Dosje javnega naročila 000653/2019
Naročnik: OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
Storitve: Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 90.280,00 EUR

JN000653/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.02.2019
JN000653/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.03.2019
JN000653/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.03.2019
JN000653/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2019
JN000653/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.06.2019
JN000653/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000653/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 027-060203
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA POSTOJNA
Ljubljanska cesta 4
6230
SI038
Postojna
Slovenija
Maja Korošec
maja.korosec@postojna.si
+386 57280783
+386 57280780

Internetni naslovi
http://www.postojna.si

OBČINA PIVKA
Kolodvorska cesta 5
6257
SI
Pivka
Slovenija
natalija.vilhar@pivka.si
+386 57210100

Internetni naslovi
https://www.pivka.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.postojna.si/objave/58

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6974
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA
Referenčna številka dokumenta: 430-7/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«.
Občina Postojna in Občina Pivka izvajata projekt »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«. Zaradi dodatni GOI del so potrebne tudi dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornik po Zakonu o graditvi objektov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI038 - Primorsko-notranjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Postojna in Pivka
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«.
Občina Postojna in Občina Pivka izvajata projekt »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«. Zaradi dodatni GOI del so potrebne tudi dodatne storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornik po Zakonu o graditvi objektov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 941
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.03.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.03.2019   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejeno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.03.2019   00:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA POSTOJNA
Ljubljanska cesta 4
6230
Postojna
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.02.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.03.2019   10:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
na strani štev. 75 v dodatku A je med drugim zapisano " za obstoječi projekt mora izbrani inženir izdati Potrdilo o izvedbi za vsa izvedena dela..." ...
Vprašanje:
1. ali to pomeni, da mora izbrani inženir pregledati vso dokumentacijo in izvedbo za že končana GOI dela za Sklop 1 in Sklop 2, ki so se izvajala v preteklosti_
2. ali ob izdaji potrdila o izvedbi, za dela katera so že izvedena, posledično prevzame odgovornost tudi za ta dela?
Hvala z odgovor.
Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Na strani 75 dokumentacije je navedeno, da bo moral po tem javnem naročilu izbran inženir izdati Potrdilo o izvedbi za vsa izvedena dela po izvajalski pogodbi GOI del za Sklop 1 in Slop 2. Ali to pomeni, da bo moral izbrani izvajalec po tem javnem naročilu sprejeti odgovornost za vsa dela po osnovni pogodbi?
lp,

ODGOVOR
Da. Predmet storitve so dodatna dela, kar pomeni, da bo po tem javnem naročilu izbrani ponudnik moral izdati potrdila o izvedbi za Sklop 1 in Sklop 2 izvajalske pogodbe za celoten obseg izvedbe del.
_________________Datum objave: 11.03.2019   09:14
OBVESTILO NAROČNIKA!
Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da podaljšuje rok za predložitev ponudb.
Popravljene strani dokumentacije so objavljene na spletni strani https://www.postojna.si/objave/58
_____________________