Dosje javnega naročila 000374/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-26/18: Izvajanje inženirskih storitev za sanacijo plazu Grahovo na cesti R2-403/1072 Kneža Podbrdo v m 4,180
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 17.466,69 EUR

JN000374/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 24.01.2019
JN000374/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.01.2019
JN000374/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000374/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
martina.kokalj@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-26/18: Izvajanje inženirskih storitev za sanacijo plazu Grahovo na cesti R2-403/1072 Kneža Podbrdo v m 4,180
Referenčna številka dokumenta: 43002-745/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje inženirskih storitev za sanacijo plazu Grahovo na cesti R2-403/1072 Kneža Podbrdo v m 4,180
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 17.466,69 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje inženirskih storitev za sanacijo plazu Grahovo na cesti R2-403/1072 Kneža Podbrdo v m 4,180
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji Direktive

Razlaga:
Na javnem razpisu so bila s pogodbo oddana dela za Rekonstrukcijo ceste s podpornimi in opornimi ukrepi na cesti R2-403/1072 Kneža Podbrdo od km 3,949 do km 4,279 enako tudi za izvedbo inženirskih storitve pri gradnji. V času izvedbe del je prišlo do nenadne splazitve terena od km 4,200 do km 4,315. Izvedli so se nujni ukrepi za zavarovanje ceste in objektov ob cesti.
Za zaustavitev nadaljnjega plazenja od km 4,200 do km 4,315 je potrebno izvesti nujna dela na nosilnih konstrukcijah in dela za zagotovitev prevoznosti ceste na tem delu. Poleg ceste so s plazenjem ogroženi tudi objekti ob cesti.Pravna podlaga za izvedbo postopka je č) točka prvega odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), ki določa, da naročnik lahko uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave za javno naročilo gradenj, blaga ali storitev, če zaradi skrajne nujnosti, nastale kot posledica dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti, rokov za odprti ali omejeni postopek ali konkurenčni postopek s pogajanji ni mogoče upoštevati. Nenadna splazitev terena je izven sfere vpliva naročnika in je posledično izpolnjen kriterij iz č) točke 46. člena ZJN-3, ki določa, da okoliščine, s katerimi se utemelji skrajna nujnost, nikakor ne smejo biti take, da bi jih lahko pripisali naročniku.
Na javnem razpisu so bila s pogodbo oddana dela za Rekonstrukcijo ceste s podpornimi in opornimi ukrepi na cesti R2-403/1072 Kneža Podbrdo od km 3,949 do km 4,279. V času izvedbe del je prišlo do nenadne splazitve terena od km 4,200 do km 4,315. Za zagotovitev prevoznosti ceste in zavarovanje objektov ob cesti se je izdelala projektna dokumentacija, ki je reševala novo nastalo stanje. Izvedli so se nujni ukrepi za zavarovanje ceste in objektov ob cesti. Za zaustavitev nadaljnjega plazenja od km 4,200 do km 4,315 je potrebno izvesti nujna dela na nosilnih konstrukcijah in dela za zagotovitev prevoznosti ceste na tem delu. Poleg ceste so s plazenjem ogroženi tudi objekti ob cesti. Na obravnavanem območju je neposredno nad cesto en stanovanjski objekt, ki je bil takoj ob nastanku splazitve izseljen in bo možna ponovna naselitev šele po končanju te sanacije, dva gospodarska objekta in en poslovno stanovanjski objekt. Pod cesto pa se nahajata dva stanovanjska objekta.Naročnik bo k pogajanjem povabil izvajalca Inženiring Biro Maribor d.o.o., ki je v izvajal inženirske storitve za dela po osnovni gradbeni pogodbi cesti R2-403/1072 Kneža Podbrdo od km 3,949 do km 4,279 in je kompetenten za izvedbo teh specialnih del ter je bil z vidika finančne, tehnične in kadrovske usposobljenosti s strani naročnika pripoznani kot izvajalec, ki bo lahko z visoko stopnjo zanesljivosti in strokovnosti zagotovil izvedbo naročila.IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000374/2019-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 24.01.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.01.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
INŽENIRING BIRO, družba za inženiring in projektiranje, d.o.o.
Jezdarska ulica 2
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 15.573,77 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 17.466,69 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.01.2019