Dosje javnega naročila 008796/2018
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Dokončanje GOI del in pridobitev uporabnega dovoljenja EDA Center
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008796/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.12.2018
JN008796/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2019
JN008796/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008796/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Skočir
petra.skocir@dutb.eu
+386 14293882
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/288636/Končna_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6284
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dokončanje GOI del in pridobitev uporabnega dovoljenja EDA Center
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Dokončanje GOI del in pridobitev uporabnega dovoljenja EDA Center
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dokončanje GOI del in pridobitev uporabnega dovoljenja EDA Center
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.01.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.01.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.01.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.12.2018   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.01.2019   15:51
1. VPRAŠANJE
Zanima nas požarno tesnjenje prebojev za inštalacije, kakšno dimenzijo moramo upoštevati?

ODGOVOR:
Upošteva se tesnenje prebojev dim. 30/20 cm.

Datum objave: 21.01.2019   15:51
2. VPRAŠANJE
Kako je s parkiranjem med delovnem časom. Ali se lahko parkira v parkirni hiši?

ODGOVOR:
Parkirna hiša ni javna, bo pa v njej zagotovljeno parkiranje za cca 10 vozil (osebni avto in manjše transportno vozilo).

Datum objave: 21.01.2019   15:52
3. VPRAŠANJE
a) 60 dnevni rok za izvedbo del vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja je prekratek. Ali je možno podaljšati rok, saj samo za razpis tehničnega pregleda je potrebno vsaj 30 dni.
b) iz projekta ni razvidna točna količina veza kitanje in izvedba opleska za BETONSKE POVRŠINE in KNAUF POVRŠINE. Prosimo za podatke.
c) pri izvedbi bi potrebovali kamionski dostop na gradbišče za raztovarjanje materiala , ali je to omogočeno?
d) koliko parkirnih mest je na razpolago za potrebe delovišča, ali je možno pridobiti začasne brezplačne kartice in koliko?
e) kje se lahko namesti kontejner za odpadke, embalažo,... med izvedbo del?
f) Potrebujemo cenovni razred keramike na m2.

ODGOVOR:
a) Rok za izvedbo GOI del, s pripravo vse dokumentacije za tehnični pregled, je 60 dni. Izbrani ponudnik je le dolžan pridobiti vso popolno dokumentacijo po popisu del, sodelovati na tehničnem pregledu in odpraviti napake vezano na pripombe komisije tehničnega pregleda.

Naročnik bo v Dodatku št. 1 spremenil razpisno dokumentacijo (str. 21) s katero spreminja rok za dokončanje del in sicer 'Rok za zaključek izvedbe razpisanih del':
»60 koledarskih dni od uvedbe v posel. Izbrani ponudnik bo dela lahko izvajal v času, ki je skladen s Pravilnikom Objekta.
V ta rok je všteta izvedba GOI del in predaja popolne dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda. Izbrani ponudnik je dolžan pridobiti vso potrebno dokumentacijo po popisu del, sodelovati na tehničnem pregledu in odpraviti napake vezano na pripombe komisije tehničnega pregleda.«

b) Vsi opleski sten so MK, betonske površine: stropovi 650 m2, stene 213 m2.
c) V prvo klet ima dostop »vozilo za odvoz smeti«. Če je vaš kamion enake velikosti lahko pride v prvo klet.
d) Zagotovljeno bo cca 10 parkirnih kartic za osebna ali manjša transportna vozila.
e) Objekt ima določeno zunanje mesto za kontejner, ki je lahko tudi zaklenjeno.
f) Srednji cenovni razred, nabavna cena keramike 20-25 eur/m2.