Dosje javnega naročila 008665/2018
Naročnik: OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
Gradnje: Deponija Jelšane II. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008665/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.12.2018
JN008665/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008665/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14
6250
SI
Ilirska Bistrica
Slovenija
Mitja Božič
mitja.bozic@ilirska-bistrica.si
+386 57141361
+386 57141284

Internetni naslovi
http://www.ilirska-bistrica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ilirska-bistrica.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6164
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Deponija Jelšane II. faza
Referenčna številka dokumenta: 43063/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija odlagališča Jelšane II. faza
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vas Jelšne v občini Ilirska Bistrica
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija odlagališča Jelšane II faza
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.01.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.01.2019   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.01.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.12.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.12.2018   13:40
VPRAŠANJE
Zanima nas zakaj je v popisu del del postavk napisan s slabo čitljivo sivo barvo ? Ali te postavke del ponudimo?

Hvala za odgovor

ODGOVOR

Postavke s slabo čitljivo barvo ponudnik NE PONUJA.


Datum objave: 20.12.2018   13:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim za pojasnitev, kaj pomenijo celice v popisu del s tekstom v sivi barvi?
Lep pozdrav

ODGOVOR
Postavke s slabo čitljivo barvo ponudnik NE PONUJA in NISO del tega razpisa.Datum objave: 07.01.2019   14:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika vljudno naprošamo, da objavi nov izvod razpisne dokumentacije, saj so obrazci precej zamaknjeni na prejšnje strani.
Primer obrazec št. 1. Hkrati vas naprošamo, če lahko objavite obrazce v word obliki zaradi lažjega izpolnjevanja.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Urejeno, hvala za opozorilo.Datum objave: 07.01.2019   14:15
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo čistopisa popisa del za dela, ki so predmet naročila brez "barvnih pojasnil".
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Urejeno.


Datum objave: 07.01.2019   14:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali lahko za zavarovanje resnosti naše ponudbe namesto bančne garancije predložimo tudi kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ????

LP

ODGOVOR
LAHKODatum objave: 10.01.2019   09:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Veljavnost garancije za resnost ponudbe mora biti do vključno 4 mesece od datuma za prejem ponudb.

Ali prav razmišljamo:
Oddaja ponudbe je 23.01.2019, torej mora garancija veljati do 23.05.2019.

Prosimo za hiter odgovor, da lahko naročimo garancijo.

Ali lahko original garancijo pošljemo na vaš naslov do roka za oddajo ponudbe??

LP

ODGOVOR
DADatum objave: 10.01.2019   09:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. v RD imate zahtevo o predložitvi bančne garancije kot zavarovanje resnosti ponudbe.Dne 7.1.2019 ste podali odgovor, da lahko predložimo tudi kavcijsko zavarovanje.
V 16. točki RD je navedeno "Bančna garancija je sestavni del te dokumentacije"
Prosimo, da objavite vzorec garancije.

2. Od ponudnika zahtevate "Ponudnik mora predložiti bančno garancijo v takšni obliki, da je nepreklicna in da za njeno unovčitev ni
potreben original."
Prosimo, da glede na to, da vse banke oziroma zavarovalnice nimajo urejeno elektronsko oddajanje zavarovanj (elektronski podpis), da dopustite, da vam original zavarovanje pošljemo po pošti do roka za oddajo ponudbe.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik nima vzorca bančne garancije, naročnik dopušča da ponudnik pošlje original zavarovanje po pošti do roka za oddajo ponudbe.


Datum objave: 10.01.2019   09:13
VPRAŠANJE
Pozdrav,

glede na to, da moramo predložiti obrazec S.BON-1/P prosimo naročnika, da upošteva priloženo bonitetno oceno tudi kot dokazilo o neblokadi TRR (izkazuje tudi neblokado TRR) v izogib stroškom, ki jih imamo pri pripravi ponudbe.

Se zahvaljujemo za razumevanje.

LP

ODGOVOR

NE, banka izda potrdilo o neblokadi.


Datum objave: 10.01.2019   09:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sredstva v skupni vrednosti 150.000,00 EUR so zagotovljena s NAČRTOM RAZVOJNIH PROGRAMOV in sicer za leto 2019 150.000,00 EUR
Zanima nas, ali je vrednost z DDV ali brez DDV??

Hvala in lp

ODGOVOR

Z DDV-jem.


Datum objave: 10.01.2019   09:14
VPRAŠANJE
Vprašanja glede izvedbe ograje:

V tehničnen poročilu je navedeno:

4. ZID IN OGRAJA ODLAGALIŠČA OB DOSTOPNI CESTI

Ob dostopni makadamski cesti se z zidu odstrani obstoječa ograja v dolžini 119,50 m, ki se trajno odloži na odlagališču. Na zid se postavi nova aluminijasta ograja z napenjalnimi in vmesnimi stebri z mrežnim pletivom iz žice iz aluminijske zlitine AlMg3 z okni 50/50mm višine 2,0. Vmesni stebri s enakomerno razporedijo med napenjalnimi stebri na razdalji 3 3.5m. Krajni, vogalni in napenjalni stebri so dodatno podprti z diagonalnimi oporami. Stebri ograje se izdelajo iz visokokakovostne aluminijske zlitine AlMgSi0.5 z visoko trdnostjo in korozijsko obstojnostjo. Nosilni-napenjalni stebri, vmesni stebri in razbremenilni stebrički se vbetonirajo v obstoječi zid.
V obstoječem ograjnem zidu se na iztokih na teren izdelajo odprtine velikosti (š x h) 1,50 m x 0,40 m, hkrati se ob vhodnih vratih sanira zid v dolžini 2,00 m.

V popisu del je postavka izdelava betonskih temeljev ob obstoječem zidu. Kako se izvaja ograja na ali ob obstoječem zidu ? Prosimo za pojasnilo oziroma detajl.

Standarda velikost okenca na mreži je 60/60 mm ne kot je navedeno v popisu del 50/50 mm.

Hvala za odgovor

ODGOVOR
Pozdravljeni,

Stebrički naj se vbetonirajo ob obstoječ zid na notranji strani proti odlagališču. Velikost okenc alu pletiva naj bo standardna.
Datum objave: 10.01.2019   09:14
VPRAŠANJE
Zidarska dela pozicija 3.3. izdelava betonskega jaška
V tekstu postavke navajate dimenzijo jaška fi 1000 cm. Ali gre za napako in je dimenzija jaška fi 100 cm ?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pravilno je 100 cm.Datum objave: 10.01.2019   09:21
VPRAŠANJE
Prosimo vas če lahko projekte (situacijo, detalje... ) objavite v PDF formatu (datotek v autocad programu žal veliko uporabnikov nima možnosti odpirati).

Lep pozdrav

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo za popravek popisa del - količina, saj so količine napisane z osmimi decimalnimi mesti, kar ustvarja računsko napako.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Urejeno.Datum objave: 11.01.2019   12:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo, da nam pojasnite kako bo naročnik izvedel primerjavo in ustreznost prispelih ponudb.
Ali je za ta namen potrebno k ponudbi priložiti tehnične specifikacije v ponudbi ponujenih materialov tesnilnih slojev.

ODGOVOR

Ne


Datum objave: 11.01.2019   12:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo vas, če lahko napišete več podatkov o materialih - bentonitni membrani in drenažnem geosintetiku.
Pri bentonitni membrani nas zanima ali se 5000 g/m2 nanaša samo na bentonitno polnilo ali je to teža celotne bentonitne membrane (skupaj z geotekstilom). Zanima nas tudi, kakšna je zahtevana natezna trdnost bentonitne membrane.
Pri drenažnem geosintetiku nas zanima pri koliko kPa mora biti zagotovljen pretok 0,9 l/ms. Ali je drenažni geosintetik mišljen kot geokompozit s plastičnim jedrom in geotekstilom na obeh straneh ali samo na eni strani?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Podatki za geosintetični drenažni sloj:

- Pretok pri obtežbi 20 kPa, naklonu i=0,1 mora biti min 0,55 l/m.s.
- Natezna trdnost min. MD: 6 kN/m, CMD 6 kN/m.

Podatki za bentonitno membrano:

- masa tkanega nosilnega min.: 370 g/m2
- masa krovnega netkanega geotekstila min.: 220 g/m2
- masa bentonitnega polnila (pri 12 % vlažnosti): 5000 g/m2
- natezna trdnost bentonitne membrane, MD: 50 kN/m, CMD: 30 kN/m
- raztezek pri maksimalni natezni trdnosti: <30 %
- nabrekalna sposobnost: 25 ml/2g
- hidravlična prevodnost: k < 1x10-9 m/s
Datum objave: 11.01.2019   12:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za dodatne manjkajoče tehnične informacije o bentonitni membrani: površinska masa tkanega nosilnega in krovnega netkanega geotekstila, površinska masa bentonitnega polnila (pri kateri vlažnosti), natezna trdnost bentonitne membrane, raztezek pri maksimalni natezni trdnosti, nabrekalna sposobnost.
Prosim za manjkajoče informacije glede drenažnega geosintetika, in sicer glede obremenitve oz. tlačne napetosti (kPa) in hidravličnega gradienta (i), na katera se nanaša v popisu zahtevan hidravlični pretok 0,9 l/ms. Prosim za podatek o natezni trdnosti drenažnega geosintetika in ali mora drenažni geosintetik vsebovati geotekstil na eni ali obeh straneh drenažne geomreže.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Podatki za geosintetični drenažni sloj:

- Pretok pri obtežbi 20 kPa, naklonu i=0,1 mora biti min 0,55 l/m.s.
- Natezna trdnost min. MD: 6 kN/m, CMD 6 kN/m.

Podatki za bentonitno membrano:

- masa tkanega nosilnega min.: 370 g/m2
- masa krovnega netkanega geotekstila min.: 220 g/m2
- masa bentonitnega polnila (pri 12 % vlažnosti): 5000 g/m2
- natezna trdnost bentonitne membrane, MD: 50 kN/m, CMD: 30 kN/m
- raztezek pri maksimalni natezni trdnosti: <30 %
- nabrekalna sposobnost: 25 ml/2g
- hidravlična prevodnost: k < 1x10-9 m/s
Datum objave: 11.01.2019   12:30
VPRAŠANJE
Ali si pravilno razlagamo referenčni pogoj, da je pri vgradnji materiala zahtevano vgrajevanje materiala kot so bentonitna polst, zadrževalna mrežica in geosintetični drenažni sloj ter zemeljsko nasutje?

ODGOVOR
Referenčni pogoje je:

eno (1) referenčno delo , delo mora zajemati: izvedbo zemeljskih del izkop, planiranje, vgrajevanje, materiala v minimalni vrednosti del 50.000,00 evrov z ddv-jem iz obdobja zadnjih petih (5) letih od datuma objave javnega naročila. Referenca mora biti potrjena s strani naročnika.


Datum objave: 11.01.2019   12:32
VPRAŠANJE
Pozdavljeni,

Iz vašega odgovora ni razvidno ali nameravate objaviti projektno dokumentacijo v PDF formatu zato vas prosimo za jasen odgovor.ODGOVOR
Naročnik nima pdf dokumentacije.Datum objave: 14.01.2019   13:36
VPRAŠANJE
Prosimo vas za informacijo o višini zidu od gotovih tal (zid na katerega se montira ograja).


ODGOVOR

Zid je na zunanji strani visok med 50 - 60 cm, na notranji strani 10 - 20 cm.Datum objave: 14.01.2019   13:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Glede na to, da je del deponije že saniran nas zanima kako je z dostopom na deponijo s težko gradbeno mehanizacijo (da se ne uniči že izvedenih del)?
Zanima nas, če so kakršne koli omejitve na deponiji glede prevoznosti s težko gradbeno mehanizacijo (bagri, kamioni, vlačilci, demperji,..)

Lep pozdrav

ODGOVOR
NeDatum objave: 15.01.2019   08:38
VPRAŠANJE
Naročnik je na portalu dne 11.1.2019 ob 12:27 navedel, da k ponudbi ni potrebno predložit tehničnih specifikacij ponujenih materialov. Naročnika pozivamo, da jasno navede, na kakšen način bo preverjal ustreznost prispelih ponudb. Na ta del vprašanja namreč ni bilo odgovorjeno.
Z vidika načela enakopravne obravnave ponudnikov, bi bilo od naročnika najmanj za pričakovati, da od ponudnikov zahteva tehnične liste in certifikate ponujenih materialov, ki so bistvenega pomena za kvalitetno zaprtje odlagališča.
V kolikor naročnik dokazil ne bo zahteval, bo ponudnikom v postopku pravnega varstva onemogočeno dokazovanje morebitne nedopustnosti izbrane ponudbe.

V kolikor naročnik v tem delu ne bo spremenil oziroma dopolnil razpisne dokumentacije bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
NAROČNIK se je odločil da mora ponudnik priložiti tehnični list za ponujene materiale, kateri morajo izpolnjevati spodaj predpisane tehnične zahteve.

Tehnični podatki za geosintetični drenažni sloj:

- Pretok pri obtežbi 20 kPa, naklonu i=0,1 mora biti min 0,55 l/m.s.
- Natezna trdnost min. MD: 6 kN/m, CMD 6 kN/m.

Tehnični podatki za bentonitno membrano:

- masa tkanega nosilnega min.: 370 g/m2
- masa krovnega netkanega geotekstila min.: 220 g/m2
- masa bentonitnega polnila (pri 12 % vlažnosti): 5000 g/m2
- natezna trdnost bentonitne membrane, MD: 50 kN/m, CMD: 30 kN/m
- raztezek pri maksimalni natezni trdnosti: <30 %
- nabrekalna sposobnost: 25 ml/2g
- hidravlična prevodnost: k < 1x10-9 m/sDatum objave: 15.01.2019   08:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Glede na to, da je del deponije že saniran nas zanima kako je z dostopom na deponijo s težko gradbeno mehanizacijo (da se ne uniči že izvedenih del)?
Zanima nas, če so kakršne koli omejitve na deponiji glede prevoznosti s težko gradbeno mehanizacijo (bagri, kamioni, vlačilci, demperji,..)

Lep pozdrav

ODGOVOR
Izvedena je dostopna pot, zato naj ne bi bilo težav pri dostopu.Datum objave: 15.01.2019   08:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas katere dokumente mora predložiti podizvajalec, poleg ESPD-ja?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

V skladu z razpisno dokumentacijo.


Datum objave: 15.01.2019   08:40
VPRAŠANJE
Še enkrat prosimo za pojasnilo, kako bo naročnik izvedel primerjavo in ustreznost prispelih ponudb, predvsem v delu dobave in vgradnje geosintetičnih materialov (bentonitna membrana, drenažni geosintetik,..), za katere ste pozno podali tehnične lastnosti. Na trgu je namreč veliko vrst materialov različnih kakovosti in cen. Pozivamo vas, da se od ponudnikov zahteva priložitev tehničnih certifikatov, iz katerih je razvidno, da ti materiali ustrezajo razpisnim pogojem. K temu težijo tudi smernice za javno naročanje, vi kot naročnik, pa na ta način zagotovite transparentnost javnega naročila.

ODGOVOR
NAROČNIK se je odločil da mora ponudnik priložiti tehnični list za ponujene materiale, kateri morajo izpolnjevati spodaj predpisane tehnične zahteve.

Tehnični podatki za geosintetični drenažni sloj:

- Pretok pri obtežbi 20 kPa, naklonu i=0,1 mora biti min 0,55 l/m.s.
- Natezna trdnost min. MD: 6 kN/m, CMD 6 kN/m.

Tehnični podatki za bentonitno membrano:

- masa tkanega nosilnega min.: 370 g/m2
- masa krovnega netkanega geotekstila min.: 220 g/m2
- masa bentonitnega polnila (pri 12 % vlažnosti): 5000 g/m2
- natezna trdnost bentonitne membrane, MD: 50 kN/m, CMD: 30 kN/m
- raztezek pri maksimalni natezni trdnosti: <30 %
- nabrekalna sposobnost: 25 ml/2g
- hidravlična prevodnost: k < 1x10-9 m/sDatum objave: 16.01.2019   12:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika naprošamo, da pojasni ali mora podizvajalec sploh priložiti kakšen obrazec iz navodil?
Ker ni točno navedeno nas zanima ali je to samo ESPD? Ponudnik pa podizvajalca navede samo v obrazec 8?
Prosimo za pojasnilo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
V kolikor prijavitelj nastopa s podizvajalci mora v obrazcu št. 8 navesti, s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila. Vodilni partner v celoti odgovarja za pravilno izvajanje projekta ne glede na to ali bo projekt izvajal s podizvajalci.
Vsak od podizvajalcev, ki jih prijavitelj navede v obrazcu št. 8 mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti po ZJN-3.

7. Sposobnost prijavitelja:
V prijavi za pridobitev javnega naročila (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost po ZJN-3) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, proti njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek ), kar prijavitelj potrdi s predložitvijo zahtevanih izjav navedenih v razpisni dokumentaciji in sicer:

DOKAZILA:

1. Izjava o osnovni sposobnosti (Obrazec št. 4).
2. ESPD obrazec (Obrazec št.4a)
3. Izjava o sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (Obrazec št. 5).
4. Izjava o ekonomski in finančni sposobnosti (Obrazec št. 6).
Datum objave: 16.01.2019   12:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali moramo garancijo za resnost ponudbe priložiti v elektronski obliki preko E-JN ali vam dostavimo original na vaš naslov?


Lep pozdrav.

ODGOVOR

Elektronsko in na naš naslov.


Datum objave: 16.01.2019   12:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za detajl izpusta na teren (postavka 3.5), saj tega ni mogoče najti v objavljeni dokumentaciji.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Bo objavljeno na strani: https://www.ilirska-bistrica.si/