Dosje javnega naročila 008741/2018
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana
Blago: Izdelava, dobava in montaža manjših naročil pohištvene opreme za obdobje dveh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 48.788,67 EUR

JN008741/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.12.2018
JN008741/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.02.2019
JN008741/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.03.2019
JN008741/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2019

    JN008741/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nedžad Sejdinovič
nedzad.sejdinovic@zd-lj.si
+386 13003916
+386 13003937

Internetni naslovi
http://www.zd-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=143&Itemid=1097
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6241
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava, dobava in montaža manjših naročil pohištvene opreme za obdobje dveh let
Referenčna številka dokumenta: NMV-26/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Izdelava, dobava in montaža manjših naročil pohištvene opreme za obdobje dveh let. Naročilo se bo izvajalo na več lokacijah ZD Ljubljana.

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
39110000
39120000
39130000
39150000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava, dobava in montaža manjših naročil pohištvene opreme za obdobje dveh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.01.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 17.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.01.2019   12:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 18.01.2019 in se bo začelo ob 12.15 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.01.2019   12:00

Dodatne informacije:
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 14.1.2019 do 12.00. ure. Odgovori bodo posredovani oziroma objavljeni na portalu javnih naročil do 14.01.2019 do 14.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.01.2019   06:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot potencialnega ponudnika nas zanima, ali lahko predložimo reference od istega naročnika?

Gre seveda za različna naročila, v različnih obdobjih, so pa vsa pri istem naročniku.

Hvala za odgovor in lp.

ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudniki moraste navesti vsaj 5 referenčnih projektov ( to je vsaj 5 naročil za dobavo in montažo opreme po meri , ki jih je uspešno izvedel). Lahko so tudi od istega naročnika, v kolikor gre za ločena naročila.
LP!


Datum objave: 08.01.2019   06:44
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudnik, namesto potrdil vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun, iz katerih je razvidno, da transakcijski računi v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani, priloži bonitetni obrazec BON-2 izdajatelja Ajpes.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot potencialnega ponudnika nas zanima, ali lahko predložimo reference od istega naročnika?

Gre seveda za različna naročila, v različnih obdobjih, so pa vsa pri istem naročniku.

Hvala za odgovor in lp.

ODGOVOR

Lahko. LP!

Datum objave: 09.01.2019   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali se lahko uporabijo potrjene reference iz naših predhodnih naročil ?

Hvala za odgovor

ODGOVOR


Spoštovani!

Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt ponudnik izpolni sam, ga podpiše in žigosa.
Pomembno je, da se referenčno potrdilo izpolni v celoti, z navedbo vseh podatkov o naročniku, kontaktnimi številkami itd., da se referenca lahko preveri.

Prilaganje s strani naročnikov potrjenih referenc tako ni nujno.
LP!