Dosje javnega naročila 007986/2018
Naročnik: NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško
Blago: Ventili in rezervni deli
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodnega javnega razpisa

JN007986/2018-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 20.11.2018
JN007986/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.11.2018
JN007986/2018-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 14.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007986/2018-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL)

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
SI
Krško
Slovenija
Smiljana Planinc
smiljana.planinc@nek.si
+386 74802309
+386 74921528

Internetni naslovi
http://www.nek.si
http://www.nek.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ventili in rezervni deli
Referenčna številka dokumenta: 84/18/58494
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42132300
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava ročno upravljanih ventilov in rezervnih delov dobavitelja Flowserve
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 209.055,75 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42132300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Gre za dodatne nabave blaga-ventilov in rezervnih delov ročno upravljanih ventilov prvotnega dobavitelja Flowserve iz lokacije Raleigh, NC, ZDA, ki so namenjeni za delno nadomestilo obstoječih rezervnih delov. V nasprotnem primeru bi morala NE Krško nabaviti blago, ki ima drugačne tehnične lastnosti, kar bi povzročilo neskladnost in nesorazmerne tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 50 Direktive 2004/25/EU
  • Dodatne dobave prvotnega dobavitelja, naročene pod natančno določenimi pogoji iz Direktive

Razlaga:
Gre za dodatne nabave blaga-ventilov in rezervnih delov ročno upravljanih ventilov prvotnega dobavitelja Flowserve iz lokacije Raleigh, NC, ZDA, ki so namenjeni za delno nadomestilo obstoječih rezervnih delov. V nasprotnem primeru bi morala NE Krško nabaviti blago, ki ima drugačne tehnične lastnosti, kar bi povzročilo neskladnost in nesorazmerne tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007986/2018-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 20.11.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
15.12.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SPX Flow Technology
5620 West Road
PA 16426
00
McKean
Združene države Amerike

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 123.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 209.055,75 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom izven Skupnosti. Države:Združene države Amerike (US)
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.01.2019