Dosje javnega naročila 008592/2018
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup in preventivno vzdrževanje biokemičnega analizatorja z vključenim potrošnim materialom
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 93.447,56 EUR

JN008592/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.12.2018
JN008592/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.01.2019
JN008592/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.03.2019
JN008592/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.09.2019
JN008592/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2019
JN008592/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2019
JN008592/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008592/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Lidija Ceglar
lidija.ceglar@kclj.si
+386 15221226
+386 15222773

Internetni naslovi
https://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/287689/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6107
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in preventivno vzdrževanje biokemičnega analizatorja z vključenim potrošnim materialom
Referenčna številka dokumenta: 845080102-139-18
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38434500
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in preventivno vzdrževanje biokemičnega analizatorja z vključenim potrošnim materialom
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38434500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.01.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.01.2019   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.01.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.12.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.01.2019   15:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji "2 - Predračun (Rekapitulacija)" ste objavili Excel tabelo "845080102-139-18_001".
V tabeli za izračun je navedena samo davčna stopnja 22%.
Posamezen material (regenti) za uporabo pri izvajanju testov in pri preventivnem vzdrževanju imajo nižjo davčno stopnjo 9.5%.
Zaradi pravilnega končnega izračuna vas naprošamo, da pri postavkah št. 2 Preventivno vzdrževanje biokemičnega analizatorja in št. 3 Potrošni material dodate vrstici, ki bosta vsebovali 9.5% davčno stopnjo.

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR št 1 na vprašanje z dne 04.01.2019 12:52

Naročnik bo objavil popravek obrazca predračuna in sicer iz razpisne dokumentacije izloča obrazce predračuna 845080102-139-18_001. Namesto tega obrazca prilaga nov obrazec predračuna POVEZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA).

Glede na predlog ponudnika je nov obrazec oblikovan tako, da se lahko vpiše za opremo 22% DDV, za vzdrževanje se del razdeli na 9,5% DDV in22%DDV za skupno obdobje 5 let, enako pri potrošnem materialu se del razdeli na 9,5% in 22% DDV za skupno 250 analiz.


Datum objave: 08.01.2019   14:51
VPRAŠANJE
Ali je za naročnika pomembno, da so reagenti od enakega proizvajalca kot je analizator?

ODGOVOR št 2 na vprašanje z dne 7.1.2019 12: 27

Ni nujno, da je proizvajalec reagentov in analizatorja isti. Lahko so ponujeni t.i. »third party« reagenti, vendar mora biti izpolnjen strokovni kriterij pod točko 3 (Analizator mora prepoznati vstavljene reagente preko črtne kode), kar velja za vse reagente, ki so potrebni za izvedbo preiskav iz točke 1. Za vse »third party« reagente mora ponudnik predložiti protokole za ponujeni analizator z ustreznimi validacijami.