Dosje javnega naročila 008777/2018
Naročnik: Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Storitve: Vetrna zaščita - LETALNICA BRATOV GORIŠEK
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 474.421,52 EUR

JN008777/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.12.2018
JN008777/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.01.2019
JN008777/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.01.2019
JN008777/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008777/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Boštjan Vintar
bostjan.vintar@sport.si
+386 014342396
+386 014342391

Internetni naslovi
https://www.zsrs-planica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/288550/Vetrna_zaščita_-_LETALNICA_BRATOV_GORIŠEK.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6273
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
ŠPORT


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vetrna zaščita - LETALNICA BRATOV GORIŠEK
Referenčna številka dokumenta: 180027
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98395000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba vetrne zaščite na Letalnici bratov Gorišek, ki zajema:
izdelavo delavniških načrtov za izvedbo vetrne zaščite,
gradnjo gradbeno inženirskih objektov za potrebe izvedbe in uporabe vetrne zaščite,
izdelavo, dobavo in montažo vetrne zaščite s podkonstrukcijo in drugimi potrebnimi
mehanskimi in motornimi deli in napravami za njeno predvideno uporabo,
izdelavo projekta izvedenih del skupaj z navodili za obratovanje in vzdrževanje,
šolanje naročnika za montažo in demonstracijo delovanja sistema.

Predmet javnega naročila je pripravljen na osnovi izdanega gradbenega dovoljenja za gradnjo Nordijski center Planica - faza 1d, letalnica bratov Gorišek in objekti v sklopu letalnice št. projekta A-104d, geodetskega posnetka terena, PZI dokumentacije in projektne naloge podane s strani naročnika.

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije (točka 5. Projektna naloga) in njenih sestavn
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98395000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NC PLANICA Rateče 167, 4283 Rateče Planica
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba vetrne zaščite na Letalnici bratov Gorišek, ki zajema:
izdelavo delavniških načrtov za izvedbo vetrne zaščite,
gradnjo gradbeno inženirskih objektov za potrebe izvedbe in uporabe vetrne zaščite,
izdelavo, dobavo in montažo vetrne zaščite s podkonstrukcijo in drugimi potrebnimi
mehanskimi in motornimi deli in napravami za njeno predvideno uporabo,
izdelavo projekta izvedenih del skupaj z navodili za obratovanje in vzdrževanje,
šolanje naročnika za montažo in demonstracijo delovanja sistema.

Predmet javnega naročila je pripravljen na osnovi izdanega gradbenega dovoljenja za gradnjo Nordijski center Planica - faza 1d, letalnica bratov Gorišek in objekti v sklopu letalnice št. projekta A-104d, geodetskega posnetka terena, PZI dokumentacije in projektne naloge podane s strani naročnika.

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije (točka 5. Projektna naloga) in v dokumentih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in zaradi velikosti objavljeni na spletni strani naročnika http://www.zsrs-planica.si/:

PZI dokumentacija pdf.,
PZI dokumentacija dwg.,
PZI dokumentacija detajli dwg.,
Igmat Analiza nosilnosti pasivnih sider pdf.,
Dolžina sider pdf.,
Dolžina jeklenic pdf.,
Statika vetrne zaščite pdf.


Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.01.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.03.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.01.2019   09:10
Kraj: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.01.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.01.2019   09:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

rok za oddajo ponudb je postavljen tako, da precejšen čas za pripravo ponudbe odpade na čas med božično-novoletnimi prazniki. Ker sodelujemo s podjetji iz tujine, vas prosimo, da rok podaljšate, saj je zaradi kolektivnih dopustov nemogoče pridobiti pravočasno vso zahtevano dokumentacijo.
Zahtevamo podaljšanje roka minimalno za šest delovnih dni, da bomo lahko pripravili korektno in konkurenčno ponudbo, ker je potrebno razčistiti kar nekaj tehničnih stvari v izogib kasnejšim nesporazumom.

Lep pozdrav!


ODGOVOR

Pozdravljeni.
Naročnik ne želi podaljšati roka za oddajo ponudb.
Lep pozdrav!Datum objave: 08.01.2019   10:35
VPRAŠANJE
lep pozdrav glede jeklenic me zanima ce se lajko namesto jeklenic predvidenih v projektu uporabi
DIN 3064 oz. SIST EN 12385-4. Konstrukcija je 6x36 žic + jekleno jedro, natezna trdnost žic 1960 N/mm2. Pocinkanje je po EN 10264-2 klasa B

2.
Zaključki na napenjalce se izvedejo z al. spojkami po DIN 3093 oz. SIST EN 13411-3:2004.
V zankah se uporabijo vroče cinkana srca.
Uporabijo se vroče cinani napenjalci OKO + VILICE.
V primeru, da bi želeli dodatno, protikorozijsko zaščito, se po končani montaži kompletne vrvi in napenjalce premaže s premazom ki se uporablja za mostove itn


Zahtevane porušne sile po DIN 3053 z natezno trdnostjo žic 1570 N/mm2 imajo sledeče porušne sile;
fi 12 mm - 119 kN
fi 16 mm - 211 kN
fi 20 mm - 330 kN

Če uporabimo jekleno vrv DIN 3064 z natezno trdnostjo žic 1960 N/mm2 dobimo ustrezne alternative;
fi 14 mm - 137 kN
fi 18 mm - 226 kN
fi 24 mm - 402 kN

3.
Uporabljeni bi bili sledeči natezalci;
7/8" x 12 za jekleno vrv fi 14 mm - porušna sila min. 160 kN
1" x 12 za jekleno vrv fi 18 mm - porušna sila min. 222 kN
1 1/4" x 24 za jekleno vrv fi 24 mm - porušna sila min. 338 kN
hvala

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Ponudnik lahko zamenja material, pri tem pa mora upoštevati zahtevano protikorozijsko zaščito in porušne sile, za vse elemente sistema.

Lep pozdrav.