Dosje javnega naročila 000311/2019
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Blago: Dobava in montaža silosov za sol
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 313.418,00 EUR

JN000311/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.01.2019
JN000311/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.03.2019
JN000311/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.04.2019
JN000311/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000311/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 015-030691
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za javno naročanje, Tomaž Klun
tomaz.klun@dars.si
+386 13009462
+386 13009929

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/292138/Dobava_in_montaža_silosov_za_sol.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6597
I.4 Vrsta javnega naročnika
naročnik v lasti države
I.5 Glavna področja dejavnosti
gradnja in vzdrževanje AC in HC


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža silosov za sol
Referenčna številka dokumenta: 000289/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44613110
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava in montaža dveh silosov za sol.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44613110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI03 - Vzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave in montaže je na lokacijah ACB Maribor izpostava Ptuj ob trasi AC v Podlehniku.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava in montaža dveh (2) silosov za sol volumna 100 m3 na lokaciji ACB Maribor, izpostava Ptuj, ob trasi AC v Podlehniku.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.02.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 02.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.02.2019   09:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.02.2019   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.01.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.02.2019   12:34
VPRAŠANJE
Spoštovani

Naprošamo za odgovore na naslednja vprašanja:

1. Na ogledu dne 11.2.2019 smo ugotovili, da ni napeljan električni priključek do temeljev silosa.
Zanima nas:
- Ali bo naročnik poskrbel za priključek?
- Ali mora to izvesti izvajalec?

2. Ali morajo radarski merilci biti izvedeni na obstoječi sistem, katerega naročnik že uporablja?

3. Ali mora izvajalec pridobiti izjavo sedanjega upravljalca sistema radarskih merilcev o priključitvi na njihov sistem in to izjavo priložiti k
razpisni dokumentaciji?

Hvala za odgovore.

Lep pozdrav


ODGOVOR
1. Naročnik zagotovi kabelsko kanalizacijo do silosov. Izvajalec dobavi in montira kabel ter varovalko, priklop v omari pa izvede naročnik.
2. Da.
3. Ne.