Dosje javnega naročila 008829/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih, v dveh sklopih
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 470.204,17 EUR

JN008829/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.12.2018
JN008829/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.02.2019
JN008829/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.04.2019
JN008829/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2019
JN008829/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008829/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2018/S 250-577426
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6154
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih, v dveh sklopih
Referenčna številka dokumenta: 4300-144/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na območju PU Novo mesto
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: PU Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancira Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na območju PU Murska Sobota
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: PU Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancira Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.01.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 19.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.01.2019   11:00
Kraj: V aplikaciji e-oddaja.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.01.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.12.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.01.2019   15:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. V razpisni dokumentaciji je naveden tehnični pogoj za sklop 1 in posebej za sklop 2, ni pa jasno kakšen je tehnični pogoj v primeru, da
se ponudnik prijavi na oba sklopa?
2. V kolikor se prijavljamo na oba sklopa ali zadostuje, da izpolnimo tehnični pogoj za sklop 1, saj to pomeni, da izpolnjujemo tudi tehnični pogoj za sklop 2?ODGOVOR
Ponudnik mora izpolnjevati navedene tehnične pogoje za vsak sklop ločeno. Kar pomeni, da mora ponudnik izpolnjevati tehnični pogoj za sklop 1 in ločeno za sklop 2. Izpolnjevanje pogojev za sklop 1 ne zadosti prijavi na sklop 2.Datum objave: 16.01.2019   12:41
VPRAŠANJE
1. V 8. členu vzorca pogodbe je navedeno, da je izvajalec po izteku pogodbe dolžan odpraviti vse pomanjkljivosti in morebitna neizvedena pogodbena dela. Določba ni skladna z odgovornostjo izvajalca po pravilih obligacijskega prava, zato prosimo, da se določba spremeni tako, da je naročnik reklamacije dolžan podati v roku 30 dni za preteklo obračunsko obdobje.

Smatramo, da glede na naravo storitve, je izvajanje storitev za nazaj brezpredmetno.

2. V 9. členu je sporno:
a) da je navedena cena samo z DDV. Cena mora biti navedena brez DDV. Prosimo za popravek, saj gre za škodljivo dikcijo v primeru spremembe davčne stopnje.

3. Ali bo naročnik dopustil možnost popravka vrednosti pogodbe izključno iz razloga rasti zneska minimalne plače in zgolj v višini indeksa rasti minimalne plače v Republiki Sloveniji, kot to dopušča 3. odstavek 95. člena ZJN-3?

4. V skladu z 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS št. 43/2011, ZVZD-1), morajo delodajalci na deloviščih, na katerih hkrati opravlja delo dvoje ali več delodajalcev, s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter na strani vsakega delodajalca posebej določiti osebo, ki bo zagotavljala varnost ostalih delavcev pri posameznem delodajalcu. Takšen pisni sporazum morata skleniti naročnik in izvajalec. V skladu z 38. točko 76. člena ZVZD-1 se kršitev zgoraj navedene obveznosti šteje za prekršek, za katerega je zagrožena globa v višini od 2.000 do 40.000 EUR.

Prosimo vas, da dopolnite razpisno dokumentacijo z vzorcem Sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih, ki ga bosta podpisala naročnik in izbrani izvajalec.

V kolikor z lastnim sporazumom o skupnih varnostnih ukrepih ne razpolagate, nas zanima ali lahko izbrani izvajalec predloži lasten sporazum o skupnih varnostnih ukrepih, katerega boste podpisani?


ODGOVOR
1. S podpisom pogodbe se izvajalec zavezuje k tekočemu opravljanju del in ni razlogov, da bi se delo opravljalo za nazaj. Naročnik pričakuje in zahteva tekoče opravljanje dela. Če delo oziroma storitve ne bodo opravljene tekoče bomo izvajalca pozvali, da delo opravi v skladu s pogodbo.

2. V skladu z drugim odstavkom 9. člena vzorca pogodbe so ponujene cene fiksne za celotno obdobje.

3. Ne, cena je ponujena ne glede na rast zneska minimalne plače in je v skladu z 9. členom vzorca pogodbe fiksna.

4. Izvajanje storitev, ki so predmet javnega naročila se ne izvaja na delovišču, prav tako storitve v posameznem sklopu opravlja samo izvajalec in ne naročnik, zato ni zakonske podlage za sklenitev pisnega sporazuma o skupnih ukrepih.

V kolikor so tveganja in nevarnosti pri izvajanju vseh del na skupnem delovišču takšna, da je za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev vseh delodajalcev potrebno sprejeti in izvajati skupne ukrepe in v ta namen tudi določiti delavca, ki zagotavlja usklajeno izvajanje teh skupnih ukrepov, potem je potrebno izdelati tudi pisni sporazum, v katerem se ti skupni ukrepi tudi opredelijo, vključno z določitvijo delavcev, ki skrbijo za varnost delavcev svojega delodajalca in določitvijo delavca, ki skrbi za usklajeno izvajanje skupnih ukrepov. Pomemben pogoj, kdaj je potrebno pripraviti pisni sporazum, so tveganja, ki izhajajo iz izvajanja delovnih postopkov obeh oz. vseh delodajalcev, zaradi katerih je potrebno pripraviti skupne varnostne ukrepe.

Zaradi večje jasnosti in v izogib nesoglasjem, naročnik pojasnjuje, da morata v skladu z 39. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu dva (ali več) delodajalca(/-ev) na istem delovišču (kar je prvi kumulativni pogoj za izvedbo skupnih ukrepov), kjer se s strani obeh delodajalcev pojavljajo konkretne (realne, dejanske) nevarnosti (drugi kumulativni pogoj), skleniti pisni sporazum, v katerem določita skupne ukrepe in določita delavca, ki zagotavlja usklajeno izvajanje teh skupnih ukrepov.

V predmetnem javnem naročilu ni podan eden od z zakonom določenih kumulativnih pogojev: naročnik/uporabniki ne izvajajo takšne aktivnosti, pri katerih bi prihajalo do realnih nevarnosti (pisarniško delo), zato v konkretnem primeru niso izpolnjeni vsi z zakonom določeni pogoji za sklenitev sporazuma o skupnih ukrepih.Datum objave: 16.01.2019   12:42
VPRAŠANJE
Kadrovski pogoj za sklop 1, je da ima ponudnik upravnika in vzdrževalca. Da bi prejeli dodatne točke po merilu "delovne razmere", moramo izkazati, da sta oba kadra zaposlena za nedoločen čas določeno število let (do dve leti, od 2-5 let, nad 5 let). Zanima nas v kolikor prijavimo 3 osebe za sklop 1, ali je dovolj za izpolnitev 10 točk po tem merilu , da izpolnimo zahtevo po minimalnem kriteriju torej 2 oseb, ki imata nad 5 let delovnih izkušenj?


ODGOVOR

Če so prijavljene tri osebe morata dve od teh izpolnjevati navedene pogoje. Za prejem dodatnih točk zadostuje, da sta prijavljeni dve osebi, ki izpolnjujeta pogoje.


Datum objave: 16.01.2019   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v merilih z vidika spodbujana "zaposlitvenih možnosti", se bo dodatne točke dodelilo ponudniku, ki bo izkazal, da je v obdobju zadnjih 2 let od dneva objave predmetnega naročila na Portalu javnih naročil, zaposlil za nedoločen čas brezposelne osebe s pomočjo spodbud in programov zaposlovanje...

Glede na to, da večina spodbud zaposlovanja terja sklenitev delovnega razmerja za najmanj čas trajanja 12 mesecev, vas prosimo, da merilo spremenite, in določite, da je ponudnik zaposlil za določen čas brezposelne osebe in sicer najmanj za 12 mesecev. Dejstvo je, da se delodajalci previdno odločajo za zaposlitev kadra in ne sklepajo pogodb za nedoločen čas kar takoj.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
V skladu z namenom socialnega merila in glede na dodano vrednost le tega, ostaja Mer 1 - Merilo s socialnega vidika spodbujanja zaposlitvenih možnosti nespremenjeno.Datum objave: 16.01.2019   14:35
VPRAŠANJE
Zanima nas, ali pri merilu "zaposlitvene možnosti", mora delavec biti zaposlen že za nedoločen čas, ali pa je dovolj, da je najprej zaposlen za 12 mesecev preizkusne dobe ob dejstvu, da se bo nato sklenila pogodba za nedoločen čas?

ODGOVOR
Namen instituta preizkusne dobe je drugačen, kot ga zasleduje merilo s socialnega vidika spodbujanja zaposlitvenih možnosti. Kot ustrezen se upošteva nominirani kader, ki je v skladu z zahtevami iz dokumentacije naročila že zaposlen za nedoločen čas.