Dosje javnega naročila 000433/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: STORITVE NOTRANJEGA REVIDIRANJA ZA JAVNE ZAVODE MOL
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 35.929,00 EUR

JN000433/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.01.2019
JN000433/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.03.2019
JN000433/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.05.2019
JN000433/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000433/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/293572/RD_-_STORITVE_NOTRANJEGA_REVIDIRANJA_-_nova_uredba_(002)_(002).zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/293572/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6768
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: STORITVE NOTRANJEGA REVIDIRANJA ZA JAVNE ZAVODE MOL
Referenčna številka dokumenta: 430-3000/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79210000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
DAVČNE IN REVIZORSKE STORITVE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
STORITVE NOTRANJEGA REVIDIRANJA ZA JAVNE ZAVODE MOL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.02.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.02.2019   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.02.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.01.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.02.2019   09:43
Številka: 430-3000/2019-8
Oznaka JN: 7560-18-2018
Datum:


ZADEVA: Vprašanje potencialnih ponudnikov


Preko portal javnih naročil smo za javno naročilo »storitev notranjega revidiranja za javne zavode MOL« številka objave na Portalu javnih naročil JN000433/2019-W01, datum objave 29.01.2019, prejeli naslednje vprašanje potencialnih ponudnikov:


1. Vprašanje:
V 3. točki pogojev za sodelovanje na razpisu navajate, da naj bi imel vsaj eden od članov ekipe naziv državni notranji revizor.
Ali zadostuje, če ima eden od članov naziv preizkušeni notranji revizor pri Slovenskem inštitutu za revizijo?

Odgovor:
Ne. Pogoj je državni notranji revizor.


Pripravila:
Sabina Gregorinčič


Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Objava:
- Na Portalu javnih naročil RSDatum objave: 04.02.2019   12:35
Številka: 430-3000/2018-9
Oznaka JN: 7560-18-2018
Datum:

ZADEVA: Vprašanje potencialnih ponudnikov

Preko portal javnih naročil smo za javno naročilo »storitev notranjega revidiranja za javne zavode MOL« številka objave na Portalu javnih naročil JN000433/2019-W01, datum objave 29.01.2019, prejeli naslednje vprašanje potencialnih ponudnikov:


1. Vprašanje:
Ali so v postopku tega javnega naročila predvidena pogajanja oziroma drugi krog prijav, ali velja kriterij najnižja cena v prvi ponudbi?

Odgovor:
Ne. V predmetnem postopku niso predvidena pogajanja.

2. Vprašanje
Tukaj prosim za potrditev: - pogodba je ena, med reviz. družbo in MOL, za vse revizije skupno

Odgovor:
DA

3. Vprašanje
rev. družba izda en račun, za vse skupaj, se pravi, ko je izdano zadnje poročilo

Odgovor:
DA

4. Vprašanje
revizorjevih poročil je 61

Odgovor:
DA

5. Vprašanje
revizorji opravijo samo navedeni del letnih postopkov notranje revizije, se ne ukvarjamo z letnimi načrti, z odzivnimi poročili revidiranca, ne poročamo ob koncu leta svetom zavodov,...

Odgovor:
DA zaključi se z izdajo končnega poročila

6. Vprašanje
Ali dela revizor po navodilih in na vzorcih metodologije in rev.poročila pripravi po vzorcu notranje službe MOL?

Odgovor:
Revizor dela na vzorcih ter obrazcih Službe za notranjo revizijo in pod nadzorom vodje službe.

Pripravila:
Sabina Gregorinčič
Tadeja Möderndorfer
Vodja službe
Objava:
- Na Portalu javnih naročil RSDatum objave: 06.02.2019   12:49
Številka: 430-3000/2018-10
Oznaka JN: 7560-18-2018
Datum:

ZADEVA: Vprašanje potencialnih ponudnikov

Preko portal javnih naročil smo za javno naročilo »storitev notranjega revidiranja za javne zavode MOL« številka objave na Portalu javnih naročil JN000433/2019-W01, datum objave 29.01.2019, prejeli naslednje vprašanje potencialnih ponudnikov:

1. Vprašanje:
Pri izvedbi lahko sodelujejo samo v tabeli navedeni člani ekipe ali se jim kasneje lahko pridruži še kdo?
Odgovor: Da če je zaposlen pri ponudniku.
2. Vprašanje
Če člani ekipe (pomočniki) niso zaposleni pri ponudniku (sodelujemo z njim na podlagi pogodbe z drugo gospodarsko družbo ali delo opravljajo kot samostojni podjetniki, ji moramo navesti kot podizvajalce?
Odgovor: Da.
3. Vprašanje:
Ali dobi notranji revizor pred pričetkom del podrobnejša navodila glede obsega pregleda?
Odgovor:Da.

4. Vprašanje:
Kaj pomeni zahteva 7 raznovrstnih izdanih računov (nadstandard, šola v naravi, prehrana, dnevi dejavnosti, fotokopirane ipd.) v primeru, če šola nima toliko vrst izdanih računov?
Odgovor: Če nima toliko vrst računov izberete manj.

5. Vprašanje:
Ali je predpisana oblika končnega poročila?
Odgovor: Da. dobite tipske predloge (obrazce), vstavite samo vsebino.

6. Vprašanje:
Ali si izvajalec sam določi termine izvedbe ali mu jih naročnik?
Odgovor: Uskladite se z zavodom.

7. Vprašanje:
Ali je dovoljeno, da se naročilo izvede v celoti v obdobju september-november?
Odgovor: Dovoljeno je, vendar morate zagotoviti ustrezno število revizorjev.
Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službeDatum objave: 11.02.2019   14:30
Številka: 430-3000/2018-11
Oznaka JN: 7560-18-2018
Datum:


ZADEVA: Vprašanje potencialnih ponudnikov


Preko portal javnih naročil smo za javno naročilo »storitev notranjega revidiranja za javne zavode MOL« številka objave na Portalu javnih naročil JN000433/2019-W01, datum objave 29.01.2019, prejeli naslednje vprašanje potencialnih ponudnikov:

1. Vprašanje.
Prosimo za pojasnilo pri točki II. »Opis predmeta javnega naročila« - »notranja revizija delovnih postopkov, ki zagotavljajo skladnost s predpisi na področju varstva osebnih podatkov«
Ali se cilj revizije nanaša samo na notranje predpise (navedeno je samo »predpisi«) in je skladnost z zunanjimi predpisi omejitev revizije?
Odgovor:
NE. Skladnost z zunanjimi predpisi ni revizijska omejitev.

2. Vprašanje.
V povezavi s prejšnjim vprašanjem, ali se presoja le skladnost postopkov z notranjimi predpisi (zapis pri »Revizijski vzorec« je »presoja notranjega revizorja o skladnosti internih aktov in delovnih postopkov zavarovanja osebnih podatkov na vzorcu največ 5 evidenc«)?
Odgovor:
NE

3. Vprašanje
Ali je mišljen vzorec največ 5 evidenc pri vsakem od 36 izbranih javnih zavodov?
Odgovor:
DA

4. Vprašanje
Predviden obseg vzorca je »največ 5 evidenc«. Ali je naročnik predvidel tudi najmanjši obseg?
Odgovor:
NE. Mora biti pa v skladu z revizijsko stroko zadosten za dosego cilja.

5. Vprašanje
Prosimo za pojasnilo pri točki II. »Opis predmeta javnega naročila« - »notranja revizija delovnih postopkov, ki zagotavljajo pravilnost, popolnost in pravočasnost obračuna stroškov in izdajo računa staršem«
Prosimo za pojasnilo za povezavo med nazivom revizije (vrstica prej v naslovu) in ciljem revizije »cilj notranje revizije je podati poslovodstvu zagotovilo, da vzpostavljen sistem poslovanja obvladuje tveganja gospodarnega ravnanja s sredstvi«?
Odgovor:
Pojasnjujemo, da je po našem mnenju povezava med predmetom in cilji razvidna iz razpisne dokumentacije.

6. Vprašanje
Oz. drugače, kakšno povezavo ima ugotavljanje gospodarnega ravnanja s sredstvi s pravilnostjo, popolnostjo in pravočasnostjo obračunavanja stroškov in izdaje računa staršem?
Odgovor:
Kot zgoraj.


7. Vprašanje
Prosimo za pojasnilo »minimalno 7 raznovrstnih izdanih računov«. Ali je mišljen vzorec več računov znotraj sedmih skupin raznovrstnih računov ali vse skupaj le 7 (raznovrstnih) računov. V kolikor je mišljeno le 7 računov, prosimo tudi za pojasnilo, kakšno zagotovilo bi naj revizor podal na podlagi takšnega vzorca (ta zahteva je navedena v cilju notranje revizije; naveden prej).
Odgovor.
Mišljen je vzorec v zadostnem obsegu po presoji revizorja, znotraj sedmih skupin raznovrstnih izdanih računov.

8. Vprašanje
Predviden obseg vzorca »najmanj 7 raznovrstnih računov«. Ali je naročnik predvidel tudi največji obseg (tudi v povezavi s prejšnjim vprašanjem glede oblikovanja revizijskih zagotovil)?
Odgovor:
NE

9. Vprašanje
Kdo vodi računovodstvo izbranim zavodom (lastne ali skupne službe; zunanji izvajalec,...)?
Odgovor:
Večina zavodov ima lastno računovodsko službo, nekaj zavodov pa ima zunanje izvajalce.

10. Vprašanje
Kakšna je ocenjena vrednost javnega naročila?
Odgovor:
Naročnik se je odločil, da v objavi ne bo navedel ocenjene vrednosti . Je pa skladna z izbiro postopka oddaje JN naročilo male vrednosti.
Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Objava:
- Na Portalu javnih naročil RS