Dosje javnega naročila 000268/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Okvirni sporazum za izvajanje cenitev nepremičnin za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2019-2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 559.413,62 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000268/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.01.2019
JN000268/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.03.2019
JN000268/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.04.2019
JN000268/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.04.2019
JN000268/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.04.2019
JN000268/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 29.04.2019
JN000268/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 29.04.2019
JN000268/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 29.04.2019
JN000268/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2019
JN000268/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.05.2019
JN000268/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.05.2019
JN000268/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.05.2019
JN000268/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2019
JN000268/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 15.05.2019
JN000268/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 15.05.2019
JN000268/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN000268/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN000268/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN000268/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 22.05.2019
JN000268/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 22.05.2019
JN000268/2019-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN000268/2019-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN000268/2019-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN000268/2019-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN000268/2019-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN000268/2019-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN000268/2019-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN000268/2019-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN000268/2019-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN000268/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2019
JN000268/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2019
JN000268/2019-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2019
JN000268/2019-ODL19 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2019
JN000268/2019-ODL20 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2019
JN000268/2019-ODL21 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2019
JN000268/2019-ODL22 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2019
JN000268/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN000268/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2019
JN000268/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2019
JN000268/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2019
JN000268/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2019
JN000268/2019-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2019
JN000268/2019-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2019
JN000268/2019-ODL23 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN000268/2019-ODL24 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN000268/2019-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 06.06.2019
JN000268/2019-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2019
JN000268/2019-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2019
JN000268/2019-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2019
JN000268/2019-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 10.06.2019
JN000268/2019-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 10.06.2019
JN000268/2019-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 10.06.2019
JN000268/2019-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 10.06.2019
JN000268/2019-ODL25 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN000268/2019-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 13.06.2019
JN000268/2019-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 13.06.2019
JN000268/2019-ODL26 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.06.2019
JN000268/2019-ODL27 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.06.2019
JN000268/2019-ODL28 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.06.2019
JN000268/2019-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 14.06.2019
JN000268/2019-ODL29 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN000268/2019-ODL30 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.06.2019
JN000268/2019-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2019
JN000268/2019-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2019
JN000268/2019-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2019
JN000268/2019-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 26.06.2019
JN000268/2019-ODL31 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2019
JN000268/2019-ODL32 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2019
JN000268/2019-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 03.07.2019
JN000268/2019-ODL33 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2019
JN000268/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.07.2019
JN000268/2019-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 10.07.2019
JN000268/2019-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 10.07.2019
JN000268/2019-ODL34 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.07.2019
JN000268/2019-ODL35 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.07.2019
JN000268/2019-ODL36 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.07.2019
JN000268/2019-ODL37 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.07.2019
JN000268/2019-ODL38 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.07.2019
JN000268/2019-ODL39 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2019
JN000268/2019-ODL40 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2019
JN000268/2019-ODL41 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2019
JN000268/2019-ODL42 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2019
JN000268/2019-Pog37 - Pogodba, objavljeno dne 18.07.2019
JN000268/2019-Pog38 - Pogodba, objavljeno dne 18.07.2019
JN000268/2019-Pog39 - Pogodba, objavljeno dne 19.07.2019
JN000268/2019-ODL43 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.07.2019
JN000268/2019-ODL44 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2019
JN000268/2019-ODL45 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.07.2019
JN000268/2019-ODL46 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.07.2019
JN000268/2019-Pog40 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2019
JN000268/2019-Pog41 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2019
JN000268/2019-Pog42 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2019
JN000268/2019-Pog43 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2019
JN000268/2019-Pog44 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2019
JN000268/2019-Pog45 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2019
JN000268/2019-ODL47 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN000268/2019-ODL48 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN000268/2019-ODL49 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN000268/2019-ODL50 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN000268/2019-ODL51 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN000268/2019-ODL52 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN000268/2019-ODL53 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN000268/2019-Pog46 - Pogodba, objavljeno dne 05.08.2019
JN000268/2019-Pog47 - Pogodba, objavljeno dne 05.08.2019
JN000268/2019-ODL54 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN000268/2019-ODL55 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN000268/2019-ODL56 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN000268/2019-ODL57 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN000268/2019-ODL58 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2019
JN000268/2019-Pog48 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2019
JN000268/2019-Pog49 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2019
JN000268/2019-Pog50 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN000268/2019-Pog51 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN000268/2019-Pog52 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN000268/2019-Pog53 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN000268/2019-ODL59 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.08.2019
JN000268/2019-Pog54 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2019
JN000268/2019-Pog55 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2019
JN000268/2019-Pog56 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2019
JN000268/2019-Pog57 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2019
JN000268/2019-Pog58 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2019
JN000268/2019-Pog59 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2019
JN000268/2019-Pog60 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2019
JN000268/2019-Pog61 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2019
JN000268/2019-ODL60 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2019
JN000268/2019-ODL61 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2019
JN000268/2019-Pog62 - Pogodba, objavljeno dne 02.09.2019
JN000268/2019-ODL62 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2019
JN000268/2019-ODL63 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2019
JN000268/2019-ODL64 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2019
JN000268/2019-ODL65 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2019
JN000268/2019-ODL66 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN000268/2019-ODL67 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN000268/2019-ODL68 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN000268/2019-ODL69 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN000268/2019-Pog63 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2019
JN000268/2019-Pog64 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2019
JN000268/2019-Pog65 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2019
JN000268/2019-Pog66 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2019
JN000268/2019-ODL70 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2019
JN000268/2019-ODL71 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN000268/2019-ODL72 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2019
JN000268/2019-Pog67 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN000268/2019-Pog68 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN000268/2019-Pog69 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2019
JN000268/2019-Pog70 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2019
JN000268/2019-Pog71 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2019
JN000268/2019-Pog72 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2019
JN000268/2019-Pog73 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2019
JN000268/2019-ODL73 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN000268/2019-ODL74 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN000268/2019-ODL75 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN000268/2019-ODL76 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2019
JN000268/2019-ODL77 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2019
JN000268/2019-ODL78 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2019
JN000268/2019-ODL79 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2019
JN000268/2019-ODL80 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2019
JN000268/2019-ODL81 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2019
JN000268/2019-ODL82 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2019
JN000268/2019-ODL83 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2019
JN000268/2019-ODL84 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.10.2019
JN000268/2019-Pog74 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2019
JN000268/2019-Pog75 - Pogodba, objavljeno dne 07.10.2019
JN000268/2019-Pog76 - Pogodba, objavljeno dne 07.10.2019
JN000268/2019-Pog77 - Pogodba, objavljeno dne 07.10.2019
JN000268/2019-Pog78 - Pogodba, objavljeno dne 07.10.2019
JN000268/2019-Pog79 - Pogodba, objavljeno dne 07.10.2019
JN000268/2019-Pog80 - Pogodba, objavljeno dne 07.10.2019
JN000268/2019-Pog81 - Pogodba, objavljeno dne 07.10.2019
JN000268/2019-Pog82 - Pogodba, objavljeno dne 07.10.2019
JN000268/2019-Pog83 - Pogodba, objavljeno dne 07.10.2019
JN000268/2019-Pog84 - Pogodba, objavljeno dne 07.10.2019
JN000268/2019-ODL85 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.10.2019
JN000268/2019-ODL86 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.10.2019
JN000268/2019-ODL87 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.10.2019
JN000268/2019-ODL88 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.10.2019
JN000268/2019-ODL89 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.10.2019
JN000268/2019-Pog85 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2019
JN000268/2019-Pog86 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2019
JN000268/2019-Pog87 - Pogodba, objavljeno dne 18.10.2019
JN000268/2019-ODL90 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN000268/2019-ODL91 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN000268/2019-ODL92 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN000268/2019-ODL93 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2019
JN000268/2019-Pog88 - Pogodba, objavljeno dne 22.10.2019
JN000268/2019-Pog89 - Pogodba, objavljeno dne 22.10.2019
JN000268/2019-Pog90 - Pogodba, objavljeno dne 22.10.2019
JN000268/2019-Pog91 - Pogodba, objavljeno dne 22.10.2019
JN000268/2019-ODL94 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2019
JN000268/2019-ODL95 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2019
JN000268/2019-ODL96 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2019
JN000268/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.10.2019
JN000268/2019-ODL97 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN000268/2019-ODL98 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN000268/2019-ODL99 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN000268/2019-ODL100 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN000268/2019-ODL101 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN000268/2019-ODL102 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN000268/2019-ODL103 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2019
JN000268/2019-Pog92 - Pogodba, objavljeno dne 11.11.2019
JN000268/2019-Pog93 - Pogodba, objavljeno dne 11.11.2019
JN000268/2019-Pog94 - Pogodba, objavljeno dne 11.11.2019
JN000268/2019-Pog95 - Pogodba, objavljeno dne 11.11.2019
JN000268/2019-Pog96 - Pogodba, objavljeno dne 11.11.2019
JN000268/2019-Pog97 - Pogodba, objavljeno dne 11.11.2019
JN000268/2019-Pog98 - Pogodba, objavljeno dne 11.11.2019
JN000268/2019-Pog99 - Pogodba, objavljeno dne 11.11.2019
JN000268/2019-Pog100 - Pogodba, objavljeno dne 11.11.2019
JN000268/2019-Pog101 - Pogodba, objavljeno dne 11.11.2019
JN000268/2019-Pog102 - Pogodba, objavljeno dne 11.11.2019
JN000268/2019-Pog103 - Pogodba, objavljeno dne 11.11.2019
JN000268/2019-Pog104 - Pogodba, objavljeno dne 11.11.2019
JN000268/2019-ODL104 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2019
JN000268/2019-ODL105 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.11.2019
JN000268/2019-ODL106 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2019
JN000268/2019-ODL107 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2019
JN000268/2019-ODL108 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2019
JN000268/2019-ODL109 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2019
JN000268/2019-ODL110 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2019
JN000268/2019-ODL111 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2019
JN000268/2019-ODL112 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2019
JN000268/2019-ODL113 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.11.2019
JN000268/2019-ODL114 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2019
JN000268/2019-ODL115 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2019
JN000268/2019-ODL116 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.12.2019
JN000268/2019-Pog105 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2019
JN000268/2019-Pog106 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2019
JN000268/2019-Pog107 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2019
JN000268/2019-Pog108 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2019
JN000268/2019-Pog109 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2019
JN000268/2019-Pog110 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2019
JN000268/2019-Pog111 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2019
JN000268/2019-Pog112 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2019
JN000268/2019-Pog113 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2019
JN000268/2019-Pog114 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2019
JN000268/2019-ODL117 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2019
JN000268/2019-ODL118 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2019
JN000268/2019-ODL119 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2019
JN000268/2019-ODL120 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.12.2019
JN000268/2019-Pog115 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2019
JN000268/2019-Pog116 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2019
JN000268/2019-ODL121 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.12.2019
JN000268/2019-ODL122 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.12.2019
JN000268/2019-ODL123 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.12.2019
JN000268/2019-ODL124 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.12.2019
JN000268/2019-ODL125 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.12.2019
JN000268/2019-Pog117 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2020
JN000268/2019-Pog118 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2020
JN000268/2019-Pog119 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2020
JN000268/2019-Pog120 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2020
JN000268/2019-Pog121 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2020
JN000268/2019-Pog122 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2020
JN000268/2019-Pog123 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2020
JN000268/2019-Pog124 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2020
JN000268/2019-Pog125 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2020
JN000268/2019-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.01.2020
JN000268/2019-ODL126 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.01.2020
JN000268/2019-ODL127 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.01.2020
JN000268/2019-ODL128 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.01.2020
JN000268/2019-ODL129 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.01.2020
JN000268/2019-ODL130 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.01.2020
JN000268/2019-ODL131 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.01.2020
JN000268/2019-ODL132 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.01.2020
JN000268/2019-Pog126 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2020
JN000268/2019-Pog127 - Pogodba, objavljeno dne 04.02.2020
JN000268/2019-Pog128 - Pogodba, objavljeno dne 04.02.2020
JN000268/2019-Pog129 - Pogodba, objavljeno dne 04.02.2020
JN000268/2019-Pog130 - Pogodba, objavljeno dne 04.02.2020
JN000268/2019-ODL133 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.02.2020
JN000268/2019-ODL134 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.02.2020
JN000268/2019-ODL135 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.02.2020
JN000268/2019-Pog131 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2020
JN000268/2019-Pog132 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2020
JN000268/2019-ODL136 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.02.2020
JN000268/2019-ODL137 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.02.2020
JN000268/2019-Pog133 - Pogodba, objavljeno dne 14.02.2020
JN000268/2019-Pog134 - Pogodba, objavljeno dne 14.02.2020
JN000268/2019-Pog135 - Pogodba, objavljeno dne 18.02.2020
JN000268/2019-ODL138 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.02.2020
JN000268/2019-ODL139 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.02.2020
JN000268/2019-Pog136 - Pogodba, objavljeno dne 21.02.2020
JN000268/2019-Pog137 - Pogodba, objavljeno dne 21.02.2020
JN000268/2019-ODL140 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.02.2020
JN000268/2019-ODL141 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.02.2020
JN000268/2019-ODL142 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.02.2020
JN000268/2019-ODL143 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.03.2020
JN000268/2019-ODL144 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.03.2020
JN000268/2019-ODL145 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.03.2020
JN000268/2019-ODL146 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.03.2020
JN000268/2019-Pog138 - Pogodba, objavljeno dne 11.03.2020
JN000268/2019-Pog139 - Pogodba, objavljeno dne 11.03.2020
JN000268/2019-Pog140 - Pogodba, objavljeno dne 11.03.2020
JN000268/2019-Pog141 - Pogodba, objavljeno dne 11.03.2020
JN000268/2019-Pog142 - Pogodba, objavljeno dne 11.03.2020
JN000268/2019-Pog143 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2020
JN000268/2019-Pog144 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2020
JN000268/2019-Pog145 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2020
JN000268/2019-ODL147 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.04.2020
JN000268/2019-ODL148 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.04.2020
JN000268/2019-ODL149 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.04.2020
JN000268/2019-ODL150 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.04.2020
JN000268/2019-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.04.2020
JN000268/2019-ODL151 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.05.2020
JN000268/2019-ODL152 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.05.2020
JN000268/2019-ODL153 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.05.2020
JN000268/2019-ODL154 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.05.2020
JN000268/2019-ODL155 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2020
JN000268/2019-Pog146 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2020
JN000268/2019-ODL156 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2020
JN000268/2019-ODL157 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2020
JN000268/2019-ODL158 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2020
JN000268/2019-Pog147 - Pogodba, objavljeno dne 22.05.2020
JN000268/2019-Pog148 - Pogodba, objavljeno dne 22.05.2020
JN000268/2019-Pog149 - Pogodba, objavljeno dne 22.05.2020
JN000268/2019-Pog150 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2020
JN000268/2019-ODL159 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2020
JN000268/2019-ODL160 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2020
JN000268/2019-ODL161 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2020
JN000268/2019-Pog151 - Pogodba, objavljeno dne 08.06.2020
JN000268/2019-Pog152 - Pogodba, objavljeno dne 10.06.2020
JN000268/2019-Pog153 - Pogodba, objavljeno dne 10.06.2020
JN000268/2019-Pog154 - Pogodba, objavljeno dne 10.06.2020
JN000268/2019-Pog155 - Pogodba, objavljeno dne 10.06.2020
JN000268/2019-Pog156 - Pogodba, objavljeno dne 10.06.2020
JN000268/2019-Pog157 - Pogodba, objavljeno dne 10.06.2020
JN000268/2019-Pog158 - Pogodba, objavljeno dne 10.06.2020
JN000268/2019-ODL162 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2020
JN000268/2019-ODL163 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2020
JN000268/2019-ODL164 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2020
JN000268/2019-ODL165 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2020
JN000268/2019-ODL166 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2020
JN000268/2019-ODL167 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2020
JN000268/2019-ODL168 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2020
JN000268/2019-ODL169 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2020
JN000268/2019-ODL170 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2020
JN000268/2019-ODL171 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.06.2020
JN000268/2019-ODL172 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2020
JN000268/2019-ODL173 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2020
JN000268/2019-ODL174 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2020
JN000268/2019-Pog159 - Pogodba, objavljeno dne 18.06.2020
JN000268/2019-Pog160 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2020
JN000268/2019-Pog161 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2020
JN000268/2019-Pog162 - Pogodba, objavljeno dne 24.06.2020
JN000268/2019-Pog163 - Pogodba, objavljeno dne 24.06.2020
JN000268/2019-Pog164 - Pogodba, objavljeno dne 24.06.2020
JN000268/2019-Pog165 - Pogodba, objavljeno dne 24.06.2020
JN000268/2019-Pog166 - Pogodba, objavljeno dne 24.06.2020
JN000268/2019-Pog167 - Pogodba, objavljeno dne 24.06.2020
JN000268/2019-Pog168 - Pogodba, objavljeno dne 24.06.2020
JN000268/2019-ODL175 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2020
JN000268/2019-ODL176 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2020
JN000268/2019-ODL177 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2020
JN000268/2019-Pog169 - Pogodba, objavljeno dne 29.06.2020
JN000268/2019-Pog170 - Pogodba, objavljeno dne 02.07.2020
JN000268/2019-Pog171 - Pogodba, objavljeno dne 02.07.2020
JN000268/2019-ODL178 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.07.2020
JN000268/2019-ODL179 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.07.2020
JN000268/2019-ODL180 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.07.2020
JN000268/2019-ODL181 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2020
JN000268/2019-ODL182 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2020
JN000268/2019-ODL183 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2020
JN000268/2019-ODL184 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2020
JN000268/2019-ODL185 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2020
JN000268/2019-ODL186 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2020
JN000268/2019-ODL187 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2020
JN000268/2019-ODL188 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2020
JN000268/2019-ODL189 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2020
JN000268/2019-ODL190 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.07.2020
JN000268/2019-ODL191 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2020
JN000268/2019-Pog172 - Pogodba, objavljeno dne 17.07.2020
JN000268/2019-Pog173 - Pogodba, objavljeno dne 17.07.2020
JN000268/2019-Pog174 - Pogodba, objavljeno dne 17.07.2020
JN000268/2019-Pog175 - Pogodba, objavljeno dne 17.07.2020
JN000268/2019-Pog176 - Pogodba, objavljeno dne 17.07.2020
JN000268/2019-Pog177 - Pogodba, objavljeno dne 17.07.2020
JN000268/2019-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.07.2020
JN000268/2019-Pog178 - Pogodba, objavljeno dne 21.07.2020
JN000268/2019-Pog179 - Pogodba, objavljeno dne 21.07.2020
JN000268/2019-Pog180 - Pogodba, objavljeno dne 23.07.2020
JN000268/2019-ODL192 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.07.2020
JN000268/2019-ODL193 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.07.2020
JN000268/2019-ODL194 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.07.2020
JN000268/2019-ODL195 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.07.2020
JN000268/2019-Pog181 - Pogodba, objavljeno dne 30.07.2020
JN000268/2019-Pog182 - Pogodba, objavljeno dne 30.07.2020
JN000268/2019-Pog183 - Pogodba, objavljeno dne 30.07.2020
JN000268/2019-Pog184 - Pogodba, objavljeno dne 30.07.2020
JN000268/2019-Pog185 - Pogodba, objavljeno dne 30.07.2020
JN000268/2019-Pog186 - Pogodba, objavljeno dne 30.07.2020
JN000268/2019-Pog187 - Pogodba, objavljeno dne 30.07.2020
JN000268/2019-ODL196 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.08.2020
JN000268/2019-ODL197 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.08.2020
JN000268/2019-Pog188 - Pogodba, objavljeno dne 13.08.2020
JN000268/2019-Pog189 - Pogodba, objavljeno dne 13.08.2020
JN000268/2019-Pog190 - Pogodba, objavljeno dne 13.08.2020
JN000268/2019-Pog191 - Pogodba, objavljeno dne 13.08.2020
JN000268/2019-ODL198 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.08.2020
JN000268/2019-ODL199 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.08.2020
JN000268/2019-ODL200 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.08.2020
JN000268/2019-ODL201 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.08.2020
JN000268/2019-ODL202 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.08.2020
JN000268/2019-ODL203 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.08.2020
JN000268/2019-ODL204 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.08.2020
JN000268/2019-ODL205 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.08.2020
JN000268/2019-ODL206 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2020
JN000268/2019-ODL207 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2020
JN000268/2019-ODL208 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2020
JN000268/2019-ODL209 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2020
JN000268/2019-ODL210 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2020
JN000268/2019-Pog192 - Pogodba, objavljeno dne 28.08.2020
JN000268/2019-Pog193 - Pogodba, objavljeno dne 28.08.2020
JN000268/2019-Pog194 - Pogodba, objavljeno dne 28.08.2020
JN000268/2019-Pog195 - Pogodba, objavljeno dne 28.08.2020
JN000268/2019-Pog196 - Pogodba, objavljeno dne 28.08.2020
JN000268/2019-ODL211 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2020
JN000268/2019-ODL212 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2020
JN000268/2019-ODL213 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2020
JN000268/2019-ODL214 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2020
JN000268/2019-ODL215 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2020
JN000268/2019-ODL216 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2020
JN000268/2019-ODL217 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2020
JN000268/2019-ODL218 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2020
JN000268/2019-ODL219 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2020
JN000268/2019-ODL220 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2020
JN000268/2019-Pog197 - Pogodba, objavljeno dne 04.09.2020
JN000268/2019-Pog198 - Pogodba, objavljeno dne 04.09.2020
JN000268/2019-Pog199 - Pogodba, objavljeno dne 04.09.2020
JN000268/2019-Pog200 - Pogodba, objavljeno dne 04.09.2020
JN000268/2019-Pog201 - Pogodba, objavljeno dne 04.09.2020
JN000268/2019-Pog202 - Pogodba, objavljeno dne 04.09.2020
JN000268/2019-Pog203 - Pogodba, objavljeno dne 04.09.2020
JN000268/2019-Pog204 - Pogodba, objavljeno dne 04.09.2020
JN000268/2019-ODL221 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2020
JN000268/2019-ODL222 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2020
JN000268/2019-ODL223 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2020
JN000268/2019-ODL224 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.09.2020
JN000268/2019-Pog205 - Pogodba, objavljeno dne 11.09.2020
JN000268/2019-Pog206 - Pogodba, objavljeno dne 11.09.2020
JN000268/2019-Pog207 - Pogodba, objavljeno dne 11.09.2020
JN000268/2019-Pog208 - Pogodba, objavljeno dne 11.09.2020
JN000268/2019-Pog209 - Pogodba, objavljeno dne 11.09.2020
JN000268/2019-Pog210 - Pogodba, objavljeno dne 11.09.2020
JN000268/2019-Pog211 - Pogodba, objavljeno dne 11.09.2020
JN000268/2019-Pog212 - Pogodba, objavljeno dne 11.09.2020
JN000268/2019-Pog213 - Pogodba, objavljeno dne 11.09.2020
JN000268/2019-ODL225 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2020
JN000268/2019-ODL226 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2020
JN000268/2019-ODL227 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2020
JN000268/2019-ODL228 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2020
JN000268/2019-Pog214 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2020
JN000268/2019-Pog215 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2020
JN000268/2019-Pog216 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2020
JN000268/2019-ODL229 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.09.2020
JN000268/2019-ODL230 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.09.2020
JN000268/2019-ODL231 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.09.2020
JN000268/2019-Pog217 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2020
JN000268/2019-Pog218 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2020
JN000268/2019-Pog219 - Pogodba, objavljeno dne 01.10.2020
JN000268/2019-Pog220 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2020
JN000268/2019-Pog221 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2020
JN000268/2019-Pog222 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2020
JN000268/2019-ODL232 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2020
JN000268/2019-ODL233 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2020
JN000268/2019-ODL234 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2020
JN000268/2019-Pog223 - Pogodba, objavljeno dne 08.10.2020
JN000268/2019-Pog224 - Pogodba, objavljeno dne 08.10.2020
JN000268/2019-Pog225 - Pogodba, objavljeno dne 08.10.2020
JN000268/2019-ODL235 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2020
JN000268/2019-ODL236 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2020
JN000268/2019-Pog226 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN000268/2019-Pog227 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2020
JN000268/2019-ODL237 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2020
JN000268/2019-ODL238 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2020
JN000268/2019-ODL239 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.10.2020
JN000268/2019-X07 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.10.2020
JN000268/2019-Pog228 - Pogodba, objavljeno dne 21.10.2020
JN000268/2019-Pog229 - Pogodba, objavljeno dne 21.10.2020
JN000268/2019-ODL240 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.10.2020
JN000268/2019-ODL241 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000268/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Špela Burgar
spela.burgar@ljubljana.si
+386 13064446

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/292112/RD-_CENITVE_NEPREMIČNIN.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/292112/espd/RD-_CENITVE_NEPREMIČNIN.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6593
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okvirni sporazum za izvajanje cenitev nepremičnin za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2019-2020
Referenčna številka dokumenta: 430-82/2019-3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje okvirnega sporazuma za izvajanje cenitev nepremičnin za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2019-2020.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje okvirnega sporazuma za izvajanje cenitev nepremičnin za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2019-2020.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 22
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
NAVEDENO V DOKUMENTACIJI V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 7
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.02.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.02.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.01.2019   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo izbral minimalno 4 ponudnike in maksimalno 7 ponudnikov in bo z njimi sklenil okvirne sporazume.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.01.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.