Dosje javnega naročila 000357/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-021/19; Izgradnja in ureditev državne kolesarske povezave G2, pododsek Bled (Pristava) - Obrne
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 257.725,11 EUR

JN000357/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.01.2019
JN000357/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.01.2019
JN000357/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.02.2019
JN000357/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.02.2019
JN000357/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.03.2019
JN000357/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.03.2019
JN000357/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000357/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Planinec
jn.drsi@gov.si
+386 14788337

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6675
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-021/19; Izgradnja in ureditev državne kolesarske povezave G2, pododsek Bled (Pristava) - Obrne
Referenčna številka dokumenta: 43001-2/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja in ureditev državne kolesarske povezave G2, pododsek Bled (Pristava) - Obrne
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja in ureditev državne kolesarske povezave G2, pododsek Bled (Pristava) - Obrne
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.02.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.02.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.02.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.01.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.01.2019   07:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V popisu del imate navedeno ;

29 118
2.10 Prevoz materiala na razdaljo nad
7000 do 10000 m t 3.000,00

Ali je to mišljeno odvoz materiala na trajno deponijo?

ODGOVOR
DA.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

V preračunu - popisu del imate postavke;
25 112
2.07 Humuziranje brežine brez valjanja,
v debelini do 15 cm - strojno m3 1.690,00

Ali je to mišljeno vključno z nabavo , dobavo ter vgradnjo Humusa?

LP

ODGOVOR
DA.Datum objave: 29.01.2019   07:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo naročnika, če glede na tehnično poročilo količine lesene varnostne ograje, ki je predvidena na levi strani regionalne ceste - lesene varnostne ograje brez distančnika ter količine na desni strani, kjer je leseni varnostni ograji dodan ščitnik za kolesarje.
Lep pozdrav


ODGOVOR

količina varnostne ograje na desni strani, kjer je leseni varnostni ograji dodan ščitnik za kolesarje znaša v skladu z popisi del 550,00 m (FAZA I. OPIS PROJEKTA).
lesene varnostne ograje, ki je predvidena na levi strani regionalne ceste - lesene varnostne ograje brez distančnika ni predmet razpisa (OPIS PROJEKTA).


Datum objave: 30.01.2019   08:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kako zavarovanje za resnost ponudbe zahtevate?

Lp

ODGOVOR

Zahteva se zavarovanje za resnost ponudbe v skladu z določili točke 4.4 Navodil za pripravo ponudbe.


Datum objave: 30.01.2019   08:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo vas , da omilite pogoj po referencah; 3.1.3.4 Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle na državni ali lokalni cesti iz zadnjih petih let pred rokom za oddajo ponudb
a) izgradnja kolesarske steze v pogodbeni vrednosti vsaj 50% ponudbene cene (brez DDV) za to naročilo


Da lahko predložimo tudi reference na primer gradnja lokalne ceste, gradnjo pločnika .

Hvala

ODGOVOR


 Naročnik spreminja referenčne pogoje tehnične in strokovne sposobnosti v točkah 3.1.3.3 in 3.1.3.4 Navodil za pripravo ponudbe, ki se pravilno glasi:
3.2.3.3 Zagotovljen mora biti vodja del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
 ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva
 vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir ali kot vodja del
 zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi
 v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot vodja gradnje ali vodja del vsaj enkrat vodil:
- rekonstrukcijo ali novogradnjo državne ali lokalne ceste ali kolesarske steze
v pogodbeni vrednosti vsaj 50% ponudbene cene (brez DDV) za to naročilo
3.1.3.4 Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle na državni ali lokalni cesti iz zadnjih petih let pred rokom za oddajo ponudb
a) rekonstrukcijo ali novogradnjo ceste ali kolesarske steze v pogodbeni vrednosti vsaj 50% ponudbene cene (brez DDV) za to naročilo
Naročnik bo v zakonitem roku objavil spremembo razpisne dokumentacije z čistopisom Navodil za pripravo ponudbe.


Datum objave: 30.01.2019   08:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas , da upoštevate tudi reference za izgradnjo cest lokalnih,
Kajti če znamo kot ponudnik izgraditi cesto v dolžini cca 400, 00 ml v vrednosti 300.000,00 , bomo najverjetneje znali tudi kolesarko stezo.

Hvala

ODGOVOR
Naročnik je že v predhodnih pojasnilih razpisne dokumentacije objavil spremembo referenčnih pogoje tehnične in strokovne sposobnosti v točkah 3.1.3.3 in 3.1.3.4 Navodil za pripravo ponudbe. Naročnik bo v zakonitem roku objavil spremembo razpisne dokumentacije z čistopisom Navodil za pripravo ponudbe.Datum objave: 30.01.2019   08:18
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

vas prosimo za razširitev referenc na nizka gradnja kot Npr. gradnja cest z pločnikom itd.

Kot zainteresirani in sposobni ponudnik.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik je že v predhodnih pojasnilih razpisne dokumentacije objavil spremembo referenčnih pogoje tehnične in strokovne sposobnosti v točkah 3.1.3.3 in 3.1.3.4 Navodil za pripravo ponudbe. Naročnik bo v zakonitem roku objavil spremembo razpisne dokumentacije z čistopisom Navodil za pripravo ponudbe.Datum objave: 30.01.2019   08:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo va s, da upoštevate tudi reference za izgradnjo cest.

Smo že vse pripravili od popisa , RD bančne garancije.

Hvala

ODGOVOR

Naročnik je že v predhodnih pojasnilih razpisne dokumentacije objavil spremembo referenčnih pogoje tehnične in strokovne sposobnosti v točkah 3.1.3.3 in 3.1.3.4 Navodil za pripravo ponudbe. Naročnik bo v zakonitem roku objavil spremembo razpisne dokumentacije z čistopisom Navodil za pripravo ponudbe.
Datum objave: 30.01.2019   08:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v samem popisu del je opis pod točko 5.10:
Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse element, za nivo zadrževanja N2 in delovni širino W2 - m1 550
Torej, če prav razumemo, je potrebno dodati po vsej dolžini ščitnik za kolesarje.
Lp.


ODGOVOR

Da.


Datum objave: 04.02.2019   07:39
VPRAŠANJE
V postavki 2.09 je Zasaditev raznih drevesnih vrst na brežini, visokih 80 do 120 cm - kos 20.
Prosimo za točne navedbe vrst, velikosti ter količine posameznih drevesnih vrst.
Hvala, lp.

ODGOVOR


25 183
2.09 Zasaditev raznih drevesnih vrst na brežini (jerebika, divja češnja, lipa) visokih 300 do
350 cm, debelina debla 10/12 cm;
kom 25

25 183
2.10 Zasaditev raznih grmovnih vrst na brežini (leska, rumeni dren), visokih 100 do 150 cm;
kom 30

Objavljena bo sprememba popisa del;Datum objave: 04.02.2019   07:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V popisu del imate navedeno ;

25 183
2.09 Zasaditev raznih drevesnih in
grmovnih vrst na brežini, visokih
80 do 120 cm kos 200,00

Kakšna drevesa oziroma grmovja nudimo? Ali je prepuščeno nam ponudnikom po svoje.?

LP

ODGOVOR

25 183
2.09 Zasaditev raznih drevesnih vrst na brežini (jerebika, divja češnja, lipa) visokih 300 do
350 cm, debelina debla 10/12 cm;
kom 25

25 183
2.10 Zasaditev raznih grmovnih vrst na brežini (leska, rumeni dren), visokih 100 do 150 cm;
kom 30

Objavljena bo sprememba popisa del;Datum objave: 04.02.2019   07:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v točki 25 183 oz. 2.09 je navedeno:
Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na brežini, visokih 80 do 120 cm - kosov 200
Naročnika prosimo, da objavi vrste, velikosti ter količine posameznih drevesnih in grmovnih vrst.
Lp


ODGOVOR
25 183
2.09 Zasaditev raznih drevesnih vrst na brežini (jerebika, divja češnja, lipa) visokih 300 do
350 cm, debelina debla 10/12 cm;
kom 25

25 183
2.10 Zasaditev raznih grmovnih vrst na brežini (leska, rumeni dren), visokih 100 do 150 cm;
kom 30

Objavljena bo sprememba popisa del;

Datum objave: 04.02.2019   07:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

VPRAŠANJE
Spoštovani,

V preračunu - popisu del imate postavke;
25 112
2.07 Humuziranje brežine brez valjanja,
v debelini do 15 cm - strojno m3 1.690,00

Ali je to mišljeno vključno z nabavo , dobavo ter vgradnjo Humusa?

LP

ODGOVOR
DA.

Naše vprašanje:

Menimo kot ponudnik, da zakaj ne bi uporabili obstoječ material , ki ga mate v postavki ; izkop plodne zemljine, strojno z nakladanjem ( ZA PONOVNO UPORABO).

Prav tako bi tudi racionalno znižali stroške projekta?

LPODGOVOR

Naročnik korigira odgovor z dne 29.01.2019 k pojasnilu razpisne dokumentacije, ki se pravilno glasi: Uporabi se humuz iz izkopov (za ponovno uporabo začasna deponija);

25 112
2.07 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm strojno
(iz začasne deponije humuz iz izkopa) m3 1.690,00

Objavljena bo sprememba popisa del;

Datum objave: 04.02.2019   07:41
VPRAŠANJE
Pozdrav,

v odgovoru z dne 29.1.2019 navajate da je potrebno humus nabaviti??

Ali se ne vgradi izkopan humus? Tega je več kot dovolj, če berete popis del...
Kje je začasna deponija?

lp

ODGOVOR


Naročnik korigira odgovor z dne 29.01.2019 k pojasnilu razpisne dokumentacije, ki se pravilno glasi: Uporabi se humuz iz izkopov (za ponovno uporabo začasna deponija);

25 112
2.07 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm strojno
(iz začasne deponije humuz iz izkopa) m3 1.690,00

Objavljena bo sprememba popisa del;

Začasno deponijo izvajalec del zagotovi v okviru gradbišča;Datum objave: 04.02.2019   07:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Postavka;

25 183
2.09 Zasaditev raznih drevesnih in
grmovnih vrst na brežini, visokih
80 do 120 cm kos 200,00


Ali je pomembno kake vrste ali prosto po Prešernu?

hvala

ODGOVOR


Je pomembno:

25 183
2.09 Zasaditev raznih drevesnih vrst na brežini (jerebika, divja češnja, lipa) visokih 300 do
350 cm, debelina debla 10/12 cm;
kom 25

25 183
2.10 Zasaditev raznih grmovnih vrst na brežini (leska, rumeni dren), visokih 100 do 150 cm;
kom 30

Objavljena bo sprememba popisa del;


Datum objave: 04.02.2019   07:42
VPRAŠANJE
Prosim za pojasnilo: Geotehnični nadzor, 30,00 kos

Za kakšne kose gre?

lp

ODGOVOR
 Postavki 6.03 Geotehnični nadzor pravilna merska enota 30,00 ur, objavljena bo sprememba popisa del;