Dosje javnega naročila 008645/2018
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
Storitve: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov državnih blagovnih rezerv
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.933.889,00 EUR

JN008645/2018-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 18.12.2018
JN008645/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.01.2019
JN008645/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008645/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 010-019501

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE
Dunajska cesta 106
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Darja Blatnik
darja.blatnik@dbr.si
+386 15897300

Internetni naslovi
http://www.dbr.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov državnih blagovnih rezerv
Referenčna številka dokumenta: JN 2018-304
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov državnih blagovnih rezerv, za obdobje 60 mesecev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 2.704.045,19 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
- požarno zavarovanje z dodatno nevarnostjo potresa,
- zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požarne nevarnosti,
- strojelomno zavarovanje,
- zavarovanje računalnikov,
- zavarovanje odgovornosti,
- vlomsko zavarovanje,
- zavarovanje mehanskih poškodb,
- kombinirano kolektivno nezgodno zavarovanje zaposlenih,
- avtomobilsko zavarovanje,
- zavarovanje živali.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na: Odprti postopek

Razlaga:
Naročnik je v odprtem postopku za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zavoda RS za blagovne rezerve, v 21 sklopih, št. JN 2018-250, objavljenem na Portalu JN, oznaka JN006582/2018-B01 dne 21.9.2018 in JN006582/2018-K01 - popravek ter v Uradnem listu EU, številka naročila 2018/S 183-414236 z dne 22.9.2018 in 2018/S 193-437264 z dne 6.10.2018, za 1. sklop prejel eno ponudbo, ki je presegala naročnikova zagotovljena sredstva.

Naročnik je zato za 1. sklop, v skladu s točko, b), prvega odstavka, 44. člena ZJN-3 izvedel nov postopek in sicer konkurenčni postopek s pogajanji.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008645/2018-L01
Številka obvestila v UL: 2018/S 244-559416
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 17.12.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
20.12.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Miklošičeva cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 2.704.105,42 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 2.704.045,19 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE
Dunajska cesta 106
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.01.2019