Dosje javnega naročila 005964/2018
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika pri izvedbi projekta: Čezmejno usklajeno zmanjšanje poplavne ogroženosti 2.1 - Modernizacija in nadgradnja pregrade Vonarje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 170.800,00 EUR

JN005964/2018-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.08.2018
JN005964/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2018
JN005964/2018-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.12.2019
JN005964/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.12.2019
JN005964/2018-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 03.12.2019
JN005964/2018-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005964/2018-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Zupančič
gp.drsv@gov.si
+386 14783100
+386 14783199

Internetni naslovi
http://www.dv.gov.si/si/o_direkciji/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika pri izvedbi projekta: Čezmejno usklajeno zmanjšanje poplavne ogroženosti 2.1 - Modernizacija in nadgradnja pregrade Vonarje
Referenčna številka dokumenta: 43021-13/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika pri izvedbi projekta: Čezmejno usklajeno zmanjšanje poplavne ogroženosti 2.1 Modernizacija in nadgradnja pregrade Vonarje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 140.000,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vonarje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Strokovna sposobnost30

Cena – Ponder:
70
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN005964/2018-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 29.08.2018


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
24.12.2018
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje
Kidričeva ulica 9A
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 34.426,23 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 140.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 14.000,00 EUR
Delež: 10%

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Nadzor za področje geomehanike.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.12.2019