Dosje javnega naročila 000365/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev upravljanja, čiščenja in fizičnega varovanja površin stavbe ter pripadajočega funkcionalnega zemljišča objekta na naslovih Dunajska cesta 104 in Kardeljeva ploščad 1 v Ljubljani
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 306.547,66 EUR

JN000365/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.01.2019
JN000365/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.02.2019
JN000365/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.03.2019
JN000365/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2019
JN000365/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2019
JN000365/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.05.2019
JN000365/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2019
JN000365/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000365/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 017-036071
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Masarykova cesta 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Srečko Kokelj
gp.mizs@gov.si
+386 14784743
+368 14005321

Internetni naslovi
http://www.mizs.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1652

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6049
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev upravljanja, čiščenja in fizičnega varovanja površin stavbe ter pripadajočega funkcionalnega zemljišča objekta na naslovih Dunajska cesta 104 in Kardeljeva ploščad 1 v Ljubljani
Referenčna številka dokumenta: 430-635/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79993000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev upravljanja, čiščenja in fizičnega varovanja površin stavbe ter pripadajočega funkcionalnega zemljišča objekta na naslovih Dunajska cesta 104 in Kardeljeva ploščad 1 v Ljubljani
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Upravljanje in vzdrževanje
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50700000
79993000
98395000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dunajska cesta 104 in Kardeljeva ploščad 1 v Ljubljani
II.2.4 Opis javnega naročila
Redno upravljanje celotne površine objekta in funkcionalnega zemljišča ter hišniška tehnično-vzdrževalna dela na skupnih prostorih in napravah objekta in na funkcionalnem zemljišču
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Čiščenje in urejanje
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dunajska cesta 104 in Kardeljeva ploščad 1 v Ljubljani
II.2.4 Opis javnega naročila
Čiščenje in urejanje skupnih prostorov, komunikacijskih površin in funkcionalnega zemljišča
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Fizično varovanje in receptorska služba
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dunajska cesta 104 in Kardeljeva ploščad 1 v Ljubljani
II.2.4 Opis javnega naročila
Fizično varovanje in receptorska služba
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej navedbe v besedilu razpisne dokumentacije "Povabilo in navodila za oddajo ponudbe"
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Glej navedbe v besedilu razpisne dokumentacije "Povabilo in navodila za oddajo ponudbe"

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.02.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.02.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.02.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Masarykova cesta 16
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.01.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.01.2019   08:25
VPRAŠANJE
Spošotvani,

ali lahko priložimo referenčna potrdila, ki smo jih pridobili za predhodni razpis, ki ste ga ustavili.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da.

Lep pozdrav!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
naročnik

Datum objave: 28.01.2019   08:28
VPRAŠANJE (iz predhodno ustavljenega postopka):
Pozdravljeni.

V kolikor je ponudnik že uspešno izvajal storitve za naročnika potem se na obrazec referenc lahko na spisku vpiše le ta navedba. Ali potem zadostuje le ta referenca?

LP
ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji (I. del, Povabilo) je pod točko 6.2.3.2 na 46. strani navedeno, da v primeru, da je gospodarski subjekt za naročnika že izvajal enakovredne storitve, kot so zahtevane v referencah, ni potrebno potrdilo referenčnega naročnika, temveč zadostuje navedba reference na spisku referenc.

Lep pozdrav!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
naročnik

Datum objave: 28.01.2019   08:31
VPRAŠANJE (iz predhodno ustavljenega postopka)
Pozdravljeni.

Prosimo pojasnite zakaj mora podizvajalec podpisati izjavo OBR:10 , če izvaja na primer le storitev VNC in se ga večino navedenih pogojev sploh ne tiče. V kolikor boste še naprej zahtevali takšno izjavo morate ustrezno spremeniti razpisno dokumentacijo in objaviti nekaj novih obrazcev. Torej prepoznati morate vsako delo, ki ga lahko opravi podizvajalec in mu ustrezno prilagoditi obrazec.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
V novem postopkom je določeno, da izjavo, Razpisni obrazec OBR:10 podpiše samo ponudnik in ponudnik v skupnem nastopu, v primeru skupne ponudbe.

Lep pozdrav!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
naročnik

Datum objave: 04.02.2019   10:47
VPRAŠANJE
Naprošamo za možnost dodatnega ogleda objektov iz razpisa

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Ponudniki si lahko ogledate objekta Dunajska cesta 104 in Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana ob poprejšnji najavi pri hišniku - vzdrževalcu na tel. št. 041645604.

Lep pozdrav!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
naročnik

Datum objave: 06.02.2019   12:28
Spoštovani,
obveščamo vas, da je na spletni strani naročnika spremenjena priponka in sicer v delu Razpisna dokumentacija pod tč. 4: obrazec ponudbeni predračun-specifikacija ponudbene cene OBR:2a.
V predhodnem obrazcu je bilo eno okence, namenjeno izpolnjevanju, po pomoti zaklenjeno in je sedaj ta nepravilnost odpravljena.

Vljudno prosimo, da pri pripravi ponudbe upoštevate nov obrazec predračuna.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
naročnik

Datum objave: 07.02.2019   15:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za umik zahteve po ISO standardu 14001 za sklop 2: Čiščenje in urejanje. Delodajalci smo z ZDR-1 zavezani k rednemu usposabljanju o varstvu pri delu in požarno varnostjo ter skrbi za zaposlene s preventivnimi zdravniškimi pregledi. K uporabi eko čistil pa na zavezuje Uredba o zelenem javnem naročanju. Tudi Ministrstvo za javno upravo je v razpisih za čiščenje veliko bolj kompleksnih objektov, umaknil zahtevo po ISO standardu. Zakon je nad plačljivim standardi kakovosti.
Pozivamo vas na umik zahteve po ISO standardu 14001 za potrebe čiščenja.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
S predložitvijo zahtevanega certifikata (oz. izjave v času oddaje ponudbe) izvajalec (oz. ponudnik) izkaže naročniku, da izvaja redno usposabljanje svojega osebja z namenom doseganja večje profesionalizacije (zdravstveni, varnostni in okoljski vidikih čiščenja, zaščita okolja) pri izvajanju na trgu ponujenih storitev, ki so hkrati tudi predmet tega JN.

Lep pozdrav!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
naročnik

Datum objave: 07.02.2019   15:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Kdaj je predviden pričetek del za posamezni skop?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pričetek del za vse sklope je predviden takoj po podpisu pogodbe, ki je, ob upoštevanju primernega časa za pregled ponudb in zakonski rokov, predviden konec mesec marca.

Lep pozdrav!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
naročnik

Datum objave: 12.02.2019   11:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim za spremenitev pogoja glede zahteve po ISO 14001, saj s tem pogojem omejujete konkurenco.

Ali pa spremenite pogoje tako, da lahko priložimo lastno izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zdravniških pregledov in varstva pri delu (tako kot je MJU pri dveh velikih razpisih) ali pa kot ste pri prejšnjem razpisu, ki ste ga razveljavili, da mora izbrani ponudnik ISO 14001 pridobiti v 90 dneh od podpisa pogodbe, v kolikor izbrani ponudnik nima ISO standarda.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo štel za izpolnjevanje pogoja, navedenega v Povabilu k oddaji ponudbe in navodilih za izdelavo ponudbe, v točki 6.2.1.3. (na 44. in 45. strani), tudi lastno izjavo ponudnika - izjava o usposobljenosti za opravljanje storitve, Razpisni obrazec OBR:8a, ki je bila dodana v predhodno ustavljenem postopku in jo je naročnik ohranil tudi v predmetnem postopku.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
naročnik

Datum objave: 12.02.2019   12:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Glede na to, da se javna naročila oddajajo preko portala e-jn nas zanima ali je še vedno treba oddati dokumentacijo na CD-ju? In sicer to piše v Obrazcu 2a - Specifikacijo ponudbe cene po naši ponudbi št. __ z dne __ tudi na priloženem CD ploščku v programu Excel.

Hvala, lp


ODGOVOR
Ponudnikom ni potrebno priložiti CD-ploščka, ker se navedeni razpisni obrazec naloži v eJN.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
naročnik


Datum objave: 14.02.2019   13:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali se lahko za finančno zavarovanje dobro izvedbo del predloži tudi kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, ki je po predpisih enakovredno bančni garanciji?

Hvala za odgovor in lep pozdravODGOVOR
Skladno z določili razpisne dokumentacije (poglavje 17.2) bo naročnik kot finančno zavarovanje od izbranega najugodnejšega ponudnika zahteval izročitev bančne garancije ali police kavcijskega zavarovanje zavarovalnice, ki morata biti unovčljiva na prvi poziv.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
naročnik