Dosje javnega naročila 008597/2018
Naročnik: OBČINA MISLINJA, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja
Gradnje: Sanacija plazov na LC 261021 Gornji Dolič - Završe - Graška Gora (Kotnik, Černjak)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008597/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.12.2018
JN008597/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.12.2018
JN008597/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.01.2019
JN008597/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008597/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MISLINJA
Šolska cesta 34
2382
SI033
Mislinja
Slovenija
bogdan.slemenik@mislinja.si
obcina@mislinja.si
+386 28857342
+386 28857340

Internetni naslovi
http://www.mislinja.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/287682/RD_plaz_cernjak_kotnik.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija plazov na LC 261021 Gornji Dolič - Završe - Graška Gora (Kotnik, Černjak)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija dveh plazov na brežinah lokalne ceste, deloma z izvedbo AB grede na vrtanih AB pilotih in delno z izvedbo kamnite zložbe v kombinaciji z HEA profili 160 - odsek Kotnik, na odseku
Černjak z izvedbo kamnitega rebra.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Lokalna cesta LC 261021 (Odsek Kotnik)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI033 - Koroška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kozjak
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sanacija plazu na brežini pod stanovanjsko hišo v naselju Kozjak z izvedbo AB grede na uvrtanih AB pilotih, katere pričetek je predviden v spomladanskem času.
v letu 2018, ko bodo to dopuščale vremenske razmere. Dejanski rok je odvisen od odobritve sredstev s strani MOP-a. V kolikor sredstva ne bodo zagotovljena, si naročnik pridržuje pravico do odstopa
od izvedbe projekta sanacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Lokalna cesta LC 261021 (odsek Černjak)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI033 - Koroška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokalna cesta Gornji Dolič - Završe - Graška Gora
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo obsega izvedbo gradbenih del sanacije brežin na odsekih Kotnik in Černjak. Na prvem odseku je predvidena stabilizacija plazišča na brežini deloma z izvedbo AB
uvrtanih pilotov in AB grede. Na drugem odseku je predvidena izdelava kamnito betonskega rebra.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.12.2018   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.12.2018   11:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.12.2018   12:00

Dodatne informacije:
V primeru, da sredstva iz naslova sanacijskega programa s strani države ne bodo odobrena, se bo pričetek del prestavil v obdobje po odobritvi finančnih sredstev. V primeru, da sredstva sofinaciranja nebi bila odobrena, si naročnik pridržuje pravico do odstopa od pogodbe. Ponudnik ne more zahtevati nobenega povračila stroškov, ki jih je imel v zvezi s pripravo in dostavo ponudbe, če naročnik iz navedenih razlogov odstopi od pogodbe.

Vpogled v projektno dokumentacijo je možen vsak delovni dan na sedžu občinske uprave Mislinja po predhodni telefonski uskladitvi termina.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.12.2018   12:02
VPRAŠANJE
Prosimo, če zaradi božično-novoletnih praznikov rok za oddajo prestavite za 14 dni, saj imajo skoraj vsa gradbena podjetja v času od 21.12 2018-7.1.2019 že planiran kolektivni dopust.ODGOVOR

Zaradi rokov za pridobitev sredstev s strani MOP-a na katere smo vezani, podaljšanje roka za oddajo ponudbe žal ni možna.

Lep pozdrav!


Datum objave: 18.12.2018   12:02
VPRAŠANJE
5 delovnih dni ste dali časa za oddajo ponudbe?

ODGOVOR


Zaradi rokov za pridobitev sredstev s strani MOP-a na katere smo vezani, podaljšanje roka za oddajo ponudbe žal ni možna.

Lep pozdrav!

Datum objave: 18.12.2018   13:59
VPRAŠANJE
Kakšne veze ima število zaposlenih v letu 2015 z vašim javnim naročilom?

ODGOVOR

V obrazcu 3 "Izjava o izpolnjevanju pogojev je pomotoma navedena napačna letnica (2015) o število zaposlenih. V obrazec na strani 15 zato navedite število zaposlenih na dan 31. 12. 2017.

Lep pozdrav!
Datum objave: 19.12.2018   09:35
Ker gre za naročilo malih vrednosti v skladu z 47. členom ZJN 3, ESPD ni potrebno predložiti, ampak se predložijo druge lastne izjave ponudnika, s katerimi izkaže izpolnjevanje zahtev naročnika.

Lep pozdrav!

Datum objave: 19.12.2018   09:40
Rok dokončanja del je 60 dni od pričetka izvajanja del oz. uvedbe v delo. (glej pod B: Tehnična in strokovna sposobnost v razpisni dokumentaciji na strani 8.

Lep pozdrav!

Datum objave: 19.12.2018   09:42
Pripomba bo upoštevana v popravkih objave javnega naročila s priloženo popravljeno razpisno dokumentacijo:

Lep pozdrav!

Datum objave: 19.12.2018   09:42
Pripomba bo upoštevana v popravkih objave javnega naročila s priloženo popravljeno razpisno dokumentacijo:

Lep pozdrav!


Datum objave: 19.12.2018   13:11
Pripomba: Naročnika prosimo, da objavi tudi vprašanje, na katerega podaja odgovor.

Odgovor na pripombo: Vašo pripombo bomo pri naslednjih odgovorih upoštevali. Hvala za opozorilo.

Lep pozdrav!


Datum objave: 19.12.2018   13:16
Vprašanje: Glede na razpisno dokumentacijo smatramo, da če se prijavimo samo na sklop 1, zadostuje referenca 70.000,00 . Prosim za potrditev.

Odgovor: Vrednost reference za sklop 1 je 100.000,00 EUR brez DDV in 30.000,00 EUR za sklop 2.

Lep pozdrav!

Datum objave: 19.12.2018   13:20
VPRAŠANJE
Ali je dovolj parafiran vzorec pogodbe?

ODGOVOR
Zadošča!

Lep pozdrav!Datum objave: 19.12.2018   13:25
VPRAŠANJE
Glede na razpisno dokumentacijo smatramo, da če se prijavimo samo na sklop 1, zadostuje referenca 70.000,00 . Prosim za potrditev.

ODGOVOR

Vrednost reference za sklop 1 je 100.000,00 EUR brez DDV in 30.000,00 EUR za sklop 2..

Lep pozdrav!


Datum objave: 19.12.2018   13:30
VPRAŠANJE
V izjavi o predložitvi finančnega zavarovanja je naveden razpis Sanacija plazu na Pesjak.....Boste popravili?

ODGOVOR: Za napako se opravičujemo in bomo objavili še en popravek.!

Lep pozdrav!
Datum objave: 19.12.2018   13:37
VPRAŠANJE
Kje je naročnik objavil obrazec zbira,, ki se ga predloži v okence "Ponudba" ?

ODGOVOR

Ponudnik za ponudbo izpolni obrazec 1 na strani 11 do strani 13 v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav!


Datum objave: 19.12.2018   14:02
VPRAŠANJE
Spoštovani, glede na zelo kratek rok oddaje ponudbe kot praznikov, kjer bo večina podjetij zaprtih, vas prosimo, da dovolite, da se za dokazilo reference predloži le potrdilo naročnika ne pa tudi kopije pogodb. V kolikor bo potrebno, nas lahko še vedno naknadno pozovete in jih dostavimo, vključno s končnimi situacijami. Hvala vam.

ODGOVOR

V objavljenem popravku razpisne dokumentacije le-ta več ne vsebuje omenjenega pogoja, tako da kopij pogodbe ni potrebna.

Lep pozdrav!


Datum objave: 20.12.2018   09:00
VPRAŠANJE
Naročnika prosim, da skladno z veljavno zakonodajo sporoči, kje ima stalno deponijo ter kakšen je strošek deponiranja materaia,

ODGOVOR
Stalna deponija gradbenih odpadkov je v kraju Mislinjska Dobrava. Glede cene so pozanimajte direktno pri Cirilu Brezovniku s.p., ki opravlja dejavnost zbiranja in deponiranja gradbenih odpadkov.

Lep pozdrav