Dosje javnega naročila 000409/2019
Naročnik: Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana - Črnuče
Gradnje: Prenova zunanjega šolskega igrišča ob Osnovni šoli n. h. Maksa Pečarja v Črnučah
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.427.023,51 EUR

JN000409/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.01.2019
JN000409/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.03.2019
JN000409/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2019
JN000409/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.06.2019
JN000409/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000409/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja
Črnuška cesta 9
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija
ravnateljica Zlatka Vlasta Zgonc
osmakspecar@guest.arnes.si
+386 15896312
+386 15896117

Internetni naslovi
https://www.makspecar.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/293457/RD.ESPD_na_PJN_prenova_solskega_igrisca.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6758
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova zunanjega šolskega igrišča ob Osnovni šoli n. h. Maksa Pečarja v Črnučah
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45236110
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa po konkurenčnem postopku s pogajanji je »Prenova zunanjega šolskega igrišča ob Osnovni šoli n. h. Maksa Pečarja v Črnučah«, s predvidenim rokom začetka del dne 26.03.2019 in zaključkom najkasneje do dne 12.08.2019 z opravljenim tehničnim pregledom, odpravljenimi vsemi pripombami in podpisanim zapisnikom o uspešno izvedeni primopredaji del.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45236110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Osnovna šola n.h. Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana - Črnuče
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa po konkurenčnem postopku s pogajanji je »Prenova zunanjega šolskega igrišča ob Osnovni šoli n. h. Maksa Pečarja v Črnučah«, s predvidenim rokom začetka del dne 26.03.2019 in zaključkom najkasneje do dne 12.08.2019 z opravljenim tehničnim pregledom, odpravljenimi vsemi pripombami in podpisanim zapisnikom o uspešno izvedeni primopredaji del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.02.2019   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.02.2019   11:00

Dodatne informacije:
Za predmetni javni razpis je izdelana projektna dokumentacija (tehnično poročilo, pdf. načrt ureditvena situacija) in je na vpogled na naslovu naročnika vsak delovnik med 9. in 11. uro. Pred prihodom se je potrebno najaviti na telefon naročnika. Prav tako pa je projektna dokumentacija objavljena tudi na spletni strani naročnika https://www.makspecar.si/
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja
Črnuška cesta 9
1231
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.01.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.02.2019   10:51
1. PONUDNIKOVO VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnika pozivamo k spremembi zahtevanih tehničnih oz. referenčnih pogojev ponudnika in imenovanega vodje del na način, da se zahtevana referenca razširi tudi na druge klasifikacije v okviru skupine CC-SI 126 (12640, 12650).
Hvala za razumevanje.

1. NAROČNIKOV ODGOVOR
Naročnik vztraja pri postavljeni zahtevi.Datum objave: 01.02.2019   10:52
2. PONUDNIKOVO VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnika pozivamo k spremembi zahtevanih tehničnih oz. referenčnih pogojev. Glede na dejstvo, da je sama vrednost predmetnega javnega naročila ocenjena na cca. 700.000 EUR je višina zahtevane reference absolutno previsoko postavljena in v popolnem nesorazmerju s predmetnim javnim naročilom.
Naročnika pozivamo, da spremeni besedilo razpisne dokumentacije na način, da se le-to glasi: 3. Gospodarski subjekt ali skupina gospodarskih subjektov v okviru skupne prijave, mora izkazati, da je v obdobju petih let pred potekom roka za oddajo prijav dalje kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili:
* uspešno zaključil vsaj en (1) istovrsten posel novogradnje ali prenove športnega in otroškega igrišča osnovne šole, vrtca ali druge izobraževalne ustanove v vrednosti najmanj 300.000,00 EUR z DDV.

2. NAROČNIKOV ODGOVOR
Ocenjena vrednost javnega naročila ni 700.000,00 EUR, kot to navaja potencialni ponudnik. Referenca je glede na predvidena sredstva sorazmerna s predmetom javnega naročila, zato naročnik vztraja pri svoji postavljeni zahtevi.Datum objave: 01.02.2019   10:54
3. PONUDNIKOVO VPRAŠANJE
Kje je popis del v Excelu?

3. NAROČNIKOV ODGOVOR
Naročnik je objavil postopek javnega naročila po konkurenčnem postopku s pogajanji za izbiro izvajalca, ki ima dve fazi, kot to iz izhaja iz 3. točke navodil razpisne dokumentacije, kjer je prva faza ugotavljanje sposobnosti in druga faza predložitev prve ponudbe in pogajanja s predložitvijo končnih ponudb. Ponudnikom katerim bo priznana sposobnost bodo pozvani v drugo fazo, kjer bodo dobili tudi popise del v excelu.Datum objave: 01.02.2019   10:55
4. PONUDNIKOVO VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Naročnika prsimo, da spremeni referenčni pogoj in sicer:
da je ponudnik uspešno zaključil vsaj en (1) istovrsten posel novogradnje ali prenove športnega in otroškega igrišča osnovne šole, vrtca ali druge izobraževalne ustanove v vrednosti najmanj 500.000,00 EUR brez DDV.
tako da bo priznal:
da je ponudnik uspešno zaključil vsaj en (1) istovrsten posel novogradnje ali prenove športnega in otroškega igrišča osnovne šole, vrtca ali druge izobraževalne ustanove v vrednosti najmanj 500.000,00 EUR z DDV.
Saj v zadnjih 5 letih ni bilo izvedenih ali rekonstruiranih veliko navedenih investicij, in z upoštevanjem predloga bo naročnik dobil večji nabor ponudnikov.

4. NAROČNIKOV ODGOVOR
Že odgovorjeno.Datum objave: 01.02.2019   10:55
5. PONUDNIKOVO VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim če objavite popis del.
lp

5. NAROČNIKOV ODGOVOR
Že odgovorjeno.Datum objave: 05.02.2019   15:35
6. PONUDNIKOVO VPRAŠANJE
Spoštovani
Ne razumemo spodnjega vprašanja, ki je v ESPD obrazcu?
"izpolnjuje objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila, ki se uporabljajo za zmanjšanje števila kandidatov:"
Vaš odgovor
Da Ne
Če da, na kakšen način izpolnjuje te pogoje ali pravila:

6. NAROČNIKOV ODGOVOR
Ponudnikom v delu V. Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov ni potrebno izpolnjevati obrazca ESPD in v tem delu ni potrebno prilagati dokazil.Datum objave: 06.02.2019   15:08
7. PONUDNIKOVO VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnika pozivamo k spremembi zahtevanih tehničnih oz. referenčnih pogojev.
Naročnika pozivamo, da spremeni besedilo razpisne dokumentacije na način, da se le-to glasi:
3. Gospodarski subjekt ali skupina gospodarskih subjektov v okviru skupne prijave, mora izkazati, da je v obdobju petih let pred potekom roka za oddajo prijav dalje kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili:
* uspešno zaključil vsaj en (1) istovrsten posel novogradnje ali prenove športnega in otroškega igrišča osnovne šole, vrtca ali druge izobraževalne ustanove v vrednosti najmanj 300.000,00 EUR z DDV.
Opomba: Klasifikacija 12630 za predložitev ustreznih referenc, ki je delno upoštevana v razpisni dokumentaciji (osnovne šole, vrtci ali druge izobraževalne ustanove) se razširja v isti klasifikaciji še na:
- stavbe za predšolsko vzgojo ter osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, jasli, vrtci, osnovne šole, srednje šole in gimnazije in podobno,
- stavbe za poklicno izobraževanje,
- stavbe za visokošolsko in univerzitetno izobraževanje,
- stavbe za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami.
pri tem pa naj naročnik razširi klasifikacijo ustreznih referenc na CC-SI 12650. Velika večina zunanje športne opreme in zunanjih igrišč je izvedena v okviru novogradenj ali prenov športnih dvoran, ki se nahajajo v neposredni bližini osnovnih šol in vrtec, vendar se jih zaradi enovitosti gradnje prišteva v klasifikacijo CC-SI 12650. Kot potencialni ponudnik, ki je izvedel že veliko zunanjih športnih in otroških igrišč v okviru novogradenj ali prenov športnih dvoran, ki so del kompleksa izobraževalnih ustanov, nam je omejena prosta konkurenca, saj zaradi tega ker igrišča niso bila izvedena v času gradnje izobraževalnih ustanov, niso upoštevana v tem razpisu, dejansko pa imajo enako vrednost in izkazujejo našo usposobljenost izvesti predmetno javno naročilo.
Skladno z napisanim, ponovno pozivamo naročnika, da razširi klasifikacijo zahtevanih referenčnih potrdil poleg CC-SI 12630 tudi na 12650.
Lep pozdrav.

7. NAROČNIKOV ODGOVOR
Glede na obseg in zahtevnost ureditve zunanjega igrišča ob OŠ n .h. Maksa Pečarja je zahtevana vrednost referenčnega posla v višini 500.000,00 EUR brez DDV povsem ustrezna.
Klasifikacija objektov CC SI 12630 - stavbe za izobraževanje, je dovolj obsežna, saj zajema vse objekte, ki jih zahteva naročnik.
V primeru, da je bila izvedena zunanja športna oprema in zunanja igrišča v okviru novogradenj športnih dvoran (objektov klasifikacije CC-SI 12650), je referenca sprejemljiva, če gre za kompleks izobraževalnih ustanov, ne pa za posamezen objekt CC - SI 12650 - stavbe za šport. Ponudnik mora dokazati, da gre za kompleks objektov s klasifikacijo CC SI 12630.
Datum objave: 06.02.2019   15:13
8. PONUDNIKOVO VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Naročnik daje prednost točno določenemu izvajalcu zaradi zagotavljanju reference po ZJN in obsegu del. Predlagamo razširitev referenc tudi na druge zunanje ureditve, ceste in komunalno opremo.
Lp!

8. NAROČNIKOV ODGOVOR
Predmet javnega naročila je zunanje šolsko igrišče ob OŠ n h. Maksa Pečarja, ki zajema športna igrišča, tekališča, športne naprave, otroška igrala in zazelnjene površine. Cest in komunalne opreme se ne izvaja, zato so takšne reference neprimerne.Datum objave: 06.02.2019   15:15
9. PONUDNIKOVO VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Veljajo tudi reference za druga javna igrišča? Predlagamo, da se zmanjša vrednost reference na 300.000,00 EUR brez DDV.
Lep pozdrav.

9. NAROČNIKOV ODGOVOR
Glede na obseg in zahtevnost ureditve zunanjega igrišča ob OŠ n. h. Maksa Pečarja je zahtevana vrednost referenčnega posla v višini 500.000,00 EUR brez DDV povsem ustrezna.Datum objave: 10.02.2019   15:11
10. PONUDNIKOVO VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnika prosimo, da še posebej zaradi kratkega roka za pripravo ponudb, ažurno
odgovarja na zastavljena vprašanja potencialnih ponudnikov na portalu.

10. NAROČNIKOV ODGOVOR
Na vsa vprašanja potencialnih ponudnikov je bilo odgovorjeno v določenem roku.