Dosje javnega naročila 008136/2018
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo v območju urejanja OPPN 252, Ljubljana
ZJN-3: Odprti postopek

JN008136/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.11.2018
JN008136/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.12.2018
JN008136/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.01.2019
JN008136/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.01.2019
JN008136/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008136/2018-K01 Popravek (EU 14 - SL) 2018/S 243-554247

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.siOddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo v območju urejanja OPPN 252, Ljubljana
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo v območju urejanja OPPN 252, Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.12.2018
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN008136/2018-B01
Referenca obvestila: 2018-285358
Številka obvestila v UL: 2018/S 228-520767
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 23.11.2018


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj
Datum in lokalni čas:

04.01.2019 14:00
Se glasi:

08.01.2019 15:00
VII.2 Druge dodatne informacije
Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil najkasneje do 10.1.2019 do 12.00 ure.