Dosje javnega naročila 000422/2019
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izgradnja vsipnega jaška za kamione
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 0,00 EUR

JN000422/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.01.2019
JN000422/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.02.2019
JN000422/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.03.2019
JN000422/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.12.2020
JN000422/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN000422/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE
Dunajska cesta 106
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Uroš Lamovšek
uros.lamovsek@dbr.si
+386 30711320
+386 15897347

Internetni naslovi
https://www.dbr.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.dbr.si/javne-objave/javna-narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6771
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja vsipnega jaška za kamione
Referenčna številka dokumenta: G 2019-018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
S predmetnim javnim naročilom je predvidena rekonstrukcija vsipnega jaška tako, da bo omogočeno lažje pretovarjanje s tovornimi vozili. Gradnja bo potekala fazno. Zaradi izgradnje vsipnega jaška se odstranijo 4 polja obstoječega nadstreška in se po končani gradnji namesti nazaj. Sledi izkop in varovanje gradbene jame in delna rušitev obstoječega jaška.
Vsipni jašek bo vkopana armiranobetonska konstrukcija z jeklenimi pokrivnimi rešetkami, ki se nalegajo na betonske stene. Stene in dno vsipnega jaške se izvede po principu bele kadi iz nepropustnega betona. Na obstoječem nadstrešku je potrebno na tudi izvesti antikorozijsko zaščito (AKZ)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45221000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, skladišče Zalog, Zaloška 208, 1260 Ljubljana - Polje
II.2.4 Opis javnega naročila
S predmetnim javnim naročilom je predvidena rekonstrukcija vsipnega jaška tako, da bo omogočeno lažje pretovarjanje s tovornimi vozili. Gradnja bo potekala fazno. Zaradi izgradnje vsipnega jaška se odstranijo 4 polja obstoječega nadstreška in se po končani gradnji namesti nazaj. Sledi izkop in varovanje gradbene jame in delna rušitev obstoječega jaška.
Vsipni jašek bo vkopana armiranobetonska konstrukcija z jeklenimi pokrivnimi rešetkami, ki se nalegajo na betonske stene. Stene in dno vsipnega jaške se izvede po principu bele kadi iz nepropustnega betona. Na obstoječem nadstrešku je potrebno na tudi izvesti antikorozijsko zaščito (AKZ).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.02.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.02.2019   10:15
Kraj: V sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Uroš LamovšekOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.02.2019   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.01.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.01.2019   14:09
1. VPRAŠANJE
Spoštovani.
Kdaj bo objavljena razpisna dokumentacija?

2. VPRAŠANJE
Spoštovani,
Razpisna dokumentacija še ni na voljo na prikazani povezavi. Kdaj jo lahko pričakujemo?
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani!

Razpisna dokumentacija je danes 29.1.2019 objavljena na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve.
Spletni naslov: www.dbr.si

Lep pozdrav.
Datum objave: 30.01.2019   13:36
VPRAŠANJE
Prosimo za natančen opis referenčnih del, ki jih zahtevate kot pogoj. Hvala

ODGOVOR
Pozdravljeni!
Naročnik je podal natančen opis zahtevanih referenčnih del je opisan v obrazcu 2.03 (pod točko C. Tehnična in strokovna sposobnost).Datum objave: 05.02.2019   07:16
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo naročnika za podaljšanje roka oddaje, saj je razpisna dokumentacija zelo obsežna. Obseg priprave razpisa je tako tehnično kot finančno zahteven. Zaradi navedenih vzrokov, sprašujemo naročnika, ali bo zaradi zagotovitve ustrezne zahtevane dokumentacije in v želji da pridobi večje število ponudb, podaljšal rok oddaje ponudbe. Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani!
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe za 14 dni. Nova razpisna dokumentacija bo na voljo od 6.2.2019.
Lep pozdrav.