Dosje javnega naročila NMV2820/2011
Naročnik: ŠOLSKI CENTER VELENJE 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV2820/2011 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.08.2011
NMV2828/2011 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 29.08.2011
NMV3321/2011 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.10.2011
    NMV2820/2011 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 26. 8. 2011
Številka objave: NMV2820/2011


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ŠOLSKI CENTER VELENJE, TRG MLADOSTI 3, Kontakt: Medpotjetniški izobraževalni center, V roke: Stanislav Dragar, SI-3320 VELENJE.
Tel. 038968280. Telefaks 038968240. E-pošta stanislav.dragar@guest.arnes.si.
Internetni naslovi: http://www.scv.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Prenova električnih inštalacij na objektih Šolskega centra Velenje
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Prenova električnih inštalacij na objektih Šolskega centra Velenje
I.5)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah)
45310000 (Elektroinštalacijska dela)
I.6)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.7)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.scv.si/index.php?option=com_content&view=article&id=814%3Ajavna-naroi
la-2011&catid=84%3Ajavna-naroila-2011&Itemid=100165&lang=sl

I.8)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 1. 9. 2011
Čas: 12:00
I.9)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 1. 9. 2011
Čas: 13:00
Kraj: sejna soba ŠC Velenje, Medpodjetniškiizobraževalni center (MIC), Koroška cesta 62 a, 3320 Velenje
I.10)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.11)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 30. 8. 2011
Čas: 12:00
I.12)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 8. 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV2828/2011, Gradbena dela; datum objave: 29. 8. 2011
  • NMV3321/2011, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 12. 10. 2011

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.08.2011   07:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na vašem internetnem naslovu še ni razpisne dokumentacije. Kdaj bo? Rok za morebitna vprašanja je zelo kratekoz. prekratek!

ODGOVOR:
Spoštovani!

Razpisna dokumentacija je že od dneva objave na portalu JN objavljena tudi na spletnis trani ŠV Velenje, v zavihku Javna naročila 2011 (aktualna javna naročila).
Naslov spletne strani ŠC Velenje: http://www.scv.si/
ali direktni naslov za razpisno dokumentacijo:
http://www.scv.si/index.php?option=com_content&view=article&id=825%3Aaktualna-javna-naroila&catid=84%3Ajavna-naroila-2011&Itemid=100165&lang=sl

Lep pozdrav!

Datum objave: 29.08.2011   12:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.
Prosim za podaljšanje roka za oddajo ponudbe do ponedeljka 05.09.2011.
Za kvalitetno pripravo ponudbe je potrebno več časa, glede na to, da je obvezen ogleda v ponedeljek, dne 29.08.2011, ponudbo pa je potrebno dostaviti do četrtka, dne 01.09.2011 do 12. ure. Za izpolnjevanje pogojev iz Razpisne dokumentacije je potrebo pridobiti še potrjene reference s strani naročnikov, kar je v tem kratkem času nemogoče - (čas dopustov).

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Spoštovani,

rok za oddajo ponudb smo podaljšali do ponedeljka, 5. 9.2011, do 12.ure.

Lep pozdrav!

Datum objave: 31.08.2011   10:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Prosimo, da nam omogočite dodaten ogled objekta, ki ga upravičujemo s tem, saj ste postavili izredno kratke roke. Razpis ste objavili v petek, že v ponedeljek pa je bil obvezen ogled objekta in v četrtek oddaja ponudbe (potem ste rok oddaje podaljšali do naslednjega ponedeljka). Zato menimo, da smo upravičeni še do dodatnega ogleda, saj ste sami tudi s tem, da ste podaljšali rok za oddajo ponudbe, priznali, da ste postavili izredno kratke roke.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR:
Naročnik objavlja dodaten sestanek s ponudniki - ogled, ki bo v četrtek, 1. 9. 2011, s pričetkom ob 12. uri v tajništvu Višje šole Šolskega centra Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje.

Ogled objektov, na katerem se bodo izvajala razpisana dela, je obvezen zaradi specifičnosti GOI del in transportnih poti na objektih. Ponudnik mora v okviru ponudbene dokumentacije priložiti izpolnjen in s strani naročnika potrjen OBR - 5, ki ga vsak ponudnik pridobi od naročnika na samem ogledu. Obrazec je obvezni del ponudbene dokumentacije. Brez le-tega je, je v primeru, da se ponudnik ogleda ni udeležil, ponudba nepopolna in se jo avtomatsko izloči.

Lep pozdrav!


Datum objave: 02.09.2011   08:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosim za vpogled projektno dokumentacijo skupaj z enopolnimi shemami.

Hvala lepa

ODGOVOR:
V predmetnem javnem naročilu gre za vzdrževalna dela, za katera ni na razpolago zahtevane dokumentacije. Naročnik je ravno s tem razlogom ponudnikom omogočil dva ogleda objektov, na katerih se bodo izvajala razpisana dela. Poleg tega naročnik v specifikaciji predmeta javnega naročila kot predmet izvedbe del, od izbranega ponudnika, zahteva tudi pripravo projekta izvedenih del (PID).

Lep pozdrav!