Dosje javnega naročila 000077/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje poštnih storitev
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 50.743.158,95 EUR

JN000077/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 08.01.2019
JN000077/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.01.2019
JN000077/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.01.2019

    JN000077/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 020-043883

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE
Tržaška cesta 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje poštnih storitev
Referenčna številka dokumenta: 4301-18/2018, 2018/KPP 4
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje poštnih storitev, v osmih sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 44.381.283,55 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Poštne pošiljke na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1: Poštne pošiljke na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Poštne pošiljke v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 2: Poštne pošiljke v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3: Poštne pošiljke z vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi, po določilih ZUP, ZPP, ZKP, ZSReg in ZFPPIP na področju Republike Slovenije
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 3: Poštne pošiljke z vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi, po določilih ZUP, ZPP, ZKP, ZSReg in ZFPPIP na področju Republike Slovenije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 4: Paketi na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 4: Paketi na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 6: Hitra pošta po Republiki Sloveniji in znotraj mest
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 6: Hitra pošta po Republiki Sloveniji in znotraj mest
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 8: Prenos pisemskih pošiljk (potne listine, osebne izkaznice in vozniška dovoljenja) priporočeno s povratnico
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 8: Prenos pisemskih pošiljk (potne listine, osebne izkaznice in vozniška dovoljenja) priporočeno s povratnico
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 9: Strojno kuvertirane pošiljke poštne pošiljke v vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi in navadne pošiljke na področju Republike Slovenije
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 9: Strojno kuvertirane pošiljke poštne pošiljke v vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi in navadne pošiljke na področju Republike Slovenije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 5: Paketi v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
sklop 5: Paketi v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na: Odprti postopek

Razlaga:
Naročnik je za oddajo predmetnega javnega naročila izvedel odprti postopek z oznako ODPOSTA-4/2018 (v nadaljevanju: odprti postopek), v katerem je sprejel odločitev o oddaji naročila št. 4301-5/2018/268 z dne 10. 7. 2018, da se naročilo v sklopih:
- sklop 1: Poštne pošiljke na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu
- sklop 2: Poštne pošiljke v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu
- sklop 3: Poštne pošiljke z vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi, po določilih ZUP, ZPP, ZKP, ZSReg in ZFPPIP na področju Republike Slovenije
- sklop 4: Paketi na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu
- sklop 5: Paketi v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu
- sklop 6: Hitra pošta po Republiki Sloveniji in znotraj mest
- sklop 8: Prenos pisemskih pošiljk (potne listine, osebne izkaznice in vozniška dovoljenja) priporočeno s povratnico
- sklop 9: Strojno kuvertirane pošiljke poštne pošiljke v vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi in navadne pošiljke na področju Republike Slovenije

ne odda, ker naročnik v predmetnih sklopih ni prejel nobene dopustne ponudbe.

Naročnik je zaradi navedenega nadaljeval oddajo javnega naročila po konkurenčnem postopku s pogajanji, brez objave na portalu javnih naročil, saj je v postopek s pogajanji vključil ponudnike, ki so v odprtem postopku za predmetne sklope predložili ponudbo, ki je nedopustna samo iz razloga, ker ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000077/2019-L01
Številka obvestila v UL: 2019/S 006-010259
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 04.01.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: sklop 1: Poštne pošiljke na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
22.01.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI
Maribor
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 20.649.064,67 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 16.623.496,10 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Sklop 2: Poštne pošiljke v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
22.01.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI
Maribor
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 3.455.167,20 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 3.079.837,19 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: sklop 3: Poštne pošiljke z vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi, po določilih ZUP, ZPP, ZKP, ZSReg in ZFPPIP na področju Republike Slovenije

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
22.01.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI
Maribor
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 17.736.103,44 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 15.709.370,61 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: 4
Naslov: Sklop 4: Paketi na področju Republike Slovenije oziroma v notranjem prometu

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
22.01.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI
Maribor
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 330.615,73 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 261.095,16 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 5

Številka sklopa: 5
Naslov: sklop 6: Hitra pošta po Republiki Sloveniji in znotraj mest

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
22.01.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI
Maribor
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 377.378,30 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 341.547,01 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 6

Številka sklopa: 6
Naslov: sklop 8: Prenos pisemskih pošiljk (potne listine, osebne izkaznice in vozniška dovoljenja) priporočeno s povratnico

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
22.01.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI
Maribor
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1.602.806,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.471.583,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 7

Številka sklopa: 7
Naslov: sklop 9: Strojno kuvertirane pošiljke poštne pošiljke v vročitvijo v skladu s posebnimi predpisi in navadne pošiljke na področju Republike Slovenije

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
22.01.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI
Maribor
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 7.753.669,43 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 6.894.354,48 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 8

Številka sklopa: 8
Naslov: sklop 5: Paketi v mednarodnem oziroma čezmejnem prometu

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
To skupno naročilo na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 43000-12/2017/7, z dne 2. 2. 2018, Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) ter pooblastil in zbranih potreb izvaja Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v svojem imenu in za svoj račun in v imenu in za račun naročnikov, navedenih v prilogi 1 vzorca krovne pogodbe, dostopni na povezavi http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila/arhiv-javnih-narocil?_action=submit&antiSpamInput=&search=odposta&deadline=#narocilo_585_585
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek mora biti vložen pri Ministrstvu za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj revizije mora v zahtevku za revizijo navesti ime in naslov vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila oziroma to odločitev, predmet javnega naročila, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če bo vlagatelj nastopal s pooblaščencem ter priložiti potrdilo o vplačilu takse iz drugega odstavka 71. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1I in 60/17). Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.01.2019