Dosje javnega naročila 008802/2018
Naročnik: OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Gradnje: OBNOVA TALNIH POVRŠIN V DELU MESTNEGA JEDRA ČRNOMLJA - PROJEKT "kulTura"
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008802/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.12.2018
JN008802/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.01.2019
JN008802/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.03.2019

    JN008802/2018-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
8340
SI
Črnomelj
Slovenija
Marija Prašin Kolbezen
marija.prasin@crnomelj.si
+386 73061100
+386 73061130

Internetni naslovi
http://www.crnomelj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.crnomelj.si/obcina-2/javni-razpisi-in-objave/javni-razpisi?lang=sl&limit=4&start=4
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6290
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBNOVA TALNIH POVRŠIN V DELU MESTNEGA JEDRA ČRNOMLJA - PROJEKT "kulTura"
Referenčna številka dokumenta: 430-197/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Dela obsegajo obnovo talnih površin ulic in platoja v mestnem jedru Črnomlja, tlakovanje z granitnimi kockami v kombinaciji z asfaltom ter betonskimi prefabrikati.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233123
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestno jedro Črnomelj
II.2.4 Opis javnega naročila
Dela obsegajo obnovo talnih površin ulic in platoja v mestnem jedru Črnomlja, tlakovanje z granitnimi kockami v kombinaciji z asfaltom ter betonskimi prefabrikati.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 27.03.2019
Konec: 30.10.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Program Interreg Slovenija - Hrvaška, Evropski sklad za regionalni razvoj; Prednostna os2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov; 2.1. Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.02.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.02.2019   09:01
Kraj: Preko spletne aplikacije e-Oddaja, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e-oddaja.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.01.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.12.2018

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.01.2019   12:56
VPRAŠANJE
NAROČNIKA PROSIMO, DA ZNIŽA POGOJ BONITETNE OCENE NA SB7.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Lahko prosimo upoštevate tudi ponudbe z bonitetno oceno SB7?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da kot ustrezno bonitetno oceno ponudnika upošteva tudi SB7.

ODGOVOR
Spoštovani,
ponudnik mora izpolnjevati v razpisni dokumentaciji naveden pogoj najmanj SB6 izdano s strani AJPES, bonitetna ocena SB7 ni sprejemljiva.

Lep pozdrav!Datum objave: 23.01.2019   14:13
VPRAŠANJE
Zahtevate original BON2 obrazec. Se vam zdi to smiselno, če je elektronska oddaja? Na kakšen način ga priložimo? Po pošti?

ODGOVOR
Spoštovani,

Obrazec BON2 priložite v sklopu elektronske oddaje ponudbe, torej sken originala.

Lep pozdrav!Datum objave: 23.01.2019   14:15
VPRAŠANJE
Ali lahko referenčni pogoj izpolnimo s podizvajalcem?

ODGOVOR
Spoštovani,

Ugotavljamo, da je v razpisni dokumentaciji napačna navedba glede izpolnjevanja pogojev za reference pri podizvajalcih, zato upoštevajte pogoje v popravku razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!Datum objave: 29.01.2019   12:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Smo podjetje specializirano za pridobivanje in obdelavo kamna in kamnoseške storitve z dolgoletno tradicijo in številnimi referencami.
Ker pa so tlakovanja z granitnimi kockami ne tako pogoste investicije, vas prosimo, da nekoliko spremenite zahtevo ene od dveh zahtevanih referenc, in sicer da le-ta ni starejša od šest let (namesto pet let) od roka za oddajo ponudbe, in sicer za Izvedbo ureditve javnih urbanih površin (tlakovanje z granitnimi kockami v kombinaciji z asfaltom in betonskimi prefabrikati).

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
V odgovoru z dne 23.01.2019 14:15 navajate, da naj glede izpolnjevanja pogoja referenc s podizvajalci upoštevamo spremenjeno razpisno dokumentacijo, ki pa je ne vidimo naložene na portal. Prosimo, da objavite spremenjeno razpisno dokumentacijo. Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani,

sporočamo, da je na spletni strani naročnika objavljen popravek razpisne dokumentacije, ker najdete odgovor na vaša vprašanja, torej "starost" referenc in pogoj glede izpolnjevanja referenc.

Lep pozdrav!Datum objave: 30.01.2019   12:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za objavo obrazcev: osnutek menice za resnost ponudbe, osnutek menice za dobro izvedbo del ter osnutek bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.
Hvala, lp.

ODGOVOR
Spoštovani, v kratkem bomo na spletno stran naložili manjkajoče obrazce. Sporočamo tudi, da smo podaljšali rok za oddajo ponudb na 7.2.2019, ob 9:00.
Hvala za opozorilo.
Lep pozdrav,