Dosje javnega naročila 000051/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: Rekonstrukcija MMP Ormož, z upoštevanjem okoljskih vidikov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 927.126,64 EUR

JN000051/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.01.2019
JN000051/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.02.2019
JN000051/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN000051/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000051/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 005-005985
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5958
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija MMP Ormož, z upoštevanjem okoljskih vidikov
Referenčna številka dokumenta: 4300-136/2018, ODMEP-32/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija MMP Ormož, z upoštevanjem okoljskih vidikov
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.100.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: MMP Ormož
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija MMP Ormož, z upoštevanjem okoljskih vidikov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 140
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.02.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.05.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.02.2019   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.01.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.01.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.01.2019   10:56
1. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

dne 8. 1. 2018 ob 8.37 uri razpisna dokumentacija na povezavi ni na voljo. Prosim za obrazložitev.

ODGOVOR
Spoštovani,

razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika.Datum objave: 23.01.2019   09:14
2. VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za podrobnejše načrte arhitekture za bivalne kontejnerje.
Iz načrtov žal ni možno razbrati vseh podatkov, saj teksti tudi ob povečavah niso dovolj razločni.
Prav tako je v dokumentaciji preveč nejasnosti, da bi lahko ustrezno ovrednotili dela:
- v tehničnem poročilu so navedene stene debeline 110 mm, v načrtu so kotirane stene debeline 90 mm;
- ni opredeljenih finalnih oblog notranjih sten in stropa;
- ni definiranih dimenzij in odpiranja stavbnega pohištva (potrebno posredovati sheme oken in vrat);
- požarne zahteve (potrebno posredovati študijo/zasnovo požarne varnosti);
- zvočne zahteve (?).

ODGOVOR

Spoštovani,
natančnejši podatki za kontejnerje so naslednji:
- Zunanje stene kontejnerja z minimalno toplotno izolacijo debeline 100 mm ali več (mineralna volna ali enakovreden negorljiv material),
kot je navedeno v opisu: iz panelov debeline 100 za tla, 110 za stene in 140 za strop (toplotna negorljiva izolacija iz mineralne volne ali enakovrednega negorljivega materiala).
- Notranje stene in strop: stenski in stropni paneli v izvedbi pločevine preko mavčno kartonskih plošč.
Vsi kovinski deli so protikorozijsko zaščiteni, cinkani in protiprašno lakirani, zunanje in notranje nosilno ogrodje KTL lakirano.
- Požarna odpornost razreda A1, v skladu z EN 13501-1.
- Zvočna izolativnost od 33-44 dB.

Zunanja okna kontejnerjev kot so prikazana v tlorisu in na fasadah ter opisana v popisih; vsa okna razen v pisarnah, se odpirajo po vertikalni in horizontalni osi in so opremljena z zunanjimi ALU senčili:
- Okno s parapetom, dim. 100/210 cm, iz enokrilnega okna dim. 100/125 cm in parapeta v ALU izvedbi s toplotno izolativnim polnilom,
kot pri fasadnih stenah; 3 kom.( SV, JZ, SZ fasada),
- Enokrilno okno, dim. 100/125 cm, 2 kom. (JZ in SV fasada),
- Enokrilno okno, dim. 60/125 cm, 2 kom. (SV in SZ fasada),
- Okenska stena, dim. 346/125 cm, s fiksno zasteklitvijo in oknom dim. 60/125 cm; 2 kom. (JV fasada).

Dodatni opisi, ki so na načrtih slabo berljivi:
List št. 9 z vpisi:
- »S2 notranja steklena stena dim. 227/250 cm, z enokrilnimi vrati 80/210, okvir aluminijast, zasteklitev termopan, U1,1 W/m2K, barva okvirjev Welssaluminium 9006, kom 2«
- »S1 notranja steklena stena dim. 227/250 cm, z drsnimi vrati 80/210, okvir aluminijast, zasteklitev kaljeno, lepljeno steklo 6+4 mm, barva okvirjev Welssaluminium 9006, kom 2«

List št. 10 z vpisi:
- za zunanjo ograjo klančine:
»Zunanja ograja, ploščato železo 10/50 mm, varjena in 2x temeljno in finalno barvana v poliuretanski barvi, RAL 9006.
Ograja je vključena v klančino, na zgornjo palico je vijačeno leseno oprijemalo dim 3/5 cm.«
- za prostor št. 1 in 3:
»3x2 vtičnica šibkotočna, 3x2 vtičnica-230 V, 3xUPS«
- za prostor 4:
»Kontrola vstopa« (dvakrat vpisano)
- za prostor št. 6 in 8:
»mikrovalovna pečica, podpultni hladilnik, bojler« (vpisi, ki niso predmet razpisa!)
- za prostor št. 9 (sanitarije):
»omarica za čistila«
- za prostor št. 10, server prostor:
»zunanja razsvetljava, nadzorni sistem- vse kamere, inštalacijska povezava z vstopnimi kontrolnimi mesti, klimatiziran prostor (povezava z agregatom),
- za prostor št.11:
»3x2 vtičnica šibkotočna, 3x2 vtičnica- 230 V, 3xUPS, 1x povezava s SLO, 1x povezava s HR«.Datum objave: 23.01.2019   10:49
3 VPRAŠANJE
Pozdravljeni !
Prosim za temperaturni režim pri parapetnih konvektorjih (ogrevanje, hlajenje in prezračevanje).


ODGOVOR:
Spoštovani,
v projektni dokumentaciji je predviden NIZKOTEMPERATURNI režim (do 55 °C za ogrevanje).


Datum objave: 23.01.2019   15:05
4. VPRAŠANJE

Pozdravljeni
V ponudbenem predračunu v excel obliki ne deluje povezava v rekapitulaciji za Električnih inštalacije in električna oprema. Ker je datoteka zaklenjena za popravke prosimo za objavo novih popisov.

ODGOVOR
Spoštovani,
glede navedenega naročnik pojasnjuje, da je na spletni strani naročnika, kjer je objavljena razpisna dokumentacija z oznako ODMEP-32/2018, objavljena popravljena datoteka »popis del«, ki je vsebinsko popolnoma enaka obstoječi, le da v popravljeni datoteki deluje povezava vsote iz zavihka 4.1 v zavihek rekapitulacija.


Datum objave: 23.01.2019   15:09
5. VPRAŠANJE
Spoštovani

V pogodbi je zahtevana bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi za obdobje 10 let za celotni projekt. Glede na to, da je večina del nizkih gradenj, bi bilo primerno, da je garancija ločena in sicer za nizke gradnje za obdobje 5 let in za objekte visoke gradnje(konstrukcijska stabilnost) za obdobje 10 let. Taka je tudi praksa ostalih naročnikov (DARS, DRSI, občine) zato bi bilo smiselno, da se garancija prilagodi posameznim delom.

Hvala za razumevanje

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik pojasnjuje, da se zahteve glede bančne garancije ne spreminjajo in ostajajo takšne kot so v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 24.01.2019   14:34
6. VPRAŠANJE
Pozdravljeni

1. Pri postavki 0002, Zunanja ureditev, 7 TUJE STORITVE Dobava in vgradnja kabina mejne kontrole. Zaradi natančne in kvalitetne ponudbe bi potrebovali detajl te kabine, ki bi ustrezala zahtevam naročnika in mejnega organa.

2. Pri postavki 0003, Zunanja ureditev, 7 TUJE STORITVE, bi prosili za pojasnilo, ali se obstoječi antenski stolp prestavi na drugo lokacijo ali je potrebno na novo lokacijo postaviti novi antenski stolp. V primeru da je potrebno postaviti novi antenski stolp, bi potrebovali detajl le tega in dimenzije, da lažje pridobimo ustrezno ponudbo.


ODGOVOR:

1. Pri postavki 0002, Zunanja ureditev, 7 TUJE STORITVE Dobava in vgradnja kabina mejne kontrole. Zaradi natančne in kvalitetne ponudbe bi potrebovali detajl te kabine, ki bi ustrezala zahtevam naročnika in mejnega organa.

ODGOVOR:
Aluminijska dvojna kabina, z urejenim prezračevanjem in ogrevanjem, dim. 2000 x 4000 x 2470 mm, iz okvirne nosilne konstrukcije, profilov 70/70/5 cm, zapolnjenimi s paneli, toplotno izolacijo v spodnjem delu kabine (višina cca 80 cm) in v stropu z okni, ki so iz troslojnega, sončno in toplotno izolativnega varnostnega stekla K= 0,7 W/m2k, Lt/g=61/33. Povprečna prevodnost kabine znaša 1,3W/m2k.
Kabina ima vgrajeni dve vertikalno pomični okni za pregledovanje dokumentov stoje z zunanje strani. Z dvigom okna po vertikali se omogoči pregled dokumentacije z zunanje strani skozi okno tako, da je računalnik nameščen na okenski polici, montirani na notranji strani dvižnega okna (doseg rok do tipkovnice v kabini iz stoječega položaja). Poleg teh dveh oken za vsak kontrolni prostor, so nameščena še štiri okenca ob straneh kabine (za vsak prostor po dve) na višini miznega pulta, kadar se kontrola izvaja sede iz kabine levo in desno na cestišči, za kontrolo vozil v smeri iz oz. v državo. Notranja predelna stena ima prav tako okensko povezavo med kontrolorjema, ki si izmenjata dokumentacijo kadar se nahajata vsak v svoji kabini. Na vsaki strani tega okna je še pult v višini cca 80 cm od tal, s parapetnim elektro kanalom s priključki. Na notranji strani kabine so nameščena še senčila. Nad kabino je nameščena še ALU dekorativna, fasadna maska, ki zaokrožuje zgornji del kabine.
Oba prostora kabine imata vhodna vrata dim. 906 mm (širina) x 2388 mm (višina). Vratno krilo, z odpiranjem navzven, je do višine 800 mm zaprto s panelom, zgornji del pa je zastekljen.
Podstavek kabine je izdelan iz profilov, ogrodja iz vroče cinkanega jekla s tlemi iz visoko odporne gume na obrabo, pocinkane pločevine 1 mm, vezane plošče, kamene volne 50 mm in ALU pločevine 2,5 mm. Vsi kovinski deli dvojne kabine so eloksirani in protiprašno barvani v barvi RAL 9006 in 9007. Kabina se montira na predhodno pripravljen betonski temelj.

2. Pri postavki 0003, Zunanja ureditev, 7 TUJE STORITVE, bi prosili za pojasnilo, ali se obstoječi antenski stolp prestavi na drugo lokacijo ali je potrebno na novo lokacijo postaviti novi antenski stolp. V primeru da je potrebno postaviti novi antenski stolp, bi potrebovali detajl le tega in dimenzije, da lažje pridobimo ustrezno ponudbo.

ODGOVOR:
Obstoječi antenski drog se prestavi na novo lokacijo in temelj tlorisnih dimenzij 130 /130 cm in v globino 100 cm, vključno z novo protikorozijsko zaščito in ozemljitvijo.