Dosje javnega naročila 000305/2019
Naročnik: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož
Storitve: Zavarovalniške storitve
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000305/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.01.2019
JN000305/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.02.2019
JN000305/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000305/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ
Ptujska cesta 33
2270
SI
Ormož
Slovenija
Mitja Meško
mitja.mesko@pb-ormoz.si
+386 30355766

Internetni naslovi
http://www.zeu.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/292391/PB_ORMOŽ_ZAVAROVANJE_OBJAVA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6641
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovalniške storitve
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovalniške storitve
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovalniške storitve«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.01.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.01.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.01.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.01.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.01.2019   11:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika vljudno prosimo za pojasnilo kateri je obrazec "Popisi del", ki se pri oddaji ponudbe naloži v razdelek "drugi dokumenti".

Hvala.ODGOVOR

Tehnične priloge po vrstah zavarovanj izpolnite z zahtevanimi podatki in priložite v razdelek drugi dokumenti.


Datum objave: 23.01.2019   11:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo za posredovanje naslednjih podatkov:

1. V Obrazcu A Požarno zavarovanje - specifikacija povpraševanja, navajate vrednost vse opreme 179.872. Enako vrednost navajate v prilogi B Strojelomno zavarovanje. Ti dve vrednosti ne moreta biti enaki, saj so v strojelomno zavarovanje vključeni stroji, naprave, medicinski aparati, v požarno zavarovanje pa še vsa ostala oprema: lesena oprema, kovinska oprema Prosimo za nov podatek o vrednosti opreme, ki jo naj vključimo v požarno zavarovanje.
2. Prosimo za podatek o škodnem dogajanju za zadnjih pet let po posameznih letih, po zavarovalnih vrstah in po višini škod. Prosimo tudi za podatek o rezerviranih (prijavljenih, a še neizplačanih) škodah.

Hvala.

ODGOVOR
Tehnična priloga za požarno zavarovanje je popravljena in jo lahko dobite po elektronski pošti od kontaktne osebe naročnika v skladu z razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 23.01.2019   13:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vozila z reg. št. MBZZ49 in št. šasije WV2ZZZ7HZ94024706 ni v sistemu e-MRVL. Prosimo za preverbo navedenih podatkov.

Hvala ter lep pozdrav.ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas, da za vozila navedete dosežene premijske razrede za obvezno in kasko zavarovanje ter vrednost vozil.

Hvala ter lep pozdrav.

ODGOVOR


Tukaj gre za vprašanja, ki se nanašajo tehnične priloge, ki se na portalu/spletni strani ne bo objavil, saj le-te vsebujejo podatke, ki niso namenjeni širši javnosti, zato bo kontaktna oseba naročnik posredovala dodatek k tehničnim prilogam zainteresiranim ponudnikom.

Datum objave: 25.01.2019   12:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosim, da nam posredujete izpis škod za zadnjih 5 let iz naslova avtomobilskega zavarovanja oz. morebitne rezerve. Hvala!

ODGOVOR


V zadnjih petih letih nismo imeli škod iz naslova avtomobilskega zavarovanja, ravno tako do danes nimamo nobene škode na avtomobilih.


Datum objave: 25.01.2019   12:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, kot obstoječa zavarovalnica vas vljudno prosim za pojasnilo, zakaj se je vrednost gradbenih objektov, glede na preteklo obdobje drastično (za 3x) znižala? Prosim, da posredujete tudi podatek o kvadraturi objekta, številu etaž, letnici izgradnje? Če je slučajno razlog v znižanju vrednosti, ker je trenutno zavarovanih več objektov, v prihodnosti pa želite zavarovati samo določen objekt, prosim, da točno navedete, kateri objekt bi zavarovali. Hvala!

ODGOVOR


Glede na splošne pogoje zavarovanja je za nepremičnine zavarovalna vrednost za zgradbe v našem primeru možna le na dejansko vrednost, ki pa pravi da je le ta določena, kot gradbena vrednost nove zgradbe, zmanjšana zaradi obrabe, starosti, ekonomske in tehnične zastarelosti.

V tehnični dokumentaciji navajamo sedanjo vrednost stavb, ki je primerljiva z vrednostjo po GURS-u

Datum objave: 25.01.2019   12:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V primeru, da želite v poklicno odgovornost vključiti poleg zdravnikov še ostalo medicinsko osebje, prosimo za podatek:
- število medicinskih sester
- število fizioterapevtov
- število farmacevtov in farmacevtskih tehnikov
- ostalo medicinsko osebje in kakšno

Hvala.

ODGOVOR


Ne bomo vključili ostalega osebja.

Datum objave: 25.01.2019   12:15
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika, da pri vseh zavarovalnih vrstah (strojelomno zavarovanje, zavarovanje računalnikov ter avtomobilsko zavarovanje) umakne variantne ponudbe (s ali brez franšize), ker iz razpisne dokumentacije ni razviden način izbora zavarovalnice glede na najnižjo ceno (katera varianta najnižje cene bi bila odločilna pri izboru zavarovalnice). Prosimo za umik variantnih ponudb. Hvala!

ODGOVOR

Umakne se variantna ponudba brez odbitne ponudbe. Ponudniki boste prejeli novo tehnično dokumentacijo na elektronsko pošto.


Datum objave: 25.01.2019   12:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosim, da iz osnutka pogodbe umaknete 8. člen pogodbe, ki določa bonus na doseženi poslovno tehnični rezultat, ker tovrstni bonus generira zgolj višjo premijo. Hvala!

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal 8. člena.


Datum objave: 25.01.2019   12:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri zavarovalnih vrstah požar (objekti), strojelom in računalniki navajate kot osnovo knjigovodsko vrednost na dan 31.12.2018. Predvidoma je to sedanja knjigovodska vrednost, razen pri opremi za riziko požara, kjer ste v popravku navedli knjigovodsko nabavno vrednost. Če so vaša osnovna sredstva že visoko odpisana in ima že veliko osnovnih sredstev sedanjo knjigovodsko vrednost nič, ne bodo zajeta v zavarovanje. Običajna osnova za zavarovanje so nabavne knjigovodske vrednosti in zavarovalnica ob totalni škodi, kljub odpisanosti, povrne še uporabno vrednost, v primeru delne škode in odkupljene amortizacije pri zavarovanju strojeloma in računalnikov pa celotno škodo v skladu s pogoji. Prosimo za potrditev, da res želite zavarovanje na knjigovodske sedanje vrednosti ali pa posredujte popravek vrednosti na knjigovodske nabavne vrednosti.

Hvala.

ODGOVOR


V tehnični dokumentaciji smo popravili vrednosti na nabavne vrednosti, zato vam ponovno pošiljamo tehnično dokumentacijo za strojelomno zavarovanje in zavarovanje računalnikov.

Datum objave: 25.01.2019   12:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosim za obrazložitev, zakaj se je pri strojelomnem zavarovanju vrednost medicinske in laboratorijske opreme ter vrednost vseh strojev in naprav glede na trenutno zavarovane drastično znižala (za več kot 10x)? Glede na to, da želite imeti zavarovanje na dogovorjeno vrednost, prosim, da sporočite knjigovodsko nabavno vrednost celotnih strojev in naprav ter medicinske opreme. Če pa želite imeti zavarovane le posamezne stroje, pa prosim za seznam strojev in naprav z vrednostmi ter letnicami nabave. Hvala!

ODGOVOR


V tehnični dokumentaciji smo popravili vrednosti na nabavne vrednosti, zato vam ponovno pošiljamo tehnično dokumentacijo za strojelomno zavarovanje in zavarovanje računalnikov.