Dosje javnega naročila 000416/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava poslovne analize Državnega odvetništva Republike Slovenije in Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije in državnih tožilstev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 82.600,00 EUR

JN000416/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.01.2019
JN000416/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.02.2019
JN000416/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.02.2019
JN000416/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.02.2019
JN000416/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.02.2019
JN000416/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2019
JN000416/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.05.2019
JN000416/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2019
JN000416/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000416/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/293386/RD-4300-4-2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6739
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava poslovne analize Državnega odvetništva Republike Slovenije in Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije in državnih tožilstev
Referenčna številka dokumenta: 4300-4/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izdelava poslovne analize Državnega odvetništva Republike Slovenije in izdelava poslovne analize Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije in državnih tožilstev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelava poslovne analize Državnega odvetništva Republike Slovenije
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava poslovne analize Državnega odvetništva Republike Slovenije, in sicer izvedba skrbnega pregleda, popisa in predloga izboljšav procesov, ki se izvajajo na Državnem odvetništvu (sedežu organa in zunanjih oddelkih). Naročnik pričakuje identifikacijo procesov na Državnem odvetništvu, analizo obstoječih ključnih procesov, pisni popis oz. opis ključnih procesov, izdelava diagramov ter izdelavo predloga optimizacije ključnih procesov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija v okviru operacije Učinkovito pravosodje, podaktivnosti "Izboljšanje IS in procesov poslovanja DOdv in DT".

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelava poslovne analize Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije in državnih tožilstev
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izdelava poslovne analize Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije in državnih tožilstev, in sicer izvedba skrbnega pregleda, popisa in predloga izboljšav procesov, ki se izvajajo na okrožnih državnih tožilstvih, Specializiranemu državnemu tožilstvu in Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije (v nadaljevanju: DT). Naročnik pričakuje identifikacijo procesov v DTjih, analizo obstoječih ključnih procesov, pisni popis oz. opis ključnih procesov, izdelava diagramov ter izdelavo predloga optimizacije ključnih procesov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija v okviru operacije Učinkovito pravosodje, podaktivnosti "Izboljšanje IS in procesov poslovanja DOdv in DT".


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.02.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.02.2019   10:10
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.02.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.01.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.01.2019   13:27
VPRAŠANJE
Ali naročnik predvideva, da bo po zaključeni analizi sledilo javno naročilo za razvoj informacijskega sistema za podporo analiziranim procesom? Ali bo v tem primeru izbrani izvajalec lahko oddal tudi ponudbo za razvoj informacijskih sistemov?

ODGOVOR
Odgovor je DA in DA.

Datum objave: 05.02.2019   14:29
VPRAŠANJE
Ker se ne strinjamo z naročnikom, mu predlagamo, da še enkrat temeljito razmisli glede konflikta interesov v svojem odgovoru na vprašanje (Datum objave: 30.01.2019 13:27) (»drugi« odgovor DA):
VPRAŠANJE
Ali naročnik predvideva, da bo po zaključeni analizi sledilo javno naročilo za razvoj informacijskega sistema za podporo analiziranim procesom? Ali bo v tem primeru izbrani izvajalec lahko oddal tudi ponudbo za razvoj informacijskih sistemov?
ODGOVOR
Odgovor je DA in DA.

V primerljivi situaciji (JN000307/2019-W01) je naročnik glede konflikta interesov odgovoril in utemeljil svoj odgovor na naslednji način:

»Skladno s 65. členom ZJN-3 mora naročnik sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev poštene konkurence, kadar je ponudnik ali podjetje, povezano s ponudnikom, naročniku svetovalo v predhodnem preverjanju trga, ali bilo kako drugače vključeno v pripravo postopka javnega naročanja. 2. odst. 65. člena ZJN-3 na splošno opredeljuje te ukrepe in določa, da naročnik iz postopka izloči predhodno (ne)posredno sodelujočega ponudnika, če ni mogoče drugače zagotoviti, da se spoštuje načelo enakopravne obravnave ponudnikov.
Ker bo v danem primeru izbrani ponudnik pripravil razpisno dokumentacijo za bodoči postopek nakupa KZZ in PK naročnik ocenjuje, da primerni blažji ukrepi od izločitve takšnega ponudnika v bodočem postopku tako niso možni. Zakon o javnem naročanju s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2016, dr. Vesna Kranjc, str. 246: »Oseba, ki ni zgolj informirala naročnika o posameznih vprašanjih, ampak je zanj pripravila vse dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila, zagotovo ne more sodelovati v tem postopku kot ponudnik. V takšnem primeru naročnik ne more sprejeti ukrepov, ki bi drugim ponudnikom zagotovili enak položaj.««

Predlagamo, da naročnik ponovno razmisli o svojem »drugem« odgovoru glede konflikta interesov in naj podrobno utemelji, če tega ni. V primeru najmanjšega dvoma predlagamo, da naročnik navedeni drugi odgovor popravi iz »DA« v »NE«. V nasprotnem primeru bomo prisiljeni vložiti revizijski zahtevek.

Lep pozdrav.ODGOVOR

Naročnik ostaja pri odgovoru na vprašanje (Datum objave: 30. 1. 2019 13:27) DA in DA. Naročnik bo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila dopolnil in tudi ustrezno dokumentiral ukrepe za zagotovitev spoštovanja načela enakopravne obravnave ponudnikov v novem postopku javnega naročila za razvoj informacijskih sistemov. Popravek bo objavljen na Portalu javnih naročil.


Datum objave: 05.02.2019   14:29
VPRAŠANJE
V zvezi z merili naročnik med drugim za strokovnjake zahteva, da imajo veljaven IPMA ali PMP certifikat projektnega vodenja. Naročnika želimo opozoriti, da IPMA oziroma PMP nista edina kompetentna certifikata s področja projektnega vodenja, primerljivi so tudi naslednji: PRINCE, PRINCE2, PMI, Project+ CompTIA in ScrumMaster. Prosimo naročnika, da ta pogoj razširi vsaj še na primerljive certifikate PRINCE, PRINCE2, PMI, Project+ CompTIA in ScrumMaster.


ODGOVOR

Naročnik bo v tem delu popravil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in razširil nabor certifikatov projektnega vodenja. Popravek bo objavljen na Portalu javnih naročil.


Datum objave: 05.02.2019   14:30
VPRAŠANJE
Spoštovani

V merilih za certifikate je zapisano, da bo naročnik priznal veljavne certifikate iz nabora certifikatov, če jih je prijavljen kader pridobil do dne, ko je bilo obvestilo o tem javnem naročilu objavljeno na portalu javnih naročil in za katere bo ponudnik naročniku predložil kopije certifikatov.

Omenjeni certifikati zahtevajo dolgotrajne postopke certifikacije oziroma recertifikacije, zato ne morejo biti pridobljeni v kratkem času. S tem razlogom vas prosimo, da ta pogoj omilite tako, da boste certifikate priznali, če so pridobljeni do dneva oddaje ponudbe za javno naročilo.ODGOVOR

Naročnik merila v tem delu ne bo spremenil.


Datum objave: 15.02.2019   07:31
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da pojasnite naslednje: v objavi naročila navajate: "Trajanje naročila: Trajanje v dnevih: 180". V vzorcu pogodbe piše: "Rok, v katerem mora vodja projekta na strani naročnika prejeti poslovno analizo v pregled, je 120 dni, šteto od sklenitve te pogodbe."

Ali to pomeni, da mora izvajalec izvesti aktivnosti od 1-6 iz poglavja 3 Specifikacije naročila v roku 120 dni, aktivnosti 7 in 8 pa v 60. dneh, ki sledijo?
ODGOVOR

Trajanje naročila, objavljeno na portalu in popravljeno dne 15. 2. 2019 na 190 dni, je enako veljavnosti pogodbe iz 29. člena popravljenega osnutka pogodbe. Teh 190 dni je bilo približno izračunanih na podlagi: roka za posredovanje poslovne analize v pregled 120 dni, dodatni rok za posredovanje: 10 dni, pregled poslovne analize: 30 dni, popravek poslovne analize: 15 dni, pregled popravljene poslovne analize: 15 dni).
Rok, v katerem mora izbrani izvajalec opraviti poslovno analizo, katere rezultat so Specifikacije, torej od točke 1 do 8 iz 3. poglavja objavljenih Specifikacij, je 120 dni.Datum objave: 15.02.2019   07:32
VPRAŠANJE
Zanima nas, če boste upoštevali certifikate, ki so bili pridobljeni na isti dan, kot je bilo objavljeno naročilo na strani enaročanje, torej na 28.1.2019?

ODGOVOR

Da.


Datum objave: 15.02.2019   07:33
VPRAŠANJE
Ponudnik predvideva, da rezultat projekta: »8. Specifikacija zahtev za javno naročilo za nov informacijski sistem, ki jo bo mogoče uporabiti za oceno ustreznosti obstoječega IKT sistema in/ali za postopek javnega naročila za postopke nakupa novega in sicer obsega : a. poslovne zahteve, b. zahteve deležnikov, c. funkcionalne zahteve, d. nefunkcionalne zahteve in e. ocenjena vrednost« po obsegu in vsebini ni enakovreden specifikacijam, ki bodo dela kasnejšega javnega naročila za razvoj in uvedbo informacijskih rešitev. V nasprotnem prosimo naročnika, da natančneje specificira zahtevano vsebino tega rezultata.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je dne 15. 2. 2019 (in pred tem že dne 4. 2. 2019) na Portalu javnih naročil objavil popravljene Specifikacije ravno v tej točki. Izbrani izvajalec bo moral opraviti poslovno analizo, katere končni rezultat bo dokument Specifikacije za nov informacijski sistem (popravek omenjene 8. točke Specifikacij)


Datum objave: 15.02.2019   07:34
VPRAŠANJE
Ugotavljamo, da je pretekel že en teden od naročnikove obljube, da bo »dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila dopolnil in tudi ustrezno dokumentiral ukrepe za zagotovitev spoštovanja načela enakopravne obravnave ponudnikov v novem postopku javnega naročila za razvoj informacijskih sistemov. Popravek bo objavljen na Portalu javnih naročil.«

Prav tako še vedno čakamo odgovore na vprašanja, ki smo jih postavili naročniku pred enim tednom, medtem pa čas teče v prazno, ker nimamo ustreznih informacij, da bi lahko nadaljevali s pripravo ponudbe...

Predlagamo naročniku, da še enkrat temeljito razmisli o vseh odgovorih, ki jih je objavil na PJN in jih ustrezno spremeni oziroma dopolni.


ODGOVOR

Naročnik je dne 15. 2. 2019 na Portalu javnih naročil objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter prav tako podaljšal rok za postavljanje vprašanj in oddajo ponudb.


Datum objave: 15.02.2019   12:03
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
Prosimo za bolj natančno pojasnilo, kaj pomeni stavek na str. 7 spodaj v dokumentu Specifikacije_DOdv_popravljene_15.2.2019-sklop1.PDF:
»Tehnične specifikacije morajo biti pripravljene v skladu z ZJN-3.«

Prav tako prosimo za bolj natančno pojasnilo, kaj pomeni stavek na str. 6, pred naslovom 4. CILJ POPISA PROCESOV v dokumentu Specifikacije_DT_P_popravljene_15.2.2019-sklop2.PDF:
»Tehnične specifikacije morajo biti pripravljene v skladu z ZJN-3.«

Hvala.

ODGOVOR

Predmetni stavek v obeh dokumentih Specifikacij je del točke 3.8. Slednje pomeni, da mora biti dokument Specifikacije za nov informacijski sistem v obeh sklopih pripravljen skladno z določbami veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki se nanašajo na tehnične specifikacije.


Datum objave: 18.02.2019   15:01
VPRAŠANJE
Prosimo za informacijo do katerega nivoja globine (3,4,5, ) naj bo izdelan AS IS in TO BE procesni model. Najlepša hvala.

ODGOVOR
AS IS in TO BE procesni model naj bo izdelan do nivoja globine 5.Datum objave: 18.02.2019   15:02
VPRAŠANJE
Glede na to, da nekateri izdajatelji certifikatov v primeru fizično izgubljenega papirnatega potrdila o certifikatu ne omogočajo pridobitve nadomestne kopije potrdila certifikata ampak napotujejo na preverjanje preko uradne spletne strani registra veljavnih certifikatov, prosimo naročnika, da kot enakovredno dokazilo predložitve potrdila o certifikatu prizna tudi sklicevanje na uradno stran registra uradnih certifikatov, z navedbo linka, kjer je certifikat možno preveriti.

Primeri linkov:

Register PMI:
https://certification.pmi.org/registry.aspx

Register IPMA:
https://www.ipma.world/individuals/certification/database-of-certified-professionals/

Register IIBA:
https://www.iiba.org/certification/registries/

Register PRINCE:
https://www.axelos.com/successful-candidates-register

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR

Naročnik bo objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in v njem uredil vprašanje dokazovanja pridobljenih in veljavnih certifikatov.