Dosje javnega naročila 000319/2019
Naročnik: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah
Gradnje: Obnova Skazove hiše »In cultura veritas«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000319/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.01.2019
JN000319/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.03.2019
JN000319/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000319/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Aškerčev trg 12
3240
SI
Šmarje pri Jelšah
Slovenija
Anita Reich
obcina@smarje.si
+386 38171600
+385 38171626

Internetni naslovi
http://smarje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/292469/Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/292469/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6598
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova Skazove hiše »In cultura veritas«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
Referenčna številka dokumenta: 430-0001/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
V okviru javnega naročila je predvidena izvedba obnove Skazove hiše »In cultura veritas«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Šmarje pri Jelšah
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru javnega naročila je predvidena izvedba obnove Skazove hiše »In cultura veritas«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Program čezmejnega sodelovanja SI-HR je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS), ki podpira čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško v obdobju 20142020.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.02.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.02.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.01.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.01.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.01.2019   14:50
VPRAŠANJE
Spoštovani, pri popisih oprema vinske kleti pri postavkah 2 in 4 ni količin ,če se ponuja potem prosim za skico postavke 2 in detajle za postavko 4,lepa hvala, pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo na svoji spletni strani objavil fotografiji že obstoječih regalov ter skico prostora, umestitve in 3 regalov, to je regala A, regala B in regala C z naslednjimi značilnostmi:
Regal A, dim. 145x40x220 cm, 1 kos. V celoti izdelano iz starega hrastovega lesa od kozolcev, lesenih preš, sodov, kadi Vertikalne nosilne masivne lamele debeline 5 cm in širine 30-40 cm, med seboj povezane s horizontalnimi letvami 8x8 cm, na katere so pritrjene police, po možnosti sestavljene iz dog sodov ali kadi. Vsaka polica ima zadaj delno vertikalno hrbtišče. Detajli povezav so prepuščeni mizarju. Vsi sestavni deli morajo biti gladko obdelani in lakirani z mat, vlagoodpornim, prozornim lakom. Končni videz mora biti rustikalen in starinski (podobno že obstoječim regalom v kleti, foto regal 1 in foto regal 2).
Regal B, dim. 220x40x220 cm, 1 kos. Opis enak kot poz. A, le da ima srednje polje namesto polic diagonalno postavljene lamele za ležeč način zlaganja steklenic.
Regal C, nizek regal, dim. 240x50x115 cm, 1 kos. Izdelano iz enakega lesa kot poz. A in B. celoten korpus je razdeljen na 3 enaka polja, ki so ločena in zaključena s podobnimi masivnimi vertikalami kot zidni regali. V vsakem polju je zgoraj predal, spodaj pa omarica z enokrilnimi vrati in eno polico v notranjosti. Spodaj je 12 cm cokl, ki je nekoliko pomaknjen med vertikalne lamele. Zgoraj se omarica zaključuje z delovno ploščo iz masivnega lesa debeline cca. 4 cm. Plošča mora biti fino obdelana, z oblo posnetimi robovi in vogali ter lakirana s prozornim sijajnim na vlago odpornim lakom. Zadaj, proti steni, je nameščena še vzdolžna, 15 cm visoka lamela. Finalna obdelava spodnjega korpusa je enaka kot na poz. A in B.

8 svetilk, namizne dekorativne steklene posodice, okroglaste oblike, max. višine 12-16 cm in max. premera 8-10 cm, z možnostjo vstavljanja svečnih vložkov
10 slik, umetniške fotografije z vinogradniško-kletarsko tematiko, format cca. A2, z v rustikalnem lesenem okvirju
5 keramičnih posod, max. premera 25-30 cm, max. globine 8-12 cm, v svetlih zemeljskih barvah, lahko tudi dekorirane

VPRAŠANJE
Spoštovani !
Glede na to da ni detajlnih popisov za segment 4 restavratorska dela ,nas zanima če v obrazec 3.1. ponudba vpišemo samo znesek. Lepa hvala.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 29.01.2019   14:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Pozivamo naročnika, da objavi natančnejšo specifikacijo in načrte opreme vinske kleti predvsem postavke 1-4.

lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je specifikaciji podal v predhodnih odgovorih.

VPRAŠANJE
Spoštovani.
V razpisni dokumentaciji je na obrazcu '3.9. ponudbeni predračun' navedeno, da se ponudbeni predračun nahaja v dokumentu "popis del s predračunom". Kateri dokument je tukaj mišljen, saj ga moramo izpolniti in priložiti oddani ponudbi!

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Mišljene so Excelove datoteke, ki se nahajajo na spletni strani naročnika.