJN-3: Odprti postopek

JN008587/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.12.2018
JN008587/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.01.2019
JN008587/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.02.2019

    JN008587/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 242-552451
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
nabavna služba, Stanislava Majerle
stanislava.majerle@sb-nm.si
+386 73916135
+386 73321095

Internetni naslovi
http://www.sb-nm.si/
http://www.sb-nm.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sb-nm.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6030
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: RAZTOPINE IN MEDICINSKI PRIPOMOČKI ZA PERITONEALNO DIALIZO
Referenčna številka dokumenta: 16-42/18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33181520
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
RAZTOPINE IN MEDICINSKI PRIPOMOČKI ZA PERITONEALNO DIALIZO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33181520
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
RAZTOPINE IN MEDICINSKI PRIPOMOČKI ZA PERITONEALNO DIALIZO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot v predmetni razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot v predmetni razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.01.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.01.2019   09:01
Kraj: Elektronsko javno odpiranje preko strežnika DJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.01.2019   00:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.01.2019   09:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v pogodbi v 17.členu določate razloge, kdaj naročnik lahko odstopi od pogodbe, eden od razlogov je tudi javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja.
Ker ta razlog ni na strani ponudnika je potrebno spremeniti naslednji stavek 17. člena pogodbe "Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti."
Naročnik ne more vnovčiti zavarovanja iz razloga, ki je na njegovi strani.
lp

ODGOVOR
Kot pravilno ugotavlja ponudnik, v primeru, če se javno naročilo bistveno spremeni, ne gre za razloge na strani dobavitelja. Ker pa dvanajsti odstavek 17. člena vzorca pogodbe določa, da bo naročnik istočasno z odstopom od pogodbe zaradi kršitev pogodbe s strani izvajalca, pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, takšen primer sploh ne bi predstavljal podlage za unovčevanje zavarovanja. Glede na navedeno sprememba razpisne dokumentacije ni potrebna.


Datum objave: 07.01.2019   09:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vaša zahteva je:
IV. MEDICINSKI PRIPOMOČKI Z BREZIGELNIMI KONEKTI, PRETOČNE IN VBODNE IGLE
5. podsklop: PRETOČNE IN VBODNE IGLE
3 IGLA PRETOČNA, PVC, Z ZRAČNIM FILTROM 0,45 MIK., BREZ FILTRA ZA DELCE, Z ZAMAŠKOM, BREZ LATEKSA, LL

Igla pretočna, ki jo želimo punuditi, ustreza vsem zahtevanim karakterisitkam, le mikrobni zračni filter je velikosti 3 µm, kar pa pri njeni vlogi/namembnosti ne igra bistvene vloge.
Prosimo vas, da se na omenjeni opis lahko prijavimo in si s tem tudi vi zagotovite konkurenčno ponudbo.


ODGOVOR
Predmetno vprašanje se ne nanaša na javno naročilo št. 16-42/18 RAZTOPINE IN MEDICINSKI PRIPOMOČKI ZA PERITONEALNO DIALIZO.