Dosje javnega naročila 001563/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: SANACIJA OBJEKTA KONGRESNI TRG 15 V LJUBLJANI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 341.574,34 EUR

JN001563/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.03.2019
JN001563/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.03.2019
JN001563/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.05.2019
JN001563/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.05.2019
JN001563/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001563/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gazvoda
ana.gazvoda@ljubljana.si
+386 13064401
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/292403/OBJAVA._18.3._2019.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/292403/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7821
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SANACIJA OBJEKTA KONGRESNI TRG 15 V LJUBLJANI
Referenčna številka dokumenta: 7560-18-220101
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
JAVNO NAROČILO ZAJEMA SANACIJO OBJEKTA KONGRESNI TRG 15 V LJUBLJANI
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA, KONGRESNI TRG 15
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNO NAROČILO ZAJEMA SANACIJO OBJEKTA KONGRESNI TRG 15 V LJUBLJANI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
JAVNO NAROČILO JE MOGOČE PODALJŠATI Z ANEKSOM ZA PODALJŠANJE POGODBENEGA ROKA.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.03.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.03.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.03.2019   15:00

Dodatne informacije:
Pojasnila bodo objavljena najpozneje do 22.3. 2019 do 15.00 ure pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj do 21. 3. 2019 do 15.00 ure. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.03.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.03.2019   14:37
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali prav razumemo POGOJ ZA SODELOVANJE 3.: da moramo imeti najmanj dve referenci za istovrstna dela, vsakega najmanj 250.000,00 EUR brez DDV ter znotraj teh dveh referenc skupno vsaj 100.000,00 EUR z DDV za restavratorsko-konservatorska dela, kar lahko dokazujemo že z eno referenco.
Prosimo za hiter odgovor, ker imamo časa malo.

ODGOVOR

Spoštovani.

Da.

Z lepimi pozdravi.


Datum objave: 21.03.2019   08:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V ESPD obrazcu je napaka pri nazivu javnega naročila. Ali lahko sami popravimo?

ODGOVOR

Spoštovani.

Prosimo, sami popravite.

Z lepimi pozdravi.


Datum objave: 22.03.2019   07:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo za odgovor na naslednja vprašanja oz. pobude:
- glede na dejstvo, da smo kakšno leto od večje gospodarske krize, se v državi ni izvajalo večjih projektov, kjer bi restavratorska dela tako prevladovala, da zahtevate 2 referenci tolikšne vrednosti; zato vas prosimo, da referenčno obdobje podaljšate na 10 ali celo 15 let, tako boste prejeli več konkurenčnih ponudb in ne le 1 ali 2, pri katerih so ponudniki že vnaprej znani;
- 100.000 Eur je zelo visoka vrednost restavratorskih del in ni sorazmerna vrednosti referenčnega objekta, ki ga pričakujete kot pogoj za sodelovanje na JN; gre za 40% restavratorskih del na nekem objektu, kar je težko pričakovati oz. so taki referenčni objekti zelo redki; morda ciljate na določenega izvajalca ali pa ste se samo ušteli; razumemo, da želite poudariti, da je na objektu Kongresni trg veliko restavratorskih del, vendar mora biti zahteva po referenci sorazmerna predmetu izvedbe in glede na popis del na tem objektu gotovo ni 40% vseh del restavratorskih; zato prosimo, da umaknete zahtevo po tolikšni vrednosti restavratorskih del na posameznem referenčnem objektu ter ga znižate na cca 10% vrednosti objekta (torej cca 20.000 - 25.000 Eur restavratorskih del).
- 20 dni za tako kompleksen projekt, kjer sodeluje veliko različnih obrtnikov in gradbenih izvajalcev, je ne glede na to, da gre za malo javno naročilo, kratek rok; vljudno prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za 10 dni.

Hvala.

Lep pozdrav,

ODGOVOR


Spoštovani.

Referenčni pogoji ostajajo nespremenjeni.

Naročnik znižuje vrednost referenc za restavratorska dela z 100.000 EUR na 50.000 EUR.

Naročnik ne bo podaljšal roka za predložitev ponudb.Datum objave: 22.03.2019   07:38
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb. Z namenom priprave kvalitetne in najbolj ugodne ponudbe za naročnika ponudnik potrebuje daljši rok. Z ugoditvijo prošnji ponudnika bo naročnik omogočil širši krog konkurence in na takšen način pridobil najbolj ustreznega izvajalca z najugodnejšo ponudbo, ki bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije.

Že vnaprej se vam lepo zahvaljujemo.

S spoštovanjem.

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

Z lepimi pozdravi.


Datum objave: 22.03.2019   08:32
VPRAŠANJE
Naročnik naj navede v katerem območju bo možna organizacija gradbišča, postavitev kontejnerja, sanitarij itd. ter katere ceste in prehode bo možno zapreti za potrebe izvedbe del.

ODGOVOR

Organizacija gradbišča je stvar izvajalca in njegove tehnologije in potreb po manipulativnem prostoru. Prav tako je to tudi strošek izvajalca.


Datum objave: 22.03.2019   08:32
VPRAŠANJE
V popisu del na prvi strani je navedeno, da je pred izdelavo ponudbe obvezen ogled obstoječega stanja. Ali bo naročnik omogočil ogled obstoječega stanja in kdaj?

ODGOVOR

Vsakemu od ponudnikov je bilo omogočeno po predhodni napovedi ogled dokumentacije in objekta, če so to želeli.


Datum objave: 22.03.2019   08:33
VPRAŠANJE
Ali mora biti istovrsten posel obnove stavb kulturni spomenik državnega pomena?

ODGOVOR

Lahko je tudi kulturni spomenik državnega pomena.


Datum objave: 22.03.2019   08:33
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da definira cenovni rang najvišjo ceno plošč iz granitokeramike za oblaganje tal v kleti, ki naj jo upoštevajo ponudniki, kot je to običajno v gradbenih popisih. Na trgu je namreč možno dobiti plošče dimenzij od 15x30 cm do 80x160 cm, pri čemer je razlika v ceni in kvaliteti lahko tudi 10-kratna.

ODGOVOR

Gre za keramiko po izboru arhitekta srednjega cenovnega razreda (30 EUR/m2)
Datum objave: 22.03.2019   08:33
VPRAŠANJE
V popisu del za prenovo fasade je navedeno, da se fasada izvede na osnovi kulturovarstvenega soglasja ZVKDS, OE Ljubljana in kulturovarstvenih pogojev. Prosimo, da naročnik predmetni dokument naloži na portal, da bo zagotovil jasnost in nedvoumnost razpisanih del in izvedbenih pogojev ter s tem omogočil primerljivost ponudb vseh ponudnikov.

ODGOVOR

V priponki kulturnovarstveni pogoji ZVKD.
Datum objave: 22.03.2019   08:34
VPRAŠANJE
V popisu del se naročnik sklicuje na program in predračun za konservatorsko-restavratorske posege na fasadi in stavbi Kongresni trg 15 Restavratorskega centra RS, z dne 10.7.2013. Prosimo, da naročnik predmetni dokument naloži na portal, da bo zagotovil jasnost in nedvoumnost razpisanih del in izvedbenih pogojev ter s tem omogočil primerljivost ponudb vseh ponudnikov.

ODGOVOR

Popisi so poseben zavihek v ponudbenem predračunu. Ponudbo mora pripraviti izvajalec.


Datum objave: 22.03.2019   08:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnika opozarjamo, da v razpisu navedena izvedba armirano betonske konstrukcije sanacije temeljev objekta kot vodonepropusten beton tehnološko ni izvedljiva. Vodonepropusten je lahko beton v laboratorijskem vzorcu ali armiran beton velikih debelin v celotnih segmentih gradbenih konstrukcij, kot npr. bela kad, ki zajema temeljno ploščo in obodno ostenje. Nikakor pa ni mogoče zagotoviti vodonepropustnosti betona pri kampadni izvedbi dobetoniranja temeljev, ki je predvidena v predmetnem projektu! Naročnika pozivamo, da dopolni projekt z definiranjem kvalitete betona skladno z veljavnimi standardi Eurocode (glede na trdnost, izpostavljenost, vsebnost klorida, zrno agregata, konsistenco itd.), za zagotovitev hidroizolacije v območju temeljev in podstavka (cokla) pa predvidi drug ustrezen hidroizolacijski ukrep.

ODGOVOR

Izvajalec, kot strokovnjak s področja gradbeništva, mora zagotoviti ustrezno kvaliteto materialov, ki so predvideni v ponudbenem predračunu in izpolnjujejo zahteve projekta.


Datum objave: 22.03.2019   08:35
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika zanima ali pravilno razume, da lahko referenčne pogoje in pogoje glede vodje del izpolnjuje kumulativno s podizvajalci?

ODGOVOR

Da.


Datum objave: 22.03.2019   08:35
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ponudnika zanima, ali pravilno razume, da je kot vodja del po točki 4 na 11. strani razpisne dokumentacije mišljen tudi odgovorni vodja del po ZGO-1 (torej, da izpolnjuje takšne pogoje, kot je bilo to zahtevano po ZGO-1)?

Hvala. S spoštovanjem.

ODGOVOR

Pogoje mora izpolnjevati skladno z gradbenim zakonom. (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr)Datum objave: 22.03.2019   08:36
VPRAŠANJE
POZDRAVLJENI,
Pri restavratorski delih, kamniti elementi nam ni jasna postavka:
3. demontaža kamnitih predmetov
Obračun po št. kom 50,00

Prosimo, da nam sporočite kaj so in kje se ti elementi nahajajo:


ODGOVOR


Kamniti elementi se nahajajo v stavbi, na fasadi in notranjosti objekta

Datum objave: 22.03.2019   08:36
VPRAŠANJE
Spoštovani
Lepo prosimo za objavo konservatorskega načrta.
Hvala

ODGOVOR


Konservatorski načrt je objavljen.