Dosje javnega naročila 008833/2018
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana
Storitve: Nacionalna medijska kampanja v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile - ASI
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 457.823,67 EUR

JN008833/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.12.2018
JN008833/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.01.2019
JN008833/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.03.2019
JN008833/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.04.2019
JN008833/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008833/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 250-577418
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska cesta 20
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Janja Milavc
janja.milavc@sklad-kadri.si
+386 14341555
+386 14345899

Internetni naslovi
http://www.jpi-sklad.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/288330/ASI_Javno_narocilo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6257
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nacionalna medijska kampanja v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile - ASI
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79340000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nacionalna medijska kampanja v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile - ASI
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79340000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba nacionalne medijske kampanje na podlagi potreb naročnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 15.03.2019
Konec: 31.05.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
»Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.02.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.02.2019   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.01.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska cesta 20
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.01.2019   16:09
Dokumentacija, ki je dostopna na sedežu naročnika (samo za ogled):
Komunikacijska strategija za splošno kampanjo ozaveščanja Projekt ASI (Dokument za objavo),
Priročnik celostne grafične podobe projekta Celovite podpore podjetjem za aktivno staranje delovne sile (v nadaljevanju Priročnik celostne grafične podobe projekta ASI) in
Priročnik Celostne grafične podobe Javnega, štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada (v nadaljevanju Priročnik celostne grafične podobe sklada).

Gospodarski subjekt, ki ima interes pridobiti javno naročilo, pri naročniku vloži pisno zahtevo za vpogled v to dokumentacijo, in sicer do roka, določenega za vprašanja ponudnikov. Rok za ogled navedene dokumentacije (v času uradnih ur naročnika) je naslednji delovni dan od vložitve pisne zahteve pri naročniku.

Datum objave: 22.01.2019   08:56
VPRAŠANJE
Str. 10: navedeno je: interaktivni spletni portal www.zavzeti.si, predstavitev delavnic ASI in LinkedIn profil.
Vprašanje: Kdaj točno bosta portal in profil vzpostavljena?

Str. 5, 11, 27: navedeno je: vključitev digitalnega PRja pri zakupu medijskega prostora..
Vprašanje: Je izpostavitev digitalnega PR-ja mišljena kot sponzorirana vsebina na LinkedInu?

Str. 11: navedeno je: Z nacionalno medijsko kampanjo želimo doseči naslednje specifične cilje (cilje, navedene v prvih treh alinejah).
Vprašanje: Ali je bila izvedena kvantitativna raziskava, ki bo služila kot osnova za ugotavljanje uspešnosti doseganja ciljev in kakšni so rezultati?

Str. 15: navedeno je: pre roll oglasa bosta uporabljena na novičarskih portalih, YouTube in drugih spletnih družbenih omrežjih.
Vprašanje: V Obrazcu 5 sta navedena le GDN in LinkedIn. Ali je YouTube mišljen kot del video oglaševanja znotraj GDN? Kje je potrebno upoštevati novičarke portale in družbena omrežja ali so tudi ti mišljeni samo znotraj GDN?

Str. 20: navedeno je: ...količina: 2 različna iskalna marketinga.
Vprašanje: Ali je mišljeno 2 različna oglasa za iskalni marketing na Google iskalniku?

Str. 24: navedeno je: ... Kanal Google zadetki..:
Vprašanje: glede na to, da spletna stran in delavnice še niso izpostavljene / aktivne, je nemogoče določiti ustrezen oz. optimalen obseg ključih besed in zakup v sistemu google adwords, saj je pri postavljanju plana za SEM potrebno nujno izhajati iz spletne strani in njene vsebine.

Str. 21-25: navedeno je: Zakup medijskega prostora za naslednja komunikacijska orodja mora upoštevati naslednje parametre..
Vprašanje: Ali naj predlog zakupa vključuje vse navedene medije ali je nabor medijev stvar naše presoje.

Str. 24: navedeno je: ... video oglaševanje v okviru Google prikaznega omrežja z remarketingom.
Vprašanje: Video oglaševanje je možno realizirati v okviru YouTube-a, vendar YouTube ni naveden v Obrazcu 5, je pa navedeno video oglaševanje. Je bilo slednje mišljeno kot YouTube?

Str. 29: navedeno je: Količine
Vprašanje: ker spletna stran še ni vzpostavljena, je količine za google Search težko predvideti / oceniti in obstaja možnost višje napake, kot je dopuščeno oz. realizacija lahko odstopa več kot 10% od ponujenih količin.


ODGOVOR

Spoštovani. Pošiljamo odgovore:

Str. 10: navedeno je: interaktivni spletni portal www.zavzeti.si, predstavitev delavnic ASI in LinkedIn profil.
Vprašanje: Kdaj točno bosta portal in profil vzpostavljena?
Vzpostavitev spletnega portala zavzeti.si se predvideva v prvi polovici leta 2019. Prošnja za postavitev LinkedIn profila projekta ASI je bil že naslovljena na PR službo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, trenutno čakamo njihov odgovor.
Str. 5, 11, 27: navedeno je: vključitev digitalnega PRja pri zakupu medijskega prostora..
Vprašanje: Je izpostavitev digitalnega PR-ja mišljena kot sponzorirana vsebina na LinkedInu?
Sponzorirana vsebina na LinkedInu je mišljena kot del digitalnega PR-ja in spletnega oglaševanja.

Str. 11: navedeno je: Z nacionalno medijsko kampanjo želimo doseči naslednje specifične cilje (cilje, navedene v prvih treh alinejah).
Vprašanje: Ali je bila izvedena kvantitativna raziskava, ki bo služila kot osnova za ugotavljanje uspešnosti doseganja ciljev in kakšni so rezultati?
Kvantitativna raziskava, ki bi lahko služila, kot osnova za ugotavljanje uspešnosti doseganja specifičnih ciljev nacionalne medijske kampanje ni bila izvedena.

Str. 15: navedeno je: pre roll oglasa bosta uporabljena na novičarskih portalih, YouTube in drugih spletnih družbenih omrežjih.
Vprašanje: V Obrazcu 5 sta navedena le GDN in LinkedIn. Ali je YouTube mišljen kot del video oglaševanja znotraj GDN? Kje je potrebno upoštevati novičarke portale in družbena omrežja ali so tudi ti mišljeni samo znotraj GDN?
Youtube je mišljen kot del video oglaševanja znotraj GDN. Novičarski portali in družbena omrežja so prav tako mišljena znotraj GDN, razen LinkedIna (kar je posebej navedeno, izpostavljeno).

Str. 20: navedeno je: ...količina: 2 različna iskalna marketinga.
Vprašanje: Ali je mišljeno 2 različna oglasa za iskalni marketing na Google iskalniku?
Da.

Str. 24: navedeno je: ... Kanal Google zadetki..:
Vprašanje: glede na to, da spletna stran in delavnice še niso izpostavljene / aktivne, je nemogoče določiti ustrezen oz. optimalen obseg ključih besed in zakup v sistemu google adwords, saj je pri postavljanju plana za SEM potrebno nujno izhajati iz spletne strani in njene vsebine.
Pri tem lahko izhajate iz obstoječe spletne podstrani delavnic, ki je postavljena na portalu Javnega štipendijskega razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS: http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/celovita-podpora-podjetjem-za-aktivno-staranje-delovne-sile-asi/delavnice-zavzeti-asi/.

Str. 21-25: navedeno je: Zakup medijskega prostora za naslednja komunikacijska orodja mora upoštevati naslednje parametre..
Vprašanje: Ali naj predlog zakupa vključuje vse navedene medije ali je nabor medijev stvar naše presoje.
Če z navedenimi mediji mislite na medijske kanale, ki so navedeni in na katere se zakup nanaša, potem je odgovor pritrdilen. Predlog zakupa medijskega prostora mora vsebovati vse navedene medije pod postavko Zakup medijskega prostora v tehnični specifikaciji.

Str. 24: navedeno je: ... video oglaševanje v okviru Google prikaznega omrežja z remarketingom.
Vprašanje: Video oglaševanje je možno realizirati v okviru YouTube-a, vendar YouTube ni naveden v Obrazcu 5, je pa navedeno video oglaševanje. Je bilo slednje mišljeno kot YouTube?
V okviru tega je zajeto celotno video oglaševanje, kar pomeni spletno družbeno omrežje Youtube in druge kanale znotraj Google prikaznega omrežja.

Lep pozdrav.Datum objave: 23.01.2019   09:35
Vprašanje:

Str. 29: navedeno je: Količine
Vprašanje: ker spletna stran še ni vzpostavljena, je količine za google Search težko predvideti / oceniti in obstaja možnost višje napake, kot je dopuščeno oz. realizacija lahko odstopa več kot 10% od ponujenih količin.

Odgovor:
Naročnik dopušča, da realizacija ponujenih količin odstopa za največ 15%, vendar slednje velja la za iskalni marketing za Google search.