Dosje javnega naročila 000395/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Upravljanje poslovnih objektov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstva za zdravje z izvajanjem hišniško-vzdrževalnih storitev za sklopa 1 in 2
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 134.496,00 EUR

JN000395/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.01.2019
JN000395/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.03.2019
JN000395/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.05.2019
JN000395/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000395/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 018-038745
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6649
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Upravljanje poslovnih objektov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstva za zdravje z izvajanjem hišniško-vzdrževalnih storitev za sklopa 1 in 2
Referenčna številka dokumenta: 4300-141/2018, ODUPOM-35/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Upravljanje poslovnih objektov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstva za zdravje z izvajanjem hišniško-vzdrževalnih storitev za sklopa 1 in 2
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Upravljanje in hišniške storitve na lokaciji Masarykova cesta 16, Ljubljana
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
98341130
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Upravljanje in hišniške storitve na lokaciji Masarykova cesta 16, Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Upravljanje in hišniške storitve na lokacijah Štefanova ulica 1, 3, 5, Ljubljana in Tivolska cesta 50, Ljubljana
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
98341130
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Upravljanje in hišniške storitve na lokacijah Štefanova ulica 1, 3, 5, Ljubljana in Tivolska cesta 50, Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za izvedbo javnega naročila so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.02.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.02.2019   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.02.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.01.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.01.2019   07:13
VPRAŠANJE
Prijavljamo se za ogled lokacij:
Upravljanje in hišniške storitve na lokaciji Masarykova cesta 16, Ljubljana
Številka sklopa: 1

Naslov: Upravljanje in hišniške storitve na lokacijah Štefanova ulica 1, 3, 5, Ljubljana in Tivolska cesta 50, Ljubljana
Številka sklopa: 2

Prosimo za objavo datuma organiziranega ogleda obeh lokacij.

Lep pozdrav,

ODGOVOR


Spoštovani,

obveščamo, da bo možen ogled na lokacijah:
- Masarykova cesta 16, Ljubljana (sklop 1) dne 6.2.2019 ob 13.00 uri in
- Štefanova ulica 1, 3, 5, Ljubljana in Tivolska cesta 50, Ljubljana (sklop 2) dne 6.2.2019 ob 10.00 uri.

Zborno mesto je ob določeni uri na recepciji Ministrstva za zdravje (10.00) in na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (13.00).

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 01.02.2019   12:54
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V opisu JN ni ravno razvidno, ali se lahko prijavimo za samo posamezen sklop 1. Ali 2., ali je potrebno oddati ponudbo za oba sklopa v kompletu?

Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR


Spoštovani,

v drugem odstavku tretje točke Navodil gospodarskim subjektom je navedeno, da lahko ponudnik odda ponudbo za katerikoli sklop, za enega ali oba.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 04.02.2019   11:58
VPRAŠANJE
V navodilih ponudnikom se v točki 13.2.1.Obrazec Predračun ter točki 16. Pogodba omenjata lokaciji Tržaška in Langusova, tako kot v specifikacijah. Prosimo za popravek.

Lep pozdrav,

ODGOVOR


Spoštovani,

navodila gospodarskim subjektom ne vsebujejo točke 13.2.1, v točki 16 teh navodil pa je poglavje z naslovom Pravno varstvo.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 04.02.2019   12:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

predvidevamo, da je prišlo do napake pri objavi tehnične specifikacije, saj je iz te razvidno, da gre za Tržaško in Langusovo lokacijo.
Prosim za objavo pravilnih tehničnih specifikacij.
Lep pozdrav,


ODGOVOR

Spoštovani,

predmet javnega naročila z oznako ODUPOM-35/2018 je Upravljanje poslovnih objektov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstva za zdravje z izvajanjem hišniško-vzdrževalnih storitev za sklopa 1 in 2.

Naročilo je razdeljeno na dva (2) sklopa:

 Sklop 1: Upravljanje in hišniške storitve na lokaciji Masarykova cesta 16, Ljubljana;
 Sklop 2: Upravljanje in hišniške storitve na lokacijah Štefanova ulica 1, 3, 5, Ljubljana in Tivolska cesta 50, Ljubljana.Datum objave: 04.02.2019   12:38
VPRAŠANJE
Ali prav razumemo, da zadostuje ena referenca za izpolnitev tehničnega pogoja, ne glede na to ali se ponudnik prijavlja na enega ali dva sklopa?

ODGOVOR


Spoštovani,

skladno s točko 9.1.3.1 navodil gospodarskim subjektom je glede tehničnih sposobnosti določeno:

Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, uspešno izvedel hišniško-vzdrževalne storitve v neprekinjenem trajanju najmanj dvanajst (12) mesecev - referenca mora biti po obsegu primerljiva s predmetnim javnim naročilom (navedeno pri posameznem sklopu) in sicer:

 za Sklop 1: pogodbena vrednost hišniško-vzdrževalnih storitev v višini najmanj 70.000,00 EUR z DDV;
 za Sklop 2: pogodbena vrednost hišniško-vzdrževalnih storitev v višini najmanj 35.000,00 EUR z DDV;

V primeru, da ponudnik odda ponudbo hkrati na oba sklopa (sklop 1 in sklop 2), lahko predloži eno referenco, ki je po vrsti in vsebini primerljiva s predmetnim naročilom, v obsegu najmanj 85.000,00 EUR z DDV.

Referenca, ki je bila že upoštevana za izpolnjevanje pogojev v enem sklopu se ne bo upoštevala kot ustrezna referenca v drugem sklopu za katerega ponudnik oddaja ponudbo. Podvajanje predloženih referenc ni dovoljeno.
Datum objave: 12.02.2019   08:30
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zanima nas, katera dela obsega 8 urna prisotnost na objektu.
Ali je to samo kontrola objekta in ugotavljanje okvar (za katere se bo popravilo zaračunavalo naknadno poleg pavšala),
ali vključuje tudi popravilo okvar in napak?


Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR


Spoštovani,

naloge so podrobneje opredeljene v tehničnih specifikacijah iz katerih povzemamo:

Predmetno naročilo vključuje izvajanje naslednjih storitev:

1. Storitve upravljanja
- organizacijsko-administrativna opravila,
- tehnično-strokovna opravila,

1.1. Naloge upravnika

Naloge upravnika zajemajo:

a.) Organizacijsko administrativna opravila

vodenje evidenc nepremičnin: pridobitev, uskladitev, urejanje in vodenje evidenc o nepremičnini in njenih delih. Evidence zajemajo komunalno opremljenost, konstrukcijo, starost, podatki o vzdrževanju stavbe, oznake, število, površine, vrsto poslovnih prostorov;
vodenje evidenc vzdrževanja in upravljanja: evidenc reklamacij, naročil, okvar in odprave le teh, vodenje evidenc vgrajenih materialov ter ostalih evidenc;
organiziranje in obveščanje lastnika, najemnika in uporabnika nepremičnine: priprava in vodenje sestankov in dajanje ustreznih podatkov, pomembnih za odločanje;
usklajevanje in spremljanje uresničevanja sprejetih odločitev lastnika in najemnika nepremičnine: zagotavljanje izvajanja sprejetih odločitev ter obveščanje o uresničevanju sprejetih sklepov;
posredovanja informacij ustreznim upravnim organom: zagotavljanje vseh potrebnih podatkov upravnim organom, pristojnim za vodenje registra nepremičnin za vzpostavitev in vzdrževanje evidence o stavbi in njenih posameznih delih. Podatki vsebujejo informacije o prenovi, vrednostih, površinah, številu prostorov in idealnem deležu ter rabi posameznih delov.

b.) Tehnično strokovna opravila

pregled stavbe: pregled poslovnih prostorov, delov in naprav ter funkcionalnega zemljišča stavbe, zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih in prenovi;
izdelava načrta vzdrževalnih del: izdelava načrta vzdrževalnih del za eno do pet let in njegova predložitev lastniku in najemniku v potrditev;
organizacija nujnih vzdrževalnih del: sprejem obvestil o nastali škodi ali okvari, ogled dejanskega stanja, izdaja naročil in organiziranje takojšnjega popravila ob predhodnem naročilu lastnika in/ali uporabnika;
razreševanje škodnih primerov z lastnikom in/ali najemnikom: sodelovanje z lastnikom in/ali najemnikom pri pripravi morebitne škode v poslovnih prostorih, delih in napravah, ki se krijejo iz pogodb z zavarovalnicami in organiziranje komisijskih ogledov;
organiziranje izvedbe vzdrževanja: priprava popisov in predizmer za posamezna vzdrževalna dela, zbiranje ponudb, cenikov in predračunov;
nadzor in prevzem večjih vzdrževalnih del: nadzor pri izvajanju in količinski ter kakovostni prevzem izvedenih večjih vzdrževalnih del;

2. Hišniško-vzdrževalne storitve

Izvajalec mora zagotavljati stalno prisotnost najmanj 1 (enega) hišnika (vzdrževalca) po posameznem sklopu objektov, in sicer vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure. Izven tega časa mora izvajalec za nujne primere oziroma intervencije (vsa dela, ki so nujna za preprečitev, nastanek ali odpravo škode oz. nevarnosti za zdravje oz. življenje uporabnikov objekta) zagotavljati dežurstvo na način, da je hišnik (vzdrževalec) dosegljiv preko mobilnega telefona ali pozivnika z odzivnim časom na predmetni objekt največ dve uri od poziva naročnika.

Hišniška opravila se izvajajo v poslovnih prostorih in zajemajo:
- skrb za brezhibnost in urejenost opreme v poslovnih prostorih.
- organiziranje in sodelovanje pri izboru izvajalcev del, ki jih sam ne more ali ne sme izvajati (npr.: večja vzdrževalna dela za katera izvajalec nima ustrezno usposobljenih kadrov in za dela pri odpravi napak v primerih ko so naprave v garanciji),

Poleg tega izvaja naslednja nujna vzdrževalna dela:

- dnevno nadziranje redu in načina uporabe skupnih površin, delovanje naprav skupnega pomena in skrb za njihovo brezhibnost ter urejenost. Naprave, ki zahtevajo posebno pozornost in zanesljivost delovanja, so dvigala, centralno ogrevanje, hladilni in prezračevalni sistemi, sistemi za nadzor delovanja naprav, tehnični nadzor, hidroforne naprave, vodovodne, kanalizacijske, elektro, plinske, antenske in druge napeljave. Pozivanje izbranega dobavitelja posameznih sklopov za odpravo napak;
- vzdrževanje sistema ogrevanja in hlajenja; nadzor pri čiščenju in/ali zamenjavi filtrov na konvektorjih, nastavljanje sobnih termostatov, menjava okvarjenih delov na konvektorjih, odpravljanje okvar, odzračevanje konvektorjev;
- organiziranje in nadzorovanje dela zunanjih izvajalcev; za dela, ki so specifična (pleskanje, premontaže, izdelava pregradnih sten ali prebojev, zamenjava opreme, hidrosanacija razpok stropov ter sten v kleteh itd.) ali po obsegu predstavljajo večji obseg del;
- poznavanje in nadziranje delovanja ter operativno posluževanje namenske opreme v dvoranah, vključno z vodenjem evidence o uporabi (rezervacije, pregled uporabe po uporabnikih);
- vodenje evidenc o sistemu ključev in naročanje novih;
- obvladovanje in izvajanje reševanja v kritičnih primerih, kot so: zastoj dvigal, izpad posameznih sistemov;
- praznjenje in polnjenje instalacij za ogrevanje ter odzračevanje radiatorjev ob popravilih;
- nabavljanje potrebnih sredstev in materiala za zagotavljanje brezhibnosti delovanja skupnih naprav, nadzorovanje njihove hrambe in vodenje evidence zalog ob predhodnem posvetovanju z naročnikom;
- skrb za izobešanje zastav za državne praznike ter za njihovo vzdrževanje in hrambo;
- spremljanje, arhiviranje in ažuriranje dokumentacije objekta;
- odkrivanje napak, analiziranje in določanje načina popravila;
- skrb za ustrezen dostop do objekta (dostopne poti, vhod v objekt in okolici objekta) v zimskem času (ročno in strojno odstranjevanje snega, posipavanje s soljo, odstranjevanje ledu itd.);
- manjše selitve in prestavitve opreme v okviru poslovnega objekta;
- urejanje dvoran in predavalnic za potrebe seminarjev prestavljanje miz in stolov po naročilu uporabnika.