Dosje javnega naročila 000392/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA OREHEK KRANJ, Zasavska cesta 53A, 4000 Kranj
Blago: Dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje 48 mesecev
ZJN-3: Odprti postopek

JN000392/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.01.2019
JN000392/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.01.2019
JN000392/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.02.2019
JN000392/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.02.2019
JN000392/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.03.2019
JN000392/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.03.2019
JN000392/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2019
JN000392/2019-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN000392/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN000392/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.11.2019
JN000392/2019-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.11.2019
JN000392/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2019
JN000392/2019-K07 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.12.2019
JN000392/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.01.2020
JN000392/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.03.2020
JN000392/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2020
JN000392/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2020
JN000392/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.06.2020
JN000392/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.09.2020
JN000392/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.12.2020
JN000392/2019-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.12.2020
JN000392/2019-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.03.2021
JN000392/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.03.2021
JN000392/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.05.2021
JN000392/2019-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.06.2021
JN000392/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2021
JN000392/2019-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.10.2021
JN000392/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2021
JN000392/2019-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.01.2022
JN000392/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.04.2022
JN000392/2019-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000392/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 018-037918
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA OREHEK KRANJ
Zasavska cesta 53A
4000
SI
Kranj
Slovenija
Darja.Hudobivnik@guest.arnes.si, Darja Hudobivnik
os.orehek@guest.arnes.si
+386 42019500
+386 42019520

Internetni naslovi
http://www.osorehek.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/292813/Objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7594
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje 48 mesecev
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje 48 mesecev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sladoledi
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sladoledi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki klavne živine
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Meso in mesni izdelki klavne živine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutnina in perutninski izdelki
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutnina in perutninski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjene ribe in ribje konzerve
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjene ribe in ribje konzerve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in drobno pekovsko pecivo
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh in drobno pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Slaščičarsko pecivo
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Slaščičarsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Sendviči
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sendviči
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Pica
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Pica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 43
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Suho sadje
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Suho sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 46
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže sadje
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže sadje hruške eko
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže sadje hruške eko
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveža zelenjava
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveža zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Da
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveža zelenjava
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveža zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveža zelenjava eko
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveža zelenjava eko
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 49
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Jabolka
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Jabolka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Krompir eko
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Krompir eko
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjena zelenjava
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirana zelenjava
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervirana zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Kompoti
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kompoti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sirupi, sokovi, nektarji in čokoladno sadne rezine
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadni sirupi, sokovi, nektarji in čokoladno sadne rezine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: Mlevski izdelki
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mlevski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: Testenine, zamrznjeni polizdelki iz moke in keksi
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Testenine, zamrznjeni polizdelki iz moke in keksi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: Čokoladno mlečni namazi
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Čokoladno mlečni namazi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostalo prehransko blago
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostalo prehransko blago
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: Čaji
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Čaji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: Kava
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Kava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: Dietni izdelki brez glutena in brez alergenov
Številka sklopa: 28
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dietni izdelki brez glutena in brez alergenov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: Dietni izdelki brez glutena, mleka, jajc, soje (GMJS)
Številka sklopa: 29
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dietni izdelki brez glutena, mleka, jajc, soje (GMJS)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostali dietni izdelki
Številka sklopa: 30
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostali dietni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološki mlečni izdelki
Številka sklopa: 31
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološki mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološka jajca
Številka sklopa: 32
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološka jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološko meso - mlada govedina
Številka sklopa: 33
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološko meso - mlada govedina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološki kruh in pecivo
Številka sklopa: 34
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološki kruh in pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološke češnje
Številka sklopa: 35
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološke češnje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 36

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološke jagode
Številka sklopa: 36
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološke jagode
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 37

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološki kaki
Številka sklopa: 37
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ekološki kaki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.03.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.03.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.02.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA OREHEK KRANJ
Zasavska cesta 53A
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.01.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.01.2019   18:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


Ali je možno točneje definirati za katero vrsto osliča se povprašujete?
Namreč na tržišču obstaja veliko različnih kvalitet osliča.
Prosim vas za informacijo kateri je za vas primeren:
Merlucius hubbsi - argentinski oslič ali
Theragra chalcogramma - aljaški polak oziroma
Katera druga vrsta?

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Naročnik naroča Theragra chalcogramma - aljaški polak. Ponudniki naj to zahtevo upoštevajo pri pripravi ponudbe.


Datum objave: 28.01.2019   10:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo sporočite ali obrazec "Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti" zgolj parafiramo, brez da jo izpolnjujemo?

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani,

ponudnik bo predložil zavarovanje za dobro izvedbo šele po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, vsled česar v ponudbi skladno z Navodili ponudnikov predloži tako i podpisano Izjavo o izročitvi menice, kakor podpisan in ožigosan Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s čimer izraža soglasje k vsebini.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji smo zasledili, da želi naročnik zavarovanje za resnost ponudbe za vsak sklop posebej.

Prosimo naročnika naj sporoči, če mu zadošča ena menica za vse sklope, za katere oddajamo ponudbo.

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani, naročnik je v Navodilih jasno navedel, da v kolikor se ponudnik prijavlja za več sklopov hkrati, mora v ponudbi predložiti ločene menične izjave s priloženo bianko menico za vsak sklop posebej.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Spoštovani,

v posameznih sklopih je naročnik dopustil največje možno odstopanje (navedeno v EXCELL) tabeli. Ponudnik mora podati ceno za artikel, ki ga ponuja.VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji na strani 31 navajate, da je dobavitelj dolžan tudi redno brezplačno odvažati vso povratno in nepovratno embalažo.


Naše podjetje (kakor večina ponudnikov) ni registrirano za odvoz nepovratne embalaže, ki je komunalni odpadek, za to imamo z ustreznimi podjetji, ki se s tem ukvarjajo, podpisane pogodbe.

Prosimo, da ustrezno spremenite razpisno dokumentacijo, ker menimo, da od nas ponudnikov tega ne morete zahtevati.
Vsa odpadna embalaža šol, vrtcev, domov in drugih ustanov je komunalni odpadek.
Naša vozila so skladna s HACCP-om, zato ne moremo v vozilih, s katerimi vršimo dostavo živil, opravljati tudi dejavnosti odvoza komunalnih odpadkov.
Upamo, da naročnik to razume, saj bi morali torej imeti posebna vozila za odvoz odpadkov - embalaže.

Zato pozivamo naročnika, da popravi in izbriše zahtevo za odvoz nepovratne embalaže, to namreč lahko zahteva le za POVRATNO EMBALAŽO.ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik ne bo spreminjal dane zahteve, poslovna odločitev posameznega ponudnika pa je, ali bo tovrstno zahtevo sprejel in na kakšen način bo zahtevo v praksi izvajal.
Datum objave: 30.01.2019   10:35
VPRAŠANJE
Sporazum se sklepa za obdobje 48 mesecev. Zanima nas, če boste ponudnike po preteku 12 mesecev pozvali k predložitvi novih predračunov.

ODGOVOR

Naročnik je podal jasna pravila glede odpiranja konkurence v 1. točki Navodil ponudnikom in okvirnem sporazumu in bo odpiral konkurenco po potrebi in različno v različnih sklopih, ravnotako pa je naročnik določil pravilo v primeru izvajanja okvirnega sporazuma z enim ponudnikom.
VPRAŠANJE
1. sklop mleko in mlečni izdelki
40 sirni namaz z zelenjavo, 3/1
Želimo, da zmanjšate gramaturo izdelka in sicer od 50 do 140g, 150g, ker nobena slovenska mlekarna ne proizvaja tega izdelka v taki gramaturi.

ODGOVOR
Naročnik je določil dopustna odstopanja in zahteve ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
1 sklop mleko in mlečne izdelki
23 sir poltrdi polnomastni, 45 % m.m. v suhi snovi, edamec ipd. rezan na rezine debeline cca 2 mm
24 sir poltrdi polnomastni, 45 % m.m. v suhi snovi, gauda ipd. rezan na rezine debeline cca 2 mm
25 sir poltrdi polnomastni, 45 % m.m. v suhi snovi, Jošt ipd. rezan na rezine debeline cca 2 mm
26 sir poltrdi polnomastni, 45 % m.m. v suhi snovi, trapist ipd. rezan na rezine debeline cca 2 mm
27 sir poltrdi pol mastni, 25 % m.m. v suhi snovi, Šmarski Rok ipd. rezan na rezine debeline cca 2 mm
28 sir poltrdi četrt mastni, 15 % m.m. v suhi snovi, Lahki Jošt, Livada ipd. rezan na rezine debeline cca 2 mm

Prosimo, da zahtevo po rezanih sirih na rezine umaknete, ker nobena slovenska mlekarna ne zagotavlja rezanje sirov oz. nima zato potrebnih kapacitet oz. strojev in usposobljenih delavcev za rezanje sirov, sicer bo ta razpis padel.ODGOVOR
Naročnik je zahtevo po rezanih sirih določil glede na lastne objektivno opravičljive potrebe, hkrati pa pojasnjuje, da že vrsto let dobavlja rezane sire, vsled česar gre vaš očitek, da noben ponudnik tega ne ponuja zavrniti kot neutemeljene.

VPRAŠANJE
1. sklop MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
4 pasterizirano mleko, nehomogenizirano, najmanj 3,2 % m.m., 10/1
Ta artikel ima samo ena mlekarna, zato prosimo za nov podsklop ali pa spremembo artikla iz nehomogeniziranega v homogeniziranega.
5. člen ZJN 3 govori o načelu zagotavljanja konkurence med ponudniki, naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki, po določbi 7.člena ZJN 3 (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) pa mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov, ni razlikovanja. Zato pričakujemo popravek predračuna.

ODGOVOR

Naročnik je zahtevo določil glede na lastne objektivno opravičljive potrebe, hkrati pa pojasnjuje, da že vrsto let dobavlja mleko kot je opredeljeno v tehničnih zahtevah. Skladno z ustaljeno pravno prakso DKOM pa še dodajamo, da je Državna revizijska komisija je že večkrat opozorila, da načela zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3) ni mogoče interpretirati v smislu zahteve po vzpostavljanju konkurenčnosti tudi na tistih področjih in/ali v tistih primerih, ko te iz upravičenih razlogov ni mogoče doseči. Prav tako tudi načela enakopravnosti v pravu javnih naročil ni mogoče razumeti kot absolutne kategorije. Enakopravnost namreč ne pomeni, da mora naročnik vsem potencialnim ponudnikom omogočiti dejansko enak položaj v postopku oddaje javnega naročila. Nasprotno, pravo praviloma ne sme neposredno vplivati na razmerja na trgu z ukrepi, ki bi povzročala ekonomsko ali dejansko enakost. Zaradi različnih ekonomskih, tehničnih, kadrovskih in tudi naravnih danosti je dejanski položaj ponudnikov in njihovih ponudb različen, prednosti, ki jih te dajejo, pa je dovoljeno in pogosto celo gospodarno upoštevati. Zato zgolj dejstvo, da naročnik z določeno zahtevo razlikuje ponudnike, še ne pomeni, da bi bila takšna zahteva že sama po sebi diskriminatorna. V naravi same zahteve je, da ponudnike razvršča na tiste, ki določeno zahtevo izpolnjujejo in je zato njihovo ponudbo mogoče obravnavati kot dopustno (takšno, ki ustreza potrebam in zahtevam naročnika), ter tiste, ki te zahteve ne izpolnjujejo in zato ne morejo sodelovati v postopku oddaje javnega naročila. Naročniki so zato v postopkih oddaje javnih naročil upravičeni postavljati zahteve, ki imajo za posledico razlikovanje ponudnikov, vendar le iz razlogov, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila in so objektivno opravičljivi. .


Datum objave: 13.02.2019   12:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
imamo nekaj vprašanj:
SKLOP 26: ČAJI
3 čaj, hibiskus, filter vrečke, 1/1 ali lahko ponudimo šipek hibiskus
1 čaj, bezeg, filter vrečke po cca 2 g, 1 zavitek po cca 45 g ali lahko 1 zavitek 30g, 1001 cvet
3 čaj, hibiskus, filter vrečke po cca 2 g, 1 zavitek po cca 45 g ali lahko ŠIPEK HIBISKUS f20, 60g
5 čaj, meta, filter vrečke po cca 2 g, 1 zavitek po cca 45 g ali lahko f20, 30g
6 čaj, planinski, filter vrečke po cca 2 g, 1 zavitek po cca 45 g ali lahko f40 , 88g 1001cvet
8 čaj, otroški, filter vrečke po cca 2 g, 1 zavitek po cca 45 g ali lahko f25 60gHvala za odgovore!

ODGOVOR


Naročnik zahtev glede gramaže ne bo spreminjal, lahko pa ponudite čas hibiskus šipek.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni zanima nas ali lahko ponudimo, druge gramature preračunano na vašo enoto mere?
sokovi:
19 nektar breskev, min. 50 % sadni delež, 1/1 ali lahko 42% sadni delež
27 ledeni čaj, 1/4 ali lahko ponudimo 200ml

SKLOP 20: KOMPOTI
3 kompot marelica, polovičke marelic, 3/1 ali lahko ponudimo 2,5kg
2 kompot hruška, polovičke hrušk, 3/1 ali lahko ponudimo 850g ali pa 2,5 kg
6 kompot jagoda, 820 g ali lahko ponudimo 2,5 kg
SKLOP 19: KONZERVIRANA ZELENJAVA
1 džuveč, 4/1 ali lahko 2,5kg
7 paradižnik mezga, 4/1 ali ste mislili paradižnikov koncentrat, mezga 4kg ne obstaja (ali lahko ponudimo sledeče: pelati 400g, parad. koščki 400g pelati 2,55kgali 2,490kg, koščki 4,1kg, pasirani 680g ali 500g
10 paradižnikovi pelati, 2,5/1 kaj pomeni ali je to 2,5 kg

Hvala za odgovore!

ODGOVOR
Naročnik tehničnih zahtev ne spreminja, ponudnik mora ponuditi artikle, skladne s tehničnimi zahtevami naročnika.
v postavki 7 se lahko ponudi mezga ali paradižnikov koncetrat

VPRAŠANJE
Pozdravljeni , ali vam v sklopu lahko ponudimo drugačno pakiranje preračunano na vašo enoto mere?
SKLOP 22: MLEVSKI IZDELKI
1 čokolino, 1800 g 1 ali lahko ponudimo 1kg

ALI 1/1 POMENI 1KG, 1L
ALI 3/1 POMENI 3 KG
ALI 1/5 POMENI 0,2 DLODGOVOR

Npr: mleko in tekočine merska enota je liter
1/1 POMENI 1 L
10/1 POMENI 10 L
1/5 POMENI 0,2 L oz. 2 dl

Npr: mlevski izdelki merska enota je kg
1/1 POMENI 1 KG
3/1 POMENI 3 KGVPRAŠANJE
Sklop 5: zamrznjene ribe:
- losos file brez kože: želite cel file ali porcije?
- morski pes: mislite kotlet?
- vitki som file: želite, da je pakiranje iqf (vsak file posebej) ali interfoliran (zamrznjen v bloku)

Lp

ODGOVOR
Pod zaporedno št. 1 in 2 je jasen opis, ali mora imeti losos kožo ali ne.
Zahteva se morski pes kotlet, interfoliranVPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas ali lahko ponudimo drugačne gramature od zahtevanih in preračunamo na vašo enoto mere?
SKLOP 24: ČOKOLADNO MLEČNI NAMAZI
1 čokoladno mlečni namaz, 2,9 kg ali lahko ponudimo 2kg
2 čokoladno mlečni namaz, 28 g viki 20g, nutela 15g to so gramature ki obstajajo ali lahko ponudimo 20g

Hvala za odgovor!


ODGOVOR
Naročnik ne spreminja zahtev in ponudniki morajo ponuditi blago, z lastnostmi, kot izhajajo iz popisa

VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas kaj vam lahko ponudimo pri spodnjih artiklih?
SKLOP 25: OSTALO PREHRANSKO BLAGO
1 ajvar, 680 g ali lahko 650g
13 margarina, 0,5 kg, rama ali enakovredna ali lahko 250g
14 margarina, dietna, 0,25 kg ali ste mislili margarina light/lahka, če ne katero dietno?
15 napolitanke, čokoladne, Kraš ali enakovredne, 30 g ali lahko 50g nugat
29 čokolada s celimi lešniki, 300 g ali lahko 100g
31 kakav, grenki, z min. 20 % deležem kakava, 1/1 ali lahko 100g
32 marmelada, marelična, Belsad ali enakovredna, 3/1, tako velika pakiranja vsebujejo konzervanse ali ponudimo manjše pakiranje ali želite s konzervansi?
34 marmelada, mešana, 20 g tako velika pakiranja vsebujejo konzervanse ali lahko ponudimo?
35 marmelada, mešana, 3/1 tako velika pakiranja vsebujejo konzervanse ali ponudimo manjše pakiranje ali želite s konzervansi?
36 marmelada, jagodna, 20 g tako velika pakiranja vsebujejo konzervanse ali lahko ponudimo?
33 marmelada, marelična, min. 40 % sadni delež, 800 g ali lahko 840g s 30% sadnim deležem
39 poper, mleti, 1 /1 ali 1/1 pomeni 1kg
44 riž, Olimp ali enakovredni, 1/1 ali vam lahko ponudimo dolgozrnatega ali okroglozrnetega?
45 riž, Bali ali enakovredni, 5/1 ali lahko ponudimo RIŽ DOLGOZ.RJ.BALI 10KG ali RIŽ BALI MLEČ.RIŽ 10KG, RIŽ BALI BE.OKR.1KG (ali želite dolgozrnati ali okroglozrnati.)
48 kus kus, 1/1 ali lahko ponudimo 5kg ali 500g


Hvala za odgovore!

1 ajvar- ponudnik lahko ponudi 650 g ajvar.
13- margarina - naročnik ne spreminja zahteve
14 margarina dietna pomeni margarina brez laktoze
15 napolitanke, čokoladne, Kraš ali enakovredne, - naročnik ne spreminja zahteve
29 čokolada s celimi lešniki, naročnik ne spreminja zahteve
31 kakav, grenki, z min. 20 % deležem kakava, 1/1 naročnik ne spreminja zahteve
32 marmelada, marelična, Belsad ali enakovredna, 3/1, naročnik ne spreminja zahteve

34 marmelada, mešana, 20 g naročnik ne spreminja zahteve

35 marmelada, mešana, 3/1 naročnik ne spreminja zahteve

36 marmelada, jagodna, 20 g naročnik ne spreminja zahteve

33 marmelada, marelična, min. 40 % sadni delež, 800 g naročnik ne spreminja zahteve

39 poper, mleti, 1 /1 - pomeni 1kg
44 riž, Olimp ali enakovredni, 1/1- ponudnik mota ponuditi okroglozrnatega
45 riž, Bali ali enakovredni, 5/1 ali lahko ponudimo - ponudnik mora ponuditi riž rjavi dolgozrnati
48 kus kus, 1/1 naročnik ne spreminja zahteveODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima me ali vam lahko namesto goveje paštete ponudimo jetrno?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ponudnik mora ponuditi govejo jetrno pašteto.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko ponudimo drugačne gramature od zahtevanih, preračunano na vašo enoto mere.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
V nekaterih sklopih je naročnik dopustil odstopanje od zahtevanih gramaž. Samo v tistih sklopih lahko ponudniki podajo gramaturo, ki v dopustnih mejah odstopa od zahtevane oziroma pri tistih artiklih, kjer bo naročnik to eksplicitno dopustil

VPRAŠANJE
Sklop 18
artikel 3: želite rumen ali zelen stročji fižol ali morda zelenega ploščatega?
artikel 6: želite korenje rezano na kocke ali na rezine ali julienne ali morda baby korenje?
artikel 8: želite špinačo list v bloku ali v briketih?


ODGOVOR
Naročnik je v popisu jasno navedel, da je predmet ponudbe
artikel 3: zelen stročji fižol
artikel 6: želite korenje rezano na kocke
artikel 8: špinača pa je zahtevana : zamrznjena špinača, list, 2,5/1, postavka 9 zamrznjena špinača, pasirana, briketi, 2,5/1VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prvič se želimo prijaviti na vaš razpis.
Zanima nas, ali smo pravilno razumeli navodila za točkovanje, in sicer: cena prinese od 85-100 točk, kakovost pa od 0-15 točk?

Najlepša hvala za odgovor.

ODGOVOR

Glede na formulo in dano utež prinese merilo kakovosti 15 % utež. V kolikor ponudnik ne ponudi živil iz shem kakovosti predstavlja celoto za izračun točk po merilu cena.


Datum objave: 13.02.2019   12:11
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima nas ali vam menice in menične izjave pošljemo po pošti do roka za oddajo ponudb?

Hvala za dogovor.

ODGOVOR

Naročnik ni določil način dostave menice, zahteva pa da mora menična izjava skupaj z menico do roka za oddajo ponudbe v fizični obliki prispeti na naslov naročnika, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil kot nepravočasno in posledično nedopustno ponudbo!


Datum objave: 13.02.2019   12:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Radi bi oddali skupno ponudbo, ker se drugače ne moremo javiti na razpis.

Prosimo pa vas, če lahko vsak partner zase izstavlja dobavnice in račune ter da se plačilo izvrši za vsakega partnerja posebej, ker imamo tak sistem, da nam ne omogoča plačila preko nosilca posla, kot ste zapisali v razpisni dokumentaciji na strani 10?

Najlepše se vam zahvaljujemo za razumevanje in lepo pozdravljeni


ODGOVOR

Spoštovani,

v kolikor ponudnik nastopi s skupno ponudbo mora biti iz ponudbe o skupnem nastopu razvidno, katere dobave prevzema posamezni partner in način plačila (lahko se izvedejo plačila neposredno posameznemu partnerju).


Datum objave: 13.02.2019   12:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sklop 5: zamrznjene ribe in ribje konzerve:

Vljudno prosimo, če lahko razdelite ta sklop in sicer, da so artikli s postavko 9,10 in 11 v svojem sklopu. Namreč, veliko ponudnikov ponuja samo konzervirano ribo in nekateri le zamrznjeno - da pa imajo oboje, sta v Sloveniji maksimalno dva ponudnika. Tako boste povečali svoje možnosti za čim boljši izbor ponudnika.

Hvala za razumevanje!

ODGOVOR


Spoštovani, naročnik ne spreminja razpisne dokumentacije na predlagani način.

Datum objave: 15.02.2019   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Radi bi preverili pri sklopu 3 MESO IN MESNI IZDELKI KLAVNE ŽIVINE, kjer povprašujete po govedini oz. mladi govedini, ali zahtevate meso slovenskega porekla oz. ali je SLOVENSKO POREKLO pogoj?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Naročnik skladno z načelom enakopravne obravnave ponudnikov ne omejuje izvora mesa, si pa želi pridobiti čimveč mesa slovenskega izvora.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas:
SKLOP 3 MESO IN MESNI IZDELKI KLAVNE ŽIVINE
20.Telečji kare, sveže - s kostjo ali brez kosti?
26.Meso mleto goveje- stegno ali pleče?
27.Meso mleto svinjsko- stegno ali pleče?
35.Kranjske klobase - s certifikatom ali brez?

Hvala za odgovore!

ODGOVOR
20.Telečji kare, sveže - s kostjo
26.Meso mleto goveje- stegno
27.Meso mleto svinjsko- stegno
35.Kranjske klobase - s certifikatom

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko ponudimo drugačno gramaturo od zahtevane?

SKLOP 23: TESTENINE, ZAMRZNJENI POLIZDELKI IZ MOKE IN KEKSI

37 keksi albert ali podobni, pakirani, 30 g ali lahko 50g
35 keksi, brizgani, 350 g ali lahko 800g
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ponudnik mora ponuditi blago, kot je zahtevano v razpisu.


VPRAŠANJE

Pozdravljeni,
zanima nas če lahko ponudimo spodnje gramature , preračunano na vašo enoto mere?

SKLOP 23: TESTENINE, ZAMRZNJENI POLIZDELKI IZ MOKE IN KEKSI
1 testenine, polžki, z 20 % jajčnim deležem, 2/1 ali lahko 750g
3 testenine, široki rezanci, z 20 % jajčnim deležem, 5/1 ali lahko 500g
5 testenine, špageti, Barilla ali enakovredni, z 20 % jajčnim deležem, 3/1, testenina barilla nimajo jajc ali želite z jajci ali brez
6 testenine, špageti, z 20 % jajčnim deležem, Barilla ali enakovredni, 5/1, testenina barilla nimajo jajc ali želite z jajci ali brez
9 vlivanci, z 20 % jajčnim deležem, 5/1 ali lahko 2kg
10 jušni rezanci z 20 % jajčnim deležem, 2/1 kg ali lahko 500g
13 testenine rižek, z 20 % jajčnim deležem, 1 kg ali lahko 500g
14 zvezdice za juho, z 20 % jajčnim deležem, 2/1ali lahko 5kg
15 ribana kaša, z 20 % jajčnim deležem, 2/1 ali lahko 500g
16 mlinci, 1/1 ali lahko 2kg
20 zamrznjeni marelični cmoki, 1/1 ali lahko 2,5kg
21 zamrznjeni slivov cmoki, 2/1 ali lahko 1kg
22 zamrznjeni svaljki, 2/1 ali lahko 1kg
23 zamrznjeni svaljki s skuto, 2/1 ali lahko 500g
24 ajdovi štruklji s skuto, 1/1ali lahko 400g
25 orehovi štruklji, 1/1 ali lahko 500g
26 skutini štruklji, domači, 1/1 ali lahko 600g
27 kaneloni s sirom, 0,8 kg ali lahko 400g ali lahko sir in šunka
30 vlečeno testo, 5 kg ali lahko 1kg
33 palačinke, zamrznjene, 1,2 kg/zavitek ali lahko 500g
36 keksi, lincer, 350 g ali lahko 500g


kaj pomeni 2/1 ali to pomeni do 2kg?
Hvala za odgovore!
ODGOVOR
Ponudnik mora ponuditi blago, kot je zahtevano v razpisu. V postavki 6 je jaso naveden delež jajc.
Glede eno mere je bilo že pojasnjeno.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas ali lahko ponudimo drugačna pakiranja od zahtevanih, preračunali bi jih na vašo enoto mere?
SKLOP 25: OSTALO PREHRANSKO BLAGO
20 olje, bučno, 100 % ekstra kvaliteta, 1/1 ali lahko 0,5l, kaj pomeni 100% ekstra kvaliteta
32 marmelada, marelična, Belsad ali enakovredna, 3/1, vse marmelade te velikosti vsebujejo konzervanse ali vseeno želite to velikost?
35 marmelada, mešana, 3/1 ali lahko 5kg (vse marmelade teh velikosti imajo konzervanse, ali vseeno želite tako velika pakiranja?)
32 marmelada, marelična, Belsad ali enakovredna, 3/1, ali lahko 5kg (vse marmelade teh velikosti imajo konzervanse, ali vseeno želite tako velika pakiranja?)
33 marmelada, marelična, min. 40 % sadni delež, 800 g ali lahko ponudimo 50% sadni delež 700g
34 marmelada, mešana, 20 g ali lahko ponudimo okus marelica in okus jagoda
37 med, cvetlični, 1/1 ali lahko 900g
ali v tem primeru 1/1 pomeni pakiranje v literskem kozarcu ali teža 1kg?

Hvala za odgovore!

ODGOVOR

Ponudnik mora ponuditi blago, kot je zahtevano v razpisu.
V postavki 37 lahko ponudnik ponudi med teže 900 g.
V postavki 34 lahko ponudite okus marelica in okus jagodaVPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za odgovore na spodnja vprašanja:

SKLOP 10: BUREK
1 burek sirov, pečen, vroč, 0,13 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 150g ali 100g ?

2 burek sirov, pečen, vroč, 0,22 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 250g ?

SKLOP 8: SENDVIČI
1 sendvič mali, pakiran, 0,09 kg, (štručka, 2 rezini šunke, rezina sira, kumarica)
Vam lahko ponudimo gramaturo 95g ?
4 sendvič, pakiran, 0,17 kg, (žemlja ali štručka, 3 rezine šunke, rezina sira, kumarica)
Vam lahko ponudimo s piščančjo salamo in pletenko?
6 sendvič s suho salamo, pakiran, 0,15 kg, (žemlja ali štručka, 5-6 rezin salame, rezina sira, kumarica)
Vam lahko ponudimo gramaturo 130g ali 200g ali samo goveja salama 140g ?

Najlepša vam hvala za odgovore in lepo pozdravljeni


ODGOVOR

Ponudnik mora ponuditi blago, kot je zahtevano v razpisu.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas ali je potrebno ponuditi vse artikle v sklopu, SKLOP 28: DIETNI IZDELKI BREZ GLUTENA IN BREZ ALERGENOV?
Hvala za odgovor

ODGOVOR

Kot jasno izhaja iz razpisne dokumentacije je odgovor pritrdilen.


Datum objave: 18.02.2019   08:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop 5: sardine v olju: ali je lahko pakiranje drugačno kot pa 800 g? Kakšno je sprejemljivo?

Lp

ODGOVOR
Naročnik zahteva pakiranje, kot določeno v razpisu.

VPRAŠANJE
Sklop 5: ali je pod ribjo pašteto mišljena turistična pašete?

Lp

ODGOVOR
Naročnik zahteva ribjo pašteto z lastnostmi določenimi v popisu, poimenovanje paštete ni omejeno.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

sklop 5: ali je lahko tuna v vrečki - 1000 g pakiranje?

Lp

ODGOVOR
Naročnik zahteva pakiranje, kot določeno v razpisu.Datum objave: 20.02.2019   18:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 21: SADNI SIRUPI, SOKOVI, NEKTARJI IN ČOKOLADNO SADNE REZINE
2 sirup, 100 % pomaranča, 5/1- izdelek ne obstaja. Lahko pa vam ponudimo Zgoščen pomarančni sok z min. 65 % sadnim deležem pakiran po 5 L ali 100% sadni sirup BEZEG, brez sladkorja konzervansov, barvil in citronske kisline pakiran po 5 L. Prosim sporočite kaj ponudimo.


ODGOVOR
Ponudnik mora ponuditi blago, kot navedeno v popisu oziroma zgoščen pomarančni sok z min. 65 % sadnim deležem pakiran po 5 L

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V kakovostnih zahtevah imate glede konzervirane zelenjave na strani 53 napisane različne zahteve in sicer:

- Prepovedana sta barvanje in aromatiziranje izdelkov, konzervansi in umetna sladila.
- Konzervirana živila morajo vsebovati le vrsto in količino posameznega aditiva v skladu z veljavnimi predpisi.
- KONZERVIRANA ZELENJAVA: Pri predelavi se smejo uporabljati samo tisti aditivi (v količinah), ki jih dovoljuje pravilnik. Prepovedana sta barvanje in aromatiziranje izdelkov, prav tako niso dovoljeni konzervansi.
- Prepovedana sta barvanje in aromatiziranje izdelkov, konzervansi in umetna sladila. Konzervirana živila morajo vsebovati le vrsto in količino posameznega
aditiva v skladu z veljavnimi predpisi.

Prosimo, da dovolite sledečo zahtevo:
- Konzervirana živila morajo vsebovati le vrsto in količino posameznega aditiva v skladu z veljavnimi predpisi,
saj večina konzerviranih živil vsebuje citronsko kislino, ki pa je aditiv.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Konzervirana živila morajo vsebovati le vrsto in količino posameznega aditiva v skladu z veljavnimi predpisi, v kolikor je citronska kislina dopusten aditiv skladno s pravilnikom je lahko uporabljena.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
SKLOP 25: OSTALO PREHRANSKO BLAGO
14 margarina, dietna, 0,25 kg ali lahko ponudimo maslo brez laktoze 125g?


15 napolitanke, čokoladne, Kraš ali enakovredne, 30 g prosim za pomoč, kaj ste imeli v mislih?
Kraš ima 50g napolitanke tortica(napolitanka) je 25g, Mannerjevo pakiranje je 75g, imamo pa še 31g pakiranje če vam ustreza?


16 napolitanke, čokoladne, Kraš ali enakovredne, 1/1 ali lahko 800g

31 kakav, grenki, z min. 20 % deležem kakava, 1/1 ali želite kakav za pitje ali za izdelavo slaščic?

SKLOP 24: ČOKOLADNO MLEČNI NAMAZI
2 čokoladno mlečni namaz, 28 g prosim za pomoč, kateri proizvajalec ima 28g pakiranje?

SKLOP 23: TESTENINE, ZAMRZNJENI POLIZDELKI IZ MOKE IN KEKSI
3 testenine, široki rezanci, z 20 % jajčnim deležem, 5/1 ALI LAHKO PONUDIMO 2KG PEČJAKOVE
31 testo za lasanjo, predkuhano, 1/1 ali lahko 2,5 kg
25 orehovi štruklji, 1/1 ali lahko 500g pečjak

SKLOP 20: KOMPOTI
1komt breskev, plovičke breskev, 3/1 ali lahko ponudimo 2,6kg

Hvala za odgovore!


ODGOVOR
SKLOP 25: OSTALO PREHRANSKO BLAGO
14 margarina, dietna, 0,25 kg ali lahko ponudimo maslo brez laktoze 125g? kot določeno v popisu, oziroma dopustno je 10% odstopanje od določene gramaže.15 napolitanke, čokoladne, Kraš ali enakovredne, 30 g prosim za pomoč, kaj ste imeli v mislih?
Kraš ima 50g napolitanke tortica(napolitanka) je 25g, Mannerjevo pakiranje je 75g, imamo pa še 31g pakiranje če vam ustreza?


16 napolitanke, čokoladne, Kraš ali enakovredne, 1/1 ali lahko 800g- kot določeno v popisu

31 kakav, grenki, z min. 20 % deležem kakava, 1/1 ali želite kakav za pitje ali za izdelavo slaščic?- kot določeno v popisu

SKLOP 24: ČOKOLADNO MLEČNI NAMAZI
2 čokoladno mlečni namaz, 28 g prosim za pomoč, kateri proizvajalec ima 28g pakiranje? - kot določeno v popisu, oziroma dopustno je 10% odstopanje od določene gramaže.

SKLOP 23: TESTENINE, ZAMRZNJENI POLIZDELKI IZ MOKE IN KEKSI
3 testenine, široki rezanci, z 20 % jajčnim deležem, 5/1 ALI LAHKO PONUDIMO 2KG PEČJAKOVE kot določeno v popisu,
31 testo za lasanjo, predkuhano, 1/1 ali lahko 2,5 kg- kot določeno v popisu,
25 orehovi štruklji, 1/1 ali lahko 500g pečjak- kot določeno v popisu,

SKLOP 20: KOMPOTI
1komt breskev, plovičke breskev, 3/1 ali lahko ponudimo 2,6kg- kot določeno v popisu, dopustno je 10% odstopanje od določene gramaže.


VPRAŠANJE

Pozdravljeni, za spodnje čaje piše cca 45g torej lahko gramatura odstopa?!
čaj, bezeg, filter vrečke po cca 2 g, 1 zavitek po cca 45 g
čaj, hibiskus, filter vrečke po cca 2 g, 1 zavitek po cca 45 g
čaj, lipa, filter vrečke po cca 2 g, 1 zavitek po cca 45 g
čaj, meta, filter vrečke po cca 2 g, 1 zavitek po cca 45 g
čaj, planinski, filter vrečke po cca 2 g, 1 zavitek po cca 45 g
čaj, sadni, filter vrečke, 1/1
čaj, otroški, filter vrečke po cca 2 g, 1 zavitek po cca 45 g

3 čaj, hibiskus, filter vrečke po cca 2 g, 1 zavitek po cca 45 g
-lahko ponudimo 40 g ali 50g ali 60g, če ne želite teh gramatur prosim Povejte kateri proizcvajalec ima 45g
- ali lahko ponudimo hibiskus šipek

1 čaj, bezeg, filter vrečke po cca 2 g, 1 zavitek po cca 45 g v tej gramaturi obstaja bezeg limona ali lahko ponudimo to?

Hvala za odgovore!
ODGOVOR
Naročnik je že odgovoril na vprašanje v zvezi z zahtevami čajev, ponudnika napotujemo na ogled že objavljenih vprašanj

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na to, da pri vseh čajih manjšega pakiranja piše cca 45g me zanima kolikšno odstopanje dovolite?

8 čaj, otroški, filter vrečke po cca 2 g, 1 zavitek po cca 45 g npr ali lahko 2,4 g zavitek 60g
Hvala za odgovor!


ODGOVOR
Naročnik je že odgovoril na vprašanje v zvezi z zahtevami čajev, ponudnika napotujemo na ogled že objavljenih vprašanj


VPRAŠANJE
Pozdravljeni ,

27 čokolada, jedilna, 0,5 kg ali vam lahko ponudimo 200 ali pa 350g?
Hvala za odgovor!

ODGOVOR

Ponudnik mora ponuditi blago kot je določeno v popisu.
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kaj vam pomeni ekstra kvaliteta, 20 olje, bučno, 100 % ekstra kvaliteta, 1/1 ali ste imeli v mislih kakšno specifično znamko?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Ponudnik mora ponuditi blago kot je določeno v popisu, naročnik ni imel v mislih nobene znamke.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas kateri artikel ste imeli do sedaj 2 čokoladno mlečni namaz, 28 g , take gramature namreč ne najdemo in rabimo namig.

Hvala


ODGOVOR

Ponudnik mora ponuditi blago kot je določeno v popisu
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1 čokolino, 1800 g ali lahko ponudimo 1kg


Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Ponudnik mora ponuditi blago kot je določeno v popisu

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

5 kompot ananas, koščki, 3/1 ali lahko ponudimo 3,06kg
Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Ponudnik mora ponuditi blago kot določeno v popisu, dopustno je 10% odstopanje od določene gramaže.VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kaj pomenijo merske enote:

sklop sokovi 1/4
sklop kompoti 3/1


Hvala za odgovor!

ODGOVOR

Kot že pojasnjeno se merske enote nanašajo na l pri artiklih, ki so v volumnu.
Npr: mlevski izdelki merska enota je kg
1/1 POMENI 1 KG
3/1 POMENI 3 KG
Npr: mleko in tekočine merska enota je liter
1/1 POMENI 1 L
10/1 POMENI 10 L
1/5 POMENI 0,2 L oz. 2 dl
1/4 POMENI 0,25 L oz. 2,5 dl


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Pri sklopu 28: DIETNI IZDELKI BREZ GLUTENA IN BREZ ALERGENOV imate napisano, da morajo biti izdelki brez alergenov. Sklepamo, da s tem mislite na alergene, ki so kot taki določeni in navedeni v Prilogi II Uredbe 1169/2011. Prosimo za potrditev.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik potrjuje vašo domnevo.


Datum objave: 20.02.2019   18:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima nas sledeče na strani 56, kjer imate napisano, da za MLEVSKE IZDELKE, TESTENINE, OSTALO PREHRANSKO BLAGO, ČAJE IN KAVO moramo ponudniki ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno - izobraževalnih ustanovah in vsem zahtevam opredeljenim v obrazcu "predračun".
Ali ta zahteva obsega le zgoraj navedene sklope ali pa velja za vse sklope, torej vsa ponujena živila, saj so v Priročniku navedene drugačne zahteve, kot pa jih ima naročnik napisane?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR


Ponudnik mora ponuditi blago, z lastnostmi zahtevanimi v Navodilih ponudnikov in popisu.

Datum objave: 21.02.2019   12:04

Pozdravljeni,

imamo nekaj vprašanj, ali nam dovolite ponuditi drugačna pakiranja od zahtevanih, preračunali bi na vašo enoto mere?
SKLOP 28: DIETNI IZDELKI BREZ GLUTENA IN BREZ ALERGENOV
49 stevia, brez alergenov, sladilo, v tekočini, 50 ml ali lahko ponudimo 75 g v prahu
50 žitna rezina, brez alergenov, jabolko - rozine, 35 g, ali lahko ponudimo riževo ploščico z jagodo in čokolado brez glutena
18g, ali pa prosimo da poveste katero blagovno znamko ste imeli v mislih?

48 smetana, brez alergenov, za kuhanje, brez konzervansov ali drugih aditivov, 250 ml ali lahko ponudimo 200ml
47 krema brez alergenov, kokosova, za kuhanje, brez konzervansov, 250 ml ali lahko ponudimo 200ml
46 jogurt brez alergenov, 125 g ali lahko 150g
28 kruhki riževi, brez glutena, brez alergenov, 120 g ali lahko ponudimo vaflji riževi 100g
42 namaz brez glutena, mleka, jajc, soje, brez alergenov, z baziliko, brez konzervansov in drugih aditivov, ali lahko ponudimo druge okuse rukola ali paprika ali čemaž ali shitake. Lahko pa ponudimo namaz iz bazilike 180g.

44 pašteta vegetarijanska, brez alergenov, brez konzervansov in drugih aditivov, z zelišči, 200 g ali lahko ponudimo 125g
45 pašteta vegetarijanska, brez alergenov, brez konzervansov in drugih aditivov, 200 g ali lahko ponudimo 125g različni okusi npr. pesto, olive, madžarska, mexico
ODGOVOR: Naročnik bo objavil popravek popisa za sklop 28, ponudniki morajo oddati ponudbo skladno z novim popisom.
48 smetana, brez alergenov, za kuhanje, brez konzervansov ali drugih aditivov, 250 ml ali lahko ponudimo 200ml da
47 krema brez alergenov, kokosova, za kuhanje, brez konzervansov, 250 ml ali lahko ponudimo 200ml da
46 jogurt brez alergenov, 125 g ali lahko 150g da
28 kruhki riževi, brez glutena, brez alergenov, 120 g ali lahko ponudimo vaflji riževi 100g da
42 namaz brez glutena, mleka, jajc, soje, brez alergenov, z baziliko, brez konzervansov in drugih aditivov, 50 g ali lahko ponudimo druge okuse rukola ali paprika ali čemaž ali shitake. Lahko pa ponudimo namaz iz bazilike 180g. Gramaža enaka, okusi so lahko različni, drugačni, ne pa večji ali manjši kot so v razpisu oz. +-10 % odstopanje

44 pašteta vegetarijanska, brez alergenov, brez konzervansov in drugih aditivov, z zelišči, 200 g ali lahko ponudimo 125g ne
45 pašteta vegetarijanska, brez alergenov, brez konzervansov in drugih aditivov, 200 g ali lahko ponudimo 125g različni ne okusi npr. pesto, olive, madžarska, mexico
Gramaža enaka, ne manjše kot so v razpisu oz. +-10 % odstopanje


Datum prejema: 20.02.2019 07:58
Pozdravljeni,
prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

SKLOP 28: DIETNI IZDELKI BREZ GLUTENA IN BREZ ALERGENOV
43 namaz margarina, brez glutena, brez alergenov, brez mlečnih beljakovin, iz rastlinskih olj, 250 g artikel brez mlečnih beljakovin obstaja v 200g pakiranju, ali ga lahko ponudimo?
49 stevia, brez alergenov, sladilo, v tekočini, 50 ml artikla ne najdemo. Lahko vam ponudimo artikel v prahu v 75g pakiranju ali pa v tekočini v. Povejte kaj ponudimo. Hvala.

ODGOVOR: Naročnik bo objavil popravek popisa za predmetni sklop, ponudniki morajo oddati ponudbo skladno z novim popisom.
Lahko se ponudi artikel v prahu v 75g pakiranju.


SKLOP 30: OSTALI DIETNI IZDELKI
15 desert brez glutena, laktoze in jajc, 125 g ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju, ki ustreza naročnikovim zahtevam?
ODGOVOR: Ponudnik mora ponuditi blago z lastnostmi, kot navedeno v popisu. .


SKLOP 26: ČAJI
1 čaj, bezeg, filter vrečke po cca 2 g, 1 zavitek po cca 45 g - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj v opisu artikla nimate točno določene gramature (ampak le približek) in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
3 čaj, hibiskus, filter vrečke po cca 2 g, 1 zavitek po cca 45 g - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj v opisu artikla nimate točno določene gramature (ampak le približek) in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
4 čaj, lipa, filter vrečke po cca 2 g, 1 zavitek po cca 45 g - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj v opisu artikla nimate točno določene gramature (ampak le približek) in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
5 čaj, meta, filter vrečke po cca 2 g, 1 zavitek po cca 45 g - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj v opisu artikla nimate točno določene gramature (ampak le približek) in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
6 čaj, planinski, filter vrečke po cca 2 g, 1 zavitek po cca 45 g - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj v opisu artikla nimate točno določene gramature (ampak le približek) in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
7 čaj, sadni, filter vrečke, 1/1 artikel se ponavlja. Zapisanega imate že pod postavko št. 7 (pod kg čaji). Ali ponudimo manjše pakiranje? Potem prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj v opisu artikla nimate točno določene gramature (ampak le približek) in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
8 čaj, otroški, filter vrečke po cca 2 g, 1 zavitek po cca 45 g - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj v opisu artikla nimate točno določene gramature (ampak le približek) in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.

ODGOVOR: Naročnik bo objavil popravek popisa za sklop 28, ponudniki morajo oddati ponudbo skladno z novim popisom.


SKLOP 20: KOMPOTI 1 kompot breskev, plovičke breskev, 3/1 - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
Ali lahko ponudimo 4250g pakiranje?
2 kompot hruška, polovičke hrušk, 3/1 - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
Ali lahko ponudimo 4200g pakiranje, saj artikla v zahtevanem razponu ne najdemo?
3 kompot marelica, polovičke marelic, 3/1 - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
Ali lahko ponudimo 2500g pakiranje? Odstopanje je minimalno.
4 kompot mešan, 3/1 - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
Ali lahko ponudimo 700g pakiranje, saj le ta artikel ustreza naročnikovim zahtevam (mora biti brez barvil, arom, konzervansov in umetnih sladil)? Izdelki v večjih pakiranjih vsebujejo barvila.
5 kompot ananas, koščki, 3/1 - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
6 kompot jagoda, 820 g - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
V Priročniku o kakovostnih zahtevah piše, da morajo vsi kompoti vsebovati najmanj 50% neto ploda. Jagodni kompot obstaja le s 36,5% neto ploda. Ali lahko ponudimo kompot s 36,5% neto ploda, saj artikel z več % neto ploda ne obstaja? DA

SKLOP 19: KONZERVIRANA ZELENJAVA

1 džuveč, 4/1 - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
2 kisla paprika, file, 810 g (670-810 g) - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj v opisu artikla nimate točno določene gramature (ampak le razpon) in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
4 kisle kumarice, 650 g (650-810 g) - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj v opisu artikla nimate točno določene gramature (ampak le razpon) in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
3 kisla paprika, file, 4/1 - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
5 kisle kumarice, 4/1 - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
6 mešana solata, 4/1 - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
7 paradižnik mezga, 4/1 - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
8 rdeča pesa, 4/1 - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
Po kakovostnih zahtevah naročnika je prepovedano aromatiziranje izdelkov, vendar ta izdelek vsebuje naravno aromo. Ali ga lahko ponudimo, saj izdelek brez naravne arome ne obstaja?
9 fižol zrnati, ne starejši kot 1 leto, 2,5 kg - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
10 paradižnikovi pelati, 2,5/1 - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.

Hvala.

ODGOVOR: Naročnik bo objavil popravek popisa za sklopa 19 in 20, ponudniki morajo oddati ponudbo skladno z novim popisom.

Datum prejema: 20.02.2019 07:57
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni.

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

SKLOP 28: DIETNI IZDELKI BREZ GLUTENA IN BREZ ALERGENOV
43 namaz margarina, brez glutena, brez alergenov, brez mlečnih beljakovin, iz rastlinskih olj, 250 g artikel brez mlečnih beljakovin obstaja v 200g pakiranju, ali ga lahko ponudimo? DA
49 stevia, brez alergenov, sladilo, v tekočini, 50 ml artikla ne najdemo. Lahko vam ponudimo artikel v prahu v 75g pakiranju ali pa v tekočini v 1l pakiranju. Povejte kaj ponudimo. Hvala.


ODGOVOR: Lahko se ponudi artilek v prahu 75 g, naročnik je objavil nov popis za sklop.

SKLOP 30: OSTALI DIETNI IZDELKI
15 desert brez glutena, laktoze in jajc, 125 g ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju, ki ustreza naročnikovim zahtevam? DA

SKLOP 26: ČAJI
1 čaj, bezeg, filter vrečke po cca 2 g, 1 zavitek po cca 45 g - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj v opisu artikla nimate točno določene gramature (ampak le približek) in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
3 čaj, hibiskus, filter vrečke po cca 2 g, 1 zavitek po cca 45 g - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj v opisu artikla nimate točno določene gramature (ampak le približek) in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
4 čaj, lipa, filter vrečke po cca 2 g, 1 zavitek po cca 45 g - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj v opisu artikla nimate točno določene gramature (ampak le približek) in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
5 čaj, meta, filter vrečke po cca 2 g, 1 zavitek po cca 45 g - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj v opisu artikla nimate točno določene gramature (ampak le približek) in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
6 čaj, planinski, filter vrečke po cca 2 g, 1 zavitek po cca 45 g - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj v opisu artikla nimate točno določene gramature (ampak le približek) in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
7 čaj, sadni, filter vrečke, 1/1 artikel se ponavlja. Zapisanega imate že pod postavko št. 7 (pod kg čaji). Ali ponudimo manjše pakiranje? Potem prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj v opisu artikla nimate točno določene gramature (ampak le približek) in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
8 čaj, otroški, filter vrečke po cca 2 g, 1 zavitek po cca 45 g - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj v opisu artikla nimate točno določene gramature (ampak le približek) in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.


ODGOVOR: Naročnik bo objavil popravek popisa za sklop 26, ponudniki morajo oddati ponudbo skladno z novim popisom.


SKLOP 20: KOMPOTI
1 kompot breskev, plovičke breskev, 3/1 - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
Ali lahko ponudimo 4250g pakiranje?
2 kompot hruška, polovičke hrušk, 3/1 - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
Ali lahko ponudimo 4200g pakiranje, saj artikla v zahtevanem razponu ne najdemo?
3 kompot marelica, polovičke marelic, 3/1 - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
Ali lahko ponudimo 2500g pakiranje? Odstopanje je minimalno.
4 kompot mešan, 3/1 - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
Ali lahko ponudimo 700g pakiranje, saj le ta artikel ustreza naročnikovim zahtevam (mora biti brez barvil, arom, konzervansov in umetnih sladil)? Izdelki v večjih pakiranjih vsebujejo barvila.
5 kompot ananas, koščki, 3/1 - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
6 kompot jagoda, 820 g - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
V Priročniku o kakovostnih zahtevah piše, da morajo vsi kompoti vsebovati najmanj 50% neto ploda. Jagodni kompot obstaja le s 36,5% neto ploda. Ali lahko ponudimo kompot s 36,5% neto ploda DA, saj artikel z več % neto ploda ne obstaja?

ODGOVOR: Naročnik bo objavil popravek popisa za sklop 20, ponudniki morajo oddati ponudbo skladno z novim popisom.


SKLOP 19: KONZERVIRANA ZELENJAVA
1 džuveč, 4/1 - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
2 kisla paprika, file, 810 g (670-810 g) - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj v opisu artikla nimate točno določene gramature (ampak le razpon) in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
4 kisle kumarice, 650 g (650-810 g) - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj v opisu artikla nimate točno določene gramature (ampak le razpon) in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
3 kisla paprika, file, 4/1 - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
5 kisle kumarice, 4/1 - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
6 mešana solata, 4/1 - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
7 paradižnik mezga, 4/1 - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
8 rdeča pesa, 4/1 - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
Po kakovostnih zahtevah naročnika je prepovedano aromatiziranje izdelkov, vendar ta izdelek vsebuje naravno aromo. Ali ga lahko ponudimo, saj izdelek brez naravne arome ne obstaja?
9 fižol zrnati, ne starejši kot 1 leto, 2,5 kg - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
10 paradižnikovi pelati, 2,5/1 - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.

Hvala.


ODGOVOR: Naročnik bo objavil popravek popisa za sklop 19, ponudniki morajo oddati ponudbo skladno z novim popisom.


Datum prejema: 19.02.2019 15:05


Pozdravljeni ali lahko ponudimo spodnje artikle ali pa če dovolite odstopanje +- 50% za sklop 28.?
SKLOP 28: DIETNI IZDELKI BREZ GLUTENA IN BREZ ALERGENOV ali dovolite odstopanje +- 50% za ta sklop?
6 kaša prosena, brez alergenov, brez glutena, 1/1 ali lahko 500g-NE PO POPISU
7 kaša ajdova, brez alergenov, brez glutena, 1/1 ali lahko 500g-NE PO POPISU
8 kus kus, brez alergenov, iz 100 % koruzne moke, brez glutena, 0,2 kg ali lahko 375g-NE PO POPISU

kaj ste mislili pri spodnjih artiklih kruh, kreker, ...? Katero blagovno znamko ste imeli v mislih? KRUH = KRUHKI, KER JE LAHKO VEČ KOMADOV, GRAMAŽA +-10%
27 kruhki koruzni, brez glutena, brez alergenov, 125 g -NE
28 kruhki riževi, brez glutena, brez alergenov, 120 g-NE
29 kruhki, večzrnati, s kvinojo, brez glutena, brez alergenov, 125 g-NE
41 namaz čokoladni brez glutena, mleka, jajc, soje, brez alergenov, brez konzervansov in drugih aditivov, 300 g ali lahko 270g DA, ODSTOPANJE +-10%
13 napihnjenci kvinojini, brez glutena, brez alergenov, brez sladkorja, od 0,2 do 0,5 kg ALI LAHKO 125G NE, PO POPISU
14 napihnjenci proseni, polnozrnati, brez glutena, brez alergenov, brez sladkorja, od 0,2 do 0,5 kg ali lahko 125g NE , PO POPISU
26 krekerji, večzrnati, z ajdo, brez alergenov, 100 g ALI LAHKO PONUDIMO KRUHKE Z AJDO BG 120G DA,
27 kruhki koruzni, brez glutena, brez alergenov, 125 g ali lahko 160g Ne PO POPISU, PREVELIKO ODSTOPANJE


Datum prejema: 19.02.2019 13:58


SKLOP 23: TESTENINE, ZAMRZNJENI POLIZDELKI IZ MOKE IN KEKSI
37 keksi albert ali podobni, pakirani, 30 g zanima nas katero blagovno znamko ste imeli v mislih, in ali dovolite odstopanje v gramaturi.
SKLOP 25: OSTALO PREHRANSKO BLAGO
27 čokolada, jedilna, 0,5 kg ali lahko ponudimo 350g
32 marmelada, marelična, Belsad ali enakovredna, 3/1 3kg Belsad ne obstaja ali odobrite 5kg
33 marmelada, marelična, min. 40 % sadni delež, 800 g, ali lahko ponudimo 700g ali pa prosimo za pomoč, katero blagovno znamko s tem pakiranjem imate v mislih

ODGOVOR: ponudnik mora ponuditi blago po popisu, pri čemer naročnik dopušča 10% -/+ na v popisu določeno gramažo.


Datum prejema: 19.02.2019 13:51
Pozdravljeni,

ponudniki nimamo vseh zahtevanih gramatur zato nas zanima, če dovolite odstopanje +- 50%,
s tem, da preračunamo ceno na vašo zahtevano težo.


Hvala za odgovor!

ODGOVOR: Ponudniki lahko ponudijo blago, ki odpstopa od gramaže samo pri artiklih, za katere je tako določeno v popisu oziroma je preko portala javnih naročil naročnik to izrecno dopustil.
Datum prejema: 19.02.2019 13:49
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,
imamo vprašanja,
SKLOP 24: ČOKOLADNO MLEČNI NAMAZI
1 čokoladno mlečni namaz, 2,9 kg ali lahko ponudimo 2kg

V ponudbi zahtevate merske enote artiklov, ki jih prodaja samo eden od odbaviteljev. Za spodnji artikel nas zanima, katero blagovno znamko imate vmislih?
2 čokoladno mlečni namaz, 28 g
Ali pa če vam lahko ponudimo 20g?


ODGOVOR: Ponudniki lahko ponudijo blago, z lastnostmi določenimi v popisu oziroma, kot že pojasnjeno v odgovorih.Pozdravljeni,
prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

SKLOP 28: DIETNI IZDELKI BREZ GLUTENA IN BREZ ALERGENOV?
1 moka večnamenska brez glutena, brez alergenov, 1/1 ali lahko ponudimo 500g pakiranje??
3 moka koruzna brez alergenov, polnozrnata, brez glutena, 1/1 artikel se dobi v 500g pakiranju. Ali lahko ponudimo 500g pakiranje? 4 moka ajdova brez alergenov, polnozrnata, brez glutena, 1/1 - artikel se dobi v 500g pakiranju. Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
5 moka kokosova, brez alergenov, 1/1 artikel se dobi v 350g pakiranju. Ali lahko ponudimo 350g pakiranje?
6 kaša prosena, brez alergenov, brez glutena, 1/1 - artikel se dobi v 500g pakiranju. Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
7 kaša ajdova, brez alergenov, brez glutena, 1/1 - artikel se dobi v 500g pakiranju. Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
8 kus kus, brez alergenov, iz 100 % koruzne moke, brez glutena, 0,2 kg artikel se dobi v 375g pakiranju, ali ga lahko ponudimo?
14 napihnjenci proseni, polnozrnati, brez glutena, brez alergenov, brez sladkorja, od 0,2 do 0,5 kg - artikel se dobi v 125g pakiranju, ali ga lahko ponudimo?
15 napihnjenci riževi, brez glutena, brez alergenov, brez sladkorja, od 0,2 do 0,5 kg - artikel se dobi v 125g pakiranju, ali ga lahko ponudimo?
24 vinski kamen brez glutena, brez alergenov, 13-17 g - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj v opisu artikla nimate točno določene gramature (ampak le razpon) in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
28 kruhki riževi, brez glutena, brez alergenov, 120 g - artikel se dobi v 125g pakiranju, ali ga lahko ponudimo?
29 kruhki, večzrnati, s kvinojo, brez glutena, brez alergenov, 125 g artikla ne najdemo. Lahko vam ponudimo večzrnate krekerje s kvinojo v 100g pakiranju ali pa večzrnate kruhke s chia semeni v 125g. Povejte kaj ponudimo.
41 namaz čokoladni brez glutena, mleka, jajc, soje, brez alergenov, brez konzervansov in drugih aditivov, 300 g - artikel se dobi v 275g pakiranju, ali ga lahko ponudimo? DA
46 jogurt brez alergenov, 125 g ali lahko ponudimo artikel brez alergenov v 100g pakiranju, DA saj izdelka v 125g pakiranju ne najdemo?
47 krema brez alergenov, kokosova, za kuhanje, brez konzervansov, 250 ml - ali lahko ponudimo artikel v 400g pakiranju, saj izdelka v 250g pakiranju ne najdemo?
48 smetana, brez alergenov, za kuhanje, brez konzervansov ali drugih aditivov, 250 ml - ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju, saj izdelka v 250g pakiranju ne najdemo?
39 margarina, brezglutenska, brez alergenov, min. 60 % sončničnege ali repičnega olja, 200 - 250 g - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj v opisu artikla nimate točno določene gramature (ampak le razpon) in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
49 stevia, brez alergenov, sladilo, v tekočini, 50 ml - ali lahko ponudimo artikel v 75g pakiranju, saj izdelka v 50ml pakiranju ne najdemo?

Hvala.

ODGOVOR: Naročnik bo objavil popravek popisa za sklop 28, ponudniki morajo oddati ponudbo skladno z novim popisom.

Naročnik je že odgovoril na vprašanja in ponudnika napotuje na pregled odgovorov.
V postavki 28. in 29 se dopusti 125 g pakiranje.
V postavki 41 se dopusti 275 g pakiranje
V postavki 46 se dopusti 100 g pakiranje
V postavki 48 se dopusti 200 g pakiranje.


Datum prejema: 19.02.2019 09:42

Pozdravljeni,

prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

SKLOP 24: ČOKOLADNO MLEČNI NAMAZI
3 čokoladno mlečni namaz, 20 g ali lahko ponudimo čokoladni enobarvni namaz v 18g pakiranju? DA

SKLOP 21: SADNI SIRUPI, SOKOVI, NEKTARJI IN ČOKOLADNO SADNE REZINE
2 sirup, 100 % pomaranča, 5/1 ali lahko ponudimo okus bezeg? PONUDNIK LAHKO POMARANČO S 60 % SADNIM DELEŽEM
10 sok jabolčni s 100 % sadnim deležem, brez dodanega sladkorja in umetnih sladil, brez kemičnih konzervansov, 1/5 ali lahko ponudimo 250ml pakiranje? DA
12 sok pomarančni s 100 % sadnim deležem, brez dodanega sladkorja in umetnih sladil, brez kemičnih konzervansov, 1/5 - ali lahko ponudimo 250ml pakiranje? DA
21 nektar breskev, jabolko, min. 80 % sadni delež, brez dodanega sladkorja in umetnih sladil - OBSTAJA, 1/5 ali lahko ponudimo 100% sok breskev, jabolko v 250ml pakiranju, saj nektar z 80% sadnim deležem ne obstaja?
27 ledeni čaj, ¼ - ali lahko ponudimo 200ml pakiranje?

SKLOP 22: MLEVSKI IZDELKI
1 čokolino, 1800 g ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?


ODGOVOR: Naročnik napotuje na že objavljene odgovore.


VPRAŠANJA: Odgovori so objavljeni ob vprašanjih:

3 gorčica, 680 g (+-15%) - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.
4 kakav, 2,5 kg Benko ali enakovreden ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?

Ponudnik mora ponuditi blago, kot določeno v popisu.

5 kis, jabolčni, 1/1 - naročnika prosimo za dodatne informacije: itd. ali naročniku zadostuje le ena vrsta jabolka za izdelavo kisa, ki se pridela industrijsko in ima dodane antioksidante? Na trgu je več različnih vrst kisov. Razlikujejo se glede na način pridelave in tudi glede same sestavine (ena sorta ali več sort jabolk, dodani antioksidanti ali ne), Cena se temu primerno seveda razlikuje. Hvala za pojasnilo.

Naročnik želi pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja iz starih vrst jabolk, kot so na primer krivopecelj, bobovec, mošancelj, carjevič in nima dodanih antioksidantov, kot na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid

6 kis, jabolčni, 5/1 - naročnika prosimo za dodatne informacije: Ali želite kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja iz starih vrst jabolk, kot so na primer krivopecelj, bobovec, mošancelj, carjevič in nima dodanih antioksidantov, kot na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali naročniku zadostuje le ena vrsta jabolka za izdelavo kisa, ki se pridela industrijsko in ima dodane antioksidante? Na trgu je več različnih vrst kisov. Razlikujejo se glede na način pridelave in tudi glede same sestavine (ena sorta ali več sort jabolk, dodani antioksidanti ali ne), Cena se temu primerno seveda razlikuje. Hvala za pojasnilo.

Naročnik želi kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja iz starih vrst jabolk, kot so na primer krivopecelj, bobovec, mošancelj, carjevič in nima dodanih antioksidantov, kot na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid

7 kis, vinski, 1/1 - prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali pa ponudimo industrijski vinski kis, ki ima dodane antioskidante in arome. Hvala za pojasnilo.

Naročnik pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd

8 kis, vinski, 5/1 - prosimo za informacijo ali ponudimo kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali pa ponudimo industrijski vinski kis, ki ima dodane antioskidante in arome. Hvala za pojasnilo.

Naročnik pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom in antioksidantov kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd


16 napolitanke, čokoladne, Kraš ali enakovredne, 1/1 ali lahko ponudimo 700g pakiranje, saj čokoladnih napolitank kot Kraš ne najdemo v zahtevani gramaturi?
Ponudnik mora ponuditi gramažo, kot določeno v popisu.


21 prašek pecilni, 12 g (+-15%) - prosimo, da spremenite enoto mere iz kom v kg, saj je dovoljeno odstopanje +/- 15% in ponudbe ne bodo primerljive med seboj.

Ponudnik mora ponuditi gramažo na način, kot določeno v popisu.


29 čokolada s celimi lešniki, 300 g ali lahko ponudimo 270g pakiranje, saj dobavitelji sproti spreminjajo gramaturo teh čokolad?
Ponudnik mora ponuditi gramažo, kot določeno v popisu.


33 marmelada, marelična, min. 40 % sadni delež, 800 g ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 55% sadni delež v 850g pakiranju?

LAHKO

37 med, cvetlični, 1/1 ali lahko ponudimo artikel v 900g pakiranju, saj v kg pakiranju ne obstaja?

DA
41 rum, 1 l prosimo, da popravite stopnjo davka iz 9,5% na 22%, saj ima ta artikel 22% stopnjo davka.

Naročnik bo objavil popravek popisa, ki naj ga ponudniki upoštevajo pri pripravi ponudbe


45 riž, Bali ali enakovredni, 5/1 ali naročnik želi, da ponudimo okroglozrnati ali dolgozrnati riž? Hvala za odgovor.

Naročnik napotuje na že objavljene odgovore.

44 riž, Olimp ali enakovredni, 1/1 ali tukaj ponudimo okroglozrnati ali dolgozrnati riž?
DA

48 kus kus, 1/1 ali lahko ponudimo 500g pakiranje?

Ponudnik mora ponuditi gramažo, kot določeno v popisu

32 marmelada, marelična, Belsad ali enakovredna, 3/1 - v Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno- izobraževalnih ustanovah je opredeljeno, da morajo biti vse marmelade brez konzervansov. Gastro pakiranja vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo gastro pakiranje s konzervansi ali izdelek v 850g pakiranju brez konzervansov? Povejte kaj ponudimo. Hvala.
34 marmelada, mešana, 20 g - v Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno- izobraževalnih ustanovah je opredeljeno, da morajo biti vse marmelade brez konzervansov. Porcijska pakiranja vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo porcijsko pakiranje s konzervansi ali izdelek v 850g pakiranju brez konzervansov? Povejte kaj ponudimo. Hvala.
35 marmelada, mešana, 3/1 - v Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno- izobraževalnih ustanovah je opredeljeno, da morajo biti vse marmelade brez konzervansov. Gastro pakiranja vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo gastro pakiranje s konzervansi ali izdelek v 850g pakiranju brez konzervansov? Povejte kaj ponudimo. Hvala.
36 marmelada, jagodna, 20 g - v Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno- izobraževalnih ustanovah je opredeljeno, da morajo biti vse marmelade brez konzervansov. Porcijska pakiranja vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo porcijsko pakiranje s konzervansi ali izdelek v 850g pakiranju brez konzervansov?

Za postavke 32 -36 mora ponudnik ponuditi gramažo, kot določeno v popisu z lastnostmi, določemi v popisu in skladno s pravilnikom 8naorčnik je že podal odgovore)


Pozdravljeni,

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja. ODGOVORI SO POLEG VPRAŠANJ-SKLOP 30: OSTALI DIETNI IZDELKI
3 jogurt navadni, brez laktoze, 200 g ali lahko ponudimo 500g pakiranje, saj artikla v 200g pakiranju ne najdemo?

Ponudnik mora ponuditi gramažo, kot določeno v popisu, 500 g je prevelik za osnovnošolce

4 puding, brez alergenov, z okusom vanilije, 40 g ali lahko ponudimo bio puding z okusom vanilije v 36g pakiranju, ki je brez alergenov?

LAHKO se ponudi.

7 sladoled, čokoladni, brez konzervansov, zamrznjen v lončkih ali drugi ustrezni embalaži, 100 ml sladoleda v lončku nimamo v našem asortimanu. Lahko vam ponudimo sladoled v kornetu v 75g pakiranju ali pa sladoled v banjici v 750ml pakiranju. Povejte kaj ponudimo. Hvala.

Ponudnik mora ponuditi blago kot v popisu.

9 napitek ovseni, s kalcijem, iz vode, min. 12 % ovsa, 1l ali lahko ponudimo izdelek brez kalcija?

Ponudnik mora ponuditi blago kot v popisu.

14 napitek rižev z okusom (vanilija, čokolada) brez laktoze in glutena, brez dodanega sladkorja, 0,2 l ali lahko ponudimo le okus čokolada, saj riževega napitka z okusom vanilije v zahtevani gramaturi ne najdemo?

DA, ponudnik lahko ponudi okus čokolada, saj je tako tudi navedeno v popisu.

Datum objave: 21.02.2019   12:04
VPRAŠANJE


Pozdravljeni,

zanima nas kakšno pakiranje želite? Kaj pomeni 2,5/1?

10 paradižnikovi pelati, 2,5/1
Hvala za odgovor.

ODGOVOR


Naročnik napotuje na objavljene odgovore.

Datum objave: 05.03.2019   13:45
Spoštovani,
naročnik obvešča, da je potrebno ponudbe oddati preko E-jn do 11.3.2019 do 9:00 ure na povezavo


https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7594


Vsi ponudniki, ki so morebiti že oddali ponudbo, morajo ponudbo ponovno oddati preko sistema e-jn do 11.3.2019 do 9:00 ure.