Dosje javnega naročila 008569/2018
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: IZVEDBA ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI PRI IZGRADNJI GLAVNE CESTE ŽELODNIK MENGEŠ VODICE, ODSEK OBVOZNICA MENGEŠ (1. FAZA) - pododsek krožišče na Kamniški cesti navezava na obstoječo glavno cesto
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 37.071,41 EUR

JN008569/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.12.2018
JN008569/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.02.2019
JN008569/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.03.2019
JN008569/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008569/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI034
Celje
Slovenija
Sektor za razpise
irena.pogacnik@dri.si
+386 13068164
+386 13068206

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/287580/Dokumentacija-portal-251-18.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6076
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVEDBA ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI PRI IZGRADNJI GLAVNE CESTE ŽELODNIK MENGEŠ VODICE, ODSEK OBVOZNICA MENGEŠ (1. FAZA) - pododsek krožišče na Kamniški cesti navezava na obstoječo glavno cesto
Referenčna številka dokumenta: 000251/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
IZVEDBA ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI PRI IZGRADNJI GLAVNE CESTE ŽELODNIK MENGEŠ VODICE, ODSEK OBVOZNICA MENGEŠ (1. FAZA) - pododsek krožišče na Kamniški cesti navezava na obstoječo glavno cesto
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
IZVEDBA ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI PRI IZGRADNJI GLAVNE CESTE ŽELODNIK MENGEŠ VODICE, ODSEK OBVOZNICA MENGEŠ (1. FAZA) - pododsek krožišče na Kamniški cesti navezava na obstoječo glavno cesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje roka je mogoče skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so razvidni iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.01.2019   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.01.2019   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.01.2019   12:00

Dodatne informacije:
Ponudnikom je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.12.2018   16:06
POJASNILO 1

VPRAŠANJE
Spoštovani!
V specifikaciji naročila je pri 1.5. Kamnita posteljica naveden napačen TSC in tudi pogostosti meritev def. modulov in zgoščenosti niso skladne s TSC 06.100:2003, kjer je minimalna pogostost za zgoščenosti in dinamični def. modul na 100 m1 in za statični def. modul na 400 m1, kar bi najbrž bilo enakovredno pogostosti na 600 m2, za zgoščenosti in Evd, oz. na 1600 m2 za Evs2 in ne na 2000 m2 (1 meritev /350m1) in 20.000 m2 (1 meritev /3500m1), kot je v vašem programu. Poleg tega da ni skladno s TSC, ne omogoča potrebnega vpogleda ZKK na vgrajenost in togost vgrajene kamnite posteljice. Tudi samo število meritev Evs2 na posteljici je nesorazmerno z meritvami na temeljnih tleh ali NNP.
Ker se ta neskladnost z veljavnimi specifikacijami ponavlja že pri več razpisih in naših pripomb še vedno niste upoštevali, menimo, da je najmanj, kar morate narediti, da navedete pravilen TSC in pogostnosti meritev, ki so v njem navedene.
Hvala za odgovor in lep pozdrav!


ODGOVOR
Število preiskav navedenih v ponudbenem predračunu ostaja nespremenjeno. V primeru, da se med izvedbo pokaže potreba po dodatnih preiskavah, je Ponudbenem predračunu v ta namen na voljo točka 14 (izvedba dodatnih preiskav).