Dosje javnega naročila 008603/2018
Naročnik: OBČINA CERKVENJAK, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak
Gradnje: Obnova regionalne ceste in pločnika na R2-439, odsek 1305 Sv. Jurij ob Ščavnici Cerkvenjak in odsek 1525 Cerkvenjak Senarska
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.191.159,24 EUR

JN008603/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.12.2018
JN008603/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.02.2019
JN008603/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.04.2019
JN008603/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.04.2019

    JN008603/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA CERKVENJAK
Cerkvenjak 25
2236
SI
Cerkvenjak
Slovenija
direktor občinske uprave, Vito Kraner
vito.kraner@cerkvenjak.si
+386 27295700
+386 27295704

Internetni naslovi
http://www.cerkvenjak.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.cerkvenjak.si/Razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6120
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova regionalne ceste in pločnika na R2-439, odsek 1305 Sv. Jurij ob Ščavnici Cerkvenjak in odsek 1525 Cerkvenjak Senarska
Referenčna številka dokumenta: 37102-0002/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova .....(glej naziv projekta)....., odsek 1305 od km 6+447 do km 6+986 in odsek 1525 od km 0+000 do km 1+379 in sanacija ceste
na odseku 1305 od km 5+080 do km 5+474, v skupni dolžini 2.312 m
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.692.425,79 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Cerkvenjak
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova .....(glej naziv projekta)....., odsek 1305 od km 6+447 do km 6+986 in odsek 1525 od km 0+000 do km 1+379 in sanacija
ceste na odseku 1305 od km 5+080 do km 5+474, v skupni dolžini 2.312 m
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.04.2019
Konec: 31.08.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.01.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.01.2019   10:01
Kraj: Portal eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.01.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA CERKVENJAK
Cerkvenjak 25
2236
Cerkvenjak
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.01.2019   15:06
VPRAŠANJE:

Pozdravljeni,
Prosimo naročnika za pojasnilo pri referenci in sicer pri pločniku če bo naročnik upošteval tudi kolesarsko stezo, ter ali je lahko pločnik/steza tudi izven naselja?
Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Naročnik bo v skladu s 3.2.3.3 Navodil za pripravo ponudbe upošteval pločnik, kateri je lahko tudi v kombinaciji s kolesarsko stezo. Pločnik je lahko v naselju ali izven naselja, izveden v več delih v skupni dolžini 200 m, celotna referenca mora izvirati iz enega posla. Samostojna kolesarska steza brez površine za pešce ni ustrezna referenca.

Datum objave: 07.01.2019   12:23

VPRAŠANJE:
V RD navajate:
Referenčni posel iz točke b, c, d in e, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi. Prevzeta dela mora sam neposredno tudi izvesti.
Ali lahko referenčne posle iz b,c,d,e ponudnik izkaže, da jih je izvedel s podizvajalcem in ali jih lahko izvede s podizvajalcem?

ODGOVOR:
Referenčne posle iz b,c,d,e iz točke 3.2.3.4 Navodil za pripravo ponudbe mora izkazati gospodarski subjekt (ponudnik, partner ali podizvajalec), kateri bo dela dejansko izvedel. Dela iz posamezne alineje se lahko izvedejo s podizvajalcem v kolikor podizvajalce zagotavlja izpolnjevanje referenčnega pogoja in bo ponudbena dela tudi izvedel.