Dosje javnega naročila 000339/2019
Naročnik: PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Blago: CEMENT V RINFUZI ZA PRIPRAVO PEPELNIH MEŠANIC IN CEMENT V VREČAH ZA POTREBE V JAMI PV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 444.995,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000339/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.01.2019
JN000339/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.03.2019
JN000339/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.03.2019
JN000339/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.04.2019
JN000339/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2019
JN000339/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2019
JN000339/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2020
JN000339/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 08.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000339/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320
SI
Velenje
Slovenija
Marta Obrovnik
marta.obrovnik@rlv.si
+386 38996645
+386 35862190

Internetni naslovi
http://www.rlv.si
http://www.rlv.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/292705/PONUDBENA_DOKUMENTACIJA_cement.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/292705/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6672
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Iskanje in pridobivanje premoga ter drugih trdih goriv


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: CEMENT V RINFUZI ZA PRIPRAVO PEPELNIH MEŠANIC IN CEMENT V VREČAH ZA POTREBE V JAMI PV
Referenčna številka dokumenta: 190-NP-1185-2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava CEMENTA V RINFUZI ZA PRIPRAVO PEPELNIH MEŠANIC IN CEMENTA V VREČAH ZA POTREBE V JAMI PV po sklopih s sklenjenim okvirnim sporazumom za obdobje treh let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP A - CEMENT V RINFUZI ZA PRIPRAVO PEPELNIH MEŠANIC
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44111200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Na naslovu naročnika - Premogovnik Velenje, PREVZEMNO MESTO OPP, silos
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava CEMENTA V RINFUZI ZA PRIPRAVO PEPELNIH MEŠANIC s sklenjenim okvirnim sporazumom za obdobje treh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKOP B - CEMENT V VREČAH ZA POTREBE V JAMI PV
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44111200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Na naslovu naročnika - Premogovnik Velenje d.o.o.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava CEMENTA V VREČAH ZA POTREBE V JAMI PV s sklenjenim okvirnim sporazumom za obdobje treh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno in tehnično dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.02.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 36 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.02.2019   10:10
Kraj: Elektronsko odpiranje - portal e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
pooblaščene osebe - pooblastiloOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.01.2019   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo na vprašanja odgovoril do 29.1.2019 do 10. ure
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.01.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.01.2019   08:43
VPRAŠANJE
Ali je oddaja in odpiranje ponudb dejansko na Slovenski kulturni praznik dne 08.02.2019 ob 10.00 oz. 10.10?

ODGOVOR
Spoštovani,
portal deluje neodvisno na datum in uro.
Srečno!Datum objave: 29.01.2019   09:50
VPRAŠANJE
Če je prav razbrati iz razpisne dokumentacije, se račun izstavi po vsaki dobavi z valuto 120 dni?
Drži?
Rok za izstavitev računa po dobavi pa je?


ODGOVOR
Spoštovani,
Če je prav razbrati iz razpisne dokumentacije, se račun izstavi po vsaki dobavi z valuto 120 dni? DA
Drži? DA
Rok za izstavitev računa po dobavi pa je? 8 dni
Lep pozdrav in SREČNO!