Dosje javnega naročila 008567/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: D-008/19; Izdelava IZP in PZI ureditve površin za pešce in kolesarje ob državni cesti R1-230/1309 od km 0,000 do km 4,800 (Ključarovci Ljutomer)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008567/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.12.2018
JN008567/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.01.2019
JN008567/2018-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.01.2019
JN008567/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.03.2019
JN008567/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008567/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Planinec
jn.drsi@gov.si
+386 14788337

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6062
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-008/19; Izdelava IZP in PZI ureditve površin za pešce in kolesarje ob državni cesti R1-230/1309 od km 0,000 do km 4,800 (Ključarovci Ljutomer)
Referenčna številka dokumenta: 43001-489/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava IZP in PZI ureditve površin za pešce in kolesarje ob državni cesti R1-230/1309 od km 0,000 do km 4,800 (Ključarovci Ljutomer)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava IZP in PZI ureditve površin za pešce in kolesarje ob državni cesti R1-230/1309 od km 0,000 do km 4,800 (Ključarovci Ljutomer)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 210
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.01.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.01.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.01.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.01.2019   11:31
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V popisu del z navedbo odgovornih oseb je v točki 17 predviden IZN ureditve nivojskega prehoda v gradbenem in elektro smislu, prav tako pa je zahtevan tudi Elaborat tehnologije prometa v času gradnje za pridobitev soglasja s strani upravljalca železniške infrastrukture. Dejansko so zajete tri različne vrste del (gradbeni del, elektro del in prometni del) zahtevan pa je le pooblaščeni inženir gradbene smeri. Menimo, da bi vsako izmed področij moral pokrivati ustrezen inženir, torej gradbeni inženir, elektro inženir in prometni inženir. Zato predlagamo, da se točka 17 razširi na tri dele, in sicer: gradbeni del, elektro del in prometni del, ter, da vsako točko pokriva ustrezen strokovnjak.Hvala.ODGOVOR

V priloženem popisu del z navedbo odgovornih oseb je dodano:
-v točki 14 Načrt začasne ureditve prometa med gradnjo: potrebna izobrazba gradbene ali prometne smeri
-v točki 17 IZN ureditev nivojskega prehoda (gradbeni del): potrebna izobrazba gradbene smeri
-v točki 18 IZN ureditev nivojskega prehoda (elektro del): potrebna izobrazba elektro smeri
-v točki 19 Elaborat tehnologije prometa vlakov v času gradnje za pridobitev soglasja s strani upravljavca železniške infrastrukture: pooblaščeni inženir/izdelovalec.

Glej Sprememba razpisne dokumentacije-01.