Dosje javnega naročila 008564/2018
Naročnik: VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD KEKEC GROSUPLJE, Trubarjeva cesta 15, 1290 Grosuplje
Storitve: STORITVE ČIŠČENJA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 177.854,40 EUR

JN008564/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.12.2018
JN008564/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.01.2019
JN008564/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.02.2019
JN008564/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008564/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD KEKEC GROSUPLJE
Trubarjeva cesta 15
1290
SI
Grosuplje
Slovenija
Nada Boben
nada.boben@guest.arnes.si
+386 17866083
+386 17866090

Internetni naslovi
http://http://www.vrtec-kekec.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/287574/OBJAVA.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/287574/espd/Narocnik_ESPD_(14).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6074
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: STORITVE ČIŠČENJA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve čiščenja v VVZ Kekec Grosuplje za obdobje 3 let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet: »Opravljanje storitev čiščenja v VVZ Kekec Grosuplje« v skladu z zahtevami naročnika in specifikacijo del, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Javno naročilo se oddaja za obdobje treh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.12.2018   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.12.2018   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.12.2018   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.12.2018   16:18
VPRAŠANJE
Spošotvani,

zanima nas kaj moramo priložiti kot

Kopija certifikata iz katerega izhaja opravljen preizkus iz varstva pri delu za kvalitetno čiščenje poslovnih prostorov?

Pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

predložiti morate kopijo certifikata/potrdila pooblaščene institucije, ki izvaja tovrstna usposabljanja, o opravljenem usposabljanju s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstvom pred požarom (za prijavljene kadre).

Lep pozdrav.