Dosje javnega naročila 000023/2019
Naročnik: TURIZEM LJUBLJANA, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana
Storitve: Prenova spletnega mesta "www.visitljubljana.si"
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000023/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.01.2019
JN000023/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.03.2019
JN000023/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.04.2019
JN000023/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.04.2019

    JN000023/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
TURIZEM LJUBLJANA
Krekov trg 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Turizem Ljubljana, Mitja Predovnik
mitja.predovnik@visitljubljana.si
+386 13064582
+386 13064594

Internetni naslovi
https://www.visitljubljana.com/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/289140/JN_Prenova_spletnega_mesta_-_objava_na_Portalu_JN.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6350
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Turizem


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova spletnega mesta "www.visitljubljana.si"
Referenčna številka dokumenta: ZTL -211/2018-MP
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72413000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prenova spletnega mesta "www.visitljubljana.si"
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72413000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Turizem Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenova spletnega mesta "www.visitljubljana.si"
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 20.02.2019
Konec: 30.09.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija OP 20.03729


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.01.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.01.2019   12:01
Kraj: Portal eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.01.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.01.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.01.2019   08:54
1. PONUDNIKOVO VPRAŠANJE
Spoštovani!

Kot referenčni pogoj zahtevate vsaj 3 zaključene primerljive referenčne projekte v letih od 2016 do 2018, za prenovo ali vzpostavitev spletnih mest, ki delujejo na odprtokodni platformi SilverStripe, v vrednosti nad 40.000 EUR brez DDV. Vsaj eden (1) od referenčnih projektov mora biti s področja turizma.

Navedeni pogoj je popolnoma diskriminatoren in nesorazmeren s predmetom javnega naročanja. Po preverjanju podatkov na https://www.silverstripe.org/ je mogoče ugotoviti, da sta na njihovem poratalu navedeni samo dve družbi iz Slovenije, ki sta na seznamu kot razvijalca oziroma partnerja. Pri tem je pomemben še podatek, da ena družba sploh nima zadostnega števila kadrov, torej razvijalcev, saj je po podatkih samo eden zaposlen v tej družbi. Posledično torej je javno naročilo pisano izključno na kožo samo enemu ponudniku.

Zahtevamo, da umaknete zahtevo po referenčnih projektih v platformi SilverStripe. Navedana platforma ne ponuja praktično nobenih boljših funkcionalnosti kot druge platforme.

1. NAROČNIKOV ODGOVOR
Predmet javnega naročila je oblikovna prenova že obstoječega spletnega mesta, ki deluje na odprtokodni platformi SilverStripe. Ker je platforma odprtokodna, se za izvedbo javnega naročila lahko prijavijo vsi tisti ponudniki, ki so ustrezno usposobljeni za delo z njo, kar dokazujejo s predloženimi primerljivimi referenčnimi projekti.

V primeru, da referenčni projekti v platformi SilverStripe, na kateri deluje spletno mesto, ne bi bili pogoj, bi se na javno naročilo lahko prijavili tudi ponudniki, ki niso usposobljeni za delo s to platformo. Na postopek javnega naročila se lahko prijavijo tudi ponudniki, ki niso uradni partnerji platforme SilverStripe, saj tovrstno partnerstvo ni pogoj za sodelovanje v tem postopku javnega naročila. Referenčni pogoj tako ni diskriminatoren.

Naročnik se je v okviru projekta, ki je predmet tega javnega naročila, odločil ohraniti vse tisto, kar je bilo v odprtokodnem sistemu SilverStripe v preteklih letih že razvito in sodeč po vseh kazalnikih deluje dobro. Izbrani izvajalec bo v okviru tega javnega naročila prenovil le tiste elemente spletnega mesta, ki so glede na cilje naročnika tega nujno potrebni.

SilverStripe je po vseh znanih podatkih povsem primerljiv drugim tovrstnim odprtokodnim platformam. Pri projektu, ki je predmet javnega naročila, zato primerjava med kvaliteto funkcionalnosti različnih odprtokodnih platform ni odločilnega pomena. Odločitev za morebitno zamenjavo platforme SilverStripe, bi namreč za naročnika v tem trenutku pomenila predmet javnega naročila razširiti na ponovno izvedbo vseh že razvitih in delujočih funkcionalnosti, ki niso predmet tega javnega naročila, kar bi bilo negospodarno in bi naročniku povzročilo bistveno višje stroške.

Referenčni pogoj ni nesorazmeren, saj obsega tri referenčne projekte v letih od 2016 do 2018, za prenovo ali vzpostavitev spletnih mest, ki delujejo na odprtokodni platformi SilverStripe, v vrednosti, ki mora presegati zgolj polovico ocenjene vrednosti tega javnega naročila.
Datum objave: 10.01.2019   10:43
2. PONUDNIKOVO VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naše podjetje ne izdeluje spletnih strani na odprtokodnem sistemu SilverStripe, zato me zanima, če sploh lahko kandidramo na razpisu? Kot smo lahko videli CMS SilverStripe ne vsebuje ničesar, kar naš CMS ne bi imel že podprt.
Hvala za vaš odgovor.
Lep pozdrav,

2. NAROČNIKOV ODGOVOR
Eden od pogojev za sodelovanje v postopku javnega naročila je predložitev potrdil o treh zaključenih primerljivih referenčnih projektih v letih od 2016 do 2018, za prenovo ali vzpostavitev spletnih mest, ki delujejo na odprtokodni platformi SilverStripe, v vrednosti nad 40.000 EUR brez DDV. Vsaj eden od referenčnih projektov mora biti s področja turizma.

Spletno mesto www.visitljubljana.com deluje na omenjeni odprtokodni platformi, projekt, ki je predmet javnega naročila, pa obsega oblikovno prenovo front-end dela spletnega mesta ter razvoj ali prenovo le tistih funkcionalnosti v back-end delu, ki jih je glede na cilje naročnika potrebno dodatno razviti ali pa prenoviti. Vse preostale že razvite in delujoče funkcionalnosti v odprtokodnem sistemu SilverStripe niso vključene v predmet tega javnega naročila.
Datum objave: 15.01.2019   14:38
3. PONUDNIKOVO VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v odgovoru na vprašanje 1 navajate "Odločitev za morebitno zamenjavo platforme SilverStripe, bi namreč za naročnika v tem trenutku pomenila predmet javnega naročila razširiti na ponovno izvedbo vseh že razvitih in delujočih funkcionalnosti, ki niso predmet tega javnega naročila, kar bi bilo negospodarno in bi naročniku povzročilo bistveno višje stroške. "
Kako lahko strokovno utemeljite, da bo menjava platorme na X rok pomenila negospodarno ravnanje oziroma višje stroške? Zakaj ponudnikom na drugih primerljivih platformah ne ponudite možnost, da ponudijo ceno za vse do sedaj razvite fukcionalnosti? Kaj če bi bila le-ta manjša od cene te zgolj nadgradnje?
Po vaši logiki je sedanji ponudnik nezamenjljiv, kar je, kot je omenjeno, diskriminatorno.

3. NAROČNIKOV ODGOVOR
Pri pripravi projekta, ki je predmet javnega naročila, je naročnik izhajal iz sedanjega stanja spletnega mesta www.visitljubljana.com in iz ciljev, ki jih na spletnem mestu zasleduje in rezultatov, ki jih spletno mesto trenutno dosega (oboje je obrazloženo v razpisni dokumentaciji).

Naročnik je ocenil, da ni potrebna zamenjava CMS platforme, na kateri spletno mesto deluje, temveč je v prvi vrsti potrebna osvežitev uporabniške izkušnje in oblikovna prenova front-end dela spletnega mesta. Projekt, ki je predmet javnega naročila, je torej izvedljiv brez ponovnega razvoja večine funkcionalnosti v back-end delu spletnega mesta, ki so že bile izvedene v preteklosti in zato niso predmet tega javnega naročila.

V primeru, da bi projekt obsegal tudi vnovičen razvoj omenjenih funkcionalnosti in selitev vseh vsebin spletnega mesta na drugo platformo, bi bila glede na bistveno večji obseg nalog nedvomno višja tudi ocenjena vrednost projekta. Obenem bi projekt obsegal vnovično izvedbo pred tem že naročenih in plačanih funkcionalnosti, ki jih po oceni naročnika ni potrebno vnovično izvesti, da bi se s tem povečala uspešnost spletnega mesta. To bi bilo vsekakor negospodarno.

Vse navedeno nikakor ne pomeni, da bi bil projekt sposoben izvesti zgolj en ponudnik.
Datum objave: 18.01.2019   07:18
4. PONUDNIKOVO VPRAŠANJE
Naročnik neupravičeno priviligira samo enega (obstoječega) ponudnika. Predmet naročila ni samo manjše oblikovno spreminjanje, temveč prenova portala. Zahtevamo, da umaknete zahtevo po navedeni platformi in dopustite tudi druge odprtokodne platforme, saj navedena platforma glede na funkcionalnosti v ničemer ne opravičuje tako diskriminatornega pogoja.
Zahtevamo, da nemudoma:
1. umaknete zahtevo po silverstrip ali
2. prekličete postopek in v primeru, če imate upravičene razloge izvedete postopek s pogajanji z objektivno edinim ponudnikom (glej podatke https://www.silverstripe.com/au/partners/country/slovenia).
Glede na to, da ste niste šli v postopek s pogajanji se kot kaže zavedate, da objektivnih okoliščin za pogajanja ne morete izkazati. Sedaj pa želite z neupravičeno diskriminatornimi pogoji posel dodeliti obstoječemu izvajalcu.

4. NAROČNIKOV ODGOVOR
Predmet javnega naročila je delna prenova obstoječega spletnega mesta naročnika in ne izdelava novega spletnega mesta.

Prenova je nedvomno obsežna, ne zajema pa večjega dela predhodno že razvitih in plačanih funkcionalnosti v back-endu spletnega mesta na platformi SilverStripe, kar je že bilo podrobneje pojasnjeno v odgovorih na predhodna vprašanja ponudnikov.

Navedba, da je projekt glede na razpisane pogoje objektivno sposoben izvesti zgolj en ponudnik in da so pogoji naročnika zato diskriminatorni, ne drži. V postopku javnega naročila se lahko prijavijo vsi ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje oziroma so ustrezno usposobljeni za delo z odprtokodno platformo SilverStripe, kar dokazujejo s potrdili o treh zaključenih primerljivih referenčnih projektih.

Javno naročilo je v skladu z določili ZJN-3. Ni zakonske podlage, da bi naročnik v tem primeru izvedel postopek javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave.