Dosje javnega naročila 000424/2019
Naročnik: SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica
Storitve: Tehnično opazovanje pregradnih objektov HE na reki Soči in ČHE Avče za obdobje treh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 160.811,62 EUR

JN000424/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.01.2019
JN000424/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.03.2019
JN000424/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.05.2019
JN000424/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.05.2019

    JN000424/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
SI043
Nova Gorica
Slovenija
Erjavčeva ulica 20, Magda Zorn
magda.zorn@seng.si
+386 53396383
+386 53396315

Internetni naslovi
http://www.seng.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.seng.si/b2b/narocila/
ESPD: https://www.seng.si/b2b/narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6682
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tehnično opazovanje pregradnih objektov HE na reki Soči in ČHE Avče za obdobje treh let
Referenčna številka dokumenta: JN12/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Tehnično opazovanje pregradnih objektov HE na reki Soči in ČHE Avče za obdobje treh let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: HE Solkan, jez Ajba, jez Podselo, zgornji bazen ČHE Avče
II.2.4 Opis javnega naročila
Tehnično opazovanje pregradnih objektov HE na reki Soči in ČHE Avče za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
kot navedeno v DJN


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.02.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.02.2019   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.02.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.01.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.02.2019   12:06
VPRAŠANJE
»Spoštovani naročnik,

Prosimo vas, da nam podate odgovor, kaj se šteje kot opravljen strokovni izpit po veljavni zakonodaji za graditev objektov za tuji strokovni kader?

Hvala za odgovor in lep pozdrav«


ODGOVOR
Za tuji strokovni kader veljajo določila petega poglavja »Pogoji za opravljanje storitev in dejavnosti za tuje ponudnike in priznavanje poklicnih kvalifikacij« veljavnega Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID).Datum objave: 13.02.2019   12:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika opozarjamo na nezakonitost pogojev za kadrovsko sposobnost, ki so opredeljena v razpisni dokumentaciji (4.3), ter Zakonom o arhitekturni in inženirske dejavnosti (ZAID), ki opredeljuje kdo lahko izvaja poklicne naloge.

Namreč geodetske meritve, ki se bodo izvajale vsebuje poklicne naloge, ki jih sme v skladu z ZAID opravljati samo pooblaščeni inženirji s področja geodezije (v skladu s 4. in 5. členom ZAID).

Naročniku predlagamo, da je edino merilo pri kadrovski sposobnosti za Geodeta, da je pooblaščeni inženir s področja geodezije, ki izvaja poklicne naloge v skladu z ZAID ter, da ima vsaj 1 referenco v zadnjih 5 letih izvedbi pri izvedbo geodetskega spremljanja meritve visoke natančnosti na hidroenergetskem objektu.
Prosim za potrditev navedenega.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal pogojev za kadrovsko sposobnost (točka 4.3) v razpisni dokumentaciji.
Kot pojasnilo: pooblaščeni inženir izobrazba pridobljena po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.